Rolar para baixo

R 13-letras Palavras com a letra R (2980)

Klikając słowo, możesz zobaczyć jakie inne słowa można ułożyć z jego liter

rabequearemos (20)rabequearíeis (20)rabequeáramos (20)rabequeásseis (20)rabequeávamos (23)rabiscaríamos (16)rabiscássemos (16)raciocinadora (18)raciocinantes (19)raciocinardes (18)raciocinareis (17)raciocinariam (17)raciocinarias (17)raciocinarmos (17)raciocinassem (17)raciocinasses (17)raciocinastes (17)raciocinativo (20)raciocinações (19)raciocináreis (17)raciocináveis (20)racionalidade (19)racionalismos (17)racionalistas (17)racionalizada (25)racionalizado (25)racionalizais (24)racionalizara (24)racionalizará (24)racionalizava (27)racionalizeis (24)racionalmente (19)racionamentos (18)racionaríamos (16)racionássemos (16)radiantemente (18)radiocondutor (18)radiodifundam (21)radiodifundas (21)radiodifundem (21)radiodifundes (21)radiodifundia (21)radiodifundir (21)radiodifundis (21)radiodifundiu (21)radioemitamos (14)radioemitidas (15)radioemitidos (15)radioemitimos (14)radioemitindo (17)radioemitiram (14)radioemitiras (14)radioemitirei (14)radioemitirem (14)radioemitires (14)radioemitiria (14)radioemitirás (14)radioemitirão (14)radioemitisse (14)radioemitiste (14)radioemitíeis (14)radiografadas (21)radiografados (21)radiografamos (20)radiografando (23)radiografaram (20)radiografaras (20)radiografarei (20)radiografarem (20)radiografares (20)radiografaria (20)radiografarás (20)radiografarão (20)radiografasse (20)radiografaste (20)radiografavam (23)radiografavas (23)radiografemos (20)radiografámos (20)radiologistas (18)radiomensagem (19)raiveceríamos (17)raivecêssemos (17)ramalharíamos (17)ramalhássemos (17)ramificaremos (17)ramificaríeis (17)ramificáramos (17)ramificásseis (17)ramificávamos (20)rarefizéramos (23)rarefizésseis (23)rascunharemos (19)rascunharíeis (19)rascunháramos (19)rascunhásseis (19)rascunhávamos (22)raspançaremos (18)raspançaríeis (18)raspançáramos (18)raspançásseis (18)raspançávamos (21)rastejamentos (19)rastejaríamos (17)rastejássemos (17)rastilharemos (17)rastilharíeis (17)rastilháramos (17)rastilhásseis (17)rastilhávamos (20)rastrearíamos (13)rastrejaremos (17)rastrejaríeis (17)rastrejáramos (17)rastrejásseis (17)rastrejávamos (20)rastreássemos (13)ratazanaremos (22)ratazanaríeis (22)ratazanáramos (22)ratazanásseis (22)ratazanávamos (25)ratificadoras (18)ratificadores (18)ratificaremos (17)ratificaríeis (17)ratificáramos (17)ratificásseis (17)ratificávamos (20)razoavelmente (26)reabastecemos (16)reabastecendo (19)reabasteceram (16)reabasteceras (16)reabastecerei (16)reabastecerem (16)reabasteceres (16)reabasteceria (16)reabastecerás (16)reabastecerão (16)reabastecesse (16)reabasteceste (16)reabastecidas (17)reabastecidos (17)reabastecíeis (16)reabasteçamos (17)reabilitadora (17)reabilitardes (17)reabilitareis (16)reabilitariam (16)reabilitarias (16)reabilitarmos (16)reabilitassem (16)reabilitasses (16)reabilitastes (16)reabilitativo (19)reabilitações (18)reabilitáreis (16)reabilitáveis (19)reabitaríamos (15)reabituaremos (15)reabituaríeis (15)reabituáramos (15)reabituásseis (15)reabituávamos (18)reabitássemos (15)reabsorverdes (19)reabsorvereis (18)reabsorveriam (18)reabsorverias (18)reabsorvermos (18)reabsorvessem (18)reabsorvesses (18)reabsorvestes (18)reabsorvêreis (18)reabsorvíamos (18)reabsorvíveis (21)reaccionárias (17)reaccionários (17)reacenderemos (17)reacenderíeis (17)reacendêramos (17)reacendêsseis (17)reactivadoras (18)reactivadores (18)reactivaremos (17)reactivaríeis (17)reactiváramos (17)reactivásseis (17)reactivávamos (20)reactualizada (23)reactualizado (23)reactualizais (22)reactualizara (22)reactualizará (22)reactualizava (25)reactualizeis (22)reacusaríamos (14)reacusássemos (14)readaptadoras (16)readaptadores (16)readaptaremos (15)readaptaríeis (15)readaptáramos (15)readaptásseis (15)readaptávamos (18)readmitiremos (14)readmitiríeis (14)readmitíramos (14)readmitísseis (14)readoptaremos (15)readoptaríeis (15)readoptáramos (15)readoptásseis (15)readoptávamos (18)readormecedor (16)readormecemos (15)readormecendo (18)readormeceram (15)readormeceras (15)readormecerei (15)readormecerem (15)readormeceres (15)readormeceria (15)readormecerás (15)readormecerão (15)readormecesse (15)readormeceste (15)readormecidas (16)readormecidos (16)readormecíeis (15)readormeçamos (16)readquiridora (20)readquirirdes (20)readquirireis (19)readquiririam (19)readquiririas (19)readquirirmos (19)readquirissem (19)readquirisses (19)readquiristes (19)readquirições (21)readquiríamos (19)readquiríreis (19)readquiríveis (22)reafirmaremos (16)reafirmaríeis (16)reafirmáramos (16)reafirmásseis (16)reafirmávamos (19)reagradecemos (18)reagradecendo (21)reagradeceram (18)reagradeceras (18)reagradecerei (18)reagradecerem (18)reagradeceres (18)reagradeceria (18)reagradecerás (18)reagradecerão (18)reagradecesse (18)reagradeceste (18)reagradecidas (19)reagradecidos (19)reagradecíeis (18)reagradecível (22)reagradeçamos (19)reagrupamento (19)reagruparemos (17)reagruparíeis (17)reagrupáramos (17)reagrupásseis (17)reagrupávamos (20)reajustadoras (18)reajustadores (18)reajustamento (19)reajustaremos (17)reajustaríeis (17)reajustáramos (17)reajustásseis (17)reajustávamos (20)realentaremos (16)realentaríeis (16)realentáramos (16)realentásseis (16)realentávamos (19)realimentação (18)realinhadoras (20)realinhadores (20)realinhamento (21)realinharemos (19)realinharíeis (19)realinháramos (19)realinhásseis (19)realinhávamos (22)realistaremos (14)realistaríeis (14)realistáramos (14)realistásseis (14)realistávamos (17)realizaríamos (21)realizássemos (21)reanalisadora (17)reanalisardes (17)reanalisareis (16)reanalisariam (16)reanalisarias (16)reanalisarmos (16)reanalisassem (16)reanalisasses (16)reanalisastes (16)reanalisáreis (16)reanalisáveis (19)reanimaríamos (15)reanimássemos (15)reaparecerdes (16)reaparecereis (15)reapareceriam (15)reaparecerias (15)reaparecermos (15)reaparecessem (15)reaparecesses (15)reaparecestes (15)reaparecêreis (15)reaparecíamos (15)reapoderardes (16)reapoderareis (15)reapoderariam (15)reapoderarias (15)reapoderarmos (15)reapoderassem (15)reapoderasses (15)reapoderastes (15)reapoderáreis (15)reapoderáveis (18)reapossaremos (14)reapossaríeis (14)reapossáramos (14)reapossásseis (14)reapossávamos (17)reaprenderdes (18)reaprendereis (17)reaprenderiam (17)reaprenderias (17)reaprendermos (17)reaprendessem (17)reaprendesses (17)reaprendestes (17)reaprendizado (25)reaprendêreis (17)reaprendíamos (17)reaproveitada (18)reaproveitado (18)reaproveitais (17)reaproveitara (17)reaproveitará (17)reaproveitava (20)reaproveiteis (17)reaproximadas (22)reaproximados (22)reaproximamos (21)reaproximando (24)reaproximaram (21)reaproximaras (21)reaproximarei (21)reaproximarem (21)reaproximares (21)reaproximaria (21)reaproximarás (21)reaproximarão (21)reaproximasse (21)reaproximaste (21)reaproximavam (24)reaproximavas (24)reaproximação (23)reaproximemos (21)reaproximámos (21)reaquecedoras (20)reaquecedores (20)reaqueceremos (19)reaqueceríeis (19)reaquecimento (21)reaquecêramos (19)reaquecêsseis (19)reasseguradas (17)reassegurados (17)reasseguramos (16)reassegurando (19)reasseguraram (16)reasseguraras (16)reassegurarei (16)reassegurarem (16)reassegurares (16)reasseguraria (16)reassegurarás (16)reassegurarão (16)reassegurasse (16)reasseguraste (16)reasseguravam (19)reasseguravas (19)reasseguremos (16)reassegurámos (16)reassenhoreai (18)reassenhorear (18)reassenhoreei (18)reassenhoreia (18)reassenhoreie (18)reassenhoreio (18)reassenhoreou (18)reassumiremos (13)reassumiríeis (13)reassumíramos (13)reassumísseis (13)reatestaremos (13)reatestaríeis (13)reatestáramos (13)reatestásseis (13)reatestávamos (16)reavistaremos (16)reavistaríeis (16)reavistáramos (16)reavistásseis (16)reavistávamos (19)reavivaríamos (19)reavivássemos (19)rebaixamentos (24)rebaixaríamos (22)rebaixássemos (22)rebanharíamos (20)rebanhássemos (20)rebaptizardes (24)rebaptizareis (23)rebaptizariam (23)rebaptizarias (23)rebaptizarmos (23)rebaptizassem (23)rebaptizasses (23)rebaptizastes (23)rebaptizáreis (23)rebaptizáveis (26)rebeijaríamos (19)rebeijássemos (19)rebelionardes (19)rebelionareis (18)rebelionariam (18)rebelionarias (18)rebelionarmos (18)rebelionassem (18)rebelionasses (18)rebelionastes (18)rebelionáreis (18)rebelionáveis (21)rebentamentos (19)rebentaríamos (17)rebentássemos (17)rebolearíamos (16)reboleássemos (16)rebombaríamos (17)rebombássemos (17)rebuscaríamos (16)rebuscássemos (16)recalcamentos (18)recalcaríamos (16)recalcificada (21)recalcificado (21)recalcificais (20)recalcificara (20)recalcificará (20)recalcificava (23)recalcifiquei (24)recalcifiquem (24)recalcifiques (24)recalculardes (18)recalculareis (17)recalculariam (17)recalcularias (17)recalcularmos (17)recalculassem (17)recalculasses (17)recalculastes (17)recalculáreis (17)recalculáveis (20)recalcássemos (16)recambiaremos (16)recambiaríeis (16)recambiáramos (16)recambiásseis (16)recambiávamos (19)recapituladas (17)recapitulados (17)recapitulamos (16)recapitulando (19)recapitularam (16)recapitularas (16)recapitularei (16)recapitularem (16)recapitulares (16)recapitularia (16)recapitularás (16)recapitularão (16)recapitulasse (16)recapitulaste (16)recapitulavam (19)recapitulavas (19)recapitulação (18)recapitulemos (16)recapitulámos (16)recapturardes (16)recapturareis (15)recapturariam (15)recapturarias (15)recapturarmos (15)recapturassem (15)recapturasses (15)recapturastes (15)recapturáreis (15)recapturáveis (18)recargaríamos (17)recargássemos (17)recarregardes (18)recarregareis (17)recarregariam (17)recarregarias (17)recarregarmos (17)recarregassem (17)recarregasses (17)recarregastes (17)recarreguemos (17)recarregáreis (17)recarregáveis (20)recauchutadas (19)recauchutados (19)recauchutagem (21)recauchutamos (18)recauchutando (21)recauchutaram (18)recauchutaras (18)recauchutarei (18)recauchutarem (18)recauchutares (18)recauchutaria (18)recauchutarás (18)recauchutarão (18)recauchutasse (18)recauchutaste (18)recauchutavam (21)recauchutavas (21)recauchutemos (18)recauchutámos (18)receitaríamos (14)receitássemos (14)recenseadoras (17)recenseadores (17)recenseamento (18)recensearemos (16)recensearíeis (16)recenseáramos (16)recenseásseis (16)recenseávamos (19)recepcionista (18)receptividade (20)rechaparíamos (18)rechapássemos (18)rechaçaríamos (19)rechaçássemos (19)rechocharemos (21)rechocharíeis (21)rechocháramos (21)rechochásseis (21)rechochávamos (24)recingiríamos (19)recingíssemos (19)reciprocardes (17)reciprocareis (16)reciprocariam (16)reciprocarias (16)reciprocarmos (16)reciprocassem (16)reciprocasses (16)reciprocastes (16)reciprocidade (18)reciprocáreis (16)reciprocáveis (19)reciproquemos (20)reclamaríamos (15)reclamássemos (15)reclinaríamos (17)reclinássemos (17)recobraríamos (16)recobrimentos (18)recobriríamos (16)recobrássemos (16)recobríssemos (16)recognoscível (24)recolheríamos (18)recolhimentos (20)recolhêssemos (18)recolocaremos (16)recolocaríeis (16)recolocáramos (16)recolocásseis (16)recolocávamos (19)recomendardes (18)recomendareis (17)recomendariam (17)recomendarias (17)recomendarmos (17)recomendassem (17)recomendasses (17)recomendastes (17)recomendações (19)recomendáreis (17)recomendáveis (20)recomeçadoras (17)recomeçadores (17)recomeçaremos (16)recomeçaríeis (16)recomeçáramos (16)recomeçásseis (16)recomeçávamos (19)recompensadas (18)recompensador (18)recompensados (18)recompensamos (17)recompensando (20)recompensaram (17)recompensaras (17)recompensarei (17)recompensarem (17)recompensares (17)recompensaria (17)recompensarás (17)recompensarão (17)recompensasse (17)recompensaste (17)recompensavam (20)recompensavas (20)recompensação (19)recompensemos (17)recompensámos (17)recompensável (21)recompiladora (17)recompilardes (17)recompilareis (16)recompilariam (16)recompilarias (16)recompilarmos (16)recompilassem (16)recompilasses (16)recompilastes (16)recompilações (18)recompiláreis (16)recompiláveis (19)recomponhamos (20)recomporíamos (15)recompraremos (15)recompraríeis (15)recompráramos (15)recomprásseis (15)recomprávamos (18)recompuserdes (16)recompusermos (15)recompusessem (15)recompusesses (15)recompusestes (15)recompuséreis (15)recompúnhamos (20)reconcertadas (18)reconcertados (18)reconcertamos (17)reconcertando (20)reconcertaram (17)reconcertaras (17)reconcertarei (17)reconcertarem (17)reconcertares (17)reconcertaria (17)reconcertarás (17)reconcertarão (17)reconcertasse (17)reconcertaste (17)reconcertavam (20)reconcertavas (20)reconcertemos (17)reconcertámos (17)reconciliadas (19)reconciliador (19)reconciliados (19)reconciliamos (18)reconciliando (21)reconciliante (20)reconciliaram (18)reconciliaras (18)reconciliarei (18)reconciliarem (18)reconciliares (18)reconciliaria (18)reconciliarás (18)reconciliarão (18)reconciliasse (18)reconciliaste (18)reconciliavam (21)reconciliavas (21)reconciliação (20)reconciliemos (18)reconciliámos (18)reconciliável (22)reconduzirdes (25)reconduzireis (24)reconduziriam (24)reconduzirias (24)reconduzirmos (24)reconduzissem (24)reconduzisses (24)reconduzistes (24)reconduzíamos (24)reconduzíreis (24)reconfessadas (20)reconfessados (20)reconfessamos (19)reconfessando (22)reconfessaram (19)reconfessaras (19)reconfessarei (19)reconfessarem (19)reconfessares (19)reconfessaria (19)reconfessarás (19)reconfessarão (19)reconfessasse (19)reconfessaste (19)reconfessavam (22)reconfessavas (22)reconfessemos (19)reconfessámos (19)reconfessável (23)reconfigurada (23)reconfigurado (23)reconfigurais (22)reconfigurara (22)reconfigurará (22)reconfigurava (25)reconfigureis (22)reconfortadas (20)reconfortador (20)reconfortados (20)reconfortamos (19)reconfortando (22)reconfortante (21)reconfortaram (19)reconfortaras (19)reconfortarei (19)reconfortarem (19)reconfortares (19)reconfortaria (19)reconfortarás (19)reconfortarão (19)reconfortasse (19)reconfortaste (19)reconfortavam (22)reconfortavas (22)reconfortação (21)reconfortemos (19)reconfortámos (19)reconfortável (23)reconhecedora (21)reconhecerdes (21)reconhecereis (20)reconheceriam (20)reconhecerias (20)reconhecermos (20)reconhecessem (20)reconhecesses (20)reconhecestes (20)reconhecêreis (20)reconhecíamos (20)reconhecíveis (23)reconquistada (22)reconquistado (22)reconquistais (21)reconquistara (21)reconquistará (21)reconquistava (24)reconquisteis (21)reconsagradas (20)reconsagrador (20)reconsagrados (20)reconsagramos (19)reconsagrando (22)reconsagrante (21)reconsagraram (19)reconsagraras (19)reconsagrarei (19)reconsagrarem (19)reconsagrares (19)reconsagraria (19)reconsagrarás (19)reconsagrarão (19)reconsagrasse (19)reconsagraste (19)reconsagravam (22)reconsagravas (22)reconsagração (21)reconsagremos (19)reconsagrámos (19)reconsagrável (23)reconsertadas (17)reconsertador (17)reconsertados (17)reconsertamos (16)reconsertando (19)reconsertaram (16)reconsertaras (16)reconsertarei (16)reconsertarem (16)reconsertares (16)reconsertaria (16)reconsertarás (16)reconsertarão (16)reconsertasse (16)reconsertaste (16)reconsertavam (19)reconsertavas (19)reconsertemos (16)reconsertámos (16)reconsiderada (18)reconsiderado (18)reconsiderais (17)reconsiderara (17)reconsiderará (17)reconsiderava (20)reconsidereis (17)reconsolidada (19)reconsolidado (19)reconsolidais (18)reconsolidara (18)reconsolidará (18)reconsolidava (21)reconsolideis (18)reconstituiam (16)reconstituias (16)reconstituirá (16)reconstituíam (16)reconstituías (16)reconstituída (17)reconstituído (17)reconstituíra (16)reconstruamos (16)reconstruindo (19)reconstruirei (16)reconstruiria (16)reconstruirás (16)reconstruirão (16)reconstrutivo (19)reconstruídas (17)reconstruídos (17)reconstruíeis (16)reconstruímos (16)reconstruíram (16)reconstruíras (16)reconstruírem (16)reconstruíres (16)reconstruísse (16)reconstruíste (16)recontamentos (18)recontaríamos (16)recontratadas (17)recontratador (17)recontratados (17)recontratamos (16)recontratando (19)recontratante (18)recontrataram (16)recontrataras (16)recontratarei (16)recontratarem (16)recontratares (16)recontrataria (16)recontratarás (16)recontratarão (16)recontratasse (16)recontrataste (16)recontratavam (19)recontratavas (19)recontratação (18)recontratemos (16)recontratámos (16)recontratável (20)recontássemos (16)reconvalescei (21)reconvalescem (21)reconvalescer (21)reconvalesces (21)reconvalesceu (21)reconvalescia (21)reconvalesçam (22)reconvalesças (22)reconvertamos (19)reconvertemos (19)reconvertendo (22)reconverteram (19)reconverteras (19)reconverterei (19)reconverterem (19)reconverteres (19)reconverteria (19)reconverterás (19)reconverterão (19)reconvertesse (19)reconverteste (19)reconvertidas (20)reconvertidos (20)reconvertíeis (19)recopiaríamos (15)recopiássemos (15)recordaríamos (15)recordássemos (15)recorreríamos (14)recorrêssemos (14)recortaríamos (14)recortássemos (14)recostaríamos (14)recostássemos (14)recravaríamos (17)recravássemos (17)recresceremos (15)recresceríeis (15)recrescimento (17)recrescêramos (15)recrescêsseis (15)recrestaremos (14)recrestaríeis (14)recrestáramos (14)recrestásseis (14)recrestávamos (17)recriminadora (17)recriminardes (17)recriminareis (16)recriminariam (16)recriminarias (16)recriminarmos (16)recriminassem (16)recriminasses (16)recriminastes (16)recriminações (18)recrimináreis (16)recrimináveis (19)recristianiza (23)recristianize (23)recristianizo (23)recrudescemos (16)recrudescendo (19)recrudescente (18)recrudesceram (16)recrudesceras (16)recrudescerei (16)recrudescerem (16)recrudesceres (16)recrudesceria (16)recrudescerás (16)recrudescerão (16)recrudescesse (16)recrudesceste (16)recrudescidas (17)recrudescidos (17)recrudescíeis (16)recrudesçamos (17)recrutamentos (16)recrutaríamos (14)recrutássemos (14)recruzaríamos (21)recruzássemos (21)rectangulares (20)rectificadora (19)rectificardes (19)rectificareis (18)rectificariam (18)rectificarias (18)rectificarmos (18)rectificassem (18)rectificasses (18)rectificastes (18)rectificativo (21)rectificações (20)rectificáreis (18)rectificáveis (21)rectifiquemos (22)recultivardes (19)recultivareis (18)recultivariam (18)recultivarias (18)recultivarmos (18)recultivassem (18)recultivasses (18)recultivastes (18)recultiváreis (18)recultiváveis (21)recuperadoras (16)recuperadores (16)recuperaremos (15)recuperaríeis (15)recuperáramos (15)recuperásseis (15)recuperávamos (18)recursividade (19)recurvaríamos (17)recurvássemos (17)redefinidoras (20)redefinidores (20)redefiniremos (19)redefiniríeis (19)redefiníramos (19)redefinísseis (19)redescobridas (18)redescobridor (18)redescobridos (18)redescobrimos (17)redescobrindo (20)redescobriram (17)redescobriras (17)redescobrirei (17)redescobrirem (17)redescobrires (17)redescobriria (17)redescobrirás (17)redescobrirão (17)redescobrisse (17)redescobriste (17)redescobríeis (17)redescontadas (18)redescontados (18)redescontamos (17)redescontando (20)redescontaram (17)redescontaras (17)redescontarei (17)redescontarem (17)redescontares (17)redescontaria (17)redescontarás (17)redescontarão (17)redescontasse (17)redescontaste (17)redescontavam (20)redescontavas (20)redescontemos (17)redescontámos (17)redescontável (21)redesenhadora (20)redesenhardes (20)redesenhareis (19)redesenhariam (19)redesenharias (19)redesenharmos (19)redesenhassem (19)redesenhasses (19)redesenhastes (19)redesenháreis (19)redesenháveis (22)redestilardes (16)redestilareis (15)redestilariam (15)redestilarias (15)redestilarmos (15)redestilassem (15)redestilasses (15)redestilastes (15)redestiláreis (15)redestiláveis (18)redireccionai (18)redireccionam (18)redireccionar (18)redireccionas (18)redireccionei (18)redireccionem (18)redirecciones (18)redireccionou (18)redistribuiam (16)redistribuias (16)redistribuirá (16)redistribuíam (16)redistribuías (16)redistribuída (17)redistribuído (17)redistribuíra (16)redobramentos (18)redobraríamos (16)redobrássemos (16)redondearemos (17)redondearíeis (17)redondeáramos (17)redondeásseis (17)redondeávamos (20)redopiaríamos (15)redopiássemos (15)redouraríamos (14)redourássemos (14)redundaríamos (17)redundássemos (17)reduplicardes (18)reduplicareis (17)reduplicariam (17)reduplicarias (17)reduplicarmos (17)reduplicassem (17)reduplicasses (17)reduplicastes (17)reduplicativo (20)reduplicações (19)reduplicáreis (17)reduplicáveis (20)redupliquemos (21)reedificadora (19)reedificantes (20)reedificardes (19)reedificareis (18)reedificariam (18)reedificarias (18)reedificarmos (18)reedificassem (18)reedificasses (18)reedificastes (18)reedificações (20)reedificáreis (18)reedificáveis (21)reedifiquemos (22)reeditaríamos (14)reeditássemos (14)reeducaríamos (15)reeducássemos (15)reelaboradora (17)reelaborardes (17)reelaborareis (16)reelaborariam (16)reelaborarias (16)reelaborarmos (16)reelaborassem (16)reelaborasses (16)reelaborastes (16)reelaborações (18)reelaboráreis (16)reelaboráveis (19)reelegeríamos (17)reelegêssemos (17)reembarcardes (17)reembarcareis (16)reembarcariam (16)reembarcarias (16)reembarcarmos (16)reembarcassem (16)reembarcasses (16)reembarcastes (16)reembarcáreis (16)reembarcáveis (19)reembarquemos (20)reembolsardes (17)reembolsareis (16)reembolsariam (16)reembolsarias (16)reembolsarmos (16)reembolsassem (16)reembolsasses (16)reembolsastes (16)reembolsáreis (16)reembolsáveis (19)reemendaremos (16)reemendaríeis (16)reemendáramos (16)reemendásseis (16)reemendávamos (19)reemergiremos (16)reemergiríeis (16)reemergíramos (16)reemergísseis (16)reemigraremos (16)reemigraríeis (16)reemigráramos (16)reemigrásseis (16)reemigrávamos (19)reempossardes (15)reempossareis (14)reempossariam (14)reempossarias (14)reempossarmos (14)reempossassem (14)reempossasses (14)reempossastes (14)reempossáreis (14)reempossáveis (17)reempregardes (18)reempregareis (17)reempregariam (17)reempregarias (17)reempregarmos (17)reempregassem (17)reempregasses (17)reempregastes (17)reempreguemos (17)reempregáreis (17)reempregáveis (20)reencaixantes (25)reencaixardes (24)reencaixareis (23)reencaixariam (23)reencaixarias (23)reencaixarmos (23)reencaixassem (23)reencaixasses (23)reencaixastes (23)reencaixáreis (23)reencaixáveis (26)reencaminhada (22)reencaminhado (22)reencaminhais (21)reencaminhara (21)reencaminhará (21)reencaminhava (24)reencaminheis (21)reencarcerada (18)reencarcerado (18)reencarcerais (17)reencarcerara (17)reencarcerará (17)reencarcerava (20)reencarcereis (17)reencarnardes (19)reencarnareis (18)reencarnariam (18)reencarnarias (18)reencarnarmos (18)reencarnassem (18)reencarnasses (18)reencarnastes (18)reencarnações (20)reencarnáreis (18)reencarnáveis (21)reencetaremos (16)reencetaríeis (16)reencetáramos (16)reencetásseis (16)reencetávamos (19)reencheríamos (19)reenchimentos (21)reenchêssemos (19)reencontradas (19)reencontrados (19)reencontramos (18)reencontrando (21)reencontraram (18)reencontraras (18)reencontrarei (18)reencontrarem (18)reencontrares (18)reencontraria (18)reencontrarás (18)reencontrarão (18)reencontrasse (18)reencontraste (18)reencontravam (21)reencontravas (21)reencontremos (18)reencontrámos (18)reendireitada (17)reendireitado (17)reendireitais (16)reendireitara (16)reendireitará (16)reendireitava (19)reendireiteis (16)reensinadoras (18)reensinadores (18)reensinamento (19)reensinaremos (17)reensinaríeis (17)reensináramos (17)reensinásseis (17)reensinávamos (20)reentraríamos (15)reentregadora (19)reentregardes (19)reentregareis (18)reentregariam (18)reentregarias (18)reentregarmos (18)reentregassem (18)reentregasses (18)reentregastes (18)reentreguemos (18)reentregáreis (18)reentregáveis (21)reentrássemos (15)reenviamentos (20)reenviaríamos (18)reenviássemos (18)reergueríamos (16)reerguêssemos (16)reescaladoras (16)reescaladores (16)reescalamento (17)reescalaremos (15)reescalaríeis (15)reescalonadas (18)reescalonados (18)reescalonamos (17)reescalonando (20)reescalonaram (17)reescalonaras (17)reescalonarei (17)reescalonarem (17)reescalonares (17)reescalonaria (17)reescalonarás (17)reescalonarão (17)reescalonasse (17)reescalonaste (17)reescalonavam (20)reescalonavas (20)reescalonemos (17)reescalonámos (17)reescaláramos (15)reescalásseis (15)reescalávamos (18)reescrevedora (18)reescreventes (19)reescreverdes (18)reescrevereis (17)reescreveriam (17)reescreverias (17)reescrevermos (17)reescrevessem (17)reescrevesses (17)reescrevestes (17)reescrevêreis (17)reescrevíamos (17)reesperaremos (14)reesperaríeis (14)reesperáramos (14)reesperásseis (14)reesperávamos (17)reestruturada (14)reestruturado (14)reestruturais (13)reestruturara (13)reestruturará (13)reestruturava (16)reestrutureis (13)reestudaremos (14)reestudaríeis (14)reestudáramos (14)reestudásseis (14)reestudávamos (17)reexaminadora (23)reexaminardes (23)reexaminareis (22)reexaminariam (22)reexaminarias (22)reexaminarmos (22)reexaminassem (22)reexaminasses (22)reexaminastes (22)reexamináreis (22)reexamináveis (25)reexpedimento (24)reexpediremos (22)reexpediríeis (22)reexpedíramos (22)reexpedísseis (22)reexplicadora (24)reexplicardes (24)reexplicareis (23)reexplicariam (23)reexplicarias (23)reexplicarmos (23)reexplicassem (23)reexplicasses (23)reexplicastes (23)reexplicações (25)reexplicáreis (23)reexplicáveis (26)reexpliquemos (27)reexportadora (22)reexportardes (22)reexportareis (21)reexportariam (21)reexportarias (21)reexportarmos (21)reexportassem (21)reexportasses (21)reexportastes (21)reexportações (23)reexportáreis (21)reexportáveis (24)reexpuséramos (21)reexpusésseis (21)refastelardes (18)refastelareis (17)refastelariam (17)refastelarias (17)refastelarmos (17)refastelassem (17)refastelasses (17)refastelastes (17)refasteláreis (17)refasteláveis (20)refecundardes (21)refecundareis (20)refecundariam (20)refecundarias (20)refecundarmos (20)refecundassem (20)refecundasses (20)refecundastes (20)refecundáreis (20)refecundáveis (23)refenderíamos (19)refendêssemos (19)referenciadas (20)referenciados (20)referenciamos (19)referenciando (22)referenciaram (19)referenciaras (19)referenciarei (19)referenciarem (19)referenciares (19)referenciaria (19)referenciarás (19)referenciarão (19)referenciasse (19)referenciaste (19)referenciavam (22)referenciavas (22)referenciemos (19)referenciámos (19)referendardes (20)referendareis (19)referendariam (19)referendarias (19)referendarmos (19)referendassem (19)referendasses (19)referendastes (19)referendáreis (19)referendáveis (22)refermentadas (19)refermentados (19)refermentamos (18)refermentando (21)refermentaram (18)refermentaras (18)refermentarei (18)refermentarem (18)refermentares (18)refermentaria (18)refermentarás (18)refermentarão (18)refermentasse (18)refermentaste (18)refermentavam (21)refermentavas (21)refermentação (20)refermentemos (18)refermentámos (18)referveríamos (19)refervêssemos (19)refestelardes (18)refestelareis (17)refestelariam (17)refestelarias (17)refestelarmos (17)refestelassem (17)refestelasses (17)refestelastes (17)refesteláreis (17)refesteláveis (20)reflectidoras (19)reflectidores (19)reflectiremos (18)reflectiríeis (18)reflectíramos (18)reflectísseis (18)reflexionadas (27)reflexionados (27)reflexionamos (26)reflexionando (29)reflexionaram (26)reflexionaras (26)reflexionarei (26)reflexionarem (26)reflexionares (26)reflexionaria (26)reflexionarás (26)reflexionarão (26)reflexionasse (26)reflexionaste (26)reflexionavam (29)reflexionavas (29)reflexionemos (26)reflexionámos (26)reflexividade (29)reflorescemos (18)reflorescendo (21)reflorescente (20)refloresceram (18)refloresceras (18)reflorescerei (18)reflorescerem (18)refloresceres (18)refloresceria (18)reflorescerás (18)reflorescerão (18)reflorescesse (18)refloresceste (18)reflorescidas (19)reflorescidos (19)reflorescíeis (18)reflorestação (19)refloresçamos (19)refloriríamos (17)refloríssemos (17)reflutuaremos (17)reflutuaríeis (17)reflutuáramos (17)reflutuásseis (17)reflutuávamos (20)refolgaríamos (20)refolgássemos (20)refolhamentos (22)refolharíamos (20)refolhássemos (20)reforjaríamos (20)reforjássemos (20)reformaríamos (16)reformulardes (18)reformulareis (17)reformulariam (17)reformularias (17)reformularmos (17)reformulassem (17)reformulasses (17)reformulastes (17)reformuláreis (17)reformuláveis (20)reformássemos (16)refornecerdes (20)refornecereis (19)reforneceriam (19)refornecerias (19)refornecermos (19)refornecessem (19)refornecesses (19)refornecestes (19)refornecêreis (19)refornecíamos (19)refortaleceis (18)refortalecera (18)refortalecerá (18)refortaleciam (18)refortalecias (18)refortalecida (19)refortalecido (19)refortaleçais (19)refortificada (21)refortificado (21)refortificais (20)refortificara (20)refortificará (20)refortificava (23)refortifiquei (24)refortifiquem (24)refortifiques (24)reforçaríamos (18)reforçássemos (18)refractaremos (17)refractarismo (17)refractaríeis (17)refractáramos (17)refractásseis (17)refractávamos (20)refregaríamos (19)refregássemos (19)refrescamento (19)refrescaremos (17)refrescaríeis (17)refrescáramos (17)refrescásseis (17)refrescávamos (20)refrigeradora (20)refrigerantes (21)refrigerardes (20)refrigerareis (19)refrigerariam (19)refrigerarias (19)refrigerarmos (19)refrigerassem (19)refrigerasses (19)refrigerastes (19)refrigerativo (22)refrigerações (21)refrigeráreis (19)refrigeráveis (22)refugiaríamos (19)refugiássemos (19)refundiríamos (19)refundíssemos (19)regaladamente (20)reganharíamos (21)reganhássemos (21)regatearíamos (16)regateássemos (16)regeneradoras (19)regeneradores (19)regeneraremos (18)regeneraríeis (18)regenerativas (21)regenerativos (21)regeneráramos (18)regenerásseis (18)regenerávamos (21)regimentardes (19)regimentareis (18)regimentariam (18)regimentarias (18)regimentarmos (18)regimentassem (18)regimentasses (18)regimentastes (18)regimentáreis (18)regimentáveis (21)regionalismos (19)regionalistas (19)regionalmente (21)registaríamos (16)registradoras (17)registradores (17)registraremos (16)registraríeis (16)registráramos (16)registrásseis (16)registrávamos (19)registássemos (16)regorjearemos (20)regorjearíeis (20)regorjeáramos (20)regorjeásseis (20)regorjeávamos (23)regozijadoras (28)regozijadores (28)regozijaremos (27)regozijaríeis (27)regozijáramos (27)regozijásseis (27)regozijávamos (30)regrediríamos (17)regredíssemos (17)regressaremos (16)regressaríeis (16)regressáramos (16)regressásseis (16)regressávamos (19)regulamentada (20)regulamentado (20)regulamentais (19)regulamentara (19)regulamentará (19)regulamentava (22)regulamenteis (19)regularidades (19)regularizadas (25)regularizador (25)regularizados (25)regularizamos (24)regularizando (27)regularizaram (24)regularizaras (24)regularizarei (24)regularizarem (24)regularizares (24)regularizaria (24)regularizarás (24)regularizarão (24)regularizasse (24)regularizaste (24)regularizavam (27)regularizavas (27)regularização (26)regularizemos (24)regularizámos (24)regurgitardes (20)regurgitareis (19)regurgitariam (19)regurgitarias (19)regurgitarmos (19)regurgitassem (19)regurgitasses (19)regurgitastes (19)regurgitações (21)regurgitáreis (19)regurgitáveis (22)reimplantadas (18)reimplantados (18)reimplantamos (17)reimplantando (20)reimplantaram (17)reimplantaras (17)reimplantarei (17)reimplantarem (17)reimplantares (17)reimplantaria (17)reimplantarás (17)reimplantarão (17)reimplantasse (17)reimplantaste (17)reimplantavam (20)reimplantavas (20)reimplantação (19)reimplantemos (17)reimplantámos (17)reimportadora (15)reimportantes (16)reimportardes (15)reimportareis (14)reimportariam (14)reimportarias (14)reimportarmos (14)reimportassem (14)reimportasses (14)reimportastes (14)reimportações (16)reimportáreis (14)reimportáveis (17)reimprimidora (15)reimprimirdes (15)reimprimireis (14)reimprimiriam (14)reimprimirias (14)reimprimirmos (14)reimprimissem (14)reimprimisses (14)reimprimistes (14)reimprimíamos (14)reimprimíreis (14)reinauguradas (19)reinaugurados (19)reinauguramos (18)reinaugurando (21)reinauguraram (18)reinauguraras (18)reinaugurarei (18)reinaugurarem (18)reinaugurares (18)reinauguraria (18)reinaugurarás (18)reinaugurarão (18)reinaugurasse (18)reinauguraste (18)reinauguravam (21)reinauguravas (21)reinauguração (20)reinauguremos (18)reinaugurámos (18)reincidiremos (17)reincidiríeis (17)reincidíramos (17)reincidísseis (17)reincitamento (18)reincitaremos (16)reincitaríeis (16)reincitáramos (16)reincitásseis (16)reincitávamos (19)reincorporada (18)reincorporado (18)reincorporais (17)reincorporara (17)reincorporará (17)reincorporava (20)reincorporeis (17)reinfeccionai (22)reinfeccionam (22)reinfeccionar (22)reinfeccionas (22)reinfeccionei (22)reinfeccionem (22)reinfecciones (22)reinfeccionou (22)reinfundirdes (22)reinfundireis (21)reinfundiriam (21)reinfundirias (21)reinfundirmos (21)reinfundissem (21)reinfundisses (21)reinfundistes (21)reinfundíamos (21)reinfundíreis (21)reinicializai (24)reinicializam (24)reinicializar (24)reinicializas (24)reinicializei (24)reinicializem (24)reinicializes (24)reinicializou (24)reiniciaremos (16)reiniciaríeis (16)reiniciáramos (16)reiniciásseis (16)reiniciávamos (19)reinseriremos (15)reinseriríeis (15)reinseríramos (15)reinserísseis (15)reinstalardes (17)reinstalareis (16)reinstalariam (16)reinstalarias (16)reinstalarmos (16)reinstalassem (16)reinstalasses (16)reinstalastes (16)reinstalações (18)reinstaláreis (16)reinstaláveis (19)reinstituamos (15)reinstituiais (15)reinstituindo (18)reinstituirei (15)reinstituiria (15)reinstituirás (15)reinstituirão (15)reinstituição (17)reinstituídas (16)reinstituídos (16)reinstituíeis (15)reinstituímos (15)reinstituíram (15)reinstituíras (15)reinstituírem (15)reinstituíres (15)reinstituísse (15)reinstituíste (15)reintegrardes (19)reintegrareis (18)reintegrariam (18)reintegrarias (18)reintegrarmos (18)reintegrassem (18)reintegrasses (18)reintegrastes (18)reintegrações (20)reintegráreis (18)reintegráveis (21)reinvestirdes (19)reinvestireis (18)reinvestiriam (18)reinvestirias (18)reinvestirmos (18)reinvestissem (18)reinvestisses (18)reinvestistes (18)reinvestíamos (18)reinvestíreis (18)reiteraríamos (13)reiterássemos (13)reivindicadas (21)reivindicador (21)reivindicados (21)reivindicamos (20)reivindicando (23)reivindicaram (20)reivindicaras (20)reivindicarei (20)reivindicarem (20)reivindicares (20)reivindicaria (20)reivindicarás (20)reivindicarão (20)reivindicasse (20)reivindicaste (20)reivindicavam (23)reivindicavas (23)reivindicação (22)reivindicámos (20)reivindiqueis (24)rejeitaríamos (17)rejeitássemos (17)rejubilaremos (20)rejubilaríeis (20)rejubiláramos (20)rejubilásseis (20)rejubilávamos (23)rejuvenesceis (23)rejuvenescera (23)rejuvenescerá (23)rejuvenesciam (23)rejuvenescias (23)rejuvenescida (24)rejuvenescido (24)rejuvenesçais (24)relacionardes (18)relacionareis (17)relacionariam (17)relacionarias (17)relacionarmos (17)relacionassem (17)relacionasses (17)relacionastes (17)relacionações (19)relacionáreis (17)relacionáveis (20)relamberíamos (16)relambêssemos (16)relampagueada (19)relampagueado (19)relampagueais (18)relampagueara (18)relampagueará (18)relampagueava (21)relampagueeis (18)relampagueiam (18)relampagueias (18)relampagueiem (18)relampagueies (18)relampejantes (21)relançaríamos (18)relançássemos (18)relativamente (19)relatividades (19)relembraremos (16)relembraríeis (16)relembráramos (16)relembrásseis (16)relembrávamos (19)religiosidade (19)relincharemos (20)relincharíeis (20)relincháramos (20)relinchásseis (20)relinchávamos (23)remagnetizada (26)remagnetizado (26)remagnetizais (25)remagnetizara (25)remagnetizará (25)remagnetizava (28)remagnetizeis (25)remanescentes (18)remanescerdes (17)remanescereis (16)remanesceriam (16)remanescerias (16)remanescermos (16)remanescessem (16)remanescesses (16)remanescestes (16)remanescêreis (16)remanescíamos (16)remarcaríamos (14)remarcássemos (14)remascaríamos (14)remascássemos (14)remastigardes (17)remastigareis (16)remastigariam (16)remastigarias (16)remastigarmos (16)remastigassem (16)remastigasses (16)remastigastes (16)remastigações (18)remastiguemos (16)remastigáreis (16)remastigáveis (19)rembrandtesco (19)remediaríamos (14)remediássemos (14)rememoradoras (14)rememoradores (14)rememoraremos (13)rememoraríeis (13)rememoráramos (13)rememorásseis (13)rememorávamos (16)remendaríamos (16)remendássemos (16)remineralizai (23)remineralizam (23)remineralizar (23)remineralizas (23)remineralizei (23)remineralizem (23)remineralizes (23)remineralizou (23)reminiscência (19)remodelaremos (15)remodelaríeis (15)remodeláramos (15)remodelásseis (15)remodelávamos (18)remoinharemos (18)remoinharíeis (18)remoinháramos (18)remoinhásseis (18)remoinhávamos (21)remontaríamos (15)remontássemos (15)remorderíamos (14)remordêssemos (14)remuneradoras (16)remuneradores (16)remuneraremos (15)remuneraríeis (15)remuneratório (15)remuneráramos (15)remunerásseis (15)remunerávamos (18)renascentismo (18)renascentista (18)renasceríamos (16)renascimentos (18)renascêssemos (16)renavegaremos (21)renavegaríeis (21)renavegáramos (21)renavegásseis (21)renavegávamos (24)rendilhamento (22)rendilharemos (20)rendilharíeis (20)rendilháramos (20)rendilhásseis (20)rendilhávamos (23)renegociadora (20)renegociantes (21)renegociardes (20)renegociareis (19)renegociariam (19)renegociarias (19)renegociarmos (19)renegociassem (19)renegociasses (19)renegociastes (19)renegociações (21)renegociáreis (19)renegociáveis (22)renomearíamos (15)renomeássemos (15)renunciadoras (19)renunciadores (19)renunciaremos (18)renunciaríeis (18)renunciatório (18)renunciáramos (18)renunciásseis (18)renunciávamos (21)reocuparíamos (15)reocupássemos (15)reordenaremos (16)reordenaríeis (16)reordenáramos (16)reordenásseis (16)reordenávamos (19)reorganizadas (26)reorganizador (26)reorganizados (26)reorganizamos (25)reorganizando (28)reorganizaram (25)reorganizaras (25)reorganizarei (25)reorganizarem (25)reorganizares (25)reorganizaria (25)reorganizarás (25)reorganizarão (25)reorganizasse (25)reorganizaste (25)reorganizavam (28)reorganizavas (28)reorganização (27)reorganizemos (25)reorganizámos (25)repaginaremos (19)repaginaríeis (19)repagináramos (19)repaginásseis (19)repaginávamos (22)repartiríamos (14)repartíssemos (14)repassaríamos (14)repassássemos (14)repastaríamos (14)repastássemos (14)repatriaremos (14)repatriaríeis (14)repatriáramos (14)repatriásseis (14)repatriávamos (17)repenicaremos (17)repenicaríeis (17)repenicáramos (17)repenicásseis (17)repenicávamos (20)repensamentos (18)repensaríamos (16)repensássemos (16)repercutirdes (16)repercutireis (15)repercutiriam (15)repercutirias (15)repercutirmos (15)repercutissem (15)repercutisses (15)repercutistes (15)repercutíamos (15)repercutíreis (15)repetidamente (17)repimparíamos (15)repimpássemos (15)repintaríamos (16)repintássemos (16)replantadoras (18)replantadores (18)replantaremos (17)replantaríeis (17)replantáramos (17)replantásseis (17)replantávamos (20)replicaríamos (16)replicássemos (16)repoisaríamos (14)repoisássemos (14)reportamentos (16)reportaríamos (14)reportássemos (14)repousaríamos (14)repousássemos (14)repovoamentos (19)repovoaríamos (17)repovoássemos (17)repreendedora (18)repreenderdes (18)repreendereis (17)repreenderiam (17)repreenderias (17)repreendermos (17)repreendessem (17)repreendesses (17)repreendestes (17)repreendêreis (17)repreendíamos (17)represaríamos (14)representadas (17)representador (17)representados (17)representamos (16)representando (19)representante (18)representaram (16)representaras (16)representarei (16)representarem (16)representares (16)representaria (16)representarás (16)representarão (16)representasse (16)representaste (16)representavam (19)representavas (19)representação (18)representemos (16)representámos (16)representável (20)represássemos (14)reprimiríamos (14)reprimíssemos (14)reproduzirdes (23)reproduzireis (22)reproduziriam (22)reproduzirias (22)reproduzirmos (22)reproduzissem (22)reproduzisses (22)reproduzistes (22)reproduzíamos (22)reproduzíreis (22)reproduzíveis (25)reprovaríamos (17)reprovássemos (17)republicaniza (27)republicanize (27)republicanizo (27)republicanizá (27)republicardes (19)republicareis (18)republicariam (18)republicarias (18)republicarmos (18)republicassem (18)republicasses (18)republicastes (18)republicações (20)republicáreis (18)republicáveis (21)republiquemos (22)repudiaríamos (15)repudiássemos (15)repugnaríamos (19)repugnássemos (19)repulsaríamos (15)repulsássemos (15)requebradoras (21)requebradores (21)requebraremos (20)requebraríeis (20)requebráramos (20)requebrásseis (20)requebrávamos (23)requeimaremos (18)requeimaríeis (18)requeimáramos (18)requeimásseis (18)requeimávamos (21)requentaremos (20)requentaríeis (20)requentáramos (20)requentásseis (20)requentávamos (23)requereríamos (18)requerimentos (20)requerêssemos (18)requestadoras (19)requestadores (19)requestaremos (18)requestaríeis (18)requestáramos (18)requestásseis (18)requestávamos (21)requintaremos (20)requintaríeis (20)requintáramos (20)requintásseis (20)requintávamos (23)requisitadora (19)requisitantes (20)requisitardes (19)requisitareis (18)requisitariam (18)requisitarias (18)requisitarmos (18)requisitassem (18)requisitasses (18)requisitastes (18)requisitáreis (18)requisitáveis (21)rescindiremos (17)rescindiríeis (17)rescindíramos (17)rescindísseis (17)rescreveremos (17)rescreveríeis (17)rescrevêramos (17)rescrevêsseis (17)reservaríamos (16)reservatórios (16)reservássemos (16)resfolegantes (22)resfolegardes (21)resfolegareis (20)resfolegariam (20)resfolegarias (20)resfolegarmos (20)resfolegassem (20)resfolegasses (20)resfolegastes (20)resfoleguemos (20)resfolegáreis (20)resfolegáveis (23)resfolgaremos (20)resfolgaríeis (20)resfolgáramos (20)resfolgásseis (20)resfolgávamos (23)resfriamentos (18)resfriaríamos (16)resfriássemos (16)resgataríamos (16)resgatássemos (16)resguardardes (18)resguardareis (17)resguardariam (17)resguardarias (17)resguardarmos (17)resguardassem (17)resguardasses (17)resguardastes (17)resguardáreis (17)resguardáveis (20)resignarmente (20)resignaríamos (18)resignássemos (18)resistiríamos (13)resistíssemos (13)resmungadelas (20)resmungadoras (19)resmungadores (19)resmungaremos (18)resmungaríeis (18)resmungáramos (18)resmungásseis (18)resmungávamos (21)resolutamente (16)resolveríamos (17)resolvêssemos (17)respeitadoras (15)respeitadores (15)respeitaremos (14)respeitaríeis (14)respeitáramos (14)respeitásseis (14)respeitávamos (17)respigaríamos (17)respigássemos (17)respingadoras (20)respingadores (20)respingaremos (19)respingaríeis (19)respingáramos (19)respingásseis (19)respingávamos (22)respiramentos (16)respiraríamos (14)respiratórias (14)respiratórios (14)respirássemos (14)resplandeceis (19)resplandecera (19)resplandecerá (19)resplandeciam (19)resplandecias (19)resplandecida (20)resplandecido (20)resplandeçais (20)resplendeceis (19)resplendecera (19)resplendecerá (19)resplendeciam (19)resplendecias (19)resplendecida (20)resplendecido (20)resplendentes (20)resplenderdes (19)resplendereis (18)resplenderiam (18)resplenderias (18)resplendermos (18)resplendessem (18)resplendesses (18)resplendestes (18)resplendeçais (20)resplendoroso (18)resplendência (21)resplendêreis (18)resplendíamos (18)respondedoras (18)respondedores (18)responderemos (17)responderíeis (17)respondêramos (17)respondêsseis (17)ressacaríamos (14)ressacássemos (14)ressaltaremos (14)ressaltaríeis (14)ressalteardes (15)ressalteareis (14)ressalteariam (14)ressaltearias (14)ressaltearmos (14)ressalteassem (14)ressalteasses (14)ressalteastes (14)ressalteáreis (14)ressalteáveis (17)ressaltáramos (14)ressaltásseis (14)ressaltávamos (17)ressalvaremos (17)ressalvaríeis (17)ressalváramos (17)ressalvásseis (17)ressalvávamos (20)ressarciremos (14)ressarciríeis (14)ressarcíramos (14)ressarcísseis (14)ressaudadoras (15)ressaudadores (15)ressaudaremos (14)ressaudaríeis (14)ressaudáramos (14)ressaudásseis (14)ressaudávamos (17)ressecaríamos (14)ressecássemos (14)resselaríamos (14)resselássemos (14)ressemearemos (13)ressemearíeis (13)ressemeáramos (13)ressemeásseis (13)ressemeávamos (16)ressentimento (17)ressentiremos (15)ressentiríeis (15)ressentíramos (15)ressentísseis (15)ressequiremos (18)ressequiríeis (18)ressequíramos (18)ressequísseis (18)ressoldaremos (15)ressoldaríeis (15)ressoldáramos (15)ressoldásseis (15)ressoldávamos (18)ressonaríamos (15)ressonássemos (15)ressorveremos (16)ressorveríeis (16)ressorvêramos (16)ressorvêsseis (16)ressurgimento (18)ressurgiremos (16)ressurgiríeis (16)ressurgíramos (16)ressurgísseis (16)ressuscitadas (15)ressuscitador (15)ressuscitados (15)ressuscitamos (14)ressuscitando (17)ressuscitaram (14)ressuscitaras (14)ressuscitarei (14)ressuscitarem (14)ressuscitares (14)ressuscitaria (14)ressuscitarás (14)ressuscitarão (14)ressuscitasse (14)ressuscitaste (14)ressuscitavam (17)ressuscitavas (17)ressuscitação (16)ressuscitemos (14)ressuscitámos (14)ressuscitável (18)restabeleceis (17)restabelecera (17)restabelecerá (17)restabeleciam (17)restabelecias (17)restabelecida (18)restabelecido (18)restabeleçais (18)restauradoras (14)restauradores (14)restauraremos (13)restauraríeis (13)restauráramos (13)restaurásseis (13)restaurávamos (16)restilaríamos (14)restilássemos (14)restinguirdes (19)restinguireis (18)restinguiriam (18)restinguirias (18)restinguirmos (18)restinguissem (18)restinguisses (18)restinguistes (18)restinguíamos (18)restinguíreis (18)restituidoras (14)restituidores (14)restituiremos (13)restituiríeis (13)restituíramos (13)restituísseis (13)restringentes (20)restringirdes (19)restringireis (18)restringiriam (18)restringirias (18)restringirmos (18)restringissem (18)restringisses (18)restringistes (18)restringência (21)restringíamos (18)restringíreis (18)restringíveis (21)restritamente (15)restucaríamos (14)restucássemos (14)resultaríamos (14)resultássemos (14)resvalamentos (19)resvalaríamos (17)resvalássemos (17)retalhamentos (19)retalharíamos (17)retalhássemos (17)retaliaríamos (14)retaliássemos (14)retardamentos (16)retardaríamos (14)retardássemos (14)reteimaríamos (13)reteimássemos (13)retemperantes (16)retemperardes (15)retemperareis (14)retemperariam (14)retemperarias (14)retemperarmos (14)retemperassem (14)retemperasses (14)retemperastes (14)retemperações (16)retemperáreis (14)retemperáveis (17)reticenciadas (18)reticenciados (18)reticenciamos (17)reticenciando (20)reticenciaram (17)reticenciaras (17)reticenciarei (17)reticenciarem (17)reticenciares (17)reticenciaria (17)reticenciarás (17)reticenciarão (17)reticenciasse (17)reticenciaste (17)reticenciavam (20)reticenciavas (20)reticenciemos (17)reticenciámos (17)retingiríamos (18)retingíssemos (18)retorceríamos (14)retorcêssemos (14)retornamentos (17)retornaríamos (15)retornássemos (15)retorquiremos (18)retorquiríeis (18)retorquíramos (18)retorquísseis (18)retostaríamos (13)retostássemos (13)retractaremos (14)retractaríeis (14)retractáramos (14)retractásseis (14)retractávamos (17)retraduzirdes (22)retraduzireis (21)retraduziriam (21)retraduzirias (21)retraduzirmos (21)retraduzissem (21)retraduzisses (21)retraduzistes (21)retraduzíamos (21)retraduzíreis (21)retrancaremos (16)retrancaríeis (16)retrancáramos (16)retrancásseis (16)retrancávamos (19)retransmissor (15)retransmissão (15)retransmitais (15)retransmitiam (15)retransmitias (15)retransmitida (16)retransmitido (16)retransmitira (15)retransmitirá (15)retrataríamos (13)retratássemos (13)retravaríamos (16)retravássemos (16)retraçaríamos (15)retraçássemos (15)retremeríamos (13)retremêssemos (13)retribuidoras (16)retribuidores (16)retribuiremos (15)retribuiríeis (15)retribuíramos (15)retribuísseis (15)retrilharemos (17)retrilharíeis (17)retrilháramos (17)retrilhásseis (17)retrilhávamos (20)retrincaremos (16)retrincaríeis (16)retrincáramos (16)retrincásseis (16)retrincávamos (19)retroagiremos (16)retroagiríeis (16)retroagíramos (16)retroagísseis (16)retrocedentes (17)retrocederdes (16)retrocedereis (15)retrocederiam (15)retrocederias (15)retrocedermos (15)retrocedessem (15)retrocedesses (15)retrocedestes (15)retrocedêreis (15)retrocedíamos (15)retroflectida (19)retroflectido (19)retrogressivo (19)retrospectiva (18)retrospectivo (18)retrovertamos (16)retrovertemos (16)retrovertendo (19)retroverteram (16)retroverteras (16)retroverterei (16)retroverterem (16)retroverteres (16)retroverteria (16)retroverterás (16)retroverterão (16)retrovertesse (16)retroverteste (16)retrovertidas (17)retrovertidos (17)retrovertíeis (16)retumbaríamos (15)retumbássemos (15)reunificardes (20)reunificareis (19)reunificariam (19)reunificarias (19)reunificarmos (19)reunificassem (19)reunificasses (19)reunificastes (19)reunificações (21)reunificáreis (19)reunificáveis (22)reunifiquemos (23)reutilizáveis (24)revacinaremos (19)revacinaríeis (19)revacináramos (19)revacinásseis (19)revacinávamos (22)revalidaremos (18)revalidaríeis (18)revalidáramos (18)revalidásseis (18)revalidávamos (21)revalorizadas (25)revalorizados (25)revalorizamos (24)revalorizando (27)revalorizaram (24)revalorizaras (24)revalorizarei (24)revalorizarem (24)revalorizares (24)revalorizaria (24)revalorizarás (24)revalorizarão (24)revalorizasse (24)revalorizaste (24)revalorizavam (27)revalorizavas (27)revalorização (26)revalorizemos (24)revalorizámos (24)revenderíamos (19)revendêssemos (19)reveneraremos (18)reveneraríeis (18)reveneráramos (18)revenerásseis (18)revenerávamos (21)reverberantes (20)reverberardes (19)reverberareis (18)reverberariam (18)reverberarias (18)reverberarmos (18)reverberassem (18)reverberasses (18)reverberastes (18)reverberações (20)reverberáreis (18)reverberáveis (21)reverenciadas (20)reverenciador (20)reverenciados (20)reverenciamos (19)reverenciando (22)reverenciaram (19)reverenciaras (19)reverenciarei (19)reverenciarem (19)reverenciares (19)reverenciaria (19)reverenciarás (19)reverenciarão (19)reverenciasse (19)reverenciaste (19)reverenciavam (22)reverenciavas (22)reverenciemos (19)reverenciámos (19)reverificadas (21)reverificador (21)reverificados (21)reverificamos (20)reverificando (23)reverificaram (20)reverificaras (20)reverificarei (20)reverificarem (20)reverificares (20)reverificaria (20)reverificarás (20)reverificarão (20)reverificasse (20)reverificaste (20)reverificavam (23)reverificavas (23)reverificação (22)reverificámos (20)reverifiqueis (24)reverteríamos (16)revertêssemos (16)revestimentos (18)revestiríamos (16)revestíssemos (16)revezadamente (26)revigoraremos (19)revigoraríeis (19)revigoráramos (19)revigorásseis (19)revigorávamos (22)revingaríamos (21)revingássemos (21)revistaríamos (16)revistássemos (16)revitalizadas (25)revitalizados (25)revitalizamos (24)revitalizando (27)revitalizaram (24)revitalizaras (24)revitalizarei (24)revitalizarem (24)revitalizares (24)revitalizaria (24)revitalizarás (24)revitalizarão (24)revitalizasse (24)revitalizaste (24)revitalizavam (27)revitalizavas (27)revitalização (26)revitalizemos (24)revitalizámos (24)revivescentes (22)revivescerdes (21)revivescereis (20)revivesceriam (20)revivescerias (20)revivescermos (20)revivescessem (20)revivescesses (20)revivescestes (20)revivescência (23)revivescêreis (20)revivescíamos (20)revivescíveis (23)revivificadas (24)revivificador (24)revivificados (24)revivificamos (23)revivificando (26)revivificaram (23)revivificaras (23)revivificarei (23)revivificarem (23)revivificares (23)revivificaria (23)revivificarás (23)revivificarão (23)revivificasse (23)revivificaste (23)revivificavam (26)revivificavas (26)revivificação (25)revivificámos (23)revivifiqueis (27)revoltaríamos (17)revoltearemos (17)revoltearíeis (17)revolteáramos (17)revolteásseis (17)revolteávamos (20)revoltássemos (17)revolucionada (21)revolucionado (21)revolucionais (20)revolucionara (20)revolucionará (20)revolucionava (23)revolucioneis (20)revolveríamos (20)revolvimentos (22)revolvêssemos (20)rezingaríamos (25)rezingássemos (25)ribombaríamos (17)ribombássemos (17)ricocheteadas (19)ricocheteados (19)ricocheteamos (18)ricocheteando (21)ricochetearam (18)ricochetearas (18)ricochetearei (18)ricochetearem (18)ricocheteares (18)ricochetearia (18)ricochetearás (18)ricochetearão (18)ricocheteasse (18)ricocheteaste (18)ricocheteavam (21)ricocheteavas (21)ricocheteemos (18)ricocheteámos (18)ridiculamente (18)ridicularizai (23)ridicularizam (23)ridicularizar (23)ridicularizas (23)ridicularizei (23)ridicularizem (23)ridicularizes (23)ridicularizou (23)rigorosamente (18)rigorosidades (18)ripostaríamos (14)ripostássemos (14)rivalizaremos (24)rivalizaríeis (24)rivalizáramos (24)rivalizásseis (24)rivalizávamos (27)robotizaremos (22)robotizaríeis (22)robotizáramos (22)robotizásseis (22)robotizávamos (25)robustecedora (17)robustecerdes (17)robustecereis (16)robusteceriam (16)robustecerias (16)robustecermos (16)robustecessem (16)robustecesses (16)robustecestes (16)robustecêreis (16)robustecíamos (16)rodopiaríamos (15)rodopiássemos (15)romancearemos (16)romancearíeis (16)romanceáramos (16)romanceásseis (16)romanceávamos (19)romanizaremos (22)romanizaríeis (22)romanizáramos (22)romanizásseis (22)romanizávamos (25)romanologista (19)romantizardes (23)romantizareis (22)romantizariam (22)romantizarias (22)romantizarmos (22)romantizassem (22)romantizasses (22)romantizastes (22)romantizáreis (22)romantizáveis (25)ronronaríamos (17)ronronássemos (17)roufenharemos (21)roufenharíeis (21)roufenháramos (21)roufenhásseis (21)roufenhávamos (24)rubesceríamos (16)rubescêssemos (16)ruborescerdes (17)ruborescereis (16)ruboresceriam (16)ruborescerias (16)ruborescermos (16)ruborescessem (16)ruborescesses (16)ruborescestes (16)ruborescêreis (16)ruborescíamos (16)ruborizaremos (22)ruborizaríeis (22)ruborizáramos (22)ruborizásseis (22)ruborizávamos (25)rubricaríamos (16)rubricássemos (16)rumorejaremos (17)rumorejaríeis (17)rumorejáramos (17)rumorejásseis (17)rumorejávamos (20)ruralizaremos (21)ruralizaríeis (21)ruralizáramos (21)ruralizásseis (21)ruralizávamos (24)russificardes (18)russificareis (17)russificariam (17)russificarias (17)russificarmos (17)russificassem (17)russificasses (17)russificastes (17)russificações (19)russificáreis (17)russificáveis (20)russifiquemos (21)rustificardes (18)rustificareis (17)rustificariam (17)rustificarias (17)rustificarmos (17)rustificassem (17)rustificasses (17)rustificastes (17)rustificáreis (17)rustificáveis (20)rustifiquemos (21)