Rolar para baixo

I 8-letras Palavras com a letra I (1597)

Klikając słowo, możesz zobaczyć jakie inne słowa można ułożyć z jego liter

iberismo (10)iberista (10)iberizai (17)iberizam (17)iberizar (17)iberizas (17)iberizei (17)iberizem (17)iberizes (17)iberizou (17)ibéricas (11)ibéricos (11)iconista (11)idealiza (17)idealize (17)idealizo (17)idealizá (17)ideólogo (13)idiotice (10)idiotiza (16)idiotize (16)idiotizo (16)idiotizá (16)idiótico (10)idolatra (10)idolatre (10)idolatro (10)idolatrá (10)idêntica (12)idêntico (12)idólatra (10)ignorada (14)ignorado (14)ignorais (13)ignorara (13)ignorará (13)ignorava (16)ignoreis (13)igrejola (16)igualada (13)igualado (13)igualais (12)igualara (12)igualará (12)igualava (15)igualeis (12)iguarias (11)ilegível (16)iletrado (10)ilhardes (13)ilhareis (12)ilhariam (12)ilharias (12)ilharmos (12)ilhassem (12)ilhasses (12)ilhastes (12)ilháreis (12)ilháveis (15)ilibadas (12)ilibados (12)ilibamos (11)ilibando (14)ilibaram (11)ilibaras (11)ilibarei (11)ilibarem (11)ilibares (11)ilibaria (11)ilibarás (11)ilibarão (11)ilibasse (11)ilibaste (11)ilibavam (14)ilibavas (14)ilibação (13)ilibemos (11)ilibámos (11)ilidível (14)illinois (12)iludamos (10)iludente (12)iludidas (11)iludidos (11)iludimos (10)iludindo (13)iludiram (10)iludiras (10)iludirei (10)iludirem (10)iludires (10)iludiria (10)iludirás (10)iludirão (10)iludisse (10)iludiste (10)iludíeis (10)iludível (14)iluminai (11)iluminam (11)iluminar (11)iluminas (11)iluminei (11)iluminem (11)ilumines (11)iluminou (11)ilustrai (9)ilustram (9)ilustrar (9)ilustras (9)ilustrei (9)ilustrem (9)ilustres (9)ilustrou (9)ilusória (9)ilusório (9)iluviais (12)ilícitas (10)ilícitos (10)ilíquido (15)ilíricas (10)imaginai (13)imaginam (13)imaginar (13)imaginas (13)imaginei (13)imaginem (13)imagines (13)imaginou (13)imanente (12)imaturos (8)imberbes (12)imbicada (12)imbicado (12)imbicais (11)imbicara (11)imbicará (11)imbicava (14)imbiquei (15)imbiquem (15)imbiques (15)imbricai (11)imbricam (11)imbricar (11)imbricas (11)imbricou (11)imbrique (15)imbuamos (10)imbuiais (10)imbuindo (13)imbuirei (10)imbuiria (10)imbuirás (10)imbuirão (10)imbuição (12)imbuídas (11)imbuídos (11)imbuíeis (10)imbuímos (10)imbuíram (10)imbuíras (10)imbuírem (10)imbuíres (10)imbuísse (10)imbuíste (10)imediata (9)imediato (9)imerecei (9)imerecem (9)imerecer (9)imereces (9)imereceu (9)imerecia (9)imereçam (10)imereças (10)imergiam (11)imergias (11)imergida (12)imergido (12)imergira (11)imergirá (11)imerjais (12)imersivo (11)imigrada (12)imigrado (12)imigrais (11)imigrara (11)imigrará (11)imigrava (14)imigreis (11)iminente (12)imiscuam (9)imiscuem (9)imiscuia (9)imiscuir (9)imiscuis (9)imiscuiu (9)imiscuía (9)imiscuís (9)imitadas (9)imitador (9)imitados (9)imitamos (8)imitando (11)imitante (10)imitaram (8)imitaras (8)imitarei (8)imitarem (8)imitares (8)imitaria (8)imitarás (8)imitarão (8)imitasse (8)imitaste (8)imitavam (11)imitavas (11)imitação (10)imitemos (8)imitámos (8)imitável (12)imodesta (9)imodesto (9)imoladas (10)imolador (10)imolados (10)imolamos (9)imolando (12)imolante (11)imolaram (9)imolaras (9)imolarei (9)imolarem (9)imolares (9)imolaria (9)imolarás (9)imolarão (9)imolasse (9)imolaste (9)imolavam (12)imolavas (12)imolação (11)imolemos (9)imolámos (9)imortais (8)impactai (10)impactam (10)impactar (10)impactas (10)impactei (10)impactem (10)impactes (10)impactos (10)impactou (10)impediam (10)impedias (10)impedida (11)impedido (11)impedimo (10)impedira (10)impedirá (10)impeliam (10)impelias (10)impelida (11)impelido (11)impelimo (10)impelira (10)impelirá (10)imperada (10)imperado (10)imperais (9)imperara (9)imperará (9)imperava (12)impereis (9)imperial (10)impeçais (11)impeçamo (11)impilais (10)impilamo (10)impingem (14)impinges (14)impingia (14)impingir (14)impingis (14)impingiu (14)impinjam (15)impinjas (15)implanta (12)implante (12)implanto (12)implantá (12)implicai (11)implicam (11)implicar (11)implicas (11)implicou (11)implique (15)implorai (10)imploram (10)implorar (10)imploras (10)implorei (10)implorem (10)implores (10)implorou (10)impoluto (10)impondes (12)imponham (14)imponhas (14)impontai (11)impontam (11)impontar (11)impontas (11)impontei (11)impontem (11)impontes (11)impontou (11)impordes (10)imporeis (9)imporiam (9)imporias (9)impormos (9)importai (9)importam (9)importar (9)importas (9)importei (9)importem (9)importes (9)importou (9)impostas (9)impostor (9)impostos (9)impregna (14)impregne (14)impregno (14)impregná (14)imprensa (11)imprense (11)imprenso (11)imprensá (11)impressa (9)impresso (9)imprimam (9)imprimas (9)imprimem (9)imprimes (9)imprimia (9)imprimir (9)imprimis (9)imprimiu (9)improbai (11)improbam (11)improbar (11)improbas (11)improbei (11)improbem (11)improbes (11)improbou (11)improvai (12)improvam (12)improvar (12)improvas (12)improvei (12)improvem (12)improves (12)improvou (12)impudico (11)impugnai (14)impugnam (14)impugnar (14)impugnas (14)impugnei (14)impugnem (14)impugnes (14)impugnou (14)impulsai (10)impulsam (10)impulsar (10)impulsas (10)impulsei (10)impulsem (10)impulses (10)impulsor (10)impulsos (10)impulsou (10)impulsão (10)impunham (14)impunhas (14)impureza (16)impusera (9)imputada (10)imputado (10)imputais (9)imputara (9)imputará (9)imputava (12)imputeis (9)impávido (13)impérios (9)impúbere (11)imudável (13)imundice (12)imunizai (17)imunizam (17)imunizar (17)imunizas (17)imunizei (17)imunizem (17)imunizes (17)imunizou (17)imutadas (9)imutados (9)imutamos (8)imutando (11)imutaram (8)imutaras (8)imutarei (8)imutarem (8)imutares (8)imutaria (8)imutarás (8)imutarão (8)imutasse (8)imutaste (8)imutavam (11)imutavas (11)imutação (10)imutemos (8)imutámos (8)imutável (12)inabitai (12)inabitam (12)inabitar (12)inabitas (12)inabitei (12)inabitem (12)inabites (12)inabitou (12)inaciana (13)inaciano (13)inactiva (14)inactivo (14)inactual (12)inacções (13)inaladas (12)inalador (12)inalados (12)inalamos (11)inalando (14)inalante (13)inalaram (11)inalaras (11)inalarei (11)inalarem (11)inalares (11)inalaria (11)inalarás (11)inalarão (11)inalasse (11)inalaste (11)inalavam (14)inalavas (14)inalação (13)inalemos (11)inalámos (11)inatismo (10)inaudito (11)inaugura (13)inaugure (13)inauguro (13)inaugurá (13)incarnai (13)incarnam (13)incarnar (13)incarnas (13)incarnei (13)incarnem (13)incarnes (13)incarnou (13)incautos (11)incendiá (14)incensai (13)incensam (13)incensar (13)incensas (13)incensei (13)incensem (13)incenses (13)incensou (13)incertas (11)incertos (11)incestai (11)incestam (11)incestar (11)incestas (11)incestei (11)incestem (11)incestes (11)incestou (11)inchadas (15)inchados (15)inchamos (14)inchando (17)incharam (14)incharas (14)incharei (14)incharem (14)inchares (14)incharia (14)incharás (14)incharão (14)inchasse (14)inchaste (14)inchavam (17)inchavas (17)inchação (16)inchemos (14)inchámos (14)incidais (12)incidiam (12)incidias (12)incidida (13)incidido (13)incidira (12)incidirá (12)incinera (13)incinere (13)incinero (13)incinerá (13)incisada (12)incisado (12)incisais (11)incisara (11)incisará (11)incisava (14)inciseis (11)incisiva (14)incisivo (14)incisões (11)incitada (12)incitado (12)incitais (11)incitara (11)incitará (11)incitava (14)inciteis (11)inclinai (14)inclinam (14)inclinar (14)inclinas (14)inclinei (14)inclinem (14)inclines (14)inclinou (14)incluiam (12)incluias (12)incluirá (12)inclusas (12)inclusos (12)inclusão (12)incluíam (12)incluías (12)incluída (13)incluído (13)incluíra (12)incoesão (11)incomoda (12)incomode (12)incomodo (12)incomodá (12)incorram (11)incorras (11)incorrei (11)incorrem (11)incorrer (11)incorres (11)incorreu (11)incorria (11)incramos (11)incremos (11)increndo (14)increram (11)increras (11)increrei (11)increrem (11)increres (11)increria (11)increrás (11)increrão (11)incresse (11)increste (11)incridas (12)incridos (12)incrusta (11)incruste (11)incrusto (11)incrustá (11)incríeis (11)incrível (15)incubada (14)incubado (14)incubais (13)incubara (13)incubará (13)incubava (16)incubeis (13)inculcai (13)inculcam (13)inculcar (13)inculcas (13)inculcou (13)inculpai (13)inculpam (13)inculpar (13)inculpas (13)inculpei (13)inculpem (13)inculpes (13)inculpou (13)inculque (17)incultas (12)incultos (12)incumbam (13)incumbas (13)incumbem (13)incumbes (13)incumbia (13)incumbir (13)incumbis (13)incumbiu (13)incurial (12)incursão (11)incutais (11)incutiam (11)incutias (11)incutida (12)incutido (12)incutira (11)incutirá (11)incêndio (14)incólume (12)incómoda (12)incómodo (12)indagada (15)indagado (15)indagais (14)indagara (14)indagará (14)indagava (17)indaguei (14)indaguem (14)indagues (14)indecisa (12)indeciso (12)indecoro (12)indefere (14)indeferi (14)indefesa (14)indefeso (14)indefira (14)indefiro (14)indevido (15)indevoto (14)indexada (19)indexado (19)indexais (18)indexara (18)indexará (18)indexava (21)indexeis (18)indianas (13)indianos (13)indicada (13)indicado (13)indicais (12)indicara (12)indicará (12)indicava (15)indiciai (12)indiciam (12)indiciar (12)indicias (12)indiciei (12)indiciem (12)indicies (12)indiciou (12)indigita (14)indigite (14)indigito (14)indigitá (14)indignai (16)indignam (16)indignar (16)indignas (16)indignei (16)indignem (16)indignes (16)indignos (16)indignou (16)indiquei (16)indiquem (16)indiques (16)indispor (12)indispus (12)indispôs (12)indispõe (12)inditoso (11)indivisa (14)indiviso (14)indomado (12)indultai (12)indultam (12)indultar (12)indultas (12)indultei (12)indultem (12)indultes (12)indultou (12)indutada (12)indutado (12)indutais (11)indutara (11)indutará (11)indutava (14)induteis (11)indutiva (14)indutivo (14)indutora (11)induzais (18)induziam (18)induzias (18)induzida (19)induzido (19)induzira (18)induzirá (18)induções (13)indícios (12)indígena (16)indómito (11)inebriai (12)inebriam (12)inebriar (12)inebrias (12)inebriei (12)inebriem (12)inebries (12)inebriou (12)ineficaz (21)inefável (17)inegável (17)inerciai (11)inerciam (11)inerciar (11)inercias (11)inerciei (11)inerciem (11)inercies (11)inerciou (11)inerente (12)inervada (14)inervado (14)inervais (13)inervara (13)inervará (13)inervava (16)inerveis (13)inexacta (18)inexacto (18)infamada (14)infamado (14)infamais (13)infamara (13)infamará (13)infamava (16)infameis (13)infantes (15)infantil (16)infantis (15)infectai (14)infectam (14)infectar (14)infectas (14)infectei (14)infectem (14)infectes (14)infectou (14)infecção (16)inferiam (13)inferias (13)inferida (14)inferido (14)inferior (13)inferira (13)inferirá (13)infernai (15)infernal (16)infernam (15)infernar (15)infernas (15)infernei (15)infernem (15)infernes (15)infernos (15)infernou (15)infestai (13)infestam (13)infestar (13)infestas (13)infestei (13)infestem (13)infestes (13)infestou (13)infiltra (14)infiltre (14)infiltro (14)infiltrá (14)infinita (15)infinito (15)infirais (13)inflamai (14)inflamam (14)inflamar (14)inflamas (14)inflamei (14)inflamem (14)inflames (14)inflamou (14)inflação (16)inflecte (15)inflecti (15)inflexão (21)inflicta (15)inflicto (15)infligem (17)infliges (17)infligia (17)infligir (17)infligis (17)infligiu (17)inflijam (18)inflijas (18)influiam (14)influias (14)influirá (14)influíam (14)influías (14)influída (15)influído (15)influíra (14)informai (13)informal (14)informam (13)informar (13)informas (13)informei (13)informem (13)informes (13)informou (13)infringe (18)infringi (18)infrinja (19)infrinjo (19)infundam (16)infundas (16)infundem (16)infundes (16)infundia (16)infundir (16)infundis (16)infundiu (16)infância (16)infértil (14)ingenios (15)ingenuis (15)ingeriam (13)ingerias (13)ingerida (14)ingerido (14)ingerira (13)ingerirá (13)ingestão (13)ingirais (13)inglesai (14)inglesam (14)inglesar (14)inglesas (14)inglesei (14)inglesem (14)ingleses (14)inglesou (14)inglório (14)ingratas (13)ingressa (13)ingresse (13)ingresso (13)inguinal (16)ingénuas (15)ingénuos (15)inibamos (12)inibidas (13)inibidor (13)inibidos (13)inibimos (12)inibindo (15)inibiram (12)inibiras (12)inibirei (12)inibirem (12)inibires (12)inibiria (12)inibirás (12)inibirão (12)inibisse (12)inibiste (12)inibição (14)inibíeis (12)iniciada (12)iniciado (12)iniciais (11)iniciara (11)iniciará (11)iniciava (14)inicieis (11)inimigas (13)inimigos (13)inimizai (17)inimizam (17)inimizar (17)inimizas (17)inimizei (17)inimizem (17)inimizes (17)inimizou (17)injectai (15)injectam (15)injectar (15)injectas (15)injectei (15)injectem (15)injectes (15)injector (15)injectou (15)injecção (17)injuriai (14)injuriam (14)injuriar (14)injurias (14)injuriei (14)injuriem (14)injuries (14)injuriou (14)injustas (14)injúrias (14)inocenta (13)inocente (13)inocento (13)inocentá (13)inoculai (12)inoculam (12)inocular (12)inoculas (12)inoculei (12)inoculem (12)inocules (12)inoculou (12)inodoras (11)inodoros (11)inolente (13)inovadas (14)inovador (14)inovados (14)inovamos (13)inovando (16)inovaram (13)inovaras (13)inovarei (13)inovarem (13)inovares (13)inovaria (13)inovarás (13)inovarão (13)inovasse (13)inovaste (13)inovavam (16)inovavas (16)inovação (15)inovemos (13)inovámos (13)inquieta (15)inquiete (15)inquieto (15)inquietá (15)inquinai (17)inquinam (17)inquinar (17)inquinas (17)inquinei (17)inquinem (17)inquines (17)inquinou (17)inquiram (15)inquiras (15)inquirem (15)inquires (15)inquiria (15)inquirir (15)inquiris (15)inquiriu (15)insaliva (14)insalive (14)insalivo (14)insalivá (14)inscreva (14)inscreve (14)inscrevi (14)inscrevo (14)inscrevê (14)inscrita (11)inscrito (11)insectos (11)insegura (13)inseguro (13)insemina (12)insemine (12)insemino (12)inseminá (12)inseriam (10)inserias (10)inserida (11)inserido (11)inserira (10)inserirá (10)inserção (12)insidiai (11)insidiam (11)insidiar (11)insidias (11)insidiei (11)insidiem (11)insidies (11)insidiou (11)insinuai (12)insinuam (12)insinuar (12)insinuas (12)insinuei (12)insinuem (12)insinues (12)insinuou (12)insirais (10)insistam (10)insistas (10)insistem (10)insistes (10)insistia (10)insistir (10)insistis (10)insistiu (10)insocial (12)insolada (12)insolado (12)insolais (11)insolara (11)insolará (11)insolava (14)insoleis (11)insonoro (12)insossai (10)insossam (10)insossar (10)insossas (10)insossei (10)insossem (10)insosses (10)insossou (10)inspecta (12)inspecte (12)inspecto (12)inspectá (12)inspirai (11)inspiram (11)inspirar (11)inspiras (11)inspirei (11)inspirem (11)inspires (11)inspirou (11)instadas (11)instados (11)instalai (11)instalam (11)instalar (11)instalas (11)instalei (11)instalem (11)instales (11)instalou (11)instamos (10)instando (13)instante (12)instaram (10)instaras (10)instarei (10)instarem (10)instares (10)instaria (10)instarás (10)instarão (10)instasse (10)instaste (10)instaura (10)instaure (10)instauro (10)instaurá (10)instavam (13)instavas (13)instemos (10)instigai (13)instigam (13)instigar (13)instigas (13)instigou (13)instigue (13)instinto (12)institua (10)institui (10)instituo (10)instituí (10)instroem (10)instruai (10)instruam (10)instruas (10)instruem (10)instruir (10)instruis (10)instruiu (10)instruía (10)instruís (10)instróis (10)instámos (10)instável (14)insuflai (14)insuflam (14)insuflar (14)insuflas (14)insuflei (14)insuflem (14)insufles (14)insuflou (14)insulada (12)insulado (12)insulais (11)insulara (11)insulará (11)insulava (14)insuleis (11)insulina (13)insultai (11)insultam (11)insultar (11)insultas (11)insultei (11)insultem (11)insultes (11)insultos (11)insultou (11)insurgem (13)insurges (13)insurgia (13)insurgir (13)insurgis (13)insurgiu (13)insurjam (14)insurjas (14)insígnia (15)insípida (12)insípido (12)insólita (11)insólito (11)insónias (12)intactas (11)intactos (11)integrai (13)integral (14)integram (13)integrar (13)integras (13)integrei (13)integrem (13)integres (13)integrou (13)inteirai (10)inteiram (10)inteirar (10)inteiras (10)inteirei (10)inteirem (10)inteires (10)inteiros (10)inteirou (10)intendam (13)intendas (13)intendei (13)intendem (13)intender (13)intendes (13)intendeu (13)intendia (13)intensas (12)intensos (12)intensão (12)intentai (12)intentam (12)intentar (12)intentas (12)intentei (12)intentem (12)intentes (12)intentos (12)intentou (12)intenção (14)interage (13)interagi (13)interaja (14)interajo (14)interdiz (18)interino (12)interior (10)internai (12)internal (13)internam (12)internar (12)internas (12)internei (12)internem (12)internes (12)internet (12)internos (12)internou (12)interpor (11)interpus (11)interpôs (11)interpõe (11)intervim (13)intervir (13)intervém (13)intervén (15)intervêm (13)intimada (11)intimado (11)intimais (10)intimara (10)intimará (10)intimava (13)intimeis (10)intimida (11)intimide (11)intimido (11)intimidá (11)intimiza (17)intitula (11)intitule (11)intitulo (11)intitulá (11)intoxica (18)intoxico (18)intoxicá (18)intrigai (13)intrigam (13)intrigar (13)intrigas (13)intrigou (13)intrigue (13)intrinca (13)intrinco (13)intrincá (13)introduz (18)intrujai (14)intrujam (14)intrujar (14)intrujas (14)intrujei (14)intrujem (14)intrujes (14)intrujou (14)intrujão (14)intrusão (10)intuamos (10)intuiais (10)intuindo (13)intuirei (10)intuiria (10)intuirás (10)intuirão (10)intuitos (10)intuição (12)intuídas (11)intuídos (11)intuíeis (10)intuímos (10)intuíram (10)intuíras (10)intuírem (10)intuíres (10)intuísse (10)intuíste (10)inundada (14)inundado (14)inundais (13)inundara (13)inundará (13)inundava (16)inundeis (13)invadais (14)invadiam (14)invadias (14)invadida (15)invadido (15)invadira (14)invadirá (14)invalida (15)invalide (15)invalido (15)invalidá (15)invasivo (16)invasora (13)invasões (13)invejada (18)invejado (18)invejais (17)invejara (17)invejará (17)invejava (20)invejeis (17)invejosa (17)invejoso (17)inventai (15)inventam (15)inventar (15)inventas (15)inventei (15)inventem (15)inventes (15)inventor (15)inventos (15)inventou (15)invenção (17)invernai (15)invernal (16)invernam (15)invernar (15)invernas (15)invernei (15)invernem (15)invernes (15)invernia (15)invernou (15)inversas (13)inversor (13)inversos (13)inversão (13)invertam (13)invertas (13)invertei (13)invertem (13)inverter (13)invertes (13)inverteu (13)invertia (13)investem (13)investes (13)investia (13)investir (13)investis (13)investiu (13)invetera (13)invetere (13)invetero (13)inveterá (13)invictos (14)invistai (13)invistam (13)invistas (13)invisual (14)invitada (14)invitado (14)invitais (13)invitara (13)invitará (13)invitava (16)inviteis (13)inviável (17)invocada (15)invocado (15)invocais (14)invocara (14)invocará (14)invocava (17)invoquei (18)invoquem (18)invoques (18)invulgar (17)inválida (15)inválido (15)inéditas (11)inéditos (11)inóspito (11)inúmeras (10)inúmeros (10)iodardes (10)iodareis (9)iodariam (9)iodarias (9)iodarmos (9)iodassem (9)iodasses (9)iodastes (9)iodáreis (9)iodáveis (12)iodífero (12)ionizada (18)ionizado (18)ionizais (17)ionizara (17)ionizará (17)ionizava (20)ionizeis (17)iorquino (15)iraniana (12)iraniano (12)iraremos (8)iraríeis (8)irisadas (9)irisados (9)irisamos (8)irisando (11)irisaram (8)irisaras (8)irisarei (8)irisarem (8)irisares (8)irisaria (8)irisarás (8)irisarão (8)irisasse (8)irisaste (8)irisavam (11)irisavas (11)irisemos (8)irisámos (8)irlandês (12)irmanada (11)irmanado (11)irmanais (10)irmanara (10)irmanará (10)irmanava (13)irmaneis (10)ironista (10)ironizai (17)ironizam (17)ironizar (17)ironizas (17)ironizei (17)ironizem (17)ironizes (17)ironizou (17)irradiai (9)irradiam (9)irradiar (9)irradias (9)irradiei (9)irradiem (9)irradies (9)irradiou (9)irrigada (12)irrigado (12)irrigais (11)irrigara (11)irrigará (11)irrigava (14)irriguei (11)irriguem (11)irrigues (11)irritada (9)irritado (9)irritais (8)irritara (8)irritará (8)irritava (11)irriteis (8)irrompam (9)irrompas (9)irrompei (9)irrompem (9)irromper (9)irrompes (9)irrompeu (9)irrompia (9)irrupção (11)iráramos (8)irásseis (8)irávamos (11)irónicas (11)iscardes (10)iscareis (9)iscariam (9)iscarias (9)iscarmos (9)iscassem (9)iscasses (9)iscastes (9)iscáreis (9)iscáveis (12)isentada (11)isentado (11)isentais (10)isentara (10)isentará (10)isentava (13)isenteis (10)isenções (12)islamita (9)islandês (12)islâmica (10)islâmico (10)islândia (12)isogamia (11)isogonal (14)isoladas (10)isolador (10)isolados (10)isolamos (9)isolando (12)isolante (11)isolaram (9)isolaras (9)isolarei (9)isolarem (9)isolares (9)isolaria (9)isolarás (9)isolarão (9)isolasse (9)isolaste (9)isolavam (12)isolavas (12)isolação (11)isolemos (9)isolinha (14)isolámos (9)isomorfa (11)isomorfo (11)isopreno (11)isqueiro (13)isquemia (13)isquemos (13)istambul (11)isómeros (8)isópicas (10)isóscele (10)isótopos (9)italiana (11)italiano (11)iteradas (9)iterados (9)iteramos (8)iterando (11)iteraram (8)iteraras (8)iterarei (8)iterarem (8)iterares (8)iteraria (8)iterarás (8)iterarão (8)iterasse (8)iteraste (8)iteravam (11)iteravas (11)iteração (10)iteremos (8)iterámos (8)iterável (12)itálicas (10)itálicos (10)ixodídeo (17)iâmbicas (11)iâmbicos (11)içamento (12)içaremos (10)içaríeis (10)içáramos (10)içásseis (10)içávamos (13)