Rolar para baixo

E 14-letras Palavras com a letra E (2536)

Klikając słowo, możesz zobaczyć jakie inne słowa można ułożyć z jego liter

economicamente (20)economizadoras (25)economizadores (25)economizaremos (24)economizaríeis (24)economizáramos (24)economizásseis (24)economizávamos (27)ecumenicamente (20)efectivaríamos (21)efectivássemos (21)efemerizaremos (24)efemerizaríeis (24)efemerizáramos (24)efemerizásseis (24)efemerizávamos (27)efeminizaremos (26)efeminizaríeis (26)efeminizáramos (26)efeminizásseis (26)efeminizávamos (29)efervesceremos (21)efervesceríeis (21)efervescêramos (21)efervescêsseis (21)eficientemente (22)electricamente (19)electrificadas (21)electrificados (21)electrificamos (20)electrificando (23)electrificaram (20)electrificaras (20)electrificarei (20)electrificarem (20)electrificares (20)electrificaria (20)electrificarás (20)electrificarão (20)electrificasse (20)electrificaste (20)electrificavam (23)electrificavas (23)electrificação (22)electrificámos (20)electrifiqueis (24)electrizadoras (24)electrizadores (24)electrizaremos (23)electrizaríeis (23)electrizáramos (23)electrizásseis (23)electrizávamos (26)electrocutadas (18)electrocutados (18)electrocutamos (17)electrocutando (20)electrocutaram (17)electrocutaras (17)electrocutarei (17)electrocutarem (17)electrocutares (17)electrocutaria (17)electrocutarás (17)electrocutarão (17)electrocutasse (17)electrocutaste (17)electrocutavam (20)electrocutavas (20)electrocutemos (17)electrocutámos (17)electrolisadas (18)electrolisados (18)electrolisamos (17)electrolisando (20)electrolisaram (17)electrolisaras (17)electrolisarei (17)electrolisarem (17)electrolisares (17)electrolisaria (17)electrolisarás (17)electrolisarão (17)electrolisasse (17)electrolisaste (17)electrolisavam (20)electrolisavas (20)electrolisação (19)electrolisemos (17)electrolisámos (17)electrolíticas (18)electromagnete (21)electroquímica (22)electroquímico (22)electrostática (17)electrostático (17)electroterapia (17)electrotécnica (20)electrotécnico (20)electrotérmico (17)elegantíssimas (20)elegantíssimos (20)elementaridade (19)eloquentemente (24)emadeiramentos (17)emadeiraríamos (15)emadeirássemos (15)emagreceríamos (18)emagrecimentos (20)emagrecêssemos (18)emanciparíamos (18)emancipássemos (18)emaranharíamos (19)emaranhássemos (19)embainharíamos (21)embainhássemos (21)embalsamadoras (18)embalsamadores (18)embalsamamento (19)embalsamaremos (17)embalsamaríeis (17)embalsamáramos (17)embalsamásseis (17)embalsamávamos (20)embandeirardes (20)embandeirareis (19)embandeirariam (19)embandeirarias (19)embandeirarmos (19)embandeirassem (19)embandeirasses (19)embandeirastes (19)embandeiráreis (19)embandeiráveis (22)embaralharemos (20)embaralharíeis (20)embaralháramos (20)embaralhásseis (20)embaralhávamos (23)embaratecerdes (18)embaratecereis (17)embarateceriam (17)embaratecerias (17)embaratecermos (17)embaratecessem (17)embaratecesses (17)embaratecestes (17)embaratecêreis (17)embaratecíamos (17)embaraçaríamos (18)embaraçássemos (18)embarracaremos (17)embarracaríeis (17)embarracáramos (17)embarracásseis (17)embarracávamos (20)embarrancardes (20)embarrancareis (19)embarrancariam (19)embarrancarias (19)embarrancarmos (19)embarrancassem (19)embarrancasses (19)embarrancastes (19)embarrancáreis (19)embarrancáveis (22)embarranquemos (23)embarretaremos (16)embarretaríeis (16)embarretáramos (16)embarretásseis (16)embarretávamos (19)embarricamento (19)embarricaremos (17)embarricaríeis (17)embarricáramos (17)embarricásseis (17)embarricávamos (20)embarrilamento (19)embasbacamento (21)embasbacaremos (19)embasbacaríeis (19)embasbacáramos (19)embasbacásseis (19)embasbacávamos (22)embatocaríamos (17)embatocássemos (17)embebeceríamos (19)embebecêssemos (19)embebedamentos (21)embebedaríamos (19)embebedássemos (19)embeleceríamos (18)embelecêssemos (18)embelezamentos (26)embelezaríamos (24)embelezássemos (24)embeveceríamos (20)embevecimentos (22)embevecêssemos (20)embodegaríamos (20)embodegássemos (20)emborrachardes (21)emborrachareis (20)emborrachariam (20)emborracharias (20)emborracharmos (20)emborrachassem (20)emborrachasses (20)emborrachastes (20)emborracháreis (20)emborracháveis (23)embrandecerdes (21)embrandecereis (20)embrandeceriam (20)embrandecerias (20)embrandecermos (20)embrandecessem (20)embrandecesses (20)embrandecestes (20)embrandecêreis (20)embrandecíamos (20)embranquecemos (24)embranquecendo (27)embranqueceram (24)embranqueceras (24)embranquecerei (24)embranquecerem (24)embranqueceres (24)embranqueceria (24)embranquecerás (24)embranquecerão (24)embranquecesse (24)embranqueceste (24)embranquecidas (25)embranquecidos (25)embranquecíeis (24)embranqueçamos (25)embraveceremos (20)embraveceríeis (20)embravecimento (22)embravecêramos (20)embravecêsseis (20)embrenharíamos (21)embrenhássemos (21)embriagaríamos (19)embriagássemos (19)embrulhamentos (22)embrulharíamos (20)embrulhássemos (20)embrutecedoras (18)embrutecedores (18)embruteceremos (17)embruteceríeis (17)embrutecimento (19)embrutecêramos (17)embrutecêsseis (17)emburguesardes (20)emburguesareis (19)emburguesariam (19)emburguesarias (19)emburguesarmos (19)emburguesassem (19)emburguesasses (19)emburguesastes (19)emburguesáreis (19)emburguesáveis (22)embustearíamos (16)embusteássemos (16)eminenciaremos (19)eminenciaríeis (19)eminenciáramos (19)eminenciásseis (19)eminenciávamos (22)eminentíssimas (18)eminentíssimos (18)emocionaríamos (17)emocionássemos (17)emolduraríamos (16)emoldurássemos (16)empacotamentos (18)empacotaríamos (16)empacotássemos (16)empalheirardes (20)empalheirareis (19)empalheirariam (19)empalheirarias (19)empalheirarmos (19)empalheirassem (19)empalheirasses (19)empalheirastes (19)empalheiráreis (19)empalheiráveis (22)empalidecerdes (19)empalidecereis (18)empalideceriam (18)empalidecerias (18)empalidecermos (18)empalidecessem (18)empalidecesses (18)empalidecestes (18)empalidecêreis (18)empalidecíamos (18)empantanaremos (19)empantanaríeis (19)empantanáramos (19)empantanásseis (19)empantanávamos (22)empantufaremos (20)empantufaríeis (20)empantufáramos (20)empantufásseis (20)empantufávamos (23)empanturrardes (18)empanturrareis (17)empanturrariam (17)empanturrarias (17)empanturrarmos (17)empanturrassem (17)empanturrasses (17)empanturrastes (17)empanturráreis (17)empanturráveis (20)empapelamentos (19)empapelaríamos (17)empapelássemos (17)emparceirardes (17)emparceirareis (16)emparceirariam (16)emparceirarias (16)emparceirarmos (16)emparceirassem (16)emparceirasses (16)emparceirastes (16)emparceiráreis (16)emparceiráveis (19)emparcelamento (19)emparcelaremos (17)emparcelaríeis (17)emparceláramos (17)emparcelásseis (17)emparcelávamos (20)emparedaríamos (16)emparedássemos (16)emparelhamento (21)emparelharemos (19)emparelharíeis (19)emparelháramos (19)emparelhásseis (19)emparelhávamos (22)empasteladoras (17)empasteladores (17)empastelamento (18)empastelaremos (16)empastelaríeis (16)empasteláramos (16)empastelásseis (16)empastelávamos (19)empecilharemos (20)empecilharíeis (20)empecilháramos (20)empecilhásseis (20)empecilhávamos (23)empedernecemos (19)empedernecendo (22)empederneceram (19)empederneceras (19)empedernecerei (19)empedernecerem (19)empederneceres (19)empederneceria (19)empedernecerás (19)empedernecerão (19)empedernecesse (19)empederneceste (19)empedernecidas (20)empedernecidos (20)empedernecíeis (19)empederneçamos (20)empedernimento (20)empederniremos (18)empederniríeis (18)empederníramos (18)empedernísseis (18)empertigaremos (18)empertigaríeis (18)empertigáramos (18)empertigásseis (18)empertigávamos (21)empeçonhamento (24)empeçonharemos (22)empeçonharíeis (22)empeçonháramos (22)empeçonhásseis (22)empeçonhávamos (25)empinocaríamos (18)empinocássemos (18)empobreceremos (18)empobreceríeis (18)empobrecimento (20)empobrecêramos (18)empobrecêsseis (18)empoeiraríamos (15)empoeirássemos (15)empoleiraremos (16)empoleiraríeis (16)empoleiráramos (16)empoleirásseis (16)empoleirávamos (19)emporcalhardes (21)emporcalhareis (20)emporcalhariam (20)emporcalharias (20)emporcalharmos (20)emporcalhassem (20)emporcalhasses (20)emporcalhastes (20)emporcalháreis (20)emporcalháveis (23)empreendedoras (19)empreendedores (19)empreenderemos (18)empreenderíeis (18)empreendimento (20)empreendêramos (18)empreendêsseis (18)empreitaríamos (15)empreitássemos (15)emprestaríamos (15)emprestássemos (15)emulsionaremos (17)emulsionaríeis (17)emulsionáramos (17)emulsionásseis (17)emulsionávamos (20)enalteceríamos (18)enaltecimentos (20)enaltecêssemos (18)encabelaríamos (20)encabelássemos (20)encabeçamentos (23)encabeçaríamos (21)encabeçássemos (21)encadeiraremos (18)encadeiraríeis (18)encadeiráramos (18)encadeirásseis (18)encadeirávamos (21)encadernadoras (21)encadernadores (21)encadernaremos (20)encadernaríeis (20)encadernáramos (20)encadernásseis (20)encadernávamos (23)encaixilhardes (29)encaixilhareis (28)encaixilhariam (28)encaixilharias (28)encaixilharmos (28)encaixilhassem (28)encaixilhasses (28)encaixilhastes (28)encaixilháreis (28)encaixilháveis (31)encaixotadoras (25)encaixotadores (25)encaixotamento (26)encaixotaremos (24)encaixotaríeis (24)encaixotáramos (24)encaixotásseis (24)encaixotávamos (27)encalacradoras (20)encalacradores (20)encalacraremos (19)encalacraríeis (19)encalacráramos (19)encalacrásseis (19)encalacrávamos (22)encaldeirardes (20)encaldeirareis (19)encaldeirariam (19)encaldeirarias (19)encaldeirarmos (19)encaldeirassem (19)encaldeirasses (19)encaldeirastes (19)encaldeiráreis (19)encaldeiráveis (22)encaminhadoras (23)encaminhadores (23)encaminhamento (24)encaminharemos (22)encaminharíeis (22)encaminháramos (22)encaminhásseis (22)encaminhávamos (25)encamisaríamos (17)encamisássemos (17)encanastrardes (20)encanastrareis (19)encanastrariam (19)encanastrarias (19)encanastrarmos (19)encanastrassem (19)encanastrasses (19)encanastrastes (19)encanastráreis (19)encanastráveis (22)encanceraremos (20)encanceraríeis (20)encanceráramos (20)encancerásseis (20)encancerávamos (23)encandeamentos (22)encandearíamos (20)encandeceremos (21)encandeceríeis (21)encandecêramos (21)encandecêsseis (21)encandeássemos (20)encanteirardes (20)encanteirareis (19)encanteirariam (19)encanteirarias (19)encanteirarmos (19)encanteirassem (19)encanteirasses (19)encanteirastes (19)encanteiráreis (19)encanteiráveis (22)encapelaríamos (19)encapelássemos (19)encapoeirardes (19)encapoeirareis (18)encapoeirariam (18)encapoeirarias (18)encapoeirarmos (18)encapoeirassem (18)encapoeirasses (18)encapoeirastes (18)encapoeiráreis (18)encapoeiráveis (21)encapotaríamos (18)encapotássemos (18)encaprichardes (23)encaprichareis (22)encaprichariam (22)encapricharias (22)encapricharmos (22)encaprichassem (22)encaprichasses (22)encaprichastes (22)encapricháreis (22)encapricháveis (25)encapsulamento (21)encapsularemos (19)encapsularíeis (19)encapsuláramos (19)encapsulásseis (19)encapsulávamos (22)encaracolardes (20)encaracolareis (19)encaracolariam (19)encaracolarias (19)encaracolarmos (19)encaracolassem (19)encaracolasses (19)encaracolastes (19)encaracoláreis (19)encaracoláveis (22)encaramelardes (19)encaramelareis (18)encaramelariam (18)encaramelarias (18)encaramelarmos (18)encaramelassem (18)encaramelasses (18)encaramelastes (18)encarameláreis (18)encarameláveis (21)encarapinhadas (24)encarapinhados (24)encarapinhamos (23)encarapinhando (26)encarapinharam (23)encarapinharas (23)encarapinharei (23)encarapinharem (23)encarapinhares (23)encarapinharia (23)encarapinharás (23)encarapinharão (23)encarapinhasse (23)encarapinhaste (23)encarapinhavam (26)encarapinhavas (26)encarapinhemos (23)encarapinhámos (23)encarapuçardes (21)encarapuçareis (20)encarapuçariam (20)encarapuçarias (20)encarapuçarmos (20)encarapuçassem (20)encarapuçasses (20)encarapuçastes (20)encarapuçáreis (20)encarapuçáveis (23)encarceramento (20)encarceraremos (18)encarceraríeis (18)encarceráramos (18)encarcerásseis (18)encarcerávamos (21)encareceríamos (18)encarecimentos (20)encarecêssemos (18)encarniçaremos (21)encarniçaríeis (21)encarniçáramos (21)encarniçásseis (21)encarniçávamos (24)encarrapitadas (19)encarrapitados (19)encarrapitamos (18)encarrapitando (21)encarrapitaram (18)encarrapitaras (18)encarrapitarei (18)encarrapitarem (18)encarrapitares (18)encarrapitaria (18)encarrapitarás (18)encarrapitarão (18)encarrapitasse (18)encarrapitaste (18)encarrapitavam (21)encarrapitavas (21)encarrapitemos (18)encarrapitámos (18)encarregaremos (20)encarregaríeis (20)encarregáramos (20)encarregásseis (20)encarregávamos (23)encarreirardes (18)encarreirareis (17)encarreirariam (17)encarreirarias (17)encarreirarmos (17)encarreirassem (17)encarreirasses (17)encarreirastes (17)encarreiráreis (17)encarreiráveis (20)encasacaríamos (18)encasacássemos (18)encastelaremos (18)encastelaríeis (18)encasteláramos (18)encastelásseis (18)encastelávamos (21)encasularíamos (18)encasulássemos (18)encatrafiardes (21)encatrafiareis (20)encatrafiariam (20)encatrafiarias (20)encatrafiarmos (20)encatrafiassem (20)encatrafiasses (20)encatrafiastes (20)encatrafiáreis (20)encatrafiáveis (23)encavacaríamos (21)encavacássemos (21)encavaleiradas (22)encavaleirados (22)encavaleiramos (21)encavaleirando (24)encavaleiraram (21)encavaleiraras (21)encavaleirarei (21)encavaleirarem (21)encavaleirares (21)encavaleiraria (21)encavaleirarás (21)encavaleirarão (21)encavaleirasse (21)encavaleiraste (21)encavaleiravam (24)encavaleiravas (24)encavaleiremos (21)encavaleirámos (21)encavalgaremos (24)encavalgaríeis (24)encavalgáramos (24)encavalgásseis (24)encavalgávamos (27)encavalitardes (22)encavalitareis (21)encavalitariam (21)encavalitarias (21)encavalitarmos (21)encavalitassem (21)encavalitasses (21)encavalitastes (21)encavalitáreis (21)encavalitáveis (24)encavilharemos (24)encavilharíeis (24)encavilháramos (24)encavilhásseis (24)encavilhávamos (27)enceleiramento (20)enceleiraremos (18)enceleiraríeis (18)enceleiráramos (18)enceleirásseis (18)enceleirávamos (21)encharcaríamos (21)encharcássemos (21)enchoiriçardes (23)enchoiriçareis (22)enchoiriçariam (22)enchoiriçarias (22)enchoiriçarmos (22)enchoiriçassem (22)enchoiriçasses (22)enchoiriçastes (22)enchoiriçáreis (22)enchoiriçáveis (25)enchumaçaremos (22)enchumaçaríeis (22)enchumaçáramos (22)enchumaçásseis (22)enchumaçávamos (25)enchusmaríamos (20)enchusmássemos (20)enciclopedismo (21)enciclopedista (21)enciclopédicas (22)enciclopédicos (22)enclaustrardes (19)enclaustrareis (18)enclaustrariam (18)enclaustrarias (18)enclaustrarmos (18)enclaustrassem (18)enclaustrasses (18)enclaustrastes (18)enclaustráreis (18)enclaustráveis (21)enclausurardes (19)enclausurareis (18)enclausurariam (18)enclausurarias (18)enclausurarmos (18)enclausurassem (18)enclausurasses (18)enclausurastes (18)enclausuráreis (18)enclausuráveis (21)enclavinhardes (27)enclavinhareis (26)enclavinhariam (26)enclavinharias (26)enclavinharmos (26)enclavinhassem (26)enclavinhasses (26)enclavinhastes (26)enclavinháreis (26)enclavinháveis (29)encobertamente (21)encoleiraremos (18)encoleiraríeis (18)encoleiráramos (18)encoleirásseis (18)encoleirávamos (21)encolerizardes (26)encolerizareis (25)encolerizariam (25)encolerizarias (25)encolerizarmos (25)encolerizassem (25)encolerizasses (25)encolerizastes (25)encolerizáreis (25)encolerizáveis (28)encomendaremos (20)encomendaríeis (20)encomendáramos (20)encomendásseis (20)encomendávamos (23)encompridardes (20)encompridareis (19)encompridariam (19)encompridarias (19)encompridarmos (19)encompridassem (19)encompridasses (19)encompridastes (19)encompridáreis (19)encompridáveis (22)encontraríamos (19)encontrássemos (19)encorajamentos (23)encorajaríamos (21)encorajássemos (21)encordoaríamos (18)encordoássemos (18)encoronharemos (22)encoronharíeis (22)encoronháramos (22)encoronhásseis (22)encoronhávamos (25)encorrilhardes (22)encorrilhareis (21)encorrilhariam (21)encorrilharias (21)encorrilharmos (21)encorrilhassem (21)encorrilhasses (21)encorrilhastes (21)encorrilháreis (21)encorrilháveis (24)encortinaremos (19)encortinaríeis (19)encortináramos (19)encortinásseis (19)encortinávamos (22)encrencaríamos (20)encrencássemos (20)encrespamentos (20)encresparíamos (18)encrespássemos (18)encrostaríamos (17)encrostássemos (17)encruzilhardes (29)encruzilhareis (28)encruzilhariam (28)encruzilharias (28)encruzilharmos (28)encruzilhassem (28)encruzilhasses (28)encruzilhastes (28)encruzilháreis (28)encruzilháveis (31)encurralamento (20)encurralaremos (18)encurralaríeis (18)encurraláramos (18)encurralásseis (18)encurralávamos (21)endemizaríamos (24)endemizássemos (24)endemoninhadas (25)endemoninhados (25)endemoninhamos (24)endemoninhando (27)endemoninharam (24)endemoninharas (24)endemoninharei (24)endemoninharem (24)endemoninhares (24)endemoninharia (24)endemoninharás (24)endemoninharão (24)endemoninhasse (24)endemoninhaste (24)endemoninhavam (27)endemoninhavas (27)endemoninhemos (24)endemoninhámos (24)endereçamentos (21)endereçaríamos (19)endereçássemos (19)endiabrarmente (21)endiabraríamos (19)endiabrássemos (19)endireitaremos (17)endireitaríeis (17)endireitáramos (17)endireitásseis (17)endireitávamos (20)endividaríamos (21)endividássemos (21)endoidecedoras (20)endoidecedores (20)endoideceremos (19)endoideceríeis (19)endoidecimento (21)endoidecêramos (19)endoidecêsseis (19)endoplasmático (20)endureceríamos (18)endurecimentos (20)endurecêssemos (18)endurentaremos (19)endurentaríeis (19)endurentáramos (19)endurentásseis (19)endurentávamos (22)enegreceríamos (20)enegrecimentos (22)enegrecêssemos (20)enfadonhamente (27)enfarinhamento (26)enfarinharemos (24)enfarinharíeis (24)enfarinháramos (24)enfarinhásseis (24)enfarinhávamos (27)enfarpelaremos (21)enfarpelaríeis (21)enfarpeláramos (21)enfarpelásseis (21)enfarpelávamos (24)enfarruscardes (21)enfarruscareis (20)enfarruscariam (20)enfarruscarias (20)enfarruscarmos (20)enfarruscassem (20)enfarruscasses (20)enfarruscastes (20)enfarruscáreis (20)enfarruscáveis (23)enfarrusquemos (24)enfastiamentos (21)enfastiaríamos (19)enfastiássemos (19)enfatiotaremos (19)enfatiotaríeis (19)enfatiotáramos (19)enfatiotásseis (19)enfatiotávamos (22)enfebreceremos (22)enfebreceríeis (22)enfebrecêramos (22)enfebrecêsseis (22)enfeitiçadoras (22)enfeitiçadores (22)enfeitiçaremos (21)enfeitiçaríeis (21)enfeitiçáramos (21)enfeitiçásseis (21)enfeitiçávamos (24)enferrujamento (25)enferrujaremos (23)enferrujaríeis (23)enferrujáramos (23)enferrujásseis (23)enferrujávamos (26)enfileiramento (22)enfileiraremos (20)enfileiraríeis (20)enfileiráramos (20)enfileirásseis (20)enfileirávamos (23)enfivelamentos (25)enfivelaríamos (23)enfivelássemos (23)enforteceremos (20)enforteceríeis (20)enfortecêramos (20)enfortecêsseis (20)enfraquecerdes (26)enfraquecereis (25)enfraqueceriam (25)enfraquecerias (25)enfraquecermos (25)enfraquecessem (25)enfraquecesses (25)enfraquecestes (25)enfraquecêreis (25)enfraquecíamos (25)enfrascaríamos (20)enfrascássemos (20)enfrentaríamos (21)enfrentássemos (21)enfronharíamos (24)enfronhássemos (24)enfunilamentos (24)enfunilaríamos (22)enfunilássemos (22)enfureceríamos (20)enfurecimentos (22)enfurecêssemos (20)engaiolamentos (22)engaiolaríamos (20)engaiolássemos (20)engalfinhardes (29)engalfinhareis (28)engalfinhariam (28)engalfinharias (28)engalfinharmos (28)engalfinhassem (28)engalfinhasses (28)engalfinhastes (28)engalfinháreis (28)engalfinháveis (31)engalinharemos (25)engalinharíeis (25)engalinháramos (25)engalinhásseis (25)engalinhávamos (28)engancharíamos (25)enganchássemos (25)engarrafadeira (23)engarrafadoras (23)engarrafadores (23)engarrafamento (24)engarrafaremos (22)engarrafaríeis (22)engarrafáramos (22)engarrafásseis (22)engarrafávamos (25)engatilharemos (23)engatilharíeis (23)engatilháramos (23)engatilhásseis (23)engatilhávamos (26)engavetaríamos (22)engavetássemos (22)engendraríamos (22)engendrássemos (22)engenhosamente (26)engorduramento (22)engorduraremos (20)engorduraríeis (20)engorduráramos (20)engordurásseis (20)engordurávamos (23)engradeamentos (22)engradearíamos (20)engradeássemos (20)engrandecedora (24)engrandecerdes (24)engrandecereis (23)engrandeceriam (23)engrandecerias (23)engrandecermos (23)engrandecessem (23)engrandecesses (23)engrandecestes (23)engrandecêreis (23)engrandecíamos (23)engravidaremos (23)engravidaríeis (23)engravidáramos (23)engravidásseis (23)engravidávamos (26)engrossamentos (21)engrossaríamos (19)engrossássemos (19)enlouquecerdes (24)enlouquecereis (23)enlouqueceriam (23)enlouquecerias (23)enlouquecermos (23)enlouquecessem (23)enlouquecesses (23)enlouquecestes (23)enlouquecêreis (23)enlouquecíamos (23)enobreceríamos (19)enobrecimentos (21)enobrecêssemos (19)enquadramentos (24)enquadraríamos (22)enquadrássemos (22)enquistaríamos (21)enquistássemos (21)enrabicharemos (22)enrabicharíeis (22)enrabicháramos (22)enrabichásseis (22)enrabichávamos (25)enraiveceremos (20)enraiveceríeis (20)enraivecimento (22)enraivecêramos (20)enraivecêsseis (20)enregelamentos (22)enregelaríamos (20)enregelássemos (20)enriqueceremos (22)enriqueceríeis (22)enriquecimento (24)enriquecêramos (22)enriquecêsseis (22)enrobustecemos (19)enrobustecendo (22)enrobusteceram (19)enrobusteceras (19)enrobustecerei (19)enrobustecerem (19)enrobusteceres (19)enrobusteceria (19)enrobustecerás (19)enrobustecerão (19)enrobustecesse (19)enrobusteceste (19)enrobustecidas (20)enrobustecidos (20)enrobustecíeis (19)enrobusteçamos (20)enrodilhadoras (22)enrodilhadores (22)enrodilharemos (21)enrodilharíeis (21)enrodilháramos (21)enrodilhásseis (21)enrodilhávamos (24)enrouquecerdes (23)enrouquecereis (22)enrouqueceriam (22)enrouquecerias (22)enrouquecermos (22)enrouquecessem (22)enrouquecesses (22)enrouquecestes (22)enrouquecêreis (22)enrouquecíamos (22)enrubesceremos (19)enrubesceríeis (19)enrubescimento (21)enrubescêramos (19)enrubescêsseis (19)enrudeceríamos (18)enrudecêssemos (18)ensandeceremos (20)ensandeceríeis (20)ensandecêramos (20)ensandecêsseis (20)ensanduichadas (24)ensanduichados (24)ensanduichamos (23)ensanduichando (26)ensanduicharam (23)ensanduicharas (23)ensanduicharei (23)ensanduicharem (23)ensanduichares (23)ensanduicharia (23)ensanduicharás (23)ensanduicharão (23)ensanduichasse (23)ensanduichaste (23)ensanduichavam (26)ensanduichavas (26)ensanduichemos (23)ensanduichámos (23)ensanguentadas (24)ensanguentados (24)ensanguentamos (23)ensanguentando (26)ensanguentaram (23)ensanguentaras (23)ensanguentarei (23)ensanguentarem (23)ensanguentares (23)ensanguentaria (23)ensanguentarás (23)ensanguentarão (23)ensanguentasse (23)ensanguentaste (23)ensanguentavam (26)ensanguentavas (26)ensanguentemos (23)ensanguentámos (23)ensardinhardes (23)ensardinhareis (22)ensardinhariam (22)ensardinharias (22)ensardinharmos (22)ensardinhassem (22)ensardinhasses (22)ensardinhastes (22)ensardinháreis (22)ensardinháveis (25)ensoalheiradas (21)ensoalheirados (21)ensoalheiramos (20)ensoalheirando (23)ensoalheiraram (20)ensoalheiraras (20)ensoalheirarei (20)ensoalheirarem (20)ensoalheirares (20)ensoalheiraria (20)ensoalheirarás (20)ensoalheirarão (20)ensoalheirasse (20)ensoalheiraste (20)ensoalheiravam (23)ensoalheiravas (23)ensoalheiremos (20)ensoalheirámos (20)ensombraríamos (18)ensombrássemos (18)ensurdecedoras (19)ensurdecedores (19)ensurdeceremos (18)ensurdeceríeis (18)ensurdecimento (20)ensurdecêramos (18)ensurdecêsseis (18)entardeceremos (18)entardeceríeis (18)entardecêramos (18)entardecêsseis (18)entarraxaremos (23)entarraxaríeis (23)entarraxáramos (23)entarraxásseis (23)entarraxávamos (26)entenreceremos (19)entenreceríeis (19)entenrecêramos (19)entenrecêsseis (19)enternecedoras (20)enternecedores (20)enterneceremos (19)enterneceríeis (19)enternecimento (21)enternecêramos (19)enternecêsseis (19)entesoiramento (18)entesoiraremos (16)entesoiraríeis (16)entesoiráramos (16)entesoirásseis (16)entesoirávamos (19)entesouramento (18)entesouraremos (16)entesouraríeis (16)entesouráramos (16)entesourásseis (16)entesourávamos (19)entijolaríamos (21)entijolássemos (21)entontecedoras (20)entontecedores (20)entonteceremos (19)entonteceríeis (19)entontecimento (21)entontecêramos (19)entontecêsseis (19)entorpeceremos (18)entorpeceríeis (18)entorpecimento (20)entorpecêramos (18)entorpecêsseis (18)entranharíamos (21)entranhássemos (21)entrançaríamos (20)entrançássemos (20)entreabriremos (18)entreabriríeis (18)entreabríramos (18)entreabrísseis (18)entrelaçamento (21)entrelaçaremos (19)entrelaçaríeis (19)entrelaçáramos (19)entrelaçásseis (19)entrelaçávamos (22)entrelinhardes (23)entrelinhareis (22)entrelinhariam (22)entrelinharias (22)entrelinharmos (22)entrelinhassem (22)entrelinhasses (22)entrelinhastes (22)entrelinháreis (22)entrelinháveis (25)entremearíamos (16)entremeássemos (16)entretenimento (20)entretivéramos (19)entretivésseis (19)entretivéssemo (19)entrevistardes (20)entrevistareis (19)entrevistariam (19)entrevistarias (19)entrevistarmos (19)entrevistassem (19)entrevistasses (19)entrevistastes (19)entrevistáreis (19)entrevistáveis (22)entrincheirada (23)entrincheirado (23)entrincheirais (22)entrincheirara (22)entrincheirará (22)entrincheirava (25)entrincheireis (22)entristecerdes (18)entristecereis (17)entristeceriam (17)entristecerias (17)entristecermos (17)entristecessem (17)entristecesses (17)entristecestes (17)entristecêreis (17)entristecíamos (17)entroncamentos (21)entroncaríamos (19)entroncássemos (19)enturveceremos (20)enturveceríeis (20)enturvecêramos (20)enturvecêsseis (20)entusiasmardes (17)entusiasmareis (16)entusiasmariam (16)entusiasmarias (16)entusiasmarmos (16)entusiasmassem (16)entusiasmasses (16)entusiasmastes (16)entusiasmáreis (16)entusiasmáveis (19)envaideceremos (21)envaideceríeis (21)envaidecimento (23)envaidecêramos (21)envaidecêsseis (21)envasilhamento (25)envasilharemos (23)envasilharíeis (23)envasilháramos (23)envasilhásseis (23)envasilhávamos (26)envelhacaremos (24)envelhacaríeis (24)envelhacáramos (24)envelhacásseis (24)envelhacávamos (27)envelheceremos (24)envelheceríeis (24)envelhecimento (26)envelhecêramos (24)envelhecêsseis (24)envenenamentos (25)envenenaríamos (23)envenenássemos (23)enveredaríamos (20)enveredássemos (20)envergonhadela (29)envergonhardes (28)envergonhareis (27)envergonhariam (27)envergonharias (27)envergonharmos (27)envergonhassem (27)envergonhasses (27)envergonhastes (27)envergonháreis (27)envergonháveis (30)envernizadoras (29)envernizadores (29)envernizamento (30)envernizaremos (28)envernizaríeis (28)envernizáramos (28)envernizásseis (28)envernizávamos (31)envidraçamento (24)envidraçaremos (22)envidraçaríeis (22)envidraçáramos (22)envidraçásseis (22)envidraçávamos (25)envinagraremos (24)envinagraríeis (24)envinagráramos (24)envinagrásseis (24)envinagrávamos (27)enxaroparíamos (24)enxaropássemos (24)enxovalhamento (32)enxovalharemos (30)enxovalharíeis (30)enxovalháramos (30)enxovalhásseis (30)enxovalhávamos (33)epidemiaríamos (16)epidemiológico (21)epidemiássemos (16)epigrafaríamos (21)epigrafássemos (21)episodicamente (19)epistemológica (20)epistemológico (20)epistolografia (22)equacionamento (24)equacionaremos (22)equacionaríeis (22)equacionáramos (22)equacionásseis (22)equacionávamos (25)equidistaremos (20)equidistaríeis (20)equidistáramos (20)equidistásseis (20)equidistávamos (23)equilibradoras (23)equilibradores (23)equilibraremos (22)equilibraríeis (22)equilibráramos (22)equilibrásseis (22)equilibrávamos (25)equipararíamos (20)equiparássemos (20)equivaleríamos (23)equivalêssemos (23)equivocaríamos (23)equivocássemos (23)erradicaríamos (16)erradicássemos (16)erubesceríamos (17)erubescêssemos (17)esbaforiríamos (19)esbaforíssemos (19)esbofeteadoras (20)esbofeteadores (20)esbofetearemos (19)esbofetearíeis (19)esbofeteáramos (19)esbofeteásseis (19)esbofeteávamos (22)esborrataremos (16)esborrataríeis (16)esborratáramos (16)esborratásseis (16)esborratávamos (19)esbracejaremos (21)esbracejaríeis (21)esbracejáramos (21)esbracejásseis (21)esbracejávamos (24)esbranquicemos (24)esbranquiçadas (26)esbranquiçados (26)esbranquiçamos (25)esbranquiçando (28)esbranquiçaram (25)esbranquiçaras (25)esbranquiçarei (25)esbranquiçarem (25)esbranquiçares (25)esbranquiçaria (25)esbranquiçarás (25)esbranquiçarão (25)esbranquiçasse (25)esbranquiçaste (25)esbranquiçavam (28)esbranquiçavas (28)esbranquiçámos (25)esburacaríamos (17)esburacássemos (17)escabrosamente (19)escafandristas (21)escalonamentos (20)escalonaríamos (18)escalonássemos (18)escalpelizavam (28)escamoteadoras (16)escamoteadores (16)escamotearemos (15)escamotearíeis (15)escamoteáramos (15)escamoteásseis (15)escamoteávamos (18)escandalizadas (27)escandalizador (27)escandalizados (27)escandalizamos (26)escandalizando (29)escandalizaram (26)escandalizaras (26)escandalizarei (26)escandalizarem (26)escandalizares (26)escandalizaria (26)escandalizarás (26)escandalizarão (26)escandalizasse (26)escandalizaste (26)escandalizavam (29)escandalizavas (29)escandalizemos (26)escandalizámos (26)escandalizável (30)escangalhardes (25)escangalhareis (24)escangalhariam (24)escangalharias (24)escangalharmos (24)escangalhassem (24)escangalhasses (24)escangalhastes (24)escangalháreis (24)escangalháveis (27)escanhoamentos (22)escanhoaríamos (20)escanhoássemos (20)escapuliríamos (17)escapulíssemos (17)escaqueirardes (21)escaqueirareis (20)escaqueirariam (20)escaqueirarias (20)escaqueirarmos (20)escaqueirassem (20)escaqueirasses (20)escaqueirastes (20)escaqueiráreis (20)escaqueiráveis (23)escarafunchada (25)escarafunchado (25)escarafunchais (24)escarafunchara (24)escarafunchará (24)escarafunchava (27)escarafuncheis (24)escaramuçadora (18)escaramuçardes (18)escaramuçareis (17)escaramuçariam (17)escaramuçarias (17)escaramuçarmos (17)escaramuçassem (17)escaramuçasses (17)escaramuçastes (17)escaramuçáreis (17)escaramuçáveis (20)escarnecedoras (19)escarnecedores (19)escarneceremos (18)escarneceríeis (18)escarnecimento (20)escarnecêramos (18)escarnecêsseis (18)escarrachardes (20)escarrachareis (19)escarrachariam (19)escarracharias (19)escarracharmos (19)escarrachassem (19)escarrachasses (19)escarrachastes (19)escarracháreis (19)escarracháveis (22)escarranchadas (22)escarranchados (22)escarranchamos (21)escarranchando (24)escarrancharam (21)escarrancharas (21)escarrancharei (21)escarrancharem (21)escarranchares (21)escarrancharia (21)escarrancharás (21)escarrancharão (21)escarranchasse (21)escarranchaste (21)escarranchavam (24)escarranchavas (24)escarranchemos (21)escarranchámos (21)escarrapachada (21)escarrapachado (21)escarrapachais (20)escarrapachara (20)escarrapachará (20)escarrapachava (23)escarrapacheis (20)escassearíamos (15)escasseássemos (15)escavacaríamos (19)escavacássemos (19)esclarecedoras (18)esclarecedores (18)esclareceremos (17)esclareceríeis (17)esclarecimento (19)esclarecêramos (17)esclarecêsseis (17)escolasticismo (17)esconjuntardes (24)esconjuntareis (23)esconjuntariam (23)esconjuntarias (23)esconjuntarmos (23)esconjuntassem (23)esconjuntasses (23)esconjuntastes (23)esconjuntáreis (23)esconjuntáveis (26)esconjuradoras (22)esconjuradores (22)esconjuraremos (21)esconjuraríeis (21)esconjuráramos (21)esconjurásseis (21)esconjurávamos (24)escorraçaremos (17)escorraçaríeis (17)escorraçáramos (17)escorraçásseis (17)escorraçávamos (20)escorregadoiro (19)escorregamento (20)escorregaremos (18)escorregaríeis (18)escorregáramos (18)escorregásseis (18)escorregávamos (21)escravizadoras (26)escravizadores (26)escravizaremos (25)escravizaríeis (25)escravizáramos (25)escravizásseis (25)escravizávamos (28)escrevinhadora (24)escrevinhardes (24)escrevinhareis (23)escrevinhariam (23)escrevinharias (23)escrevinharmos (23)escrevinhassem (23)escrevinhasses (23)escrevinhastes (23)escrevinháreis (23)escrevinháveis (26)escrituraremos (15)escrituraríeis (15)escrituráramos (15)escriturásseis (15)escriturávamos (18)escrutinadoras (18)escrutinadores (18)escrutinaremos (17)escrutinaríeis (17)escrutináramos (17)escrutinásseis (17)escrutinávamos (20)escudeiraremos (16)escudeiraríeis (16)escudeiráramos (16)escudeirásseis (16)escudeirávamos (19)esculturaremos (16)esculturaríeis (16)esculturáramos (16)esculturásseis (16)esculturávamos (19)escureceríamos (16)escurecimentos (18)escurecêssemos (16)esfacelamentos (21)esfacelaríamos (19)esfacelássemos (19)esfaqueamentos (24)esfaquearíamos (22)esfaqueássemos (22)esfarelamentos (20)esfarelaríamos (18)esfarelássemos (18)esfarrapadoras (19)esfarrapadores (19)esfarraparemos (18)esfarraparíeis (18)esfarrapáramos (18)esfarrapásseis (18)esfarrapávamos (21)esfarripadoras (19)esfarripadores (19)esfarriparemos (18)esfarriparíeis (18)esfarripáramos (18)esfarripásseis (18)esfarripávamos (21)esferográficas (24)esforricaremos (18)esforricaríeis (18)esforricáramos (18)esforricásseis (18)esforricávamos (21)esfumaçaríamos (19)esfumaçássemos (19)esgadanharemos (23)esgadanharíeis (23)esgadanháramos (23)esgadanhásseis (23)esgadanhávamos (26)esganiçaríamos (21)esganiçássemos (21)esgaravatadora (21)esgaravatardes (21)esgaravatareis (20)esgaravatariam (20)esgaravatarias (20)esgaravatarmos (20)esgaravatassem (20)esgaravatasses (20)esgaravatastes (20)esgaravatáreis (20)esgaravatáveis (23)esgravataremos (20)esgravataríeis (20)esgravatáramos (20)esgravatásseis (20)esgravatávamos (23)esgrouviaremos (20)esgrouviaríeis (20)esgrouviáramos (20)esgrouviásseis (20)esgrouviávamos (23)esgueiraríamos (17)esgueirássemos (17)esguelharíamos (21)esguelhássemos (21)esguicharíamos (21)esguichássemos (21)esmigalhamento (23)esmigalharemos (21)esmigalharíeis (21)esmigalháramos (21)esmigalhásseis (21)esmigalhávamos (24)esmoreceríamos (15)esmorecimentos (17)esmorecêssemos (15)espacejaríamos (20)espacejássemos (20)espaireceremos (16)espaireceríeis (16)espairecimento (18)espairecêramos (16)espairecêsseis (16)espalhafatadas (23)espalhafatados (23)espalhafatamos (22)espalhafatando (25)espalhafataram (22)espalhafataras (22)espalhafatarei (22)espalhafatarem (22)espalhafatares (22)espalhafataria (22)espalhafatarás (22)espalhafatarão (22)espalhafatasse (22)espalhafataste (22)espalhafatavam (25)espalhafatavas (25)espalhafatemos (22)espalhafatosas (22)espalhafatosos (22)espalhafatámos (22)espanholaremos (21)espanholaríeis (21)espanholizadas (29)espanholizados (29)espanholizamos (28)espanholizando (31)espanholizaram (28)espanholizaras (28)espanholizarei (28)espanholizarem (28)espanholizares (28)espanholizaria (28)espanholizarás (28)espanholizarão (28)espanholizasse (28)espanholizaste (28)espanholizavam (31)espanholizavas (31)espanholizemos (28)espanholizámos (28)espanholáramos (21)espanholásseis (21)espanholávamos (24)esparramaremos (15)esparramaríeis (15)esparramáramos (15)esparramásseis (15)esparramávamos (18)esparregaremos (18)esparregaríeis (18)esparregáramos (18)esparregásseis (18)esparregávamos (21)espatifaríamos (18)espatifássemos (18)espavoriríamos (18)espavoríssemos (18)especialidades (19)especializadas (25)especializados (25)especializamos (24)especializando (27)especializaram (24)especializaras (24)especializarei (24)especializarem (24)especializares (24)especializaria (24)especializarás (24)especializarão (24)especializasse (24)especializaste (24)especializavam (27)especializavas (27)especialização (26)especializemos (24)especializámos (24)especialíssima (17)especialíssimo (17)especificadora (21)especificardes (21)especificareis (20)especificariam (20)especificarias (20)especificarmos (20)especificassem (20)especificasses (20)especificastes (20)especificativo (23)especificações (22)especificidade (22)especificáreis (20)especificáveis (23)especifiquemos (24)espectaculares (18)espectrografia (22)espectrometria (16)espectroscopia (18)espectroscópio (18)espectrómetros (16)especularmente (19)especularíamos (17)especulássemos (17)esperançaremos (19)esperançaríeis (19)esperançáramos (19)esperançásseis (19)esperançávamos (22)espermatizadas (23)espermatizados (23)espermatizamos (22)espermatizando (25)espermatizaram (22)espermatizaras (22)espermatizarei (22)espermatizarem (22)espermatizares (22)espermatizaria (22)espermatizarás (22)espermatizarão (22)espermatizasse (22)espermatizaste (22)espermatizavam (25)espermatizavas (25)espermatizemos (22)espermatizámos (22)espermatozóide (23)espermatócitos (16)espernearíamos (17)esperneássemos (17)espevitaríamos (18)espevitássemos (18)espezinharemos (27)espezinharíeis (27)espezinháramos (27)espezinhásseis (27)espezinhávamos (30)espicaçaríamos (18)espicaçássemos (18)espingardeadas (22)espingardeados (22)espingardeamos (21)espingardeando (24)espingardearam (21)espingardearas (21)espingardearei (21)espingardearem (21)espingardeares (21)espingardearia (21)espingardearás (21)espingardearão (21)espingardeasse (21)espingardeaste (21)espingardeavam (24)espingardeavas (24)espingardeemos (21)espingardeiros (21)espingardeámos (21)espiritualismo (16)espiritualista (16)espiritualizai (23)espiritualizam (23)espiritualizar (23)espiritualizas (23)espiritualizei (23)espiritualizem (23)espiritualizes (23)espiritualizou (23)esplendecentes (22)esplendecerdes (21)esplendecereis (20)esplendeceriam (20)esplendecerias (20)esplendecermos (20)esplendecessem (20)esplendecesses (20)esplendecestes (20)esplendecêreis (20)esplendecíamos (20)esplenomegalia (22)espolinharemos (21)espolinharíeis (21)espolinháramos (21)espolinhásseis (21)espolinhávamos (24)esponjosidades (23)espontaneidade (21)espreguiçadela (22)espreguiçardes (21)espreguiçareis (20)espreguiçariam (20)espreguiçarias (20)espreguiçarmos (20)espreguiçassem (20)espreguiçasses (20)espreguiçastes (20)espreguiçáreis (20)espreguiçáveis (23)espreitaríamos (15)espreitássemos (15)esquadraríamos (20)esquadrilhadas (25)esquadrilhados (25)esquadrilhamos (24)esquadrilhando (27)esquadrilharam (24)esquadrilharas (24)esquadrilharei (24)esquadrilharem (24)esquadrilhares (24)esquadrilharia (24)esquadrilharás (24)esquadrilharão (24)esquadrilhasse (24)esquadrilhaste (24)esquadrilhavam (27)esquadrilhavas (27)esquadrilhemos (24)esquadrilhámos (24)esquadrinhadas (26)esquadrinhador (26)esquadrinhados (26)esquadrinhamos (25)esquadrinhando (28)esquadrinharam (25)esquadrinharas (25)esquadrinharei (25)esquadrinharem (25)esquadrinhares (25)esquadrinharia (25)esquadrinharás (25)esquadrinharão (25)esquadrinhasse (25)esquadrinhaste (25)esquadrinhavam (28)esquadrinhavas (28)esquadrinhemos (25)esquadrinhámos (25)esquadrássemos (20)esquartejardes (24)esquartejareis (23)esquartejariam (23)esquartejarias (23)esquartejarmos (23)esquartejassem (23)esquartejasses (23)esquartejastes (23)esquartejáreis (23)esquartejáveis (26)esquartelardes (21)esquartelareis (20)esquartelariam (20)esquartelarias (20)esquartelarmos (20)esquartelassem (20)esquartelasses (20)esquartelastes (20)esquarteláreis (20)esquarteláveis (23)esquematizadas (27)esquematizados (27)esquematizamos (26)esquematizando (29)esquematizaram (26)esquematizaras (26)esquematizarei (26)esquematizarem (26)esquematizares (26)esquematizaria (26)esquematizarás (26)esquematizarão (26)esquematizasse (26)esquematizaste (26)esquematizavam (29)esquematizavas (29)esquematizemos (26)esquematizámos (26)esquentamentos (23)esquentaríamos (21)esquentássemos (21)esquizofrénico (32)essencialmente (20)estabelecedora (19)estabelecerdes (19)estabelecereis (18)estabeleceriam (18)estabelecerias (18)estabelecermos (18)estabelecessem (18)estabelecesses (18)estabelecestes (18)estabelecêreis (18)estabelecíamos (18)estabilizadora (25)estabilizardes (25)estabilizareis (24)estabilizariam (24)estabilizarias (24)estabilizarmos (24)estabilizassem (24)estabilizasses (24)estabilizastes (24)estabilizações (26)estabilizáreis (24)estabilizáveis (27)estacionamento (19)estacionaremos (17)estacionaríeis (17)estacionáramos (17)estacionásseis (17)estacionávamos (20)estalidaríamos (16)estalidássemos (16)estandardizada (26)estandardizado (26)estandardizais (25)estandardizara (25)estandardizará (25)estandardizava (28)estandardizeis (25)estardalhardes (20)estardalhareis (19)estardalhariam (19)estardalharias (19)estardalharmos (19)estardalhassem (19)estardalhasses (19)estardalhastes (19)estardalháreis (19)estardalháveis (22)estarreceremos (15)estarreceríeis (15)estarrecêramos (15)estarrecêsseis (15)estatelaríamos (15)estatelássemos (15)estenografadas (23)estenografados (23)estenografamos (22)estenografando (25)estenografaram (22)estenografaras (22)estenografarei (22)estenografarem (22)estenografares (22)estenografaria (22)estenografarás (22)estenografarão (22)estenografasse (22)estenografaste (22)estenografavam (25)estenografavas (25)estenografemos (22)estenografámos (22)estereoisómero (14)estereoscópico (17)estereotipadas (16)estereotipados (16)estereotipagem (18)estereotipamos (15)estereotipando (18)estereotiparam (15)estereotiparas (15)estereotiparei (15)estereotiparem (15)estereotipares (15)estereotiparia (15)estereotiparás (15)estereotiparão (15)estereotipasse (15)estereotipaste (15)estereotipavam (18)estereotipavas (18)estereotipemos (15)estereotipámos (15)esterilizadora (23)esterilizardes (23)esterilizareis (22)esterilizariam (22)esterilizarias (22)esterilizarmos (22)esterilizassem (22)esterilizasses (22)esterilizastes (22)esterilizações (24)esterilizáreis (22)esterilizáveis (25)estetizaríamos (21)estetizássemos (21)estigmatizadas (25)estigmatizados (25)estigmatizamos (24)estigmatizando (27)estigmatizaram (24)estigmatizaras (24)estigmatizarei (24)estigmatizarem (24)estigmatizares (24)estigmatizaria (24)estigmatizarás (24)estigmatizarão (24)estigmatizasse (24)estigmatizaste (24)estigmatizavam (27)estigmatizavas (27)estigmatizemos (24)estigmatizámos (24)estilhaçaremos (20)estilhaçaríeis (20)estilhaçáramos (20)estilhaçásseis (20)estilhaçávamos (23)estilizaríamos (22)estilizássemos (22)estimularíamos (15)estimulássemos (15)estipularíamos (16)estipulássemos (16)estonteamentos (18)estontearíamos (16)estonteceremos (17)estonteceríeis (17)estontecêramos (17)estontecêsseis (17)estonteássemos (16)estorricaremos (15)estorricaríeis (15)estorricáramos (15)estorricásseis (15)estorricávamos (18)estrangeiradas (20)estrangeirados (20)estrangeiramos (19)estrangeirando (22)estrangeiraram (19)estrangeiraras (19)estrangeirarei (19)estrangeirarem (19)estrangeirares (19)estrangeiraria (19)estrangeirarás (19)estrangeirarão (19)estrangeirasse (19)estrangeiraste (19)estrangeiravam (22)estrangeiravas (22)estrangeiremos (19)estrangeirices (20)estrangeirismo (19)estrangeirista (19)estrangeirámos (19)estranguladora (21)estrangulardes (21)estrangulareis (20)estrangulariam (20)estrangularias (20)estrangularmos (20)estrangulassem (20)estrangulasses (20)estrangulastes (20)estrangulações (22)estranguláreis (20)estranguláveis (23)estranhamentos (21)estranharíamos (19)estranhássemos (19)estratificadas (19)estratificados (19)estratificamos (18)estratificando (21)estratificaram (18)estratificaras (18)estratificarei (18)estratificarem (18)estratificares (18)estratificaria (18)estratificarás (18)estratificarão (18)estratificasse (18)estratificaste (18)estratificavam (21)estratificavas (21)estratificação (20)estratificámos (18)estratifiqueis (22)estratigráfica (21)estratigráfico (21)estrebuchardes (21)estrebuchareis (20)estrebuchariam (20)estrebucharias (20)estrebucharmos (20)estrebuchassem (20)estrebuchasses (20)estrebuchastes (20)estrebucháreis (20)estrebucháveis (23)estreitamentos (16)estreitaríamos (14)estreitássemos (14)estremeceremos (15)estremeceríeis (15)estremecimento (17)estremecêramos (15)estremecêsseis (15)estremunhardes (20)estremunhareis (19)estremunhariam (19)estremunharias (19)estremunharmos (19)estremunhassem (19)estremunhasses (19)estremunhastes (19)estremunháreis (19)estremunháveis (22)estroinaríamos (16)estroinássemos (16)estropiamentos (17)estropiaríamos (15)estropiássemos (15)estruturalismo (15)estruturaremos (14)estruturaríeis (14)estruturáramos (14)estruturásseis (14)estruturávamos (17)estupefaciente (21)estupendamente (20)estupidecerdes (18)estupidecereis (17)estupideceriam (17)estupidecerias (17)estupidecermos (17)estupidecessem (17)estupidecesses (17)estupidecestes (17)estupidecêreis (17)estupidecíamos (17)estupidificada (21)estupidificado (21)estupidificais (20)estupidificara (20)estupidificará (20)estupidificava (23)estupidifiquei (24)estupidifiquem (24)estupidifiques (24)estuporaríamos (15)estuporássemos (15)esturricaremos (15)esturricaríeis (15)esturricáramos (15)esturricásseis (15)esturricávamos (18)esventraríamos (19)esventrássemos (19)eterificaremos (18)eterificaríeis (18)eterificáramos (18)eterificásseis (18)eterificávamos (21)eternizaríamos (23)eternizássemos (23)etiopatogénese (20)etiquetaríamos (19)etiquetássemos (19)europeizaremos (22)europeizaríeis (22)europeizáramos (22)europeizásseis (22)europeizávamos (25)evangelizadora (31)evangelizantes (32)evangelizardes (31)evangelizareis (30)evangelizariam (30)evangelizarias (30)evangelizarmos (30)evangelizassem (30)evangelizasses (30)evangelizastes (30)evangelizações (32)evangelizáreis (30)evangelizáveis (33)evaporizaremos (25)evaporizaríeis (25)evaporizáramos (25)evaporizásseis (25)evaporizávamos (28)eventualidades (22)evidenciaremos (21)evidenciaríeis (21)evidenciáramos (21)evidenciásseis (21)evidenciávamos (24)evolucionardes (22)evolucionareis (21)evolucionariam (21)evolucionarias (21)evolucionarmos (21)evolucionassem (21)evolucionasses (21)evolucionastes (21)evolucionáreis (21)evolucionáveis (24)exacerbaríamos (24)exacerbássemos (24)exactibilidade (27)exasperaríamos (22)exasperássemos (22)exaustividades (26)excelentemente (27)excelentíssima (25)excelentíssimo (25)excentricidade (27)exceptuaríamos (23)exceptuássemos (23)excessivamente (27)excessividades (27)excitabilidade (27)exclusivamente (28)exclusividades (28)excomungaremos (27)excomungaríeis (27)excomungáramos (27)excomungásseis (27)excomungávamos (30)excrementícias (25)excresceríamos (23)excrescêssemos (23)excursionardes (25)excursionareis (24)excursionariam (24)excursionarias (24)excursionarmos (24)excursionassem (24)excursionasses (24)excursionastes (24)excursionistas (24)excursionáreis (24)excursionáveis (27)execrabilidade (27)exemplificadas (28)exemplificados (28)exemplificamos (27)exemplificando (30)exemplificaram (27)exemplificaras (27)exemplificarei (27)exemplificarem (27)exemplificares (27)exemplificaria (27)exemplificarás (27)exemplificarão (27)exemplificasse (27)exemplificaste (27)exemplificavam (30)exemplificavas (30)exemplificação (29)exemplificámos (27)exemplifiqueis (31)exequibilidade (31)exercitaríamos (22)exercitássemos (22)exorbitaríamos (23)exorbitássemos (23)exorcizaríamos (29)exorcizássemos (29)expansionistas (26)expansividades (29)expatriaríamos (22)expatriássemos (22)expectoraremos (23)expectoraríeis (23)expectoráramos (23)expectorásseis (23)expectorávamos (26)expedicionário (26)experimentadas (25)experimentador (25)experimentados (25)experimentamos (24)experimentando (27)experimentaram (24)experimentaras (24)experimentarei (24)experimentarem (24)experimentares (24)experimentaria (24)experimentarás (24)experimentarão (24)experimentasse (24)experimentaste (24)experimentavam (27)experimentavas (27)experimentação (26)experimentemos (24)experimentámos (24)experimentável (28)explicitamente (26)explicitaremos (24)explicitaríeis (24)explicitáramos (24)explicitásseis (24)explicitávamos (27)expressaríamos (22)expressionismo (24)expressionista (24)expressividade (27)expressássemos (22)expropriadoras (24)expropriadores (24)expropriaremos (23)expropriaríeis (23)expropriáramos (23)expropriásseis (23)expropriávamos (26)extensivamente (28)extensividades (28)extenuadamente (26)exteriorizadas (29)exteriorizados (29)exteriorizamos (28)exteriorizando (31)exteriorizaram (28)exteriorizaras (28)exteriorizarei (28)exteriorizarem (28)exteriorizares (28)exteriorizaria (28)exteriorizarás (28)exteriorizarão (28)exteriorizasse (28)exteriorizaste (28)exteriorizavam (31)exteriorizavas (31)exteriorização (30)exteriorizemos (28)exteriorizámos (28)exterminadoras (24)exterminadores (24)exterminaremos (23)exterminaríeis (23)extermináramos (23)exterminásseis (23)exterminávamos (26)extinguiríamos (26)extinguíssemos (26)extorquiríamos (26)extorquíssemos (26)extracelulares (24)extraditaremos (22)extraditaríeis (22)extraditáramos (22)extraditásseis (22)extraditávamos (25)extraordinária (24)extraordinário (24)extrapolaremos (23)extrapolaríeis (23)extrapoláramos (23)extrapolásseis (23)extrapolávamos (26)extraterrestre (21)extravaganciai (30)extravaganciam (30)extravaganciar (30)extravagancias (30)extravaganciei (30)extravaganciem (30)extravagancies (30)extravaganciou (30)extravagâncias (30)extravasamento (26)extravasaremos (24)extravasaríeis (24)extravasáramos (24)extravasásseis (24)extravasávamos (27)extraviaríamos (24)extraviássemos (24)extremosamente (23)