Rolar para baixo

R 9-letras Palavras com a letra R (5048)

Klikając słowo, możesz zobaczyć jakie inne słowa można ułożyć z jego liter

rabeadora (12)rabeadura (12)rabeardes (12)rabeareis (11)rabeariam (11)rabearias (11)rabearmos (11)rabeassem (11)rabeasses (11)rabeastes (11)rabequeai (16)rabequear (16)rabequeei (16)rabequeia (16)rabequeie (16)rabequeio (16)rabequeou (16)rabeáreis (11)rabeáveis (14)rabilongo (17)rabiosque (16)rabiscada (13)rabiscado (13)rabiscais (12)rabiscara (12)rabiscará (12)rabiscava (15)rabisquei (16)rabisquem (16)rabisques (16)rabugento (16)rabujadas (16)rabujados (16)rabujamos (15)rabujando (18)rabujaram (15)rabujaras (15)rabujarei (15)rabujarem (15)rabujares (15)rabujaria (15)rabujarás (15)rabujarão (15)rabujasse (15)rabujaste (15)rabujavam (18)rabujavas (18)rabujemos (15)rabujámos (15)rabuladas (13)rabulados (13)rabulamos (12)rabulando (15)rabularam (12)rabularas (12)rabularei (12)rabularem (12)rabulares (12)rabularia (12)rabularás (12)rabularão (12)rabulasse (12)rabulaste (12)rabulavam (15)rabulavas (15)rabulemos (12)rabulámos (12)rabínicas (14)rachadela (15)rachadora (14)rachadura (14)rachardes (14)rachareis (13)rachariam (13)racharias (13)racharmos (13)rachassem (13)rachasses (13)rachastes (13)racháreis (13)racháveis (16)raciocina (13)raciocine (13)raciocino (13)racionada (13)racionado (13)racionais (12)racionara (12)racionará (12)racionava (15)racioneis (12)radagásio (13)radiadora (11)radiantes (12)radiardes (11)radiareis (10)radiariam (10)radiarias (10)radiarmos (10)radiassem (10)radiasses (10)radiastes (10)radiações (12)radicadas (12)radicados (12)radicamos (11)radicando (14)radicante (13)radicaram (11)radicaras (11)radicarei (11)radicarem (11)radicares (11)radicaria (11)radicarás (11)radicarão (11)radicasse (11)radicaste (11)radicavam (14)radicavas (14)radicação (13)radicular (12)radicámos (11)radiqueis (15)radiáreis (10)radiáveis (13)radiância (13)rafaremos (12)rafaríeis (12)rafáramos (12)rafásseis (12)rafávamos (15)raiaremos (9)raiaríeis (9)raiveceis (13)raivecera (13)raivecerá (13)raiveciam (13)raivecias (13)raivecida (14)raivecido (14)raiveçais (14)raiáramos (9)raiásseis (9)raiávamos (12)raladoras (11)raladores (11)ralaremos (10)ralaríeis (10)raleadura (11)raleardes (11)raleareis (10)raleariam (10)ralearias (10)ralearmos (10)raleassem (10)raleasses (10)raleastes (10)raleáreis (10)raleáveis (13)ralhadora (14)ralhardes (14)ralhareis (13)ralhariam (13)ralharias (13)ralharmos (13)ralhassem (13)ralhasses (13)ralhastes (13)ralhações (15)ralháreis (13)ralháveis (16)raláramos (10)ralásseis (10)ralávamos (13)ramalhada (14)ramalhado (14)ramalhais (13)ramalhara (13)ramalhará (13)ramalhava (16)ramalheis (13)ramalhete (13)ramalhoso (13)ramalhudo (14)ramificai (13)ramificam (13)ramificar (13)ramificas (13)ramificou (13)ramifique (17)ramiforme (12)ramúsculo (11)rancheiro (15)rancoroso (12)rangedora (15)rangentes (16)rangerdes (15)rangereis (14)rangeriam (14)rangerias (14)rangermos (14)rangessem (14)rangesses (14)rangestes (14)rangêreis (14)rangíamos (14)rançardes (14)rançareis (13)rançariam (13)rançarias (13)rançarmos (13)rançassem (13)rançasses (13)rançastes (13)rançáreis (13)rançáveis (16)rapadeira (11)rapadoras (11)rapadores (11)rapadoura (11)raparemos (10)raparigas (13)raparigos (13)raparigão (13)raparíeis (10)rapazelho (21)rapaziada (18)rapazinho (22)rapinadas (13)rapinador (13)rapinados (13)rapinagem (15)rapinamos (12)rapinando (15)rapinante (14)rapinanço (16)rapinaram (12)rapinaras (12)rapinarei (12)rapinarem (12)rapinares (12)rapinaria (12)rapinarás (12)rapinarão (12)rapinasse (12)rapinaste (12)rapinavam (15)rapinavas (15)rapinação (14)rapineiro (12)rapinemos (12)rapinámos (12)raposadas (11)raposados (11)raposamos (10)raposando (13)raposaram (10)raposaras (10)raposarei (10)raposarem (10)raposares (10)raposaria (10)raposarás (10)raposarão (10)raposasse (10)raposaste (10)raposavam (13)raposavas (13)raposeira (10)raposeiro (10)raposemos (10)raposinho (15)raposámos (10)rapsódias (11)rapsódico (12)raptadora (11)raptardes (11)raptareis (10)raptariam (10)raptarias (10)raptarmos (10)raptassem (10)raptasses (10)raptastes (10)raptáreis (10)raptáveis (13)rapáramos (10)rapásseis (10)rapávamos (13)raquítico (15)raramente (11)rareardes (10)rareareis (9)rareariam (9)rarearias (9)rarearmos (9)rareassem (9)rareasses (9)rareastes (9)rarefacto (13)rarefarei (12)rarefaria (12)rarefarás (12)rarefarão (12)rarefazei (19)rarefazem (19)rarefazer (19)rarefazes (19)rarefazia (19)rarefaçam (14)rarefaças (14)rarefeito (12)rarefizer (19)rareáreis (9)rareáveis (12)raridades (11)raríssima (9)raríssimo (9)rasamente (11)rasaremos (9)rasaríeis (9)rascardes (11)rascareis (10)rascariam (10)rascarias (10)rascarmos (10)rascassem (10)rascasses (10)rascastes (10)rascunhai (15)rascunham (15)rascunhar (15)rascunhas (15)rascunhei (15)rascunhem (15)rascunhes (15)rascunhou (15)rascáreis (10)rascáveis (13)rasgadela (14)rasgadora (13)rasgadura (13)rasgardes (13)rasgareis (12)rasgariam (12)rasgarias (12)rasgarmos (12)rasgassem (12)rasgasses (12)rasgastes (12)rasguemos (12)rasgáreis (12)rasgáveis (15)raspadela (12)raspadora (11)raspadura (11)raspancei (13)raspancem (13)raspances (13)raspançai (14)raspançam (14)raspançar (14)raspanças (14)raspançou (14)raspardes (11)raspareis (10)raspariam (10)rasparias (10)rasparmos (10)raspassem (10)raspasses (10)raspastes (10)raspáreis (10)raspáveis (13)rasquemos (14)rasteadas (10)rasteados (10)rasteamos (9)rasteando (12)rastearam (9)rastearas (9)rastearei (9)rastearem (9)rasteares (9)rastearia (9)rastearás (9)rastearão (9)rasteasse (9)rasteaste (9)rasteavam (12)rasteavas (12)rasteemos (9)rasteiras (9)rastejada (14)rastejado (14)rastejais (13)rastejara (13)rastejará (13)rastejava (16)rastejeis (13)rasteámos (9)rastilhai (13)rastilham (13)rastilhar (13)rastilhas (13)rastilhei (13)rastilhem (13)rastilhes (13)rastilhou (13)rastreada (10)rastreado (10)rastreais (9)rastreara (9)rastreará (9)rastreava (12)rastreeis (9)rastreiam (9)rastreias (9)rastreiem (9)rastreies (9)rastrejai (13)rastrejam (13)rastrejar (13)rastrejas (13)rastrejei (13)rastrejem (13)rastrejes (13)rastrejou (13)rasuradas (10)rasurados (10)rasuramos (9)rasurando (12)rasuraram (9)rasuraras (9)rasurarei (9)rasurarem (9)rasurares (9)rasuraria (9)rasurarás (9)rasurarão (9)rasurasse (9)rasuraste (9)rasuravam (12)rasuravas (12)rasuremos (9)rasurámos (9)rasáramos (9)rasásseis (9)rasávamos (12)rataremos (9)rataríeis (9)ratazanai (18)ratazanam (18)ratazanar (18)ratazanas (18)ratazanei (18)ratazanem (18)ratazanes (18)ratazanou (18)rateadora (10)rateardes (10)rateareis (9)rateariam (9)ratearias (9)ratearmos (9)rateassem (9)rateasses (9)rateastes (9)rateações (11)rateáreis (9)rateáveis (12)ratificai (13)ratificam (13)ratificar (13)ratificas (13)ratificou (13)ratifique (17)ratonadas (12)ratonados (12)ratonamos (11)ratonando (14)ratonaram (11)ratonaras (11)ratonarei (11)ratonarem (11)ratonares (11)ratonaria (11)ratonarás (11)ratonarão (11)ratonasse (11)ratonaste (11)ratonavam (14)ratonavas (14)ratonemos (11)ratonámos (11)ratáramos (9)ratásseis (9)ratávamos (12)ravinadas (15)ravinados (15)ravinamos (14)ravinando (17)ravinaram (14)ravinaras (14)ravinarei (14)ravinarem (14)ravinares (14)ravinaria (14)ravinarás (14)ravinarão (14)ravinasse (14)ravinaste (14)ravinavam (17)ravinavas (17)ravinemos (14)ravinámos (14)raziardes (17)raziareis (16)raziariam (16)raziarias (16)raziarmos (16)raziassem (16)raziasses (16)raziastes (16)raziáreis (16)raziáveis (19)razoardes (17)razoareis (16)razoariam (16)razoarias (16)razoarmos (16)razoassem (16)razoasses (16)razoastes (16)razoáreis (16)razoáveis (19)reabilita (12)reabilite (12)reabilito (12)reabilitá (12)reabitada (12)reabitado (12)reabitais (11)reabitara (11)reabitará (11)reabitava (14)reabiteis (11)reabituai (11)reabituam (11)reabituar (11)reabituas (11)reabituei (11)reabituem (11)reabitues (11)reabituou (11)reabramos (11)reabridas (12)reabridos (12)reabrimos (11)reabrindo (14)reabriram (11)reabriras (11)reabrirei (11)reabrirem (11)reabrires (11)reabriria (11)reabrirás (11)reabrirão (11)reabrisse (11)reabriste (11)reabríeis (11)reabsorva (14)reabsorve (14)reabsorvi (14)reabsorvo (14)reabsorvê (14)reacendam (13)reacendas (13)reacendei (13)reacendem (13)reacender (13)reacendes (13)reacendeu (13)reacendia (13)reactivai (13)reactivam (13)reactivar (13)reactivas (13)reactivei (13)reactivem (13)reactives (13)reactivos (13)reactivou (13)reactores (10)reacusada (11)reacusado (11)reacusais (10)reacusara (10)reacusará (10)reacusava (13)reacuseis (10)readaptai (11)readaptam (11)readaptar (11)readaptas (11)readaptei (11)readaptem (11)readaptes (11)readaptou (11)readmitam (10)readmitas (10)readmitem (10)readmites (10)readmitia (10)readmitir (10)readmitis (10)readmitiu (10)readoptai (11)readoptam (11)readoptar (11)readoptas (11)readoptei (11)readoptem (11)readoptes (11)readoptou (11)readopção (13)readquira (15)readquire (15)readquiri (15)readquiro (15)reafirmai (12)reafirmam (12)reafirmar (12)reafirmas (12)reafirmei (12)reafirmem (12)reafirmes (12)reafirmou (12)reagentes (14)reagirdes (13)reagireis (12)reagiriam (12)reagirias (12)reagirmos (12)reagissem (12)reagisses (12)reagistes (12)reagrupai (13)reagrupam (13)reagrupar (13)reagrupas (13)reagrupei (13)reagrupem (13)reagrupes (13)reagrupou (13)reagíamos (12)reagíreis (12)reajustai (13)reajustam (13)reajustar (13)reajustas (13)reajustei (13)reajustem (13)reajustes (13)reajustou (13)realcemos (11)realentai (12)realentam (12)realentar (12)realentas (12)realentei (12)realentem (12)realentes (12)realentou (12)realidade (12)realinhai (15)realinham (15)realinhar (15)realinhas (15)realinhei (15)realinhem (15)realinhes (15)realinhou (15)realistai (10)realistam (10)realistar (10)realistas (10)realistei (10)realistem (10)realistes (10)realistou (10)realizada (18)realizado (18)realizais (17)realizara (17)realizará (17)realizava (20)realizeis (17)realmente (12)realçadas (13)realçados (13)realçamos (12)realçando (15)realçaram (12)realçaras (12)realçarei (12)realçarem (12)realçares (12)realçaria (12)realçarás (12)realçarão (12)realçasse (12)realçaste (12)realçavam (15)realçavas (15)realçámos (12)reanalisa (12)reanalise (12)reanaliso (12)reandadas (13)reandados (13)reandamos (12)reandando (15)reandaram (12)reandaras (12)reandarei (12)reandarem (12)reandares (12)reandaria (12)reandarás (12)reandarão (12)reandasse (12)reandaste (12)reandavam (15)reandavas (15)reandemos (12)reandámos (12)reanimada (12)reanimado (12)reanimais (11)reanimara (11)reanimará (11)reanimava (14)reanimeis (11)reaparece (11)reapareci (11)reapareça (12)reapareço (12)reapodera (11)reapodere (11)reapodero (11)reapossai (10)reapossam (10)reapossar (10)reapossas (10)reapossei (10)reapossem (10)reaposses (10)reapossou (10)reaprenda (13)reaprende (13)reaprendi (13)reaprendo (13)reaquecei (15)reaquecem (15)reaquecer (15)reaqueces (15)reaqueceu (15)reaquecia (15)reaqueçam (16)reaqueças (16)rearmadas (10)rearmador (10)rearmados (10)rearmamos (9)rearmando (12)rearmaram (9)rearmaras (9)rearmarei (9)rearmarem (9)rearmares (9)rearmaria (9)rearmarás (9)rearmarão (9)rearmasse (9)rearmaste (9)rearmavam (12)rearmavas (12)rearmação (11)rearmemos (9)rearmámos (9)rearranjo (15)reassumam (9)reassumas (9)reassumem (9)reassumes (9)reassumia (9)reassumir (9)reassumis (9)reassumiu (9)reatardes (10)reatareis (9)reatariam (9)reatarias (9)reatarmos (9)reatassem (9)reatasses (9)reatastes (9)reatestai (9)reatestam (9)reatestar (9)reatestas (9)reatestei (9)reatestem (9)reatestes (9)reatestou (9)reatáreis (9)reatáveis (12)reaverdes (13)reavereis (12)reaveriam (12)reaverias (12)reavermos (12)reavessem (12)reavesses (12)reavestes (12)reaviadas (13)reaviados (13)reaviamos (12)reaviando (15)reaviaram (12)reaviaras (12)reaviarei (12)reaviarem (12)reaviares (12)reaviaria (12)reaviarás (12)reaviarão (12)reaviasse (12)reaviaste (12)reaviavam (15)reaviavas (15)reaviemos (12)reavistai (12)reavistam (12)reavistar (12)reavistas (12)reavistei (12)reavistem (12)reavistes (12)reavistou (12)reavivada (16)reavivado (16)reavivais (15)reavivara (15)reavivará (15)reavivava (18)reaviveis (15)reaviámos (12)reavêreis (12)reavíamos (12)rebaixada (19)rebaixado (19)rebaixais (18)rebaixara (18)rebaixará (18)rebaixava (21)rebaixeis (18)rebanhada (17)rebanhado (17)rebanhais (16)rebanhara (16)rebanhará (16)rebanhava (19)rebanheis (16)rebaptiza (19)rebaptize (19)rebaptizo (19)rebaptizá (19)rebatamos (11)rebatedor (12)rebatemos (11)rebatendo (14)rebateram (11)rebateras (11)rebaterei (11)rebaterem (11)rebateres (11)rebateria (11)rebaterás (11)rebaterão (11)rebatesse (11)rebateste (11)rebatidas (12)rebatidos (12)rebatíeis (11)rebeijada (16)rebeijado (16)rebeijais (15)rebeijara (15)rebeijará (15)rebeijava (18)rebeijeis (15)rebeladas (13)rebelados (13)rebelamos (12)rebelando (15)rebelaram (12)rebelaras (12)rebelarei (12)rebelarem (12)rebelares (12)rebelaria (12)rebelarás (12)rebelarão (12)rebelasse (12)rebelaste (12)rebelavam (15)rebelavas (15)rebelemos (12)rebeliona (14)rebelione (14)rebeliono (14)rebelioná (14)rebeliões (12)rebelámos (12)rebentada (14)rebentado (14)rebentais (13)rebentara (13)rebentará (13)rebentava (16)rebenteis (13)rebitadas (12)rebitados (12)rebitagem (14)rebitamos (11)rebitando (14)rebitaram (11)rebitaras (11)rebitarei (11)rebitarem (11)rebitares (11)rebitaria (11)rebitarás (11)rebitarão (11)rebitasse (11)rebitaste (11)rebitavam (14)rebitavas (14)rebitemos (11)rebitámos (11)rebocadas (13)rebocador (13)rebocados (13)rebocamos (12)rebocando (15)rebocaram (12)rebocaras (12)rebocarei (12)rebocarem (12)rebocares (12)rebocaria (12)rebocarás (12)rebocarão (12)rebocasse (12)rebocaste (12)rebocavam (15)rebocavas (15)rebocámos (12)reboladas (13)rebolados (13)rebolamos (12)rebolando (15)rebolaram (12)rebolaras (12)rebolarei (12)rebolarem (12)rebolares (12)rebolaria (12)rebolarás (12)rebolarão (12)rebolasse (12)rebolaste (12)rebolavam (15)rebolavas (15)reboleada (13)reboleado (13)reboleais (12)reboleara (12)reboleará (12)reboleava (15)reboleeis (12)reboleiam (12)reboleias (12)reboleiem (12)reboleies (12)rebolemos (12)rebolidas (13)rebolidos (13)rebolimos (12)rebolindo (15)reboliram (12)reboliras (12)rebolirei (12)rebolirem (12)rebolires (12)reboliria (12)rebolirás (12)rebolirão (12)rebolisse (12)reboliste (12)rebolámos (12)rebolíeis (12)rebombada (14)rebombado (14)rebombais (13)rebombara (13)rebombará (13)rebombava (16)rebombeis (13)reboqueis (16)rebordelo (13)rebulamos (12)rebulimos (12)rebuscada (13)rebuscado (13)rebuscais (12)rebuscara (12)rebuscará (12)rebuscava (15)rebusquei (16)rebusquem (16)rebusques (16)rebuçados (14)recadista (11)recaiamos (10)recaireis (10)recairiam (10)recairias (10)recairmos (10)recalcada (13)recalcado (13)recalcais (12)recalcara (12)recalcará (12)recalcava (15)recalcula (13)recalcule (13)recalculo (13)recalculá (13)recalquei (16)recalquem (16)recalques (16)recambiai (12)recambiam (12)recambiar (12)recambias (12)recambiei (12)recambiem (12)recambies (12)recambiou (12)recaptura (11)recapture (11)recapturo (11)recapturá (11)recargada (14)recargado (14)recargais (13)recargara (13)recargará (13)recargava (16)recarguei (13)recarguem (13)recargues (13)recarrega (13)recarrego (13)recarregá (13)recasadas (11)recasados (11)recasamos (10)recasando (13)recasaram (10)recasaras (10)recasarei (10)recasarem (10)recasares (10)recasaria (10)recasarás (10)recasarão (10)recasasse (10)recasaste (10)recasavam (13)recasavas (13)recasemos (10)recasámos (10)recatadas (11)recatados (11)recatamos (10)recatando (13)recataram (10)recataras (10)recatarei (10)recatarem (10)recatares (10)recataria (10)recatarás (10)recatarão (10)recatasse (10)recataste (10)recatavam (13)recatavas (13)recatemos (10)recatámos (10)recavadas (14)recavados (14)recavamos (13)recavando (16)recavaram (13)recavaras (13)recavarei (13)recavarem (13)recavares (13)recavaria (13)recavarás (13)recavarão (13)recavasse (13)recavaste (13)recavavam (16)recavavas (16)recavemos (13)recavámos (13)recaíamos (10)recaírdes (11)recaíreis (10)recaíssem (10)recaísses (10)recaístes (10)receardes (11)receareis (10)receariam (10)recearias (10)recearmos (10)receassem (10)receasses (10)receastes (10)recebamos (12)recebedor (13)recebemos (12)recebendo (15)receberam (12)receberas (12)receberei (12)receberem (12)receberes (12)receberia (12)receberás (12)receberão (12)recebesse (12)recebeste (12)recebidas (13)recebidos (13)recebíeis (12)receitada (11)receitado (11)receitais (10)receitara (10)receitará (10)receitava (13)receiteis (10)recenseai (12)recensear (12)recenseei (12)recenseia (12)recenseie (12)recenseio (12)recenseou (12)receptiva (14)receptivo (14)receptora (11)recepções (13)recessiva (13)recessivo (13)receáreis (10)receáveis (13)rechaceis (14)rechapada (15)rechapado (15)rechapais (14)rechapara (14)rechapará (14)rechapava (17)rechapeis (14)rechaçada (16)rechaçado (16)rechaçais (15)rechaçara (15)rechaçará (15)rechaçava (18)recheadas (14)recheados (14)recheamos (13)recheando (16)rechearam (13)rechearas (13)rechearei (13)rechearem (13)recheares (13)rechearia (13)rechearás (13)rechearão (13)recheasse (13)recheaste (13)recheavam (16)recheavas (16)recheemos (13)recheámos (13)rechochai (17)rechocham (17)rechochar (17)rechochas (17)rechochei (17)rechochem (17)rechoches (17)rechochou (17)recifense (15)recingiam (15)recingias (15)recingida (16)recingido (16)recingira (15)recingirá (15)recinjais (16)reciproca (12)reciproco (12)reciprocá (12)recitadas (11)recitador (11)recitados (11)recitamos (10)recitando (13)recitante (12)recitaram (10)recitaras (10)recitarei (10)recitarem (10)recitares (10)recitaria (10)recitarás (10)recitarão (10)recitasse (10)recitaste (10)recitavam (13)recitavas (13)recitação (12)recitemos (10)recitámos (10)reclamada (12)reclamado (12)reclamais (11)reclamara (11)reclamará (11)reclamava (14)reclameis (11)reclinada (14)reclinado (14)reclinais (13)reclinara (13)reclinará (13)reclinava (16)reclineis (13)recoberta (12)recoberto (12)recobrada (13)recobrado (13)recobrais (12)recobrara (12)recobrará (12)recobrava (15)recobreis (12)recobriam (12)recobrias (12)recobrida (13)recobrido (13)recobrira (12)recobrirá (12)recolhais (14)recolheis (14)recolhera (14)recolherá (14)recolhiam (14)recolhias (14)recolhida (15)recolhido (15)recolocai (12)recolocam (12)recolocar (12)recolocas (12)recolocou (12)recoloque (16)recomecei (11)recomecem (11)recomeces (11)recomenda (13)recomende (13)recomendo (13)recomendá (13)recomeçai (12)recomeçam (12)recomeçar (12)recomeças (12)recomeçou (12)recompila (12)recompile (12)recompilo (12)recompilá (12)recomporá (11)recomprai (11)recompram (11)recomprar (11)recompras (11)recomprei (11)recomprem (11)recompres (11)recomprou (11)recompõem (11)recompões (11)reconduza (20)reconduzi (20)reconduzo (20)reconhece (16)reconheci (16)reconhecê (16)reconheça (17)reconheço (17)recontada (13)recontado (13)recontais (12)recontara (12)recontará (12)recontava (15)reconteis (12)recontros (12)recopiada (12)recopiado (12)recopiais (11)recopiara (11)recopiará (11)recopiava (14)recopieis (11)recordada (12)recordado (12)recordais (11)recordara (11)recordará (11)recordava (14)recordeis (11)recorrais (10)recorreis (10)recorrera (10)recorrerá (10)recorriam (10)recorrias (10)recorrida (11)recorrido (11)recortada (11)recortado (11)recortais (10)recortara (10)recortará (10)recortava (13)recorteis (10)recosamos (10)recosemos (10)recosendo (13)recoseram (10)recoseras (10)recoserei (10)recoserem (10)recoseres (10)recoseria (10)recoserás (10)recoserão (10)recosesse (10)recoseste (10)recosidas (11)recosidos (11)recostada (11)recostado (11)recostais (10)recostara (10)recostará (10)recostava (13)recosteis (10)recosíeis (10)recozamos (17)recozemos (17)recozendo (20)recozeram (17)recozeras (17)recozerei (17)recozerem (17)recozeres (17)recozeria (17)recozerás (17)recozerão (17)recozesse (17)recozeste (17)recozidas (18)recozidos (18)recozíeis (17)recravada (14)recravado (14)recravais (13)recravara (13)recravará (13)recravava (16)recraveis (13)recreadas (11)recreador (11)recreados (11)recreamos (10)recreando (13)recrearam (10)recrearas (10)recrearei (10)recrearem (10)recreares (10)recrearia (10)recrearás (10)recrearão (10)recreasse (10)recreaste (10)recreavam (13)recreavas (13)recreação (12)recreemos (10)recrescei (11)recrescem (11)recrescer (11)recresces (11)recresceu (11)recrescia (11)recrestai (10)recrestam (10)recrestar (10)recrestas (10)recrestei (10)recrestem (10)recrestes (10)recrestou (10)recresçam (12)recresças (12)recreámos (10)recriadas (11)recriados (11)recriamos (10)recriando (13)recriaram (10)recriaras (10)recriarei (10)recriarem (10)recriares (10)recriaria (10)recriarás (10)recriarão (10)recriasse (10)recriaste (10)recriavam (13)recriavas (13)recriação (12)recriemos (10)recrimina (12)recrimine (12)recrimino (12)recriminá (12)recriámos (10)recrutada (11)recrutado (11)recrutais (10)recrutara (10)recrutará (10)recrutava (13)recruteis (10)recruzada (18)recruzado (18)recruzais (17)recruzara (17)recruzará (17)recruzava (20)recruzeis (17)rectifica (14)rectifico (14)rectificá (14)rectitude (11)rectículo (12)recuardes (11)recuareis (10)recuariam (10)recuarias (10)recuarmos (10)recuassem (10)recuasses (10)recuastes (10)recubrais (12)recultiva (14)recultive (14)recultivo (14)recultivá (14)recuperai (11)recuperam (11)recuperar (11)recuperas (11)recuperei (11)recuperem (11)recuperes (11)recuperou (11)recursiva (13)recursivo (13)recurvada (14)recurvado (14)recurvais (13)recurvara (13)recurvará (13)recurvava (16)recurveis (13)recusadas (11)recusador (11)recusados (11)recusamos (10)recusando (13)recusante (12)recusaram (10)recusaras (10)recusarei (10)recusarem (10)recusares (10)recusaria (10)recusarás (10)recusarão (10)recusasse (10)recusaste (10)recusavam (13)recusavas (13)recusação (12)recusemos (10)recusámos (10)recusável (14)recuáreis (10)recuáveis (13)recíproca (12)recíproco (12)recôndita (13)recôndito (13)redefinam (15)redefinas (15)redefinem (15)redefines (15)redefinia (15)redefinir (15)redefinis (15)redefiniu (15)redentora (12)redesenha (15)redesenhe (15)redesenho (15)redestila (11)redestile (11)redestilo (11)redestilá (11)redigidas (14)redigidos (14)redigimos (13)redigindo (16)redigiram (13)redigiras (13)redigirei (13)redigirem (13)redigires (13)redigiria (13)redigirás (13)redigirão (13)redigisse (13)redigiste (13)redigíeis (13)redijamos (14)redimamos (10)redimidas (11)redimidos (11)redimimos (10)redimindo (13)redimiram (10)redimiras (10)redimirei (10)redimirem (10)redimires (10)redimiria (10)redimirás (10)redimirão (10)redimisse (10)redimiste (10)redimíeis (10)redimível (14)redobrada (13)redobrado (13)redobrais (12)redobrara (12)redobrará (12)redobrava (15)redobreis (12)redondeai (13)redondear (13)redondeei (13)redondeia (13)redondeie (13)redondeio (13)redondeou (13)redondeza (20)redopiada (12)redopiado (12)redopiais (11)redopiara (11)redopiará (11)redopiava (14)redopieis (11)redourada (11)redourado (11)redourais (10)redourara (10)redourará (10)redourava (13)redoureis (10)reducente (13)redundada (14)redundado (14)redundais (13)redundara (13)redundará (13)redundava (16)redundeis (13)reduplica (13)reduplico (13)reduplicá (13)redutores (10)redutível (14)reduzamos (17)reduzidas (18)reduzidos (18)reduzimos (17)reduzindo (20)reduziram (17)reduziras (17)reduzirei (17)reduzirem (17)reduzires (17)reduziria (17)reduzirás (17)reduzirão (17)reduzisse (17)reduziste (17)reduzíeis (17)reduzível (21)reedifica (14)reedifico (14)reedificá (14)reeditada (11)reeditado (11)reeditais (10)reeditara (10)reeditará (10)reeditava (13)reediteis (10)reedições (12)reeducada (12)reeducado (12)reeducais (11)reeducara (11)reeducará (11)reeducava (14)reeduquei (15)reeduquem (15)reeduques (15)reelabora (12)reelabore (12)reelaboro (12)reelegeis (13)reelegera (13)reelegerá (13)reelegiam (13)reelegias (13)reelegida (14)reelegido (14)reeleição (12)reelejais (14)reembarca (12)reembarco (12)reembarcá (12)reembolsa (12)reembolse (12)reembolso (12)reembolsá (12)reemendai (12)reemendam (12)reemendar (12)reemendas (12)reemendei (12)reemendem (12)reemendes (12)reemendou (12)reemergem (12)reemerges (12)reemergia (12)reemergir (12)reemergis (12)reemergiu (12)reemerjam (13)reemerjas (13)reemigrai (12)reemigram (12)reemigrar (12)reemigras (12)reemigrei (12)reemigrem (12)reemigres (12)reemigrou (12)reempossa (10)reemposse (10)reemposso (10)reempossá (10)reemprega (13)reemprego (13)reencaixa (19)reencaixe (19)reencaixo (19)reencarna (14)reencarne (14)reencarno (14)reencetai (12)reencetam (12)reencetar (12)reencetas (12)reencetei (12)reencetem (12)reencetes (12)reencetou (12)reenchais (15)reencheis (15)reenchera (15)reencherá (15)reenchiam (15)reenchias (15)reenchida (16)reenchido (16)reensinai (13)reensinam (13)reensinar (13)reensinas (13)reensinei (13)reensinem (13)reensines (13)reensinou (13)reentrada (12)reentrado (12)reentrais (11)reentrara (11)reentrará (11)reentrava (14)reentrega (14)reentrego (14)reentreis (11)reenviada (15)reenviado (15)reenviais (14)reenviara (14)reenviará (14)reenviava (17)reenvieis (14)reergamos (12)reergueis (12)reerguera (12)reerguerá (12)reerguiam (12)reerguias (12)reerguida (13)reerguido (13)reescalai (11)reescalam (11)reescalar (11)reescalas (11)reescalei (11)reescalem (11)reescales (11)reescalou (11)reescreva (13)reescreve (13)reescrevi (13)reescrevo (13)reescrita (10)reescrito (10)reesperai (10)reesperam (10)reesperar (10)reesperas (10)reesperei (10)reesperem (10)reesperes (10)reesperou (10)reestudai (10)reestudam (10)reestudar (10)reestudas (10)reestudei (10)reestudem (10)reestudes (10)reestudou (10)reexamina (18)reexamine (18)reexamino (18)reexpedem (18)reexpedes (18)reexpedia (18)reexpedir (18)reexpedis (18)reexpediu (18)reexpeçam (19)reexpeças (19)reexplica (19)reexplico (19)reexpomos (17)reexponde (20)reexpondo (20)reexponha (22)reexponho (22)reexporei (17)reexporem (17)reexpores (17)reexporia (17)reexporta (17)reexporte (17)reexporto (17)reexporás (17)reexporão (17)reexposta (17)reexposto (17)reexpunha (22)reexpuser (17)refaeitas (12)refaeitos (12)refaremos (12)refaríeis (12)refastela (13)refastele (13)refastelo (13)refazedor (20)refazemos (19)refazendo (22)refazerem (19)refazeres (19)refazíeis (19)refaçamos (14)refecunda (16)refecunde (16)refecundo (16)refecundá (16)refegadas (16)refegados (16)refegamos (15)refegando (18)refegaram (15)refegaras (15)refegarei (15)refegarem (15)refegares (15)refegaria (15)refegarás (15)refegarão (15)refegasse (15)refegaste (15)refegavam (18)refegavas (18)refegueis (15)refegámos (15)refeições (14)refendais (15)refendeis (15)refendera (15)refenderá (15)refendiam (15)refendias (15)refendida (16)refendido (16)referenda (15)referende (15)referendo (15)referendá (15)referente (14)referidas (13)referidos (13)referimos (12)referindo (15)referiram (12)referiras (12)referirei (12)referirem (12)referires (12)referiria (12)referirás (12)referirão (12)referisse (12)referiste (12)refervais (15)referveis (15)refervera (15)referverá (15)referviam (15)refervias (15)refervida (16)refervido (16)referíeis (12)referível (16)refestela (13)refestele (13)refestelo (13)refiardes (13)refiareis (12)refiariam (12)refiarias (12)refiarmos (12)refiassem (12)refiasses (12)refiastes (12)refiladas (14)refilados (14)refilamos (13)refilando (16)refilaram (13)refilaras (13)refilarei (13)refilarem (13)refilares (13)refilaria (13)refilarás (13)refilarão (13)refilasse (13)refilaste (13)refilavam (16)refilavas (16)refilemos (13)refilámos (13)refinadas (15)refinador (15)refinados (15)refinamos (14)refinando (17)refinaram (14)refinaras (14)refinarei (14)refinarem (14)refinares (14)refinaria (14)refinarás (14)refinarão (14)refinasse (14)refinaste (14)refinavam (17)refinavas (17)refinação (16)refinemos (14)refinámos (14)refiramos (12)refizemos (19)refizeram (19)refizeras (19)refizerem (19)refizeres (19)refizesse (19)refizeste (19)refiáreis (12)refiáveis (15)reflectem (14)reflectes (14)reflectia (14)reflectir (14)reflectis (14)reflectiu (14)reflector (14)reflexiva (23)reflexivo (23)reflexões (20)reflictai (14)reflictam (14)reflictas (14)reflorais (13)refloriam (13)reflorias (13)reflorida (14)reflorido (14)reflorira (13)reflorirá (13)refluamos (13)refluiais (13)refluindo (16)refluirei (13)refluiria (13)refluirás (13)refluirão (13)reflutuai (13)reflutuam (13)reflutuar (13)reflutuas (13)reflutuei (13)reflutuem (13)reflutues (13)reflutuou (13)refluídas (14)refluídos (14)refluíeis (13)refluímos (13)refluíram (13)refluíras (13)refluírem (13)refluíres (13)refluísse (13)refluíste (13)refogadas (16)refogados (16)refogamos (15)refogando (18)refogaram (15)refogaras (15)refogarei (15)refogarem (15)refogares (15)refogaria (15)refogarás (15)refogarão (15)refogasse (15)refogaste (15)refogavam (18)refogavas (18)refogueis (15)refogámos (15)refolgada (17)refolgado (17)refolgais (16)refolgara (16)refolgará (16)refolgava (19)refolguei (16)refolguem (16)refolgues (16)refolhada (17)refolhado (17)refolhais (16)refolhara (16)refolhará (16)refolhava (19)refolheis (16)reforceis (13)reforjada (17)reforjado (17)reforjais (16)reforjara (16)reforjará (16)reforjava (19)reforjeis (16)reformada (13)reformado (13)reformais (12)reformara (12)reformará (12)reformava (15)reformeis (12)reformula (13)reformule (13)reformulo (13)reformulá (13)refornece (15)reforneci (15)refornecê (15)reforneça (16)reforneço (16)reforçada (15)reforçado (15)reforçais (14)reforçara (14)reforçará (14)reforçava (17)refractai (13)refractam (13)refractar (13)refractas (13)refractei (13)refractem (13)refractes (13)refractor (13)refractou (13)refracção (15)refreadas (13)refreador (13)refreados (13)refreamos (12)refreando (15)refrearam (12)refrearas (12)refrearei (12)refrearem (12)refreares (12)refrearia (12)refrearás (12)refrearão (12)refreasse (12)refreaste (12)refreavam (15)refreavas (15)refreemos (12)refregada (16)refregado (16)refregais (15)refregara (15)refregará (15)refregava (18)refreguei (15)refreguem (15)refregues (15)refrescai (13)refrescam (13)refrescar (13)refrescas (13)refrescou (13)refresque (17)refreámos (12)refreável (16)refrigera (15)refrigere (15)refrigero (15)refrigerá (15)refugiada (16)refugiado (16)refugiais (15)refugiara (15)refugiará (15)refugiava (18)refugidas (16)refugidos (16)refugieis (15)refugimos (15)refugindo (18)refugiram (15)refugiras (15)refugirei (15)refugirem (15)refugires (15)refugiria (15)refugirás (15)refugirão (15)refugisse (15)refugiste (15)refugíeis (15)refujamos (16)refundais (15)refundiam (15)refundias (15)refundida (16)refundido (16)refundira (15)refundirá (15)refutadas (13)refutador (13)refutados (13)refutamos (12)refutando (15)refutaram (12)refutaras (12)refutarei (12)refutarem (12)refutares (12)refutaria (12)refutarás (12)refutarão (12)refutasse (12)refutaste (12)refutavam (15)refutavas (15)refutação (14)refutemos (12)refutámos (12)refutável (16)regacemos (13)regadoras (13)regadores (13)regaladas (14)regalador (14)regalados (14)regalamos (13)regalando (16)regalaram (13)regalaras (13)regalarei (13)regalarem (13)regalares (13)regalaria (13)regalarás (13)regalarão (13)regalasse (13)regalaste (13)regalavam (16)regalavas (16)regalemos (13)regalismo (13)regalista (13)regalámos (13)reganhada (18)reganhado (18)reganhais (17)reganhara (17)reganhará (17)reganhava (20)reganheis (17)regaremos (12)regaríeis (12)regatadas (13)regatados (13)regatamos (12)regatando (15)regataram (12)regataras (12)regatarei (12)regatarem (12)regatares (12)regataria (12)regatarás (12)regatarão (12)regatasse (12)regataste (12)regatavam (15)regatavas (15)regateada (13)regateado (13)regateais (12)regateara (12)regateará (12)regateava (15)regateeis (12)regateiam (12)regateias (12)regateiem (12)regateies (12)regateira (12)regateiro (12)regatemos (12)regatámos (12)regaçadas (15)regaçados (15)regaçamos (14)regaçando (17)regaçaram (14)regaçaras (14)regaçarei (14)regaçarem (14)regaçares (14)regaçaria (14)regaçarás (14)regaçarão (14)regaçasse (14)regaçaste (14)regaçavam (17)regaçavas (17)regaçámos (14)regedoral (14)regedoras (13)regedores (13)regedoria (13)regeladas (14)regelador (14)regelados (14)regelamos (13)regelando (16)regelante (15)regelaram (13)regelaras (13)regelarei (13)regelarem (13)regelares (13)regelaria (13)regelarás (13)regelarão (13)regelasse (13)regelaste (13)regelavam (16)regelavas (16)regelemos (13)regelámos (13)regencial (16)regenerai (14)regeneram (14)regenerar (14)regeneras (14)regenerei (14)regenerem (14)regeneres (14)regenerou (14)regeradas (13)regerados (13)regeramos (12)regerando (15)regeraram (12)regeraras (12)regerarei (12)regerarem (12)regerares (12)regeraria (12)regerarás (12)regerarão (12)regerasse (12)regeraste (12)regeravam (15)regeravas (15)regeremos (12)regerámos (12)regeríeis (12)regimenta (14)regimente (14)regimento (14)regimentá (14)regionais (14)regiradas (13)regirados (13)regiramos (12)regirando (15)regiraram (12)regiraras (12)regirarei (12)regirarem (12)regirares (12)regiraria (12)regirarás (12)regirarão (12)regirasse (12)regiraste (12)regiravam (15)regiravas (15)regiremos (12)regirámos (12)registada (13)registado (13)registais (12)registara (12)registará (12)registava (15)registeis (12)registrai (12)registram (12)registrar (12)registras (12)registrei (12)registrem (12)registres (12)registrou (12)regorjeai (16)regorjear (16)regorjeei (16)regorjeia (16)regorjeie (16)regorjeio (16)regorjeou (16)regozijai (23)regozijam (23)regozijar (23)regozijas (23)regozijei (23)regozijem (23)regozijes (23)regozijou (23)regrantes (14)regrardes (13)regrareis (12)regrariam (12)regrarias (12)regrarmos (12)regrassem (12)regrasses (12)regrastes (12)regrediam (13)regredias (13)regredida (14)regredido (14)regredimo (13)regredira (13)regredirá (13)regressai (12)regressam (12)regressar (12)regressas (12)regressei (12)regressem (12)regresses (12)regressou (12)regressão (12)regridais (13)regridamo (13)regráreis (12)regráveis (15)reguengos (17)reguladas (14)regulador (14)regulados (14)regulamos (13)regulando (16)regularam (13)regularas (13)regularei (13)regularem (13)regulares (13)regularia (13)regularás (13)regularão (13)regulasse (13)regulaste (13)regulavam (16)regulavas (16)regulação (15)regulemos (13)regulámos (13)regulável (17)regurgita (15)regurgite (15)regurgito (15)regurgitá (15)regáramos (12)regásseis (12)regávamos (15)regêramos (12)regêsseis (12)reimporta (10)reimporte (10)reimporto (10)reimprima (10)reimprime (10)reimprimi (10)reimprimo (10)reinantes (13)reinardes (12)reinareis (11)reinariam (11)reinarias (11)reinarmos (11)reinassem (11)reinasses (11)reinastes (11)reincidam (13)reincidas (13)reincidem (13)reincides (13)reincidia (13)reincidir (13)reincidis (13)reincidiu (13)reincitai (12)reincitam (12)reincitar (12)reincitas (12)reincitei (12)reincitem (12)reincites (12)reincitou (12)reinfunda (17)reinfunde (17)reinfundi (17)reinfundo (17)reiniciai (12)reiniciam (12)reiniciar (12)reinicias (12)reiniciei (12)reiniciem (12)reinicies (12)reiniciou (12)reinserem (11)reinseres (11)reinseria (11)reinserir (11)reinseris (11)reinseriu (11)reinsiram (11)reinsiras (11)reinstala (12)reinstale (12)reinstalo (12)reinstalá (12)reintegra (14)reintegre (14)reintegro (14)reintegrá (14)reinveste (14)reinvesti (14)reinvista (14)reinvisto (14)reináreis (11)reináveis (14)reiterada (10)reiterado (10)reiterais (9)reiterara (9)reiterará (9)reiterava (12)reitereis (9)reitorado (10)reitorias (9)rejeitada (14)rejeitado (14)rejeitais (13)rejeitara (13)rejeitará (13)rejeitava (16)rejeiteis (13)rejeições (15)rejubilai (16)rejubilam (16)rejubilar (16)rejubilas (16)rejubilei (16)rejubilem (16)rejubiles (16)rejubilou (16)rejuradas (14)rejurados (14)rejuramos (13)rejurando (16)rejuraram (13)rejuraras (13)rejurarei (13)rejurarem (13)rejurares (13)rejuraria (13)rejurarás (13)rejurarão (13)rejurasse (13)rejuraste (13)rejuravam (16)rejuravas (16)rejuremos (13)rejurámos (13)relaciona (13)relacione (13)relaciono (13)relacioná (13)relambais (12)relambeis (12)relambera (12)relamberá (12)relambiam (12)relambias (12)relambida (13)relambido (13)relampejo (15)relanceis (13)relançada (15)relançado (15)relançais (14)relançara (14)relançará (14)relançava (17)relatadas (11)relatados (11)relatamos (10)relatando (13)relataram (10)relataras (10)relatarei (10)relatarem (10)relatares (10)relataria (10)relatarás (10)relatarão (10)relatasse (10)relataste (10)relatavam (13)relatavas (13)relatemos (10)relativas (13)relativos (13)relatores (10)relatámos (10)relatável (14)relatório (10)relaxadas (18)relaxador (18)relaxados (18)relaxamos (17)relaxando (20)relaxante (19)relaxaram (17)relaxaras (17)relaxarei (17)relaxarem (17)relaxares (17)relaxaria (17)relaxarás (17)relaxarão (17)relaxasse (17)relaxaste (17)relaxavam (20)relaxavas (20)relaxação (19)relaxemos (17)relaxismo (17)relaxista (17)relaxámos (17)relegadas (14)relegados (14)relegamos (13)relegando (16)relegaram (13)relegaras (13)relegarei (13)relegarem (13)relegares (13)relegaria (13)relegarás (13)relegarão (13)relegasse (13)relegaste (13)relegavam (16)relegavas (16)relegação (15)relegueis (13)relegámos (13)relegável (17)releitura (10)relembrai (12)relembram (12)relembrar (12)relembras (12)relembrei (12)relembrem (12)relembres (12)relembrou (12)releremos (10)releríeis (10)relevadas (14)relevador (14)relevados (14)relevamos (13)relevando (16)relevante (15)relevaram (13)relevaras (13)relevarei (13)relevarem (13)relevares (13)relevaria (13)relevarás (13)relevarão (13)relevasse (13)relevaste (13)relevavam (16)relevavas (16)relevação (15)relevemos (13)relevámos (13)relicário (11)religadas (14)religados (14)religamos (13)religando (16)religaram (13)religaras (13)religarei (13)religarem (13)religares (13)religaria (13)religarás (13)religarão (13)religasse (13)religaste (13)religavam (16)religavas (16)religiosa (13)religioso (13)religiões (13)religueis (13)religámos (13)relinchai (16)relincham (16)relinchar (16)relinchas (16)relinchei (16)relinchem (16)relinches (16)relinchou (16)relutadas (11)relutados (11)relutamos (10)relutando (13)relutante (12)relutaram (10)relutaras (10)relutarei (10)relutarem (10)relutares (10)relutaria (10)relutarás (10)relutarão (10)relutasse (10)relutaste (10)relutavam (13)relutavas (13)relutação (12)relutemos (10)relutámos (10)reluzamos (17)reluzente (19)reluzidas (18)reluzidos (18)reluzimos (17)reluzindo (20)reluziram (17)reluziras (17)reluzirei (17)reluzirem (17)reluzires (17)reluziria (17)reluzirás (17)reluzirão (17)reluzisse (17)reluziste (17)reluzíeis (17)relvardes (14)relvareis (13)relvariam (13)relvarias (13)relvarmos (13)relvassem (13)relvasses (13)relvastes (13)relváreis (13)relváveis (16)relâmpago (14)relêramos (10)relêsseis (10)relíquias (15)remadoras (10)remadores (10)remanente (13)remanesce (12)remanesci (12)remanesça (13)remanesço (13)remarcada (11)remarcado (11)remarcais (10)remarcara (10)remarcará (10)remarcava (13)remaremos (9)remarquei (14)remarquem (14)remarques (14)remaríeis (9)remascada (11)remascado (11)remascais (10)remascara (10)remascará (10)remascava (13)remasquei (14)remasquem (14)remasques (14)remastiga (12)remastigo (12)remastigá (12)rematadas (10)rematador (10)rematados (10)rematamos (9)rematando (12)remataram (9)remataras (9)rematarei (9)rematarem (9)rematares (9)remataria (9)rematarás (9)rematarão (9)rematasse (9)remataste (9)rematavam (12)rematavas (12)rematação (11)rematemos (9)rematámos (9)rembrandt (14)remedadas (11)remedados (11)remedamos (10)remedando (13)remedaram (10)remedaras (10)remedarei (10)remedarem (10)remedares (10)remedaria (10)remedarás (10)remedarão (10)remedasse (10)remedaste (10)remedavam (13)remedavas (13)remedeiam (10)remedeias (10)remedeiem (10)remedeies (10)remedemos (10)remediada (11)remediado (11)remediais (10)remediamo (10)remediara (10)remediará (10)remediava (13)remedidas (11)remedidor (11)remedidos (11)remedieis (10)remediemo (10)remedimos (10)remedindo (13)remediram (10)remediras (10)remedirei (10)remedirem (10)remedires (10)remediria (10)remedirás (10)remedirão (10)remedisse (10)remediste (10)remedição (12)remedámos (10)remedíeis (10)remedível (14)remeladas (11)remelados (11)remelamos (10)remelando (13)remelaram (10)remelaras (10)remelarei (10)remelarem (10)remelares (10)remelaria (10)remelarás (10)remelarão (10)remelasse (10)remelaste (10)remelavam (13)remelavas (13)remelemos (10)remelento (12)remelámos (10)rememorai (9)rememoram (9)rememorar (9)rememoras (9)rememorei (9)rememorem (9)rememores (9)rememorou (9)remendada (13)remendado (13)remendais (12)remendara (12)remendará (12)remendava (15)remendeis (12)remendona (14)remetamos (9)remetemos (9)remetendo (12)remetente (11)remeteram (9)remeteras (9)remeterei (9)remeterem (9)remeteres (9)remeteria (9)remeterás (9)remeterão (9)remetesse (9)remeteste (9)remetidas (10)remetidos (10)remetíeis (9)remexamos (16)remexemos (16)remexendo (19)remexeram (16)remexeras (16)remexerei (16)remexerem (16)remexeres (16)remexeria (16)remexerás (16)remexerão (16)remexesse (16)remexeste (16)remexidas (17)remexidos (17)remexíeis (16)remeçamos (11)remidoras (10)remidores (10)remiradas (10)remirados (10)remiramos (9)remirando (12)remiraram (9)remiraras (9)remirarei (9)remirarem (9)remirares (9)remiraria (9)remirarás (9)remirarão (9)remirasse (9)remiraste (9)remiravam (12)remiravas (12)remiremos (9)remirámos (9)remiríeis (9)remissivo (12)remissões (9)remitente (11)remocadas (11)remocados (11)remocamos (10)remocando (13)remocaram (10)remocaras (10)remocarei (10)remocarem (10)remocares (10)remocaria (10)remocarás (10)remocarão (10)remocasse (10)remocaste (10)remocavam (13)remocavas (13)remocámos (10)remodelai (11)remodelam (11)remodelar (11)remodelas (11)remodelei (11)remodelem (11)remodeles (11)remodelou (11)remoedura (10)remoerdes (10)remoereis (9)remoeremo (9)remoeriam (9)remoerias (9)remoermos (9)remoeríei (9)remoessem (9)remoesses (9)remoestes (9)remoinhai (14)remoinham (14)remoinhar (14)remoinhas (14)remoinhei (14)remoinhem (14)remoinhes (14)remoinhos (14)remoinhou (14)remontada (12)remontado (12)remontais (11)remontara (11)remontará (11)remontava (14)remonteis (11)remoqueis (14)remordais (10)remordeis (10)remordera (10)remorderá (10)remordiam (10)remordias (10)remordida (11)remordido (11)removamos (12)removemos (12)removendo (15)removeram (12)removeras (12)removerei (12)removerem (12)removeres (12)removeria (12)removerás (12)removerão (12)removesse (12)removeste (12)removidas (13)removidos (13)removíeis (12)removível (16)remoêramo (9)remoêreis (9)remoêssei (9)remoíamos (9)remunerai (11)remuneram (11)remunerar (11)remuneras (11)remunerei (11)remunerem (11)remuneres (11)remunerou (11)remáramos (9)remásseis (9)remávamos (12)remíramos (9)remísseis (9)renasceis (12)renascera (12)renascerá (12)renasciam (12)renascias (12)renascida (13)renascido (13)renasçais (13)renavegai (17)renavegam (17)renavegar (17)renavegas (17)renavegou (17)renavegue (17)rendardes (13)rendareis (12)rendariam (12)rendarias (12)rendarmos (12)rendassem (12)rendasses (12)rendastes (12)renderdes (13)rendereis (12)renderiam (12)renderias (12)rendermos (12)rendessem (12)rendesses (12)rendestes (12)rendilhai (16)rendilham (16)rendilhar (16)rendilhas (16)rendilhei (16)rendilhem (16)rendilhes (16)rendilhou (16)rendáreis (12)rendáveis (15)rendêreis (12)rendíamos (12)rendíveis (15)renegadas (15)renegador (15)renegados (15)renegamos (14)renegando (17)renegaram (14)renegaras (14)renegarei (14)renegarem (14)renegares (14)renegaria (14)renegarás (14)renegarão (14)renegasse (14)renegaste (14)renegavam (17)renegavas (17)renegação (16)renegueis (14)renegámos (14)renhirdes (15)renhireis (14)renhiriam (14)renhirias (14)renhirmos (14)renhissem (14)renhisses (14)renhistes (14)renhíamos (14)renhíreis (14)renitente (13)renomeada (12)renomeado (12)renomeais (11)renomeara (11)renomeará (11)renomeava (14)renomeeis (11)renomeiam (11)renomeias (11)renomeiem (11)renomeies (11)renovadas (15)renovador (15)renovados (15)renovamos (14)renovando (17)renovaram (14)renovaras (14)renovarei (14)renovarem (14)renovares (14)renovaria (14)renovarás (14)renovarão (14)renovasse (14)renovaste (14)renovavam (17)renovavas (17)renovação (16)renovemos (14)renovámos (14)renovável (18)renteador (12)rentinhos (16)renunciai (14)renunciam (14)renunciar (14)renuncias (14)renunciei (14)renunciem (14)renuncies (14)renunciou (14)renúncias (14)reocupada (12)reocupado (12)reocupais (11)reocupara (11)reocupará (11)reocupava (14)reocupeis (11)reordenai (12)reordenam (12)reordenar (12)reordenas (12)reordenei (12)reordenem (12)reordenes (12)reordenou (12)repagadas (14)repagados (14)repagamos (13)repagando (16)repagaram (13)repagaras (13)repagarei (13)repagarem (13)repagares (13)repagaria (13)repagarás (13)repagarão (13)repagasse (13)repagaste (13)repagavam (16)repagavas (16)repaginai (15)repaginam (15)repaginar (15)repaginas (15)repaginei (15)repaginem (15)repagines (15)repaginou (15)repagueis (13)repagámos (13)reparadas (11)reparador (11)reparados (11)reparamos (10)reparando (13)repararam (10)repararas (10)repararei (10)repararem (10)reparares (10)repararia (10)repararás (10)repararão (10)reparasse (10)reparaste (10)reparavam (13)reparavas (13)reparação (12)reparemos (10)repartais (10)repartiam (10)repartias (10)repartida (11)repartido (11)repartira (10)repartirá (10)reparámos (10)reparável (14)repassada (11)repassado (11)repassais (10)repassara (10)repassará (10)repassava (13)repasseis (10)repastada (11)repastado (11)repastais (10)repastara (10)repastará (10)repastava (13)repasteis (10)repatriai (10)repatriam (10)repatriar (10)repatrias (10)repatriei (10)repatriem (10)repatries (10)repatriou (10)repelente (13)repelidas (12)repelidos (12)repelimos (11)repelindo (14)repeliram (11)repeliras (11)repelirei (11)repelirem (11)repelires (11)repeliria (11)repelirás (11)repelirão (11)repelisse (11)repeliste (11)repelíeis (11)repenicai (13)repenicam (13)repenicar (13)repenicas (13)repenicou (13)repenique (17)repensada (13)repensado (13)repensais (12)repensara (12)repensará (12)repensava (15)repenseis (12)repentina (14)repentino (14)repercuta (11)repercute (11)repercuti (11)repercuto (11)repesadas (11)repesador (11)repesados (11)repesamos (10)repesando (13)repesaram (10)repesaras (10)repesarei (10)repesarem (10)repesares (10)repesaria (10)repesarás (10)repesarão (10)repesasse (10)repesaste (10)repesavam (13)repesavas (13)repesemos (10)repesámos (10)repetente (12)repetidas (11)repetidor (11)repetidos (11)repetimos (10)repetindo (13)repetiram (10)repetiras (10)repetirei (10)repetirem (10)repetires (10)repetiria (10)repetirás (10)repetirão (10)repetisse (10)repetiste (10)repetição (12)repetíeis (10)repicadas (12)repicador (12)repicados (12)repicagem (14)repicamos (11)repicando (14)repicaram (11)repicaras (11)repicarei (11)repicarem (11)repicares (11)repicaria (11)repicarás (11)repicarão (11)repicasse (11)repicaste (11)repicavam (14)repicavas (14)repicámos (11)repilamos (11)repimpada (12)repimpado (12)repimpais (11)repimpara (11)repimpará (11)repimpava (14)repimpeis (11)repintada (13)repintado (13)repintais (12)repintara (12)repintará (12)repintava (15)repinteis (12)repiqueis (15)repisadas (11)repisador (11)repisados (11)repisamos (10)repisando (13)repisaram (10)repisaras (10)repisarei (10)repisarem (10)repisares (10)repisaria (10)repisarás (10)repisarão (10)repisasse (10)repisaste (10)repisavam (13)repisavas (13)repisemos (10)repisámos (10)repitamos (10)replantai (13)replantam (13)replantar (13)replantas (13)replantei (13)replantem (13)replantes (13)replantio (13)replantou (13)replicada (13)replicado (13)replicais (12)replicara (12)replicará (12)replicava (15)repliquei (16)repliquem (16)repliques (16)repoisada (11)repoisado (11)repoisais (10)repoisara (10)repoisará (10)repoisava (13)repoiseis (10)repolhudo (15)reponhais (15)reporemos (10)reportada (11)reportado (11)reportais (10)reportara (10)reportará (10)reportava (13)reporteis (10)reporíeis (10)repositor (10)reposição (12)repousada (11)repousado (11)repousais (10)repousara (10)repousará (10)repousava (13)repouseis (10)repovoada (14)repovoado (14)repovoais (13)repovoara (13)repovoará (13)repovoava (16)repovoeis (13)repreenda (13)repreende (13)repreendi (13)repreendo (13)repreendê (13)represada (11)represado (11)represais (10)represara (10)represará (10)represava (13)represeis (10)repressor (10)repressão (10)reprimais (10)reprimiam (10)reprimias (10)reprimida (11)reprimido (11)reprimira (10)reprimirá (10)reproduza (18)reproduzi (18)reproduzo (18)reprovada (14)reprovado (14)reprovais (13)reprovara (13)reprovará (13)reprovava (16)reproveis (13)reptardes (11)reptareis (10)reptariam (10)reptarias (10)reptarmos (10)reptassem (10)reptasses (10)reptastes (10)reptáreis (10)reptáveis (13)republica (14)republico (14)republicá (14)repudiada (12)repudiado (12)repudiais (11)repudiara (11)repudiará (11)repudiava (14)repudieis (11)repugnada (16)repugnado (16)repugnais (15)repugnara (15)repugnará (15)repugnava (18)repugneis (15)repulsada (12)repulsado (12)repulsais (11)repulsara (11)repulsará (11)repulsava (14)repulseis (11)repulsiva (14)repulsivo (14)repusemos (10)repuseram (10)repuseras (10)repuserem (10)repuseres (10)repusesse (10)repuseste (10)reputadas (11)reputados (11)reputamos (10)reputando (13)reputaram (10)reputaras (10)reputarei (10)reputarem (10)reputares (10)reputaria (10)reputarás (10)reputarão (10)reputasse (10)reputaste (10)reputavam (13)reputavas (13)reputação (12)reputemos (10)reputámos (10)repuxadas (18)repuxador (18)repuxados (18)repuxamos (17)repuxando (20)repuxaram (17)repuxaras (17)repuxarei (17)repuxarem (17)repuxares (17)repuxaria (17)repuxarás (17)repuxarão (17)repuxasse (17)repuxaste (17)repuxavam (20)repuxavas (20)repuxemos (17)repuxámos (17)república (14)repúblico (14)repúnheis (15)requebrai (16)requebram (16)requebrar (16)requebras (16)requebrei (16)requebrem (16)requebres (16)requebrou (16)requeijão (18)requeimai (14)requeimam (14)requeimar (14)requeimas (14)requeimei (14)requeimem (14)requeimes (14)requeimou (14)requeirai (14)requeiram (14)requeiras (14)requentai (16)requentam (16)requentar (16)requentas (16)requentei (16)requentem (16)requentes (16)requentou (16)requereis (14)requeremo (14)requerera (14)requererá (14)requeriam (14)requerias (14)requerida (15)requerido (15)requestai (14)requestam (14)requestar (14)requestas (14)requestei (14)requestem (14)requestes (14)requestou (14)requintai (16)requintam (16)requintar (16)requintas (16)requintei (16)requintem (16)requintes (16)requintou (16)requirida (15)requisita (14)requisite (14)requisito (14)requisitá (14)rescindam (13)rescindas (13)rescindem (13)rescindes (13)rescindia (13)rescindir (13)rescindis (13)rescindiu (13)rescrevam (13)rescrevas (13)rescrevei (13)rescrevem (13)rescrever (13)rescreves (13)rescreveu (13)rescrevia (13)rescrição (12)reservada (13)reservado (13)reservais (12)reservara (12)reservará (12)reservava (15)reserveis (12)resfolega (16)resfolego (16)resfolegá (16)resfolgai (16)resfolgam (16)resfolgar (16)resfolgas (16)resfolgou (16)resfolgue (16)resfriada (13)resfriado (13)resfriais (12)resfriara (12)resfriará (12)resfriava (15)resfrieis (12)resfôlego (16)resgatada (13)resgatado (13)resgatais (12)resgatara (12)resgatará (12)resgatava (15)resgateis (12)resguarda (13)resguarde (13)resguardo (13)resguardá (13)residamos (10)residente (12)resididas (11)resididos (11)residimos (10)residindo (13)residiram (10)residiras (10)residirei (10)residirem (10)residires (10)residiria (10)residirás (10)residirão (10)residisse (10)residiste (10)residuais (10)residíeis (10)resignada (15)resignado (15)resignais (14)resignara (14)resignará (14)resignava (17)resigneis (14)resinadas (12)resinados (12)resinagem (14)resinamos (11)resinando (14)resinaram (11)resinaras (11)resinarei (11)resinarem (11)resinares (11)resinaria (11)resinarás (11)resinarão (11)resinasse (11)resinaste (11)resinavam (14)resinavas (14)resineiro (11)resinemos (11)resinento (13)resinosas (11)resinosos (11)resinámos (11)resistais (9)resistiam (9)resistias (9)resistida (10)resistido (10)resistira (9)resistirá (9)resmungai (14)resmungam (14)resmungar (14)resmungas (14)resmungou (14)resmungue (14)resmungão (14)resolução (12)resolvais (13)resolveis (13)resolvera (13)resolverá (13)resolviam (13)resolvias (13)resolvida (14)resolvido (14)resolúvel (14)respeitai (10)respeitam (10)respeitar (10)respeitas (10)respeitei (10)respeitem (10)respeites (10)respeitou (10)respigada (14)respigado (14)respigais (13)respigara (13)respigará (13)respigava (16)respiguei (13)respiguem (13)respigues (13)respingai (15)respingam (15)respingar (15)respingas (15)respingou (15)respingue (15)respingão (15)respirada (11)respirado (11)respirais (10)respirara (10)respirará (10)respirava (13)respireis (10)resplenda (14)resplende (14)resplendi (14)resplendo (14)respondam (13)respondas (13)respondei (13)respondem (13)responder (13)respondes (13)respondeu (13)respondia (13)respostas (10)resquício (15)ressacada (11)ressacado (11)ressacais (10)ressacara (10)ressacará (10)ressacava (13)ressaiais (9)ressaindo (12)ressairei (9)ressairia (9)ressairás (9)ressairão (9)ressaltai (10)ressaltam (10)ressaltar (10)ressaltas (10)ressaltei (10)ressaltem (10)ressaltes (10)ressalteá (10)ressaltou (10)ressalvai (13)ressalvam (13)ressalvar (13)ressalvas (13)ressalvei (13)ressalvem (13)ressalves (13)ressalvou (13)ressaquei (14)ressaquem (14)ressaques (14)ressarcem (10)ressarces (10)ressarcia (10)ressarcir (10)ressarcis (10)ressarciu (10)ressarçam (11)ressarças (11)ressaudai (10)ressaudar (10)ressaudei (10)ressaudou (10)ressaídas (10)ressaídos (10)ressaíeis (9)ressaímos (9)ressaíram (9)ressaíras (9)ressaírem (9)ressaíres (9)ressaísse (9)ressaíste (9)ressaúdam (10)ressaúdas (10)ressaúdem (10)ressaúdes (10)ressecada (11)ressecado (11)ressecais (10)ressecara (10)ressecará (10)ressecava (13)resselada (11)resselado (11)resselais (10)resselara (10)resselará (10)resselava (13)resseleis (10)ressemeai (9)ressemear (9)ressemeei (9)ressemeia (9)ressemeie (9)ressemeio (9)ressemeou (9)ressentem (11)ressentes (11)ressentia (11)ressentir (11)ressentis (11)ressentiu (11)ressequam (14)ressequei (14)ressequem (14)resseques (14)ressequia (14)ressequir (14)ressequis (14)ressequiu (14)ressequía (14)ressequís (14)ressintai (11)ressintam (11)ressintas (11)ressoadas (10)ressoador (10)ressoados (10)ressoamos (9)ressoando (12)ressoante (11)ressoaram (9)ressoaras (9)ressoarei (9)ressoarem (9)ressoares (9)ressoaria (9)ressoarás (9)ressoarão (9)ressoasse (9)ressoaste (9)ressoavam (12)ressoavas (12)ressoemos (9)ressoldai (11)ressoldam (11)ressoldar (11)ressoldas (11)ressoldei (11)ressoldem (11)ressoldes (11)ressoldou (11)ressonada (12)ressonado (12)ressonais (11)ressonara (11)ressonará (11)ressonava (14)ressoneis (11)ressorvam (12)ressorvas (12)ressorvei (12)ressorvem (12)ressorver (12)ressorves (12)ressorveu (12)ressorvia (12)ressoámos (9)ressunção (13)ressurgem (12)ressurges (12)ressurgia (12)ressurgir (12)ressurgis (12)ressurgiu (12)ressurjam (13)ressurjas (13)restantes (11)restardes (10)restareis (9)restariam (9)restarias (9)restarmos (9)restassem (9)restasses (9)restastes (9)restaurai (9)restauram (9)restaurar (9)restauras (9)restaurei (9)restaurem (9)restaures (9)restauros (9)restaurou (9)restilada (11)restilado (11)restilais (10)restilara (10)restilará (10)restilava (13)restileis (10)restingam (14)restingas (14)restingue (14)restingui (14)restituam (9)restituem (9)restituia (9)restituir (9)restituis (9)restituiu (9)restituía (9)restituís (9)restringe (14)restringi (14)restrinja (15)restrinjo (15)restritas (9)restritos (9)restrição (11)restucada (11)restucado (11)restucais (10)restucara (10)restucará (10)restucava (13)restuquei (14)restuquem (14)restuques (14)restáreis (9)restáveis (12)resultada (11)resultado (11)resultais (10)resultara (10)resultará (10)resultava (13)resulteis (10)resumamos (9)resumidas (10)resumidor (10)resumidos (10)resumimos (9)resumindo (12)resumiram (9)resumiras (9)resumirei (9)resumirem (9)resumires (9)resumiria (9)resumirás (9)resumirão (9)resumisse (9)resumiste (9)resumíeis (9)resvalada (14)resvalado (14)resvalais (13)resvalara (13)resvalará (13)resvalava (16)resvaleis (13)retalhada (14)retalhado (14)retalhais (13)retalhara (13)retalhará (13)retalhava (16)retalheis (13)retaliada (11)retaliado (11)retaliais (10)retaliara (10)retaliará (10)retaliava (13)retalieis (10)retardada (11)retardado (11)retardais (10)retardara (10)retardará (10)retardava (13)retardeis (10)reteimada (10)reteimado (10)reteimais (9)reteimara (9)reteimará (9)reteimava (12)reteimeis (9)retempera (10)retempere (10)retempero (10)retemperá (10)retenhais (14)retenhamo (14)retentivo (14)reteremos (9)reteríamo (9)reteríeis (9)retesadas (10)retesador (10)retesados (10)retesamos (9)retesando (12)retesaram (9)retesaras (9)retesarei (9)retesarem (9)retesares (9)retesaria (9)retesarás (9)retesarão (9)retesasse (9)retesaste (9)retesavam (12)retesavas (12)retesemos (9)retesámos (9)reticente (12)reticular (11)retinamos (11)retinente (13)retingiam (14)retingias (14)retingida (15)retingido (15)retingira (14)retingirá (14)retiniana (13)retinidas (12)retinidos (12)retinimos (11)retinindo (14)retiniram (11)retiniras (11)retinirei (11)retinirem (11)retinires (11)retiniria (11)retinirás (11)retinirão (11)retinisse (11)retiniste (11)retinjais (15)retiníeis (11)retiradas (10)retirados (10)retiramos (9)retirando (12)retiraram (9)retiraras (9)retirarei (9)retirarem (9)retirares (9)retiraria (9)retirarás (9)retirarão (9)retirasse (9)retiraste (9)retiravam (12)retiravas (12)retiração (11)retiremos (9)retirámos (9)retivemos (12)retiveram (12)retiveras (12)retiverde (13)retiverem (12)retiveres (12)retivermo (12)retivesse (12)retiveste (12)retivérei (12)retocadas (11)retocador (11)retocados (11)retocamos (10)retocando (13)retocaram (10)retocaras (10)retocarei (10)retocarem (10)retocares (10)retocaria (10)retocarás (10)retocarão (10)retocasse (10)retocaste (10)retocavam (13)retocavas (13)retocámos (10)retomadas (10)retomados (10)retomamos (9)retomando (12)retomaram (9)retomaras (9)retomarei (9)retomarem (9)retomares (9)retomaria (9)retomarás (9)retomarão (9)retomasse (9)retomaste (9)retomavam (12)retomavas (12)retomemos (9)retomámos (9)retoqueis (14)retorceis (10)retorcera (10)retorcerá (10)retorciam (10)retorcias (10)retorcida (11)retorcido (11)retornada (12)retornado (12)retornais (11)retornara (11)retornará (11)retornava (14)retorneis (11)retorquam (14)retorquem (14)retorquia (14)retorquir (14)retorquis (14)retorquiu (14)retorquía (14)retorquís (14)retorçais (11)retostada (10)retostado (10)retostais (9)retostara (9)retostará (9)retostava (12)retosteis (9)retraceis (10)retractai (10)retractam (10)retractar (10)retractas (10)retractei (10)retractem (10)retractes (10)retractor (10)retractou (10)retracção (12)retraduza (17)retraduzi (17)retraduzo (17)retraiais (9)retraindo (12)retrairei (9)retrairia (9)retrairás (9)retrairão (9)retrancai (12)retrancam (12)retrancar (12)retrancas (12)retrancou (12)retranque (16)retratada (10)retratado (10)retratais (9)retratara (9)retratará (9)retratava (12)retrateis (9)retravada (13)retravado (13)retravais (12)retravara (12)retravará (12)retravava (15)retraveis (12)retraçada (12)retraçado (12)retraçais (11)retraçara (11)retraçará (11)retraçava (14)retraídas (10)retraídos (10)retraíeis (9)retraímos (9)retraíram (9)retraíras (9)retraírem (9)retraíres (9)retraísse (9)retraíste (9)retremais (9)retremeis (9)retremera (9)retremerá (9)retremiam (9)retremias (9)retremida (10)retremido (10)retribuam (11)retribuem (11)retribuia (11)retribuir (11)retribuis (11)retribuiu (11)retribuía (11)retribuís (11)retrilhai (13)retrilham (13)retrilhar (13)retrilhas (13)retrilhei (13)retrilhem (13)retrilhes (13)retrilhou (13)retrincai (12)retrincam (12)retrincar (12)retrincas (12)retrincou (12)retrinque (16)retroadas (10)retroados (10)retroagem (12)retroages (12)retroagia (12)retroagir (12)retroagis (12)retroagiu (12)retroajam (13)retroajas (13)retroamos (9)retroando (12)retroaram (9)retroaras (9)retroarei (9)retroarem (9)retroares (9)retroaria (9)retroarás (9)retroarão (9)retroasse (9)retroaste (9)retroavam (12)retroavas (12)retroceda (11)retrocede (11)retrocedi (11)retrocedo (11)retrocedê (11)retroemos (9)retroámos (9)retráctil (11)retumbada (12)retumbado (12)retumbais (11)retumbara (11)retumbará (11)retumbava (14)retumbeis (11)retábulos (12)retículos (11)retínhamo (14)retínheis (14)retóricas (10)retóricos (10)reumática (10)reumático (10)reunidora (12)reunifica (15)reunifico (15)reunificá (15)reunirdes (12)reunireis (11)reuniriam (11)reunirias (11)reunirmos (11)reunissem (11)reunisses (11)reunistes (11)reuníamos (11)reuníreis (11)revacinai (15)revacinam (15)revacinar (15)revacinas (15)revacinei (15)revacinem (15)revacines (15)revacinou (15)revalidai (14)revalidam (14)revalidar (14)revalidas (14)revalidei (14)revalidem (14)revalides (14)revalidou (14)revedoras (13)revedores (13)revejamos (16)reveladas (14)revelador (14)revelados (14)revelamos (13)revelando (16)revelaram (13)revelaras (13)revelarei (13)revelarem (13)revelares (13)revelaria (13)revelarás (13)revelarão (13)revelasse (13)revelaste (13)revelavam (16)revelavas (16)revelação (15)revelemos (13)revelámos (13)revelável (17)revendais (15)revendeis (15)revendera (15)revenderá (15)revendiam (15)revendias (15)revendida (16)revendido (16)revenerai (14)reveneram (14)revenerar (14)reveneras (14)revenerei (14)revenerem (14)reveneres (14)revenerou (14)revenhais (17)revenhamo (17)reverbera (14)reverbere (14)reverbero (14)reverberá (14)reveremos (12)reverendo (15)reverente (14)reversivo (15)revertais (12)reverteis (12)revertera (12)reverterá (12)revertiam (12)revertias (12)revertida (13)revertido (13)reveríamo (12)reveríeis (12)revestiam (12)revestias (12)revestida (13)revestido (13)revestimo (12)revestira (12)revestirá (12)revezadas (20)revezador (20)revezados (20)revezamos (19)revezando (22)revezaram (19)revezaras (19)revezarei (19)revezarem (19)revezares (19)revezaria (19)revezarás (19)revezarão (19)revezasse (19)revezaste (19)revezavam (22)revezavas (22)revezemos (19)revezámos (19)revierdes (13)reviermos (12)reviessem (12)reviesses (12)reviestes (12)revigorai (15)revigoram (15)revigorar (15)revigoras (15)revigorei (15)revigorem (15)revigores (15)revigorou (15)revingada (18)revingado (18)revingais (17)revingara (17)revingará (17)revingava (20)revinguei (17)revinguem (17)revingues (17)reviradas (13)revirados (13)reviramos (12)revirando (15)reviraram (12)reviraras (12)revirarei (12)revirarem (12)revirares (12)reviraria (12)revirarás (12)revirarão (12)revirasse (12)reviraste (12)reviravam (15)reviravas (15)reviremos (12)revirámos (12)reviríamo (12)reviríeis (12)revisadas (13)revisados (13)revisamos (12)revisando (15)revisaram (12)revisaras (12)revisarei (12)revisarem (12)revisares (12)revisaria (12)revisarás (12)revisarão (12)revisasse (12)revisaste (12)revisavam (15)revisavas (15)revisemos (12)revisitar (12)revisoras (12)revisores (12)revistada (13)revistado (13)revistais (12)revistamo (12)revistara (12)revistará (12)revistava (15)revisteca (13)revisteis (12)revisámos (12)revisório (12)revivamos (15)revivemos (15)revivendo (18)revivente (17)reviveram (15)reviveras (15)reviverei (15)reviverem (15)reviveres (15)reviveria (15)reviverás (15)reviverão (15)revivesce (16)revivesci (16)revivescê (16)revivesse (15)reviveste (15)revivesça (17)revivesço (17)revividas (16)revividos (16)revivíeis (15)reviéramo (12)reviéreis (12)reviéssei (12)revogadas (16)revogador (16)revogados (16)revogamos (15)revogando (18)revogante (17)revogaram (15)revogaras (15)revogarei (15)revogarem (15)revogares (15)revogaria (15)revogarás (15)revogarão (15)revogasse (15)revogaste (15)revogavam (18)revogavas (18)revogação (17)revogueis (15)revogámos (15)revogável (19)revoltada (14)revoltado (14)revoltais (13)revoltara (13)revoltará (13)revoltava (16)revolteai (13)revoltear (13)revolteei (13)revolteia (13)revolteie (13)revolteio (13)revolteis (13)revolteou (13)revoltoso (13)revolução (15)revolvais (16)revolveis (16)revolvera (16)revolverá (16)revolviam (16)revolvias (16)revolvida (17)revolvido (17)revínhamo (17)revínheis (17)revíramos (12)revísseis (12)revíssemo (12)rezadeira (17)rezadeiro (17)rezadoras (17)rezadores (17)rezaremos (16)rezaríeis (16)rezingada (22)rezingado (22)rezingais (21)rezingara (21)rezingará (21)rezingava (24)rezinguei (21)rezinguem (21)rezingues (21)rezáramos (16)rezásseis (16)rezávamos (19)reóstatos (9)ribeirada (12)ribombada (14)ribombado (14)ribombais (13)ribombara (13)ribombará (13)ribombava (16)ribombeis (13)ricalhaço (16)ricamente (12)ricochete (14)ridiculez (19)ridículas (12)ridículos (12)rifaremos (12)rifaríeis (12)rifáramos (12)rifásseis (12)rifávamos (15)rigorismo (12)rigorista (12)rigorosas (12)rigorosos (12)rimadoras (10)rimadores (10)rimaremos (9)rimaríeis (9)rimáramos (9)rimásseis (9)rimávamos (12)rinologia (15)rintónica (14)riparemos (10)riparíeis (10)ripostada (11)ripostado (11)ripostais (10)ripostara (10)ripostará (10)ripostava (13)riposteis (10)ripáramos (10)ripásseis (10)ripávamos (13)riscadora (11)riscadura (11)riscardes (11)riscareis (10)riscariam (10)riscarias (10)riscarmos (10)riscassem (10)riscasses (10)riscastes (10)riscáreis (10)riscáveis (13)risquemos (14)ritmardes (10)ritmareis (9)ritmariam (9)ritmarias (9)ritmarmos (9)ritmassem (9)ritmasses (9)ritmastes (9)ritmáreis (9)ritmáveis (12)rivalizai (20)rivalizam (20)rivalizar (20)rivalizas (20)rivalizei (20)rivalizem (20)rivalizes (20)rivalizou (20)rixadoras (17)rixadores (17)rixaremos (16)rixaríeis (16)rixáramos (16)rixásseis (16)rixávamos (19)robotizai (18)robotizam (18)robotizar (18)robotizas (18)robotizei (18)robotizem (18)robotizes (18)robotizou (18)robustece (12)robusteci (12)robustecê (12)robusteza (18)robusteça (13)robusteço (13)rocinante (14)rodaremos (10)rodaríeis (10)rodeadora (11)rodeardes (11)rodeareis (10)rodeariam (10)rodearias (10)rodearmos (10)rodeassem (10)rodeasses (10)rodeastes (10)rodeáreis (10)rodeáveis (13)rodopiada (12)rodopiado (12)rodopiais (11)rodopiara (11)rodopiará (11)rodopiava (14)rodopieis (11)rodrigues (13)rodriguez (20)rodríguez (20)rodáramos (10)rodásseis (10)rodávamos (13)roeríamos (9)rogadoras (13)rogadores (13)rogaremos (12)rogaríeis (12)rogatória (12)rogatório (12)rogáramos (12)rogásseis (12)rogávamos (15)rolamento (12)rolaremos (10)rolaríeis (10)rolhardes (14)rolhareis (13)rolhariam (13)rolharias (13)rolharmos (13)rolhassem (13)rolhasses (13)rolhastes (13)rolháreis (13)rolháveis (16)roláramos (10)rolásseis (10)rolávamos (13)romanceai (12)romancear (12)romanceei (12)romanceia (12)romanceie (12)romanceio (12)romanceou (12)romancero (12)romancice (13)romanesco (12)romanismo (11)romanista (11)romanizai (18)romanizam (18)romanizar (18)romanizas (18)romanizei (18)romanizem (18)romanizes (18)romanizou (18)romantice (12)romantiza (18)romantize (18)romantizo (18)romantizá (18)romançada (14)rompedora (11)rompedura (11)rompentes (12)romperdes (11)rompereis (10)romperiam (10)romperias (10)rompermos (10)rompessem (10)rompesses (10)rompestes (10)rompêreis (10)rompíamos (10)românicas (12)românicos (12)romântica (12)romântico (12)romãzeira (16)roncadora (13)roncadura (13)roncantes (14)roncardes (13)roncareis (12)roncariam (12)roncarias (12)roncarmos (12)roncassem (12)roncasses (12)roncastes (12)ronceadas (13)ronceados (13)ronceamos (12)ronceando (15)roncearam (12)roncearas (12)roncearei (12)roncearem (12)ronceares (12)roncearia (12)roncearás (12)roncearão (12)ronceasse (12)ronceaste (12)ronceavam (15)ronceavas (15)ronceemos (12)ronceiros (12)ronceámos (12)roncáreis (12)roncáveis (15)rondadora (13)rondardes (13)rondareis (12)rondariam (12)rondarias (12)rondarmos (12)rondassem (12)rondasses (12)rondastes (12)rondistas (12)rondáreis (12)rondáveis (15)ronquemos (16)ronquidão (17)ronronada (14)ronronado (14)ronronais (13)ronronara (13)ronronará (13)ronronava (16)ronroneis (13)roosevelt (13)roscardes (11)roscareis (10)roscariam (10)roscarias (10)roscarmos (10)roscassem (10)roscasses (10)roscastes (10)roscáreis (10)roscáveis (13)roseirais (9)rosenberg (16)rosnadela (13)rosnadora (12)rosnadura (12)rosnardes (12)rosnareis (11)rosnariam (11)rosnarias (11)rosnarmos (11)rosnassem (11)rosnasses (11)rosnastes (11)rosnáreis (11)rosnáveis (14)rosquemos (14)rosquilha (18)rotadoras (10)rotadores (10)rotaremos (9)rotaríeis (9)rotativas (12)rotatório (9)rotineira (11)rotineiro (11)rotuladas (11)rotulados (11)rotulagem (13)rotulamos (10)rotulando (13)rotularam (10)rotularas (10)rotularei (10)rotularem (10)rotulares (10)rotularia (10)rotularás (10)rotularão (10)rotulasse (10)rotulaste (10)rotulavam (13)rotulavas (13)rotulemos (10)rotulámos (10)rotáramos (9)rotásseis (9)rotávamos (12)roubadora (12)roubardes (12)roubareis (11)roubariam (11)roubarias (11)roubarmos (11)roubassem (11)roubasses (11)roubastes (11)roubáreis (11)roubáveis (14)roufenhai (17)roufenham (17)roufenhar (17)roufenhas (17)roufenhei (17)roufenhem (17)roufenhes (17)roufenhos (17)roufenhou (17)roupagens (15)roupeiros (10)rouquidão (15)roxeardes (17)roxeareis (16)roxeariam (16)roxearias (16)roxearmos (16)roxeassem (16)roxeasses (16)roxeastes (16)roxeáreis (16)roxeáveis (19)roçadoras (12)roçadores (12)roçaremos (11)roçaríeis (11)roçáramos (11)roçásseis (11)roçávamos (14)roêssemos (9)rubesceis (12)rubescera (12)rubescerá (12)rubesciam (12)rubescias (12)rubescida (13)rubescido (13)rubesçais (13)ruboresce (12)ruboresci (12)ruboresça (13)ruboresço (13)ruborizai (18)ruborizam (18)ruborizar (18)ruborizas (18)ruborizei (18)ruborizem (18)ruborizes (18)ruborizou (18)rubricada (13)rubricado (13)rubricais (12)rubricara (12)rubricará (12)rubricava (15)rubriquei (16)rubriquem (16)rubriques (16)rudemente (12)rudimento (12)rufaremos (12)rufaríeis (12)rufiardes (13)rufiareis (12)rufiariam (12)rufiarias (12)rufiarmos (12)rufiassem (12)rufiasses (12)rufiastes (12)rufiáreis (12)rufiáveis (15)rufáramos (12)rufásseis (12)rufávamos (15)rugidoras (13)rugidores (13)rugiremos (12)rugiríeis (12)rugíramos (12)rugísseis (12)ruiríamos (9)ruminadas (12)ruminados (12)ruminamos (11)ruminando (14)ruminante (13)ruminaram (11)ruminaras (11)ruminarei (11)ruminarem (11)ruminares (11)ruminaria (11)ruminarás (11)ruminarão (11)ruminasse (11)ruminaste (11)ruminavam (14)ruminavas (14)ruminação (13)ruminemos (11)ruminámos (11)rumorejai (13)rumorejam (13)rumorejar (13)rumorejas (13)rumorejei (13)rumorejem (13)rumorejes (13)rumorejou (13)rupestres (10)ruralismo (10)ruralista (10)ruralizai (17)ruralizam (17)ruralizar (17)ruralizas (17)ruralizei (17)ruralizem (17)ruralizes (17)ruralizou (17)rusgardes (13)rusgareis (12)rusgariam (12)rusgarias (12)rusgarmos (12)rusgassem (12)rusgasses (12)rusgastes (12)rusguemos (12)rusgáreis (12)rusgáveis (15)russifica (13)russifico (13)russificá (13)rustifica (13)rustifico (13)rustificá (13)rustiquez (21)rutilante (12)ruíssemos (9)