Rolar para baixo

D 13-letras Palavras com a letra D (5775)

Klikając słowo, możesz zobaczyć jakie inne słowa można ułożyć z jego liter

dactilografai (22)dactilografam (22)dactilografar (22)dactilografas (22)dactilografei (22)dactilografem (22)dactilografes (22)dactilografia (22)dactilografou (22)danificadoras (21)danificadores (21)danificaremos (20)danificaríeis (20)danificáramos (20)danificásseis (20)danificávamos (23)dançaricardes (20)dançaricareis (19)dançaricariam (19)dançaricarias (19)dançaricarmos (19)dançaricassem (19)dançaricasses (19)dançaricastes (19)dançaricáreis (19)dançaricáveis (22)dançariquemos (23)dardejaríamos (19)dardejássemos (19)deambularemos (17)deambularíeis (17)deambulatório (17)deambuláramos (17)deambulásseis (17)deambulávamos (20)debandaríamos (19)debandássemos (19)debilitadoras (18)debilitadores (18)debilitamento (19)debilitaremos (17)debilitaríeis (17)debilitáramos (17)debilitásseis (17)debilitávamos (20)debocharíamos (20)debochássemos (20)debruçaríamos (18)debruçássemos (18)debulharíamos (20)debulhássemos (20)decadentistas (18)decalcaríamos (17)decalcássemos (17)decantaríamos (17)decantássemos (17)decapitaremos (16)decapitaríeis (16)decapitáramos (16)decapitásseis (16)decapitávamos (19)decassilábico (19)decepcionadas (20)decepcionados (20)decepcionamos (19)decepcionando (22)decepcionante (21)decepcionaram (19)decepcionaras (19)decepcionarei (19)decepcionarem (19)decepcionares (19)decepcionaria (19)decepcionarás (19)decepcionarão (19)decepcionasse (19)decepcionaste (19)decepcionavam (22)decepcionavas (22)decepcionemos (19)decepcionámos (19)decididamente (19)deciframentos (20)decifraríamos (18)decifrássemos (18)decilitrardes (17)decilitrareis (16)decilitrariam (16)decilitrarias (16)decilitrarmos (16)decilitrassem (16)decilitrasses (16)decilitrastes (16)decilitráreis (16)decilitráveis (19)decimalidades (18)decimalização (25)decisivamente (20)declamaríamos (16)declamássemos (16)declararíamos (16)declarássemos (16)declinaríamos (18)declinássemos (18)declivaríamos (19)declivássemos (19)decomponhamos (21)decomponíveis (21)decomporíamos (16)decompuserdes (17)decompusermos (16)decompusessem (16)decompusesses (16)decompusestes (16)decompuséreis (16)decompúnhamos (21)decorreríamos (15)decorrêssemos (15)decrepitardes (17)decrepitareis (16)decrepitariam (16)decrepitarias (16)decrepitarmos (16)decrepitassem (16)decrepitasses (16)decrepitastes (16)decrepitações (18)decrepitáreis (16)decrepitáveis (19)decresceremos (16)decresceríeis (16)decrescimento (18)decrescêramos (16)decrescêsseis (16)decretaríamos (15)decretássemos (15)dedilharíamos (19)dedilhássemos (19)dedutivamente (20)defectividade (23)defenderíamos (20)defendimentos (22)defendêssemos (20)defensaríamos (19)defensássemos (19)definhamentos (24)definharíamos (22)definhássemos (22)deflacionismo (21)deflacionista (21)deflagradoras (22)deflagradores (22)deflagraremos (21)deflagraríeis (21)deflagráramos (21)deflagrásseis (21)deflagrávamos (24)deflectiremos (19)deflectiríeis (19)deflectíramos (19)deflectísseis (19)defloramentos (20)defloraríamos (18)deflorássemos (18)deformaríamos (17)deformássemos (17)defraudadoras (19)defraudadores (19)defraudamento (20)defraudaremos (18)defraudaríeis (18)defraudáramos (18)defraudásseis (18)defraudávamos (21)defrontaremos (19)defrontaríeis (19)defrontáramos (19)defrontásseis (19)defrontávamos (22)degastaríamos (17)degastássemos (17)degeneraremos (19)degeneraríeis (19)degenerativas (22)degenerativos (22)degeneráramos (19)degenerásseis (19)degenerávamos (22)deglutiríamos (18)deglutíssemos (18)degradamentos (20)degradaríamos (18)degradássemos (18)degustaríamos (17)degustássemos (17)dejectaríamos (19)dejectássemos (19)delamberíamos (17)delambêssemos (17)deleitamentos (17)deleitaríamos (15)deleitássemos (15)deliberaremos (17)deliberaríeis (17)deliberáramos (17)deliberásseis (17)deliberávamos (20)delicadíssima (17)delicadíssimo (17)deliciaríamos (16)deliciássemos (16)delimitadoras (16)delimitadores (16)delimitaremos (15)delimitaríeis (15)delimitáramos (15)delimitásseis (15)delimitávamos (18)delineamentos (19)delinearíamos (17)delineássemos (17)delongaríamos (20)delongássemos (20)demandaríamos (17)demandássemos (17)demarcaríamos (15)demarcássemos (15)dementaríamos (16)dementássemos (16)demissionário (16)democratizada (23)democratizado (23)democratizais (22)democratizara (22)democratizará (22)democratizava (25)democratizeis (22)demografardes (21)demografareis (20)demografariam (20)demografarias (20)demografarmos (20)demografassem (20)demografasses (20)demografastes (20)demografáreis (20)demografáveis (23)demonstradora (17)demonstrantes (18)demonstrardes (17)demonstrareis (16)demonstrariam (16)demonstrarias (16)demonstrarmos (16)demonstrassem (16)demonstrasses (16)demonstrastes (16)demonstrativa (19)demonstrativo (19)demonstrações (18)demonstráreis (16)demonstráveis (19)denegrimentos (21)denegriríamos (19)denegríssemos (19)denigriríamos (19)denigríssemos (19)denominadoras (19)denominadores (19)denominaremos (18)denominaríeis (18)denomináramos (18)denominásseis (18)denominávamos (21)denotacionais (19)denunciadoras (20)denunciadores (20)denunciaremos (19)denunciaríeis (19)denunciatório (19)denunciáramos (19)denunciásseis (19)denunciávamos (22)deontologismo (20)departamental (18)departamentos (17)depauperadora (17)depauperantes (18)depauperardes (17)depauperareis (16)depauperariam (16)depauperarias (16)depauperarmos (16)depauperassem (16)depauperasses (16)depauperastes (16)depauperações (18)depauperáreis (16)depauperáveis (19)dependeríamos (18)dependurardes (19)dependurareis (18)dependurariam (18)dependurarias (18)dependurarmos (18)dependurassem (18)dependurasses (18)dependurastes (18)dependuráreis (18)dependuráveis (21)dependêssemos (18)depenicaremos (18)depenicaríeis (18)depenicáramos (18)depenicásseis (18)depenicávamos (21)deploraríamos (16)deplorássemos (16)deportaríamos (15)deportássemos (15)depositadoras (16)depositadores (16)depositaremos (15)depositaríeis (15)depositáramos (15)depositásseis (15)depositávamos (18)depravaríamos (18)depravássemos (18)depreciadoras (17)depreciadores (17)depreciaremos (16)depreciaríeis (16)depreciativos (19)depreciáramos (16)depreciásseis (16)depreciávamos (19)depredaríamos (16)depredássemos (16)depreenderdes (19)depreendereis (18)depreenderiam (18)depreenderias (18)depreendermos (18)depreendessem (18)depreendesses (18)depreendestes (18)depreendêreis (18)depreendíamos (18)deprimiríamos (15)deprimíssemos (15)dermatológico (19)derramamentos (16)derramaríamos (14)derramássemos (14)derraparíamos (15)derrapássemos (15)derreteríamos (14)derretimentos (16)derretêssemos (14)derrocaríamos (15)derrocássemos (15)derrogamentos (19)derrogaríamos (17)derrogássemos (17)derrotaríamos (14)derrotássemos (14)derrubamentos (18)derrubaríamos (16)derrubássemos (16)desabafamento (21)desabafaremos (19)desabafaríeis (19)desabafáramos (19)desabafásseis (19)desabafávamos (22)desabilitadas (18)desabilitador (18)desabilitados (18)desabilitamos (17)desabilitando (20)desabilitante (19)desabilitaram (17)desabilitaras (17)desabilitarei (17)desabilitarem (17)desabilitares (17)desabilitaria (17)desabilitarás (17)desabilitarão (17)desabilitasse (17)desabilitaste (17)desabilitavam (20)desabilitavas (20)desabilitação (19)desabilitemos (17)desabilitámos (17)desabitadoras (17)desabitadores (17)desabitaremos (16)desabitaríeis (16)desabituardes (17)desabituareis (16)desabituariam (16)desabituarias (16)desabituarmos (16)desabituassem (16)desabituasses (16)desabituastes (16)desabituações (18)desabituáreis (16)desabituáveis (19)desabitáramos (16)desabitásseis (16)desabitávamos (19)desabotoadora (17)desabotoadura (17)desabotoardes (17)desabotoareis (16)desabotoariam (16)desabotoarias (16)desabotoarmos (16)desabotoassem (16)desabotoasses (16)desabotoastes (16)desabotoáreis (16)desabotoáveis (19)desabrigadora (20)desabrigardes (20)desabrigareis (19)desabrigariam (19)desabrigarias (19)desabrigarmos (19)desabrigassem (19)desabrigasses (19)desabrigastes (19)desabriguemos (19)desabrigáreis (19)desabrigáveis (22)desabrochadas (21)desabrochados (21)desabrochamos (20)desabrochando (23)desabrocharam (20)desabrocharas (20)desabrocharei (20)desabrocharem (20)desabrochares (20)desabrocharia (20)desabrocharás (20)desabrocharão (20)desabrochasse (20)desabrochaste (20)desabrochavam (23)desabrochavas (23)desabrochemos (20)desabrochámos (20)desacatamento (17)desacataremos (15)desacataríeis (15)desacatáramos (15)desacatásseis (15)desacatávamos (18)desacautelada (17)desacautelado (17)desacautelais (16)desacautelara (16)desacautelará (16)desacautelava (19)desacauteleis (16)desaceleradas (17)desacelerador (17)desacelerados (17)desaceleramos (16)desacelerando (19)desacelerante (18)desaceleraram (16)desaceleraras (16)desacelerarei (16)desacelerarem (16)desacelerares (16)desaceleraria (16)desacelerarás (16)desacelerarão (16)desacelerasse (16)desaceleraste (16)desaceleravam (19)desaceleravas (19)desaceleração (18)desaceleremos (16)desacelerámos (16)desacentuadas (18)desacentuados (18)desacentuamos (17)desacentuando (20)desacentuaram (17)desacentuaras (17)desacentuarei (17)desacentuarem (17)desacentuares (17)desacentuaria (17)desacentuarás (17)desacentuarão (17)desacentuasse (17)desacentuaste (17)desacentuavam (20)desacentuavas (20)desacentuação (19)desacentuemos (17)desacentuámos (17)desacertardes (16)desacertareis (15)desacertariam (15)desacertarias (15)desacertarmos (15)desacertassem (15)desacertasses (15)desacertastes (15)desacertáreis (15)desacertáveis (18)desachegardes (22)desachegareis (21)desachegariam (21)desachegarias (21)desachegarmos (21)desachegassem (21)desachegasses (21)desachegastes (21)desacheguemos (21)desachegáreis (21)desachegáveis (24)desaclimardes (17)desaclimareis (16)desaclimariam (16)desaclimarias (16)desaclimarmos (16)desaclimassem (16)desaclimasses (16)desaclimastes (16)desaclimatada (17)desaclimatado (17)desaclimatais (16)desaclimatara (16)desaclimatará (16)desaclimatava (19)desaclimateis (16)desaclimações (18)desaclimáreis (16)desaclimáveis (19)desacobardada (19)desacobardado (19)desacobardais (18)desacobardara (18)desacobardará (18)desacobardava (21)desacobardeis (18)desacoitardes (16)desacoitareis (15)desacoitariam (15)desacoitarias (15)desacoitarmos (15)desacoitassem (15)desacoitasses (15)desacoitastes (15)desacoitáreis (15)desacoitáveis (18)desacolhedora (20)desacolherdes (20)desacolhereis (19)desacolheriam (19)desacolherias (19)desacolhermos (19)desacolhessem (19)desacolhesses (19)desacolhestes (19)desacolhêreis (19)desacolhíamos (19)desacomodadas (17)desacomodados (17)desacomodamos (16)desacomodando (19)desacomodaram (16)desacomodaras (16)desacomodarei (16)desacomodarem (16)desacomodares (16)desacomodaria (16)desacomodarás (16)desacomodarão (16)desacomodasse (16)desacomodaste (16)desacomodavam (19)desacomodavas (19)desacomodação (18)desacomodemos (16)desacomodámos (16)desacomodável (20)desacompanhai (21)desacompanham (21)desacompanhar (21)desacompanhas (21)desacompanhei (21)desacompanhem (21)desacompanhes (21)desacompanhou (21)desaconchegai (24)desaconchegam (24)desaconchegar (24)desaconchegas (24)desaconchegou (24)desaconchegue (24)desaconselhai (21)desaconselham (21)desaconselhar (21)desaconselhas (21)desaconselhei (21)desaconselhem (21)desaconselhes (21)desaconselhou (21)desacordantes (18)desacordardes (17)desacordareis (16)desacordariam (16)desacordarias (16)desacordarmos (16)desacordassem (16)desacordasses (16)desacordastes (16)desacordáreis (16)desacordáveis (19)desacorrentai (17)desacorrentam (17)desacorrentar (17)desacorrentas (17)desacorrentei (17)desacorrentem (17)desacorrentes (17)desacorrentou (17)desacostardes (16)desacostareis (15)desacostariam (15)desacostarias (15)desacostarmos (15)desacostassem (15)desacostasses (15)desacostastes (15)desacostumada (16)desacostumado (16)desacostumais (15)desacostumara (15)desacostumará (15)desacostumava (18)desacostumeis (15)desacostáreis (15)desacostáveis (18)desacreditada (17)desacreditado (17)desacreditais (16)desacreditara (16)desacreditará (16)desacreditava (19)desacrediteis (16)desactivadora (19)desactivantes (20)desactivardes (19)desactivareis (18)desactivariam (18)desactivarias (18)desactivarmos (18)desactivassem (18)desactivasses (18)desactivastes (18)desactivações (20)desactiváreis (18)desactiváveis (21)desactualizai (23)desactualizam (23)desactualizar (23)desactualizas (23)desactualizei (23)desactualizem (23)desactualizes (23)desactualizou (23)desadaptadora (17)desadaptardes (17)desadaptareis (16)desadaptariam (16)desadaptarias (16)desadaptarmos (16)desadaptassem (16)desadaptasses (16)desadaptastes (16)desadaptações (18)desadaptáreis (16)desadaptáveis (19)desafectantes (20)desafectardes (19)desafectareis (18)desafectariam (18)desafectarias (18)desafectarmos (18)desafectassem (18)desafectasses (18)desafectastes (18)desafectações (20)desafectáreis (18)desafectáveis (21)desafeiçoadas (20)desafeiçoados (20)desafeiçoamos (19)desafeiçoando (22)desafeiçoaram (19)desafeiçoaras (19)desafeiçoarei (19)desafeiçoarem (19)desafeiçoares (19)desafeiçoaria (19)desafeiçoarás (19)desafeiçoarão (19)desafeiçoasse (19)desafeiçoaste (19)desafeiçoavam (22)desafeiçoavas (22)desafeiçoemos (19)desafeiçoámos (19)desaferrolhai (21)desaferrolham (21)desaferrolhar (21)desaferrolhas (21)desaferrolhei (21)desaferrolhem (21)desaferrolhes (21)desaferrolhou (21)desafiaríamos (17)desafinamento (21)desafinaremos (19)desafinaríeis (19)desafináramos (19)desafinásseis (19)desafinávamos (22)desafiássemos (17)desafogaremos (20)desafogaríeis (20)desafogáramos (20)desafogásseis (20)desafogávamos (23)desaforamento (19)desaforaremos (17)desaforaríeis (17)desafortunado (20)desaforáramos (17)desaforásseis (17)desaforávamos (20)desagastardes (18)desagastareis (17)desagastariam (17)desagastarias (17)desagastarmos (17)desagastassem (17)desagastasses (17)desagastastes (17)desagastáreis (17)desagastáveis (20)desagoniantes (21)desagoniardes (20)desagoniareis (19)desagoniariam (19)desagoniarias (19)desagoniarmos (19)desagoniassem (19)desagoniasses (19)desagoniastes (19)desagoniáreis (19)desagoniáveis (22)desagradardes (19)desagradareis (18)desagradariam (18)desagradarias (18)desagradarmos (18)desagradassem (18)desagradasses (18)desagradastes (18)desagradecida (20)desagradecido (20)desagradáreis (18)desagradáveis (21)desagravantes (22)desagravardes (21)desagravareis (20)desagravariam (20)desagravarias (20)desagravarmos (20)desagravassem (20)desagravasses (20)desagravastes (20)desagraváreis (20)desagraváveis (23)desagregardes (21)desagregareis (20)desagregariam (20)desagregarias (20)desagregarmos (20)desagregassem (20)desagregasses (20)desagregastes (20)desagregações (22)desagreguemos (20)desagregáreis (20)desagregáveis (23)desagrilhoada (22)desagrilhoado (22)desagrilhoais (21)desagrilhoara (21)desagrilhoará (21)desagrilhoava (24)desagrilhoeis (21)desaguamentos (19)desaguaríamos (17)desaguisardes (18)desaguisareis (17)desaguisariam (17)desaguisarias (17)desaguisarmos (17)desaguisassem (17)desaguisasses (17)desaguisastes (17)desaguisáreis (17)desaguisáveis (20)desaguássemos (17)desairaríamos (14)desairássemos (14)desajeitardes (19)desajeitareis (18)desajeitariam (18)desajeitarias (18)desajeitarmos (18)desajeitassem (18)desajeitasses (18)desajeitastes (18)desajeitáreis (18)desajeitáveis (21)desajuizadora (26)desajuizardes (26)desajuizareis (25)desajuizariam (25)desajuizarias (25)desajuizarmos (25)desajuizassem (25)desajuizasses (25)desajuizastes (25)desajuizáreis (25)desajuizáveis (28)desajustadora (19)desajustantes (20)desajustardes (19)desajustareis (18)desajustariam (18)desajustarias (18)desajustarmos (18)desajustassem (18)desajustasses (18)desajustastes (18)desajustáreis (18)desajustáveis (21)desalentadora (18)desalentardes (18)desalentareis (17)desalentariam (17)desalentarias (17)desalentarmos (17)desalentassem (17)desalentasses (17)desalentastes (17)desalentáreis (17)desalentáveis (20)desaliaríamos (15)desalinhardes (21)desalinhareis (20)desalinhariam (20)desalinharias (20)desalinharmos (20)desalinhassem (20)desalinhasses (20)desalinhastes (20)desalinhavada (24)desalinhavado (24)desalinhavais (23)desalinhavara (23)desalinhavará (23)desalinhavava (26)desalinhaveis (23)desalinháreis (20)desalinháveis (23)desaliássemos (15)desalmamentos (17)desalmaríamos (15)desalmássemos (15)desalojamento (21)desalojaremos (19)desalojaríeis (19)desalojáramos (19)desalojásseis (19)desalojávamos (22)desamarradora (15)desamarrardes (15)desamarrareis (14)desamarrariam (14)desamarrarias (14)desamarrarmos (14)desamarrassem (14)desamarrasses (14)desamarrastes (14)desamarrações (16)desamarrotada (15)desamarrotado (15)desamarrotais (14)desamarrotara (14)desamarrotará (14)desamarrotava (17)desamarroteis (14)desamarráreis (14)desamarráveis (17)desambiguemos (19)desamolgardes (19)desamolgareis (18)desamolgariam (18)desamolgarias (18)desamolgarmos (18)desamolgassem (18)desamolgasses (18)desamolgastes (18)desamolguemos (18)desamolgáreis (18)desamolgáveis (21)desamontoadas (17)desamontoador (17)desamontoados (17)desamontoamos (16)desamontoando (19)desamontoaram (16)desamontoaras (16)desamontoarei (16)desamontoarem (16)desamontoares (16)desamontoaria (16)desamontoarás (16)desamontoarão (16)desamontoasse (16)desamontoaste (16)desamontoavam (19)desamontoavas (19)desamontoação (18)desamontoemos (16)desamontoámos (16)desamortizada (22)desamortizado (22)desamortizais (21)desamortizara (21)desamortizará (21)desamortizava (24)desamortizeis (21)desamotinadas (17)desamotinador (17)desamotinados (17)desamotinamos (16)desamotinando (19)desamotinaram (16)desamotinaras (16)desamotinarei (16)desamotinarem (16)desamotinares (16)desamotinaria (16)desamotinarás (16)desamotinarão (16)desamotinasse (16)desamotinaste (16)desamotinavam (19)desamotinavas (19)desamotinação (18)desamotinemos (16)desamotinámos (16)desamparadora (16)desamparardes (16)desamparareis (15)desamparariam (15)desampararias (15)desampararmos (15)desamparassem (15)desamparasses (15)desamparastes (15)desamparáreis (15)desamparáveis (18)desancaríamos (17)desancorardes (18)desancorareis (17)desancorariam (17)desancorarias (17)desancorarmos (17)desancorassem (17)desancorasses (17)desancorastes (17)desancorações (19)desancoráreis (17)desancoráveis (20)desancássemos (17)desandaríamos (17)desandássemos (17)desanexaremos (23)desanexaríeis (23)desanexáramos (23)desanexásseis (23)desanexávamos (26)desanimadoras (17)desanimadores (17)desanimaremos (16)desanimaríeis (16)desanimáramos (16)desanimásseis (16)desanimávamos (19)desanuviardes (20)desanuviareis (19)desanuviariam (19)desanuviarias (19)desanuviarmos (19)desanuviassem (19)desanuviasses (19)desanuviastes (19)desanuviáreis (19)desanuviáveis (22)desapadrinhai (21)desapadrinham (21)desapadrinhar (21)desapadrinhas (21)desapadrinhei (21)desapadrinhem (21)desapadrinhes (21)desapadrinhou (21)desapaixonada (25)desapaixonado (25)desapaixonais (24)desapaixonara (24)desapaixonará (24)desapaixonava (27)desapaixoneis (24)desaparafusai (18)desaparafusam (18)desaparafusar (18)desaparafusas (18)desaparafusei (18)desaparafusem (18)desaparafuses (18)desaparafusou (18)desaparecemos (16)desaparecendo (19)desapareceram (16)desapareceras (16)desaparecerei (16)desaparecerem (16)desapareceres (16)desapareceria (16)desaparecerás (16)desaparecerão (16)desaparecesse (16)desapareceste (16)desaparecidas (17)desaparecidos (17)desaparecíeis (16)desaparelhada (20)desaparelhado (20)desaparelhais (19)desaparelhara (19)desaparelhará (19)desaparelhava (22)desaparelheis (19)desaparentado (18)desapareçamos (17)desapartardes (16)desapartareis (15)desapartariam (15)desapartarias (15)desapartarmos (15)desapartassem (15)desapartasses (15)desapartastes (15)desapartáreis (15)desapartáveis (18)desapegamento (20)desapegaremos (18)desapegaríeis (18)desapegáramos (18)desapegásseis (18)desapegávamos (21)desapercebais (18)desapercebeis (18)desapercebera (18)desaperceberá (18)desapercebiam (18)desapercebias (18)desapercebida (19)desapercebido (19)desapertadora (16)desapertardes (16)desapertareis (15)desapertariam (15)desapertarias (15)desapertarmos (15)desapertassem (15)desapertasses (15)desapertastes (15)desapertáreis (15)desapertáveis (18)desapoiaremos (15)desapoiaríeis (15)desapoiáramos (15)desapoiásseis (15)desapoiávamos (18)desapontardes (18)desapontareis (17)desapontariam (17)desapontarias (17)desapontarmos (17)desapontassem (17)desapontasses (17)desapontastes (17)desapontáreis (17)desapontáveis (20)desapoquentai (22)desapoquentam (22)desapoquentar (22)desapoquentas (22)desapoquentei (22)desapoquentem (22)desapoquentes (22)desapoquentou (22)desapossardes (16)desapossareis (15)desapossariam (15)desapossarias (15)desapossarmos (15)desapossassem (15)desapossasses (15)desapossastes (15)desapossáreis (15)desapossáveis (18)desapreciadas (17)desapreciador (17)desapreciados (17)desapreciamos (16)desapreciando (19)desapreciaram (16)desapreciaras (16)desapreciarei (16)desapreciarem (16)desapreciares (16)desapreciaria (16)desapreciarás (16)desapreciarão (16)desapreciasse (16)desapreciaste (16)desapreciavam (19)desapreciavas (19)desapreciação (18)desapreciemos (16)desapreciámos (16)desapreciável (20)desaprendamos (18)desaprendemos (18)desaprendendo (21)desaprenderam (18)desaprenderas (18)desaprenderei (18)desaprenderem (18)desaprenderes (18)desaprenderia (18)desaprenderás (18)desaprenderão (18)desaprendesse (18)desaprendeste (18)desaprendidas (19)desaprendidos (19)desaprendíeis (18)desapropriado (17)desaprovadora (19)desaprovardes (19)desaprovareis (18)desaprovariam (18)desaprovarias (18)desaprovarmos (18)desaprovassem (18)desaprovasses (18)desaprovastes (18)desaprovações (20)desaproveitai (18)desaproveitam (18)desaproveitar (18)desaproveitas (18)desaproveitei (18)desaproveitem (18)desaproveites (18)desaproveitou (18)desaprováreis (18)desaprováveis (21)desaprumardes (16)desaprumareis (15)desaprumariam (15)desaprumarias (15)desaprumarmos (15)desaprumassem (15)desaprumasses (15)desaprumastes (15)desaprumáreis (15)desaprumáveis (18)desarborizada (24)desarborizado (24)desarborizais (23)desarborizara (23)desarborizará (23)desarborizava (26)desarborizeis (23)desarmamentos (16)desarmaríamos (14)desarmoniosas (16)desarmoniosos (16)desarmonizada (24)desarmonizado (24)desarmonizais (23)desarmonizara (23)desarmonizará (23)desarmonizava (26)desarmonizeis (23)desarmássemos (14)desaromatizai (21)desaromatizam (21)desaromatizar (21)desaromatizas (21)desaromatizei (21)desaromatizem (21)desaromatizes (21)desaromatizou (21)desarranchada (21)desarranchado (21)desarranchais (20)desarranchara (20)desarranchará (20)desarranchava (23)desarrancheis (20)desarranjadas (21)desarranjador (21)desarranjados (21)desarranjamos (20)desarranjando (23)desarranjaram (20)desarranjaras (20)desarranjarei (20)desarranjarem (20)desarranjares (20)desarranjaria (20)desarranjarás (20)desarranjarão (20)desarranjasse (20)desarranjaste (20)desarranjavam (23)desarranjavas (23)desarranjemos (20)desarranjámos (20)desarrochadas (19)desarrochados (19)desarrochamos (18)desarrochando (21)desarrocharam (18)desarrocharas (18)desarrocharei (18)desarrocharem (18)desarrochares (18)desarrocharia (18)desarrocharás (18)desarrocharão (18)desarrochasse (18)desarrochaste (18)desarrochavam (21)desarrochavas (21)desarrochemos (18)desarrochámos (18)desarrolhadas (19)desarrolhados (19)desarrolhamos (18)desarrolhando (21)desarrolharam (18)desarrolharas (18)desarrolharei (18)desarrolharem (18)desarrolhares (18)desarrolharia (18)desarrolharás (18)desarrolharão (18)desarrolhasse (18)desarrolhaste (18)desarrolhavam (21)desarrolhavas (21)desarrolhemos (18)desarrolhámos (18)desarrumadora (15)desarrumardes (15)desarrumareis (14)desarrumariam (14)desarrumarias (14)desarrumarmos (14)desarrumassem (14)desarrumasses (14)desarrumastes (14)desarrumações (16)desarrumáreis (14)desarrumáveis (17)desarticulada (17)desarticulado (17)desarticulais (16)desarticulara (16)desarticulará (16)desarticulava (19)desarticuleis (16)desarvorardes (18)desarvorareis (17)desarvorariam (17)desarvorarias (17)desarvorarmos (17)desarvorassem (17)desarvorasses (17)desarvorastes (17)desarvoráreis (17)desarvoráveis (20)desassombrada (17)desassombrado (17)desassombrais (16)desassombrara (16)desassombrará (16)desassombrava (19)desassombreis (16)desassoreadas (15)desassoreados (15)desassoreamos (14)desassoreando (17)desassorearam (14)desassorearas (14)desassorearei (14)desassorearem (14)desassoreares (14)desassorearia (14)desassorearás (14)desassorearão (14)desassoreasse (14)desassoreaste (14)desassoreavam (17)desassoreavas (17)desassoreemos (14)desassoreámos (14)desassossegai (17)desassossegam (17)desassossegar (17)desassossegas (17)desassossegou (17)desassossegue (17)desatacaremos (15)desatacaríeis (15)desatacáramos (15)desatacásseis (15)desatacávamos (18)desatafulhada (22)desatafulhado (22)desatafulhais (21)desatafulhara (21)desatafulhará (21)desatafulhava (24)desatafulheis (21)desatarraxada (22)desatarraxado (22)desatarraxais (21)desatarraxara (21)desatarraxará (21)desatarraxava (24)desatarraxeis (21)desatenciosos (17)desatentardes (17)desatentareis (16)desatentariam (16)desatentarias (16)desatentarmos (16)desatentassem (16)desatentasses (16)desatentastes (16)desatentáreis (16)desatentáveis (19)desatinaremos (16)desatinaríeis (16)desatináramos (16)desatinásseis (16)desatinávamos (19)desatolaremos (15)desatolaríeis (15)desatoláramos (15)desatolásseis (15)desatolávamos (18)desatordoadas (16)desatordoados (16)desatordoamos (15)desatordoando (18)desatordoaram (15)desatordoaras (15)desatordoarei (15)desatordoarem (15)desatordoares (15)desatordoaria (15)desatordoarás (15)desatordoarão (15)desatordoasse (15)desatordoaste (15)desatordoavam (18)desatordoavas (18)desatordoemos (15)desatordoámos (15)desatracardes (16)desatracareis (15)desatracariam (15)desatracarias (15)desatracarmos (15)desatracassem (15)desatracasses (15)desatracastes (15)desatracações (17)desatracáreis (15)desatracáveis (18)desatraquemos (19)desatrelardes (16)desatrelareis (15)desatrelariam (15)desatrelarias (15)desatrelarmos (15)desatrelassem (15)desatrelasses (15)desatrelastes (15)desatreláreis (15)desatreláveis (18)desauriríamos (14)desauríssemos (14)desautorizada (22)desautorizado (22)desautorizais (21)desautorizara (21)desautorizará (21)desautorizava (24)desautorizeis (21)desaviaríamos (17)desavisamento (19)desavisaremos (17)desavisaríeis (17)desavisáramos (17)desavisásseis (17)desavisávamos (20)desaviássemos (17)desaviéssemos (17)desbagaríamos (19)desbagássemos (19)desbandaremos (19)desbandaríeis (19)desbandáramos (19)desbandásseis (19)desbandávamos (22)desbaratadora (17)desbaratardes (17)desbaratareis (16)desbaratariam (16)desbaratarias (16)desbaratarmos (16)desbaratassem (16)desbaratasses (16)desbaratastes (16)desbaratáreis (16)desbaratáveis (19)desbastadoras (17)desbastadores (17)desbastamento (18)desbastaremos (16)desbastaríeis (16)desbastáramos (16)desbastásseis (16)desbastávamos (19)desbloqueadas (23)desbloqueador (23)desbloqueados (23)desbloqueamos (22)desbloqueando (25)desbloqueante (24)desbloquearam (22)desbloquearas (22)desbloquearei (22)desbloquearem (22)desbloqueares (22)desbloquearia (22)desbloquearás (22)desbloquearão (22)desbloqueasse (22)desbloqueaste (22)desbloqueavam (25)desbloqueavas (25)desbloqueemos (22)desbloqueámos (22)desbordaremos (17)desbordaríeis (17)desbordáramos (17)desbordásseis (17)desbordávamos (20)desboroaremos (16)desboroaríeis (16)desboroáramos (16)desboroásseis (16)desboroávamos (19)desbotamentos (18)desbotaríamos (16)desbotoaremos (16)desbotoaríeis (16)desbotoáramos (16)desbotoásseis (16)desbotoávamos (19)desbotássemos (16)desbravadoras (20)desbravadores (20)desbravamento (21)desbravaremos (19)desbravaríeis (19)desbraváramos (19)desbravásseis (19)desbravávamos (22)descabelardes (19)descabelareis (18)descabelariam (18)descabelarias (18)descabelarmos (18)descabelassem (18)descabelasses (18)descabelastes (18)descabeláreis (18)descabeláveis (21)descaberíamos (17)descalcificai (21)descalcificam (21)descalcificar (21)descalcificas (21)descalcificou (21)descalcifique (25)descalçadeira (19)descalçadoras (19)descalçadores (19)descalçaremos (18)descalçaríeis (18)descalçáramos (18)descalçásseis (18)descalçávamos (21)descamaríamos (15)descamparemos (16)descamparíeis (16)descampáramos (16)descampásseis (16)descampávamos (19)descamássemos (15)descansaremos (17)descansaríeis (17)descansáramos (17)descansásseis (17)descansávamos (20)descapitaliza (24)descapitalize (24)descapitalizo (24)descapitalizá (24)descaramentos (17)descararíamos (15)descarnadoras (18)descarnadores (18)descarnaremos (17)descarnaríeis (17)descarnáramos (17)descarnásseis (17)descarnávamos (20)descaroçardes (18)descaroçareis (17)descaroçariam (17)descaroçarias (17)descaroçarmos (17)descaroçassem (17)descaroçasses (17)descaroçastes (17)descaroçáreis (17)descaroçáveis (20)descarregadas (19)descarregador (19)descarregados (19)descarregamos (18)descarregando (21)descarregaram (18)descarregaras (18)descarregarei (18)descarregarem (18)descarregares (18)descarregaria (18)descarregarás (18)descarregarão (18)descarregasse (18)descarregaste (18)descarregavam (21)descarregavas (21)descarregueis (18)descarregámos (18)descarriladas (17)descarrilados (17)descarrilamos (16)descarrilando (19)descarrilaram (16)descarrilaras (16)descarrilarei (16)descarrilarem (16)descarrilares (16)descarrilaria (16)descarrilarás (16)descarrilarão (16)descarrilasse (16)descarrilaste (16)descarrilavam (19)descarrilavas (19)descarrilemos (16)descarrilámos (16)descartaremos (15)descartaríeis (15)descartáramos (15)descartásseis (15)descartávamos (18)descarássemos (15)descasalardes (17)descasalareis (16)descasalariam (16)descasalarias (16)descasalarmos (16)descasalassem (16)descasalasses (16)descasalastes (16)descasaláreis (16)descasaláveis (19)descasamentos (17)descasaríamos (15)descascadeira (17)descascadoras (17)descascadores (17)descascamento (18)descascaremos (16)descascaríeis (16)descascáramos (16)descascásseis (16)descascávamos (19)descasássemos (15)descenderemos (18)descenderíeis (18)descendimento (20)descendêramos (18)descendêsseis (18)descentraliza (25)descentralize (25)descentralizo (25)descentrardes (18)descentrareis (17)descentrariam (17)descentrarias (17)descentrarmos (17)descentrassem (17)descentrasses (17)descentrastes (17)descentráreis (17)descentráveis (20)descerramento (17)descerraremos (15)descerraríeis (15)descerráramos (15)descerrásseis (15)descerrávamos (18)desclassifica (20)desclassifico (20)desclassificá (20)descloretadas (17)descloretados (17)descloretamos (16)descloretando (19)descloretaram (16)descloretaras (16)descloretarei (16)descloretarem (16)descloretares (16)descloretaria (16)descloretarás (16)descloretarão (16)descloretasse (16)descloretaste (16)descloretavam (19)descloretavas (19)descloretemos (16)descloretámos (16)descoaguladas (20)descoagulador (20)descoagulados (20)descoagulamos (19)descoagulando (22)descoagulante (21)descoagularam (19)descoagularas (19)descoagularei (19)descoagularem (19)descoagulares (19)descoagularia (19)descoagularás (19)descoagularão (19)descoagulasse (19)descoagulaste (19)descoagulavam (22)descoagulavas (22)descoagulação (21)descoagulemos (19)descoagulámos (19)descoagulável (23)descobridoras (18)descobridores (18)descobrimento (19)descobriremos (17)descobriríeis (17)descobríramos (17)descobrísseis (17)descodificada (21)descodificado (21)descodificais (20)descodificara (20)descodificará (20)descodificava (23)descodifiquei (24)descodifiquem (24)descodifiques (24)descoimaremos (15)descoimaríeis (15)descoimáramos (15)descoimásseis (15)descoimávamos (18)descolamentos (18)descolaríamos (16)descolorantes (18)descolorardes (17)descolorareis (16)descolorariam (16)descolorarias (16)descolorarmos (16)descolorassem (16)descolorasses (16)descolorastes (16)descolorações (18)descolorirdes (17)descolorireis (16)descoloririam (16)descoloririas (16)descolorirmos (16)descolorissem (16)descolorisses (16)descoloristes (16)descoloráreis (16)descoloráveis (19)descoloríamos (16)descoloríreis (16)descolássemos (16)descomodidade (18)descomoverdes (19)descomovereis (18)descomoveriam (18)descomoverias (18)descomovermos (18)descomovessem (18)descomovesses (18)descomovestes (18)descomovêreis (18)descomovíamos (18)descompadrada (18)descompadrado (18)descompadrais (17)descompadrara (17)descompadrará (17)descompadrava (20)descompadreis (17)descompassada (17)descompassado (17)descompassais (16)descompassara (16)descompassará (16)descompassava (19)descompasseis (16)descompassivo (19)descomponhais (21)descomporemos (16)descomporíeis (16)descomposição (18)descompostura (16)descompressão (16)descomprimais (16)descomprimiam (16)descomprimias (16)descomprimida (17)descomprimido (17)descomprimira (16)descomprimirá (16)descompusemos (16)descompuseram (16)descompuseras (16)descompuserem (16)descompuseres (16)descompusesse (16)descompuseste (16)descompúnheis (21)desconceituai (18)desconceituam (18)desconceituar (18)desconceituas (18)desconceituei (18)desconceituem (18)desconceitues (18)desconceituou (18)desconcentrai (20)desconcentram (20)desconcentrar (20)desconcentras (20)desconcentrei (20)desconcentrem (20)desconcentres (20)desconcentrou (20)desconcertada (19)desconcertado (19)desconcertais (18)desconcertara (18)desconcertará (18)desconcertava (21)desconcerteis (18)desconchavada (25)desconchavado (25)desconchavais (24)desconchavara (24)desconchavará (24)desconchavava (27)desconchaveis (24)desconectadas (19)desconectados (19)desconectamos (18)desconectando (21)desconectaram (18)desconectaras (18)desconectarei (18)desconectarem (18)desconectares (18)desconectaria (18)desconectarás (18)desconectarão (18)desconectasse (18)desconectaste (18)desconectavam (21)desconectavas (21)desconectemos (18)desconectámos (18)desconfiantes (22)desconfiardes (21)desconfiareis (20)desconfiariam (20)desconfiarias (20)desconfiarmos (20)desconfiassem (20)desconfiasses (20)desconfiastes (20)desconfigurai (23)desconfiguram (23)desconfigurar (23)desconfiguras (23)desconfigurei (23)desconfigurem (23)desconfigures (23)desconfigurou (23)desconfiáreis (20)desconfiáveis (23)desconformada (21)desconformado (21)desconformais (20)desconformara (20)desconformará (20)desconformava (23)desconformeis (20)desconfortada (21)desconfortado (21)desconfortais (20)desconfortara (20)desconfortará (20)desconfortava (23)desconforteis (20)descongeladas (22)descongelador (22)descongelados (22)descongelamos (21)descongelando (24)descongelante (23)descongelaram (21)descongelaras (21)descongelarei (21)descongelarem (21)descongelares (21)descongelaria (21)descongelarás (21)descongelarão (21)descongelasse (21)descongelaste (21)descongelavam (24)descongelavas (24)descongelação (23)descongelemos (21)descongelámos (21)descongelável (25)descongestivo (23)desconhecedor (22)desconhecemos (21)desconhecendo (24)desconhecente (23)desconheceram (21)desconheceras (21)desconhecerei (21)desconhecerem (21)desconheceres (21)desconheceria (21)desconhecerás (21)desconhecerão (21)desconhecesse (21)desconheceste (21)desconhecidas (22)desconhecidos (22)desconhecíeis (21)desconhecível (25)desconheçamos (22)desconjugadas (25)desconjugados (25)desconjugamos (24)desconjugando (27)desconjugaram (24)desconjugaras (24)desconjugarei (24)desconjugarem (24)desconjugares (24)desconjugaria (24)desconjugarás (24)desconjugarão (24)desconjugasse (24)desconjugaste (24)desconjugavam (27)desconjugavas (27)desconjugueis (24)desconjugámos (24)desconjuntada (24)desconjuntado (24)desconjuntais (23)desconjuntara (23)desconjuntará (23)desconjuntava (26)desconjunteis (23)desconjuntura (23)desconjuradas (22)desconjurados (22)desconjuramos (21)desconjurando (24)desconjuraram (21)desconjuraras (21)desconjurarei (21)desconjurarem (21)desconjurares (21)desconjuraria (21)desconjurarás (21)desconjurarão (21)desconjurasse (21)desconjuraste (21)desconjuravam (24)desconjuravas (24)desconjuremos (21)desconjurámos (21)desconsagrada (21)desconsagrado (21)desconsagrais (20)desconsagrara (20)desconsagrará (20)desconsagrava (23)desconsagreis (20)desconsentiam (19)desconsentias (19)desconsentida (20)desconsentido (20)desconsentira (19)desconsentirá (19)desconsertada (18)desconsertado (18)desconsertais (17)desconsertara (17)desconsertará (17)desconsertava (20)desconserteis (17)desconsiderai (18)desconsideram (18)desconsiderar (18)desconsideras (18)desconsiderei (18)desconsiderem (18)desconsideres (18)desconsiderou (18)desconsintais (19)desconsoladas (19)desconsolador (19)desconsolados (19)desconsolamos (18)desconsolando (21)desconsolaram (18)desconsolaras (18)desconsolarei (18)desconsolarem (18)desconsolares (18)desconsolaria (18)desconsolarás (18)desconsolarão (18)desconsolasse (18)desconsolaste (18)desconsolavam (21)desconsolavas (21)desconsolação (20)desconsolemos (18)desconsolámos (18)desconsolável (22)descontaminai (19)descontaminam (19)descontaminar (19)descontaminas (19)descontaminei (19)descontaminem (19)descontamines (19)descontaminou (19)descontaremos (17)descontaríeis (17)descontentada (20)descontentado (20)descontentais (19)descontentara (19)descontentará (19)descontentava (22)descontenteis (19)descontinuada (20)descontinuado (20)descontinuais (19)descontinuara (19)descontinuará (19)descontinuava (22)descontinueis (19)descontraiais (17)descontraindo (20)descontrairei (17)descontrairia (17)descontrairás (17)descontrairão (17)descontratada (18)descontratado (18)descontratais (17)descontratara (17)descontratará (17)descontratava (20)descontrateis (17)descontraídas (18)descontraídos (18)descontraíeis (17)descontraímos (17)descontraíram (17)descontraíras (17)descontraírem (17)descontraíres (17)descontraísse (17)descontraíste (17)descontrolada (19)descontrolado (19)descontrolais (18)descontrolara (18)descontrolará (18)descontrolava (21)descontroleis (18)descontáramos (17)descontásseis (17)descontávamos (20)desconversada (21)desconversado (21)desconversais (20)desconversara (20)desconversará (20)desconversava (23)desconverseis (20)desconvertais (20)desconverteis (20)desconvertera (20)desconverterá (20)desconvertiam (20)desconvertias (20)desconvertida (21)desconvertido (21)descoordenada (19)descoordenado (19)descoordenais (18)descoordenara (18)descoordenará (18)descoordenava (21)descoordeneis (18)descoroamento (17)descoroaremos (15)descoroaríeis (15)descoroáramos (15)descoroásseis (15)descoroávamos (18)descorticemos (16)descortinadas (18)descortinados (18)descortinamos (17)descortinando (20)descortinaram (17)descortinaras (17)descortinarei (17)descortinarem (17)descortinares (17)descortinaria (17)descortinarás (17)descortinarão (17)descortinasse (17)descortinaste (17)descortinavam (20)descortinavas (20)descortinemos (17)descortinámos (17)descortinável (21)descortiçadas (18)descortiçados (18)descortiçamos (17)descortiçando (20)descortiçaram (17)descortiçaras (17)descortiçarei (17)descortiçarem (17)descortiçares (17)descortiçaria (17)descortiçarás (17)descortiçarão (17)descortiçasse (17)descortiçaste (17)descortiçavam (20)descortiçavas (20)descortiçámos (17)descoseríamos (15)descosêssemos (15)descoubéramos (17)descoubésseis (17)descoubéssemo (17)descravaremos (18)descravaríeis (18)descraváramos (18)descravásseis (18)descravávamos (21)descreveremos (18)descreveríeis (18)descrevêramos (18)descrevêsseis (18)descriminadas (18)descriminados (18)descriminamos (17)descriminando (20)descriminaram (17)descriminaras (17)descriminarei (17)descriminarem (17)descriminares (17)descriminaria (17)descriminarás (17)descriminarão (17)descriminasse (17)descriminaste (17)descriminavam (20)descriminavas (20)descriminemos (17)descriminámos (17)descuidadosas (17)descuidaremos (16)descuidaríeis (16)descuidáramos (16)descuidásseis (16)descuidávamos (19)desculparemos (17)desculparíeis (17)desculpáramos (17)desculpásseis (17)desculpávamos (20)descumpridora (17)descumprirdes (17)descumprireis (16)descumpririam (16)descumpririas (16)descumprirmos (16)descumprissem (16)descumprisses (16)descumpristes (16)descumpríamos (16)descumpríreis (16)descuramentos (17)descuraríamos (15)descurássemos (15)desdenhadoras (21)desdenhadores (21)desdenharemos (20)desdenharíeis (20)desdenháramos (20)desdenhásseis (20)desdenhávamos (23)desdentaremos (17)desdentaríeis (17)desdentáramos (17)desdentásseis (17)desdentávamos (20)desdisséramos (15)desdissésseis (15)desdobramento (19)desdobraremos (17)desdobraríeis (17)desdobráramos (17)desdobrásseis (17)desdobrávamos (20)desedificadas (20)desedificador (20)desedificados (20)desedificamos (19)desedificando (22)desedificante (21)desedificaram (19)desedificaras (19)desedificarei (19)desedificarem (19)desedificares (19)desedificaria (19)desedificarás (19)desedificarão (19)desedificasse (19)desedificaste (19)desedificavam (22)desedificavas (22)desedificação (21)desedificámos (19)desedifiqueis (23)deseducadoras (17)deseducadores (17)deseducaremos (16)deseducaríeis (16)deseducáramos (16)deseducásseis (16)deseducávamos (19)desemaranhada (20)desemaranhado (20)desemaranhais (19)desemaranhara (19)desemaranhará (19)desemaranhava (22)desemaranheis (19)desembaciadas (18)desembaciados (18)desembaciamos (17)desembaciando (20)desembaciaram (17)desembaciaras (17)desembaciarei (17)desembaciarem (17)desembaciares (17)desembaciaria (17)desembaciarás (17)desembaciarão (17)desembaciasse (17)desembaciaste (17)desembaciavam (20)desembaciavas (20)desembaciemos (17)desembaciámos (17)desembainhada (22)desembainhado (22)desembainhais (21)desembainhara (21)desembainhará (21)desembainhava (24)desembainheis (21)desembalardes (18)desembalareis (17)desembalariam (17)desembalarias (17)desembalarmos (17)desembalassem (17)desembalasses (17)desembalastes (17)desembaláreis (17)desembaláveis (20)desembaraceis (17)desembaralhai (20)desembaralham (20)desembaralhar (20)desembaralhas (20)desembaralhei (20)desembaralhem (20)desembaralhes (20)desembaralhou (20)desembaraçada (19)desembaraçado (19)desembaraçais (18)desembaraçara (18)desembaraçará (18)desembaraçava (21)desembarcadas (18)desembarcados (18)desembarcamos (17)desembarcando (20)desembarcaram (17)desembarcaras (17)desembarcarei (17)desembarcarem (17)desembarcares (17)desembarcaria (17)desembarcarás (17)desembarcarão (17)desembarcasse (17)desembarcaste (17)desembarcavam (20)desembarcavas (20)desembarcação (19)desembarcámos (17)desembargadas (20)desembargador (20)desembargados (20)desembargamos (19)desembargando (22)desembargaram (19)desembargaras (19)desembargarei (19)desembargarem (19)desembargares (19)desembargaria (19)desembargarás (19)desembargarão (19)desembargasse (19)desembargaste (19)desembargavam (22)desembargavas (22)desembargueis (19)desembargámos (19)desembarqueis (21)desembocadura (18)desembocardes (18)desembocareis (17)desembocariam (17)desembocarias (17)desembocarmos (17)desembocassem (17)desembocasses (17)desembocastes (17)desembocáreis (17)desembocáveis (20)desembolsadas (18)desembolsados (18)desembolsamos (17)desembolsando (20)desembolsaram (17)desembolsaras (17)desembolsarei (17)desembolsarem (17)desembolsares (17)desembolsaria (17)desembolsarás (17)desembolsarão (17)desembolsasse (17)desembolsaste (17)desembolsavam (20)desembolsavas (20)desembolsemos (17)desembolsámos (17)desemboquemos (21)desembrenhada (22)desembrenhado (22)desembrenhais (21)desembrenhara (21)desembrenhará (21)desembrenhava (24)desembrenheis (21)desembrulhada (21)desembrulhado (21)desembrulhais (20)desembrulhara (20)desembrulhará (20)desembrulhava (23)desembrulheis (20)desempacotada (17)desempacotado (17)desempacotais (16)desempacotara (16)desempacotará (16)desempacotava (19)desempacoteis (16)desemparelhai (19)desemparelham (19)desemparelhar (19)desemparelhas (19)desemparelhei (19)desemparelhem (19)desemparelhes (19)desemparelhou (19)desempastelai (16)desempastelam (16)desempastelar (16)desempastelas (16)desempastelei (16)desempastelem (16)desempasteles (16)desempastelou (16)desempatardes (16)desempatareis (15)desempatariam (15)desempatarias (15)desempatarmos (15)desempatassem (15)desempatasses (15)desempatastes (15)desempatáreis (15)desempatáveis (18)desempedernem (18)desempedernes (18)desempedernia (18)desempedernir (18)desempedernis (18)desempederniu (18)desempedirnam (18)desempedirnas (18)desempenardes (18)desempenareis (17)desempenariam (17)desempenarias (17)desempenarmos (17)desempenassem (17)desempenasses (17)desempenastes (17)desempenhadas (21)desempenhados (21)desempenhamos (20)desempenhando (23)desempenharam (20)desempenharas (20)desempenharei (20)desempenharem (20)desempenhares (20)desempenharia (20)desempenharás (20)desempenharão (20)desempenhasse (20)desempenhaste (20)desempenhavam (23)desempenhavas (23)desempenhemos (20)desempenhámos (20)desempenáreis (17)desempenáveis (20)desemperradas (16)desemperrados (16)desemperramos (15)desemperrando (18)desemperraram (15)desemperraras (15)desemperrarei (15)desemperrarem (15)desemperrares (15)desemperraria (15)desemperrarás (15)desemperrarão (15)desemperrasse (15)desemperraste (15)desemperravam (18)desemperravas (18)desemperremos (15)desemperrámos (15)desempoeirada (16)desempoeirado (16)desempoeirais (15)desempoeirara (15)desempoeirará (15)desempoeirava (18)desempoeireis (15)desempregadas (19)desempregados (19)desempregamos (18)desempregando (21)desempregaram (18)desempregaras (18)desempregarei (18)desempregarem (18)desempregares (18)desempregaria (18)desempregarás (18)desempregarão (18)desempregasse (18)desempregaste (18)desempregavam (21)desempregavas (21)desempregueis (18)desempregámos (18)desencabelada (21)desencabelado (21)desencabelais (20)desencabelara (20)desencabelará (20)desencabelava (23)desencabeleis (20)desencachadas (22)desencachados (22)desencachamos (21)desencachando (24)desencacharam (21)desencacharas (21)desencacharei (21)desencacharem (21)desencachares (21)desencacharia (21)desencacharás (21)desencacharão (21)desencachasse (21)desencachaste (21)desencachavam (24)desencachavas (24)desencachemos (21)desencachámos (21)desencadeadas (19)desencadeados (19)desencadeamos (18)desencadeando (21)desencadeante (20)desencadearam (18)desencadearas (18)desencadearei (18)desencadearem (18)desencadeares (18)desencadearia (18)desencadearás (18)desencadearão (18)desencadeasse (18)desencadeaste (18)desencadeavam (21)desencadeavas (21)desencadeemos (18)desencadernai (20)desencadernam (20)desencadernar (20)desencadernas (20)desencadernei (20)desencadernem (20)desencadernes (20)desencadernou (20)desencadeámos (18)desencaixadas (25)desencaixados (25)desencaixamos (24)desencaixando (27)desencaixante (26)desencaixaram (24)desencaixaras (24)desencaixarei (24)desencaixarem (24)desencaixares (24)desencaixaria (24)desencaixarás (24)desencaixarão (24)desencaixasse (24)desencaixaste (24)desencaixavam (27)desencaixavas (27)desencaixemos (24)desencaixilha (28)desencaixilhe (28)desencaixilho (28)desencaixilhá (28)desencaixotai (24)desencaixotam (24)desencaixotar (24)desencaixotas (24)desencaixotei (24)desencaixotem (24)desencaixotes (24)desencaixotou (24)desencaixámos (24)desencalhadas (22)desencalhados (22)desencalhamos (21)desencalhando (24)desencalharam (21)desencalharas (21)desencalharei (21)desencalharem (21)desencalhares (21)desencalharia (21)desencalharás (21)desencalharão (21)desencalhasse (21)desencalhaste (21)desencalhavam (24)desencalhavas (24)desencalhação (23)desencalhemos (21)desencalhámos (21)desencaminhai (22)desencaminham (22)desencaminhar (22)desencaminhas (22)desencaminhei (22)desencaminhem (22)desencaminhes (22)desencaminhou (22)desencantadas (20)desencantados (20)desencantamos (19)desencantando (22)desencantaram (19)desencantaras (19)desencantarei (19)desencantarem (19)desencantares (19)desencantaria (19)desencantarás (19)desencantarão (19)desencantasse (19)desencantaste (19)desencantavam (22)desencantavas (22)desencantação (21)desencantemos (19)desencantámos (19)desencapardes (19)desencapareis (18)desencapariam (18)desencaparias (18)desencaparmos (18)desencapassem (18)desencapasses (18)desencapastes (18)desencapotada (19)desencapotado (19)desencapotais (18)desencapotara (18)desencapotará (18)desencapotava (21)desencapoteis (18)desencapáreis (18)desencapáveis (21)desencarapuce (19)desencarapuça (20)desencarapuço (20)desencarcerai (18)desencarceram (18)desencarcerar (18)desencarceras (18)desencarcerei (18)desencarcerem (18)desencarceres (18)desencarcerou (18)desencardamos (18)desencardidas (19)desencardidos (19)desencardimos (18)desencardindo (21)desencardiram (18)desencardiras (18)desencardirei (18)desencardirem (18)desencardires (18)desencardiria (18)desencardirás (18)desencardirão (18)desencardisse (18)desencardiste (18)desencardíeis (18)desencarregai (20)desencarregam (20)desencarregar (20)desencarregas (20)desencarregou (20)desencarregue (20)desencarreira (17)desencarreire (17)desencarreiro (17)desencarreirá (17)desencarrilai (18)desencarrilam (18)desencarrilar (18)desencarrilas (18)desencarrilei (18)desencarrilem (18)desencarriles (18)desencarrilou (18)desencartadas (18)desencartados (18)desencartamos (17)desencartando (20)desencartaram (17)desencartaras (17)desencartarei (17)desencartarem (17)desencartares (17)desencartaria (17)desencartarás (17)desencartarão (17)desencartasse (17)desencartaste (17)desencartavam (20)desencartavas (20)desencartação (19)desencartemos (17)desencartámos (17)desencerradas (18)desencerrados (18)desencerramos (17)desencerrando (20)desencerraram (17)desencerraras (17)desencerrarei (17)desencerrarem (17)desencerrares (17)desencerraria (17)desencerrarás (17)desencerrarão (17)desencerrasse (17)desencerraste (17)desencerravam (20)desencerravas (20)desencerremos (17)desencerrámos (17)desenclaustra (18)desenclaustre (18)desenclaustro (18)desenclaustrá (18)desencobridas (20)desencobridor (20)desencobridos (20)desencobrimos (19)desencobrindo (22)desencobriram (19)desencobriras (19)desencobrirei (19)desencobrirem (19)desencobrires (19)desencobriria (19)desencobrirás (19)desencobrirão (19)desencobrisse (19)desencobriste (19)desencobríeis (19)desencoleriza (25)desencolerize (25)desencolerizo (25)desencomendai (20)desencomendam (20)desencomendar (20)desencomendas (20)desencomendei (20)desencomendem (20)desencomendes (20)desencomendou (20)desenconchada (24)desenconchado (24)desenconchais (23)desenconchara (23)desenconchará (23)desenconchava (26)desenconcheis (23)desencontrada (20)desencontrado (20)desencontrais (19)desencontrara (19)desencontrará (19)desencontrava (22)desencontreis (19)desencorajada (22)desencorajado (22)desencorajais (21)desencorajara (21)desencorajará (21)desencorajava (24)desencorajeis (21)desencostadas (18)desencostados (18)desencostamos (17)desencostando (20)desencostaram (17)desencostaras (17)desencostarei (17)desencostarem (17)desencostares (17)desencostaria (17)desencostarás (17)desencostarão (17)desencostasse (17)desencostaste (17)desencostavam (20)desencostavas (20)desencostemos (17)desencostámos (17)desencovardes (21)desencovareis (20)desencovariam (20)desencovarias (20)desencovarmos (20)desencovassem (20)desencovasses (20)desencovastes (20)desencováreis (20)desencováveis (23)desencravadas (21)desencravados (21)desencravamos (20)desencravando (23)desencravaram (20)desencravaras (20)desencravarei (20)desencravarem (20)desencravares (20)desencravaria (20)desencravarás (20)desencravarão (20)desencravasse (20)desencravaste (20)desencravavam (23)desencravavas (23)desencravação (22)desencravemos (20)desencravámos (20)desencrencada (21)desencrencado (21)desencrencais (20)desencrencara (20)desencrencará (20)desencrencava (23)desencrenquei (24)desencrenquem (24)desencrenques (24)desencubramos (19)desencurralai (18)desencurralam (18)desencurralar (18)desencurralas (18)desencurralei (18)desencurralem (18)desencurrales (18)desencurralou (18)desenevoardes (20)desenevoareis (19)desenevoariam (19)desenevoarias (19)desenevoarmos (19)desenevoassem (19)desenevoasses (19)desenevoastes (19)desenevoáreis (19)desenevoáveis (22)desenfadardes (21)desenfadareis (20)desenfadariam (20)desenfadarias (20)desenfadarmos (20)desenfadassem (20)desenfadasses (20)desenfadastes (20)desenfadáreis (20)desenfadáveis (23)desenfaixadas (27)desenfaixados (27)desenfaixamos (26)desenfaixando (29)desenfaixaram (26)desenfaixaras (26)desenfaixarei (26)desenfaixarem (26)desenfaixares (26)desenfaixaria (26)desenfaixarás (26)desenfaixarão (26)desenfaixasse (26)desenfaixaste (26)desenfaixavam (29)desenfaixavas (29)desenfaixemos (26)desenfaixámos (26)desenferrujai (23)desenferrujam (23)desenferrujar (23)desenferrujas (23)desenferrujei (23)desenferrujem (23)desenferrujes (23)desenferrujou (23)desenfrascada (21)desenfrascado (21)desenfrascais (20)desenfrascara (20)desenfrascará (20)desenfrascava (23)desenfrasquei (24)desenfrasquem (24)desenfrasques (24)desenfreardes (20)desenfreareis (19)desenfreariam (19)desenfrearias (19)desenfrearmos (19)desenfreassem (19)desenfreasses (19)desenfreastes (19)desenfreáreis (19)desenfreáveis (22)desenfronhada (25)desenfronhado (25)desenfronhais (24)desenfronhara (24)desenfronhará (24)desenfronhava (27)desenfronheis (24)desengaiolada (21)desengaiolado (21)desengaiolais (20)desengaiolara (20)desengaiolará (20)desengaiolava (23)desengaioleis (20)desengalfinha (28)desengalfinhe (28)desengalfinho (28)desenganadora (22)desenganardes (22)desenganareis (21)desenganariam (21)desenganarias (21)desenganarmos (21)desenganassem (21)desenganasses (21)desenganastes (21)desenganchada (26)desenganchado (26)desenganchais (25)desenganchara (25)desenganchará (25)desenganchava (28)desengancheis (25)desenganáreis (21)desenganáveis (24)desengarrafai (22)desengarrafam (22)desengarrafar (22)desengarrafas (22)desengarrafei (22)desengarrafem (22)desengarrafes (22)desengarrafou (22)desengasgadas (23)desengasgados (23)desengasgamos (22)desengasgando (25)desengasgaram (22)desengasgaras (22)desengasgarei (22)desengasgarem (22)desengasgares (22)desengasgaria (22)desengasgarás (22)desengasgarão (22)desengasgasse (22)desengasgaste (22)desengasgavam (25)desengasgavas (25)desengasgueis (22)desengasgámos (22)desengatardes (20)desengatareis (19)desengatariam (19)desengatarias (19)desengatarmos (19)desengatassem (19)desengatasses (19)desengatastes (19)desengatilhai (23)desengatilham (23)desengatilhar (23)desengatilhas (23)desengatilhei (23)desengatilhem (23)desengatilhes (23)desengatilhou (23)desengatáreis (19)desengatáveis (22)desengoncemos (22)desengonçadas (24)desengonçados (24)desengonçamos (23)desengonçando (26)desengonçaram (23)desengonçaras (23)desengonçarei (23)desengonçarem (23)desengonçares (23)desengonçaria (23)desengonçarás (23)desengonçarão (23)desengonçasse (23)desengonçaste (23)desengonçavam (26)desengonçavas (26)desengonçámos (23)desengordurai (20)desengorduram (20)desengordurar (20)desengorduras (20)desengordurei (20)desengordurem (20)desengordures (20)desengordurou (20)desengracemos (20)desengrainhai (24)desengrainham (24)desengrainhar (24)desengrainhas (24)desengrainhei (24)desengrainhem (24)desengrainhes (24)desengrainhou (24)desengraçadas (22)desengraçados (22)desengraçamos (21)desengraçando (24)desengraçaram (21)desengraçaras (21)desengraçarei (21)desengraçarem (21)desengraçares (21)desengraçaria (21)desengraçarás (21)desengraçarão (21)desengraçasse (21)desengraçaste (21)desengraçavam (24)desengraçavas (24)desengraçámos (21)desengrenadas (22)desengrenados (22)desengrenamos (21)desengrenando (24)desengrenaram (21)desengrenaras (21)desengrenarei (21)desengrenarem (21)desengrenares (21)desengrenaria (21)desengrenarás (21)desengrenarão (21)desengrenasse (21)desengrenaste (21)desengrenavam (24)desengrenavas (24)desengrenemos (21)desengrenámos (21)desenguicemos (20)desenguiçadas (22)desenguiçador (22)desenguiçados (22)desenguiçamos (21)desenguiçando (24)desenguiçaram (21)desenguiçaras (21)desenguiçarei (21)desenguiçarem (21)desenguiçares (21)desenguiçaria (21)desenguiçarás (21)desenguiçarão (21)desenguiçasse (21)desenguiçaste (21)desenguiçavam (24)desenguiçavas (24)desenguiçámos (21)desenharíamos (19)desenhássemos (19)desenjauladas (22)desenjaulados (22)desenjaulamos (21)desenjaulando (24)desenjaularam (21)desenjaularas (21)desenjaularei (21)desenjaularem (21)desenjaulares (21)desenjaularia (21)desenjaularás (21)desenjaularão (21)desenjaulasse (21)desenjaulaste (21)desenjaulavam (24)desenjaulavas (24)desenjaulemos (21)desenjaulámos (21)desenjoaremos (20)desenjoaríeis (20)desenjoáramos (20)desenjoásseis (20)desenjoávamos (23)desenlameadas (18)desenlameados (18)desenlameamos (17)desenlameando (20)desenlamearam (17)desenlamearas (17)desenlamearei (17)desenlamearem (17)desenlameares (17)desenlamearia (17)desenlamearás (17)desenlamearão (17)desenlameasse (17)desenlameaste (17)desenlameavam (20)desenlameavas (20)desenlameemos (17)desenlameámos (17)desenlaçardes (20)desenlaçareis (19)desenlaçariam (19)desenlaçarias (19)desenlaçarmos (19)desenlaçassem (19)desenlaçasses (19)desenlaçastes (19)desenlaçáreis (19)desenlaçáveis (22)desenquadrada (23)desenquadrado (23)desenquadrais (22)desenquadrara (22)desenquadrará (22)desenquadrava (25)desenquadreis (22)desenraivecei (20)desenraivecem (20)desenraivecer (20)desenraiveces (20)desenraiveceu (20)desenraivecia (20)desenraiveçam (21)desenraiveças (21)desenraizadas (24)desenraizados (24)desenraizamos (23)desenraizando (26)desenraizaram (23)desenraizaras (23)desenraizarei (23)desenraizarem (23)desenraizares (23)desenraizaria (23)desenraizarás (23)desenraizarão (23)desenraizasse (23)desenraizaste (23)desenraizavam (26)desenraizavas (26)desenraizemos (23)desenraizámos (23)desenrascadas (18)desenrascados (18)desenrascamos (17)desenrascando (20)desenrascaram (17)desenrascaras (17)desenrascarei (17)desenrascarem (17)desenrascares (17)desenrascaria (17)desenrascarás (17)desenrascarão (17)desenrascasse (17)desenrascaste (17)desenrascavam (20)desenrascavas (20)desenrascámos (17)desenrasqueis (21)desenredardes (18)desenredareis (17)desenredariam (17)desenredarias (17)desenredarmos (17)desenredassem (17)desenredasses (17)desenredastes (17)desenredáreis (17)desenredáveis (20)desenregelada (21)desenregelado (21)desenregelais (20)desenregelara (20)desenregelará (20)desenregelava (23)desenregeleis (20)desenrodilhai (21)desenrodilham (21)desenrodilhar (21)desenrodilhas (21)desenrodilhei (21)desenrodilhem (21)desenrodilhes (21)desenrodilhou (21)desenrolardes (18)desenrolareis (17)desenrolariam (17)desenrolarias (17)desenrolarmos (17)desenrolassem (17)desenrolasses (17)desenrolastes (17)desenrolhadas (21)desenrolhados (21)desenrolhamos (20)desenrolhando (23)desenrolharam (20)desenrolharas (20)desenrolharei (20)desenrolharem (20)desenrolhares (20)desenrolharia (20)desenrolharás (20)desenrolharão (20)desenrolhasse (20)desenrolhaste (20)desenrolhavam (23)desenrolhavas (23)desenrolhemos (20)desenrolhámos (20)desenroláreis (17)desenroláveis (20)desenroscadas (18)desenroscados (18)desenroscamos (17)desenroscando (20)desenroscaram (17)desenroscaras (17)desenroscarei (17)desenroscarem (17)desenroscares (17)desenroscaria (17)desenroscarás (17)desenroscarão (17)desenroscasse (17)desenroscaste (17)desenroscavam (20)desenroscavas (20)desenroscámos (17)desenrosqueis (21)desenrugardes (20)desenrugareis (19)desenrugariam (19)desenrugarias (19)desenrugarmos (19)desenrugassem (19)desenrugasses (19)desenrugastes (19)desenruguemos (19)desenrugáreis (19)desenrugáveis (22)desensaboadas (19)desensaboados (19)desensaboamos (18)desensaboando (21)desensaboaram (18)desensaboaras (18)desensaboarei (18)desensaboarem (18)desensaboares (18)desensaboaria (18)desensaboarás (18)desensaboarão (18)desensaboasse (18)desensaboaste (18)desensaboavam (21)desensaboavas (21)desensaboemos (18)desensaboámos (18)desentalardes (18)desentalareis (17)desentalariam (17)desentalarias (17)desentalarmos (17)desentalassem (17)desentalasses (17)desentalastes (17)desentaláreis (17)desentaláveis (20)desentendamos (19)desentendemos (19)desentendendo (22)desentenderam (19)desentenderas (19)desentenderei (19)desentenderem (19)desentenderes (19)desentenderia (19)desentenderás (19)desentenderão (19)desentendesse (19)desentendeste (19)desentendidas (20)desentendidos (20)desentendíeis (19)desenterradas (17)desenterrador (17)desenterrados (17)desenterramos (16)desenterrando (19)desenterraram (16)desenterraras (16)desenterrarei (16)desenterrarem (16)desenterrares (16)desenterraria (16)desenterrarás (16)desenterrarão (16)desenterrasse (16)desenterraste (16)desenterravam (19)desenterravas (19)desenterremos (16)desenterrámos (16)desentorpecei (18)desentorpecem (18)desentorpecer (18)desentorpeces (18)desentorpeceu (18)desentorpecia (18)desentorpeçam (19)desentorpeças (19)desentranhada (22)desentranhado (22)desentranhais (21)desentranhara (21)desentranhará (21)desentranhava (24)desentranheis (21)desentrelacei (18)desentrelacem (18)desentrelaces (18)desentrelaçai (19)desentrelaçam (19)desentrelaçar (19)desentrelaças (19)desentrelaçou (19)desentulhadas (21)desentulhador (21)desentulhados (21)desentulhamos (20)desentulhando (23)desentulharam (20)desentulharas (20)desentulharei (20)desentulharem (20)desentulhares (20)desentulharia (20)desentulharás (20)desentulharão (20)desentulhasse (20)desentulhaste (20)desentulhavam (23)desentulhavas (23)desentulhemos (20)desentulhámos (20)desenvencilha (26)desenvencilhe (26)desenvencilho (26)desenvencilhá (26)desenvolvamos (23)desenvolvemos (23)desenvolvendo (26)desenvolvente (25)desenvolveram (23)desenvolveras (23)desenvolverei (23)desenvolverem (23)desenvolveres (23)desenvolveria (23)desenvolverás (23)desenvolverão (23)desenvolvesse (23)desenvolveste (23)desenvolvidas (24)desenvolvidos (24)desenvolvíeis (23)desenxabirdes (26)desenxabireis (25)desenxabiriam (25)desenxabirias (25)desenxabirmos (25)desenxabissem (25)desenxabisses (25)desenxabistes (25)desenxabíamos (25)desenxabíreis (25)desenxameadas (24)desenxameados (24)desenxameamos (23)desenxameando (26)desenxamearam (23)desenxamearas (23)desenxamearei (23)desenxamearem (23)desenxameares (23)desenxamearia (23)desenxamearás (23)desenxamearão (23)desenxameasse (23)desenxameaste (23)desenxameavam (26)desenxameavas (26)desenxameemos (23)desenxameámos (23)desenxofradas (27)desenxofrados (27)desenxoframos (26)desenxofrando (29)desenxofraram (26)desenxofraras (26)desenxofrarei (26)desenxofrarem (26)desenxofrares (26)desenxofraria (26)desenxofrarás (26)desenxofrarão (26)desenxofrasse (26)desenxofraste (26)desenxofravam (29)desenxofravas (29)desenxofremos (26)desenxofrámos (26)desenxovalhai (30)desenxovalham (30)desenxovalhar (30)desenxovalhas (30)desenxovalhei (30)desenxovalhem (30)desenxovalhes (30)desenxovalhou (30)desequilibrai (22)desequilibram (22)desequilibrar (22)desequilibras (22)desequilibrei (22)desequilibrem (22)desequilibres (22)desequilibrou (22)desequilíbrio (22)deserdaríamos (15)deserdássemos (15)desesperadora (16)desesperardes (16)desesperareis (15)desesperariam (15)desesperarias (15)desesperarmos (15)desesperassem (15)desesperasses (15)desesperastes (15)desesperativo (18)desesperações (17)desesperáreis (15)desesperáveis (18)desestagnadas (20)desestagnados (20)desestagnamos (19)desestagnando (22)desestagnaram (19)desestagnaras (19)desestagnarei (19)desestagnarem (19)desestagnares (19)desestagnaria (19)desestagnarás (19)desestagnarão (19)desestagnasse (19)desestagnaste (19)desestagnavam (22)desestagnavas (22)desestagnemos (19)desestagnámos (19)desfadigardes (22)desfadigareis (21)desfadigariam (21)desfadigarias (21)desfadigarmos (21)desfadigassem (21)desfadigasses (21)desfadigastes (21)desfadiguemos (21)desfadigáreis (21)desfadigáveis (24)desfalcamento (21)desfalcaremos (19)desfalcaríeis (19)desfalcáramos (19)desfalcásseis (19)desfalcávamos (22)desfalecentes (21)desfalecerdes (20)desfalecereis (19)desfaleceriam (19)desfalecerias (19)desfalecermos (19)desfalecessem (19)desfalecesses (19)desfalecestes (19)desfalecêreis (19)desfalecíamos (19)desfasamentos (19)desfasaríamos (17)desfasássemos (17)desfavoreceis (21)desfavorecera (21)desfavorecerá (21)desfavoreciam (21)desfavorecias (21)desfavorecida (22)desfavorecido (22)desfavoreçais (22)desfavoráveis (23)desfazamentos (26)desfazererdes (25)desfazerermos (24)desfaçamentos (21)desfaçaríamos (19)desfaçássemos (19)desfecharemos (21)desfecharíeis (21)desfecháramos (21)desfechásseis (21)desfechávamos (24)desfeiteadora (18)desfeiteardes (18)desfeiteareis (17)desfeiteariam (17)desfeitearias (17)desfeitearmos (17)desfeiteassem (17)desfeiteasses (17)desfeiteastes (17)desfeiteáreis (17)desfeiteáveis (20)desferimentos (19)desferiríamos (17)desferraremos (17)desferraríeis (17)desferráramos (17)desferrásseis (17)desferrávamos (20)desferíssemos (17)desfibradoras (20)desfibradores (20)desfibramento (21)desfibraremos (19)desfibraríeis (19)desfibráramos (19)desfibrásseis (19)desfibrávamos (22)desfiguradora (21)desfigurardes (21)desfigurareis (20)desfigurariam (20)desfigurarias (20)desfigurarmos (20)desfigurassem (20)desfigurasses (20)desfigurastes (20)desfigurações (22)desfiguráreis (20)desfiguráveis (23)desfilaríamos (18)desfilharemos (21)desfilharíeis (21)desfilháramos (21)desfilhásseis (21)desfilhávamos (24)desfilássemos (18)desfizéssemos (24)desfloradoras (19)desfloradores (19)desfloramento (20)desfloraremos (18)desfloraríeis (18)desfloresceis (19)desflorescera (19)desflorescerá (19)desfloresciam (19)desflorescias (19)desflorescida (20)desflorescido (20)desflorestada (19)desflorestado (19)desflorestais (18)desflorestara (18)desflorestará (18)desflorestava (21)desfloresteis (18)desfloresçais (20)desfloráramos (18)desflorásseis (18)desflorávamos (21)desfocaríamos (18)desfocássemos (18)desfolhadoras (22)desfolhadores (22)desfolhadouro (22)desfolhamento (23)desfolharemos (21)desfolharíeis (21)desfolháramos (21)desfolhásseis (21)desfolhávamos (24)desforraremos (17)desforraríeis (17)desforráramos (17)desforrásseis (17)desforrávamos (20)desfortalecei (19)desfortalecem (19)desfortalecer (19)desfortaleces (19)desfortaleceu (19)desfortalecia (19)desfortaleçam (20)desfortaleças (20)desfraldardes (20)desfraldareis (19)desfraldariam (19)desfraldarias (19)desfraldarmos (19)desfraldassem (19)desfraldasses (19)desfraldastes (19)desfraldáreis (19)desfraldáveis (22)desfranjardes (24)desfranjareis (23)desfranjariam (23)desfranjarias (23)desfranjarmos (23)desfranjassem (23)desfranjasses (23)desfranjastes (23)desfranjáreis (23)desfranjáveis (26)desfranzirdes (27)desfranzireis (26)desfranziriam (26)desfranzirias (26)desfranzirmos (26)desfranzissem (26)desfranzisses (26)desfranzistes (26)desfranzíamos (26)desfranzíreis (26)desfruiríamos (17)desfrutadoras (18)desfrutadores (18)desfrutaremos (17)desfrutaríeis (17)desfrutáramos (17)desfrutásseis (17)desfrutávamos (20)desfruíssemos (17)desgarraremos (17)desgarraríeis (17)desgarráramos (17)desgarrásseis (17)desgarrávamos (20)desgastaremos (17)desgastaríeis (17)desgastáramos (17)desgastásseis (17)desgastávamos (20)desgostaremos (17)desgostaríeis (17)desgostáramos (17)desgostásseis (17)desgostávamos (20)desgovernadas (23)desgovernados (23)desgovernamos (22)desgovernando (25)desgovernaram (22)desgovernaras (22)desgovernarei (22)desgovernarem (22)desgovernares (22)desgovernaria (22)desgovernarás (22)desgovernarão (22)desgovernasse (22)desgovernaste (22)desgovernavam (25)desgovernavas (25)desgovernação (24)desgovernemos (22)desgovernámos (22)desgraduardes (19)desgraduareis (18)desgraduariam (18)desgraduarias (18)desgraduarmos (18)desgraduassem (18)desgraduasses (18)desgraduastes (18)desgraduáreis (18)desgraduáveis (21)desgraçaremos (19)desgraçaríeis (19)desgraçáramos (19)desgraçásseis (19)desgraçávamos (22)desgrenhardes (23)desgrenhareis (22)desgrenhariam (22)desgrenharias (22)desgrenharmos (22)desgrenhassem (22)desgrenhasses (22)desgrenhastes (22)desgrenháreis (22)desgrenháveis (25)desgrilhoadas (22)desgrilhoados (22)desgrilhoamos (21)desgrilhoando (24)desgrilhoaram (21)desgrilhoaras (21)desgrilhoarei (21)desgrilhoarem (21)desgrilhoares (21)desgrilhoaria (21)desgrilhoarás (21)desgrilhoarão (21)desgrilhoasse (21)desgrilhoaste (21)desgrilhoavam (24)desgrilhoavas (24)desgrilhoemos (21)desgrilhoámos (21)desguarneceis (20)desguarnecera (20)desguarnecerá (20)desguarneciam (20)desguarnecias (20)desguarnecida (21)desguarnecido (21)desguarneçais (21)desguedelhada (23)desguedelhado (23)desguedelhais (22)desguedelhara (22)desguedelhará (22)desguedelhava (25)desguedelheis (22)desidratantes (17)desidratardes (16)desidratareis (15)desidratariam (15)desidratarias (15)desidratarmos (15)desidratassem (15)desidratasses (15)desidratastes (15)desidratações (17)desidratáreis (15)desidratáveis (18)designaríamos (19)designássemos (19)desigualadora (19)desigualardes (19)desigualareis (18)desigualariam (18)desigualarias (18)desigualarmos (18)desigualassem (18)desigualasses (18)desigualastes (18)desigualações (20)desigualdades (20)desigualmente (20)desigualáreis (18)desigualáveis (21)desiludiremos (16)desiludiríeis (16)desiludíramos (16)desiludísseis (16)desilustradas (16)desilustrados (16)desilustramos (15)desilustrando (18)desilustraram (15)desilustraras (15)desilustrarei (15)desilustrarem (15)desilustrares (15)desilustraria (15)desilustrarás (15)desilustrarão (15)desilustrasse (15)desilustraste (15)desilustravam (18)desilustravas (18)desilustremos (15)desilustrámos (15)desimpedirdes (17)desimpedireis (16)desimpediriam (16)desimpedirias (16)desimpedirmos (16)desimpedissem (16)desimpedisses (16)desimpedistes (16)desimpedíamos (16)desimpedíreis (16)desinchamento (22)desincharemos (20)desincharíeis (20)desincháramos (20)desinchásseis (20)desinchávamos (23)desincorporai (18)desincorporam (18)desincorporar (18)desincorporas (18)desincorporei (18)desincorporem (18)desincorpores (18)desincorporou (18)desincrustada (18)desincrustado (18)desincrustais (17)desincrustara (17)desincrustará (17)desincrustava (20)desincrusteis (17)desinfecciona (23)desinfeccione (23)desinfecciono (23)desinfeccioná (23)desinfectadas (21)desinfectador (21)desinfectados (21)desinfectamos (20)desinfectando (23)desinfectante (22)desinfectaram (20)desinfectaras (20)desinfectarei (20)desinfectarem (20)desinfectares (20)desinfectaria (20)desinfectarás (20)desinfectarão (20)desinfectasse (20)desinfectaste (20)desinfectavam (23)desinfectavas (23)desinfectemos (20)desinfectámos (20)desinibidoras (19)desinibidores (19)desinibiremos (18)desinibiríeis (18)desinibíramos (18)desinibísseis (18)desinquietada (22)desinquietado (22)desinquietais (21)desinquietara (21)desinquietará (21)desinquietava (24)desinquieteis (21)desintegradas (20)desintegrados (20)desintegramos (19)desintegrando (22)desintegraram (19)desintegraras (19)desintegrarei (19)desintegrarem (19)desintegrares (19)desintegraria (19)desintegrarás (19)desintegrarão (19)desintegrasse (19)desintegraste (19)desintegravam (22)desintegravas (22)desintegração (21)desintegremos (19)desintegrámos (19)desinteressai (16)desinteressam (16)desinteressar (16)desinteressas (16)desinteressei (16)desinteressem (16)desinteresses (16)desinteressou (16)desintoxicada (25)desintoxicado (25)desintoxicais (24)desintoxicara (24)desintoxicará (24)desintoxicava (27)desintoxiquei (28)desintoxiquem (28)desintoxiques (28)desintrincada (20)desintrincado (20)desintrincais (19)desintrincara (19)desintrincará (19)desintrincava (22)desintrinquei (23)desintrinquem (23)desintrinques (23)desinvestidas (20)desinvestidos (20)desinvestimos (19)desinvestindo (22)desinvestiram (19)desinvestiras (19)desinvestirei (19)desinvestirem (19)desinvestires (19)desinvestiria (19)desinvestirás (19)desinvestirão (19)desinvestisse (19)desinvestiste (19)desinvestíeis (19)desinvistamos (19)desipotecadas (17)desipotecados (17)desipotecamos (16)desipotecando (19)desipotecaram (16)desipotecaras (16)desipotecarei (16)desipotecarem (16)desipotecares (16)desipotecaria (16)desipotecarás (16)desipotecarão (16)desipotecasse (16)desipotecaste (16)desipotecavam (19)desipotecavas (19)desipotecámos (16)desipotecável (20)desipotequeis (20)desiquilíbrio (22)desirmanardes (17)desirmanareis (16)desirmanariam (16)desirmanarias (16)desirmanarmos (16)desirmanassem (16)desirmanasses (16)desirmanastes (16)desirmanáreis (16)desirmanáveis (19)desistiríamos (14)desistíssemos (14)deslapidardes (18)deslapidareis (17)deslapidariam (17)deslapidarias (17)deslapidarmos (17)deslapidassem (17)deslapidasses (17)deslapidastes (17)deslapidáreis (17)deslapidáveis (20)deslavamentos (20)deslavaríamos (18)deslavássemos (18)deslaçamentos (19)deslaçaríamos (17)deslaçássemos (17)deslegitimada (19)deslegitimado (19)deslegitimais (18)deslegitimara (18)deslegitimará (18)deslegitimava (21)deslegitimeis (18)desleixaremos (22)desleixaríeis (22)desleixáramos (22)desleixásseis (22)desleixávamos (25)desligamentos (20)desligaríamos (18)desligássemos (18)deslindadoras (19)deslindadores (19)deslindamento (20)deslindaremos (18)deslindaríeis (18)deslindáramos (18)deslindásseis (18)deslindávamos (21)deslizamentos (24)deslizaríamos (22)deslizássemos (22)deslocamentos (18)deslocaríamos (16)deslocássemos (16)deslumbradora (18)deslumbrantes (19)deslumbrardes (18)deslumbrareis (17)deslumbrariam (17)deslumbrarias (17)deslumbrarmos (17)deslumbrassem (17)deslumbrasses (17)deslumbrastes (17)deslumbrativo (20)deslumbráreis (17)deslumbráveis (20)desmagnetizai (26)desmagnetizam (26)desmagnetizar (26)desmagnetizas (26)desmagnetizei (26)desmagnetizem (26)desmagnetizes (26)desmagnetizou (26)desmaiaríamos (14)desmaiássemos (14)desmalharemos (18)desmalharíeis (18)desmalháramos (18)desmalhásseis (18)desmalhávamos (21)desmamaríamos (14)desmamássemos (14)desmanchadiço (23)desmanchardes (21)desmanchareis (20)desmanchariam (20)desmancharias (20)desmancharmos (20)desmanchassem (20)desmanchasses (20)desmanchastes (20)desmancháreis (20)desmancháveis (23)desmandamento (19)desmandaremos (17)desmandaríeis (17)desmandáramos (17)desmandásseis (17)desmandávamos (20)desmanteladas (18)desmantelador (18)desmantelados (18)desmantelamos (17)desmantelando (20)desmantelaram (17)desmantelaras (17)desmantelarei (17)desmantelarem (17)desmantelares (17)desmantelaria (17)desmantelarás (17)desmantelarão (17)desmantelasse (17)desmantelaste (17)desmantelavam (20)desmantelavas (20)desmantelemos (17)desmantelámos (17)desmascaradas (16)desmascarados (16)desmascaramos (15)desmascarando (18)desmascararam (15)desmascararas (15)desmascararei (15)desmascararem (15)desmascarares (15)desmascararia (15)desmascararás (15)desmascararão (15)desmascarasse (15)desmascaraste (15)desmascaravam (18)desmascaravas (18)desmascaremos (15)desmascarámos (15)desmazelardes (23)desmazelareis (22)desmazelariam (22)desmazelarias (22)desmazelarmos (22)desmazelassem (22)desmazelasses (22)desmazelastes (22)desmazeláreis (22)desmazeláveis (25)desmembradora (17)desmembrardes (17)desmembrareis (16)desmembrariam (16)desmembrarias (16)desmembrarmos (16)desmembrassem (16)desmembrasses (16)desmembrastes (16)desmembrações (18)desmembráreis (16)desmembráveis (19)desmentidoras (17)desmentidores (17)desmentiremos (16)desmentiríeis (16)desmentíramos (16)desmentísseis (16)desmerecedora (16)desmerecerdes (16)desmerecereis (15)desmereceriam (15)desmerecerias (15)desmerecermos (15)desmerecessem (15)desmerecesses (15)desmerecestes (15)desmerecêreis (15)desmerecíamos (15)desmesurardes (15)desmesurareis (14)desmesurariam (14)desmesurarias (14)desmesurarmos (14)desmesurassem (14)desmesurasses (14)desmesurastes (14)desmesuráreis (14)desmesuráveis (17)desmilitariza (22)desmilitarize (22)desmilitarizo (22)desmineraliza (24)desmineralize (24)desmineralizo (24)desmineralizá (24)desmiolaremos (15)desmiolaríeis (15)desmioláramos (15)desmiolásseis (15)desmiolávamos (18)desmiudaremos (15)desmiudaríeis (15)desmiudáramos (15)desmiudásseis (15)desmiudávamos (18)desmobilardes (18)desmobilareis (17)desmobilariam (17)desmobilarias (17)desmobilarmos (17)desmobilassem (17)desmobilasses (17)desmobilastes (17)desmobilizada (25)desmobilizado (25)desmobilizais (24)desmobilizara (24)desmobilizará (24)desmobilizava (27)desmobilizeis (24)desmobiláreis (17)desmobiláveis (20)desmonopoliza (25)desmonopolize (25)desmonopolizo (25)desmonopolizá (25)desmontadoras (17)desmontadores (17)desmontaremos (16)desmontaríeis (16)desmontáramos (16)desmontásseis (16)desmontávamos (19)desmoralizada (23)desmoralizado (23)desmoralizais (22)desmoralizara (22)desmoralizará (22)desmoralizava (25)desmoralizeis (22)desmoronardes (17)desmoronareis (16)desmoronariam (16)desmoronarias (16)desmoronarmos (16)desmoronassem (16)desmoronasses (16)desmoronastes (16)desmoronáreis (16)desmoronáveis (19)desmotivadora (18)desmotivardes (18)desmotivareis (17)desmotivariam (17)desmotivarias (17)desmotivarmos (17)desmotivassem (17)desmotivasses (17)desmotivastes (17)desmotivações (19)desmotiváreis (17)desmotiváveis (20)desnasalardes (18)desnasalareis (17)desnasalariam (17)desnasalarias (17)desnasalarmos (17)desnasalassem (17)desnasalasses (17)desnasalastes (17)desnasaláreis (17)desnasaláveis (20)desnataríamos (16)desnaturaliza (24)desnaturalize (24)desnaturalizo (24)desnaturalizá (24)desnaturardes (17)desnaturareis (16)desnaturariam (16)desnaturarias (16)desnaturarmos (16)desnaturassem (16)desnaturasses (16)desnaturastes (16)desnaturações (18)desnaturáreis (16)desnaturáveis (19)desnatássemos (16)desnecessária (17)desnecessário (17)desniveladora (21)desnivelardes (21)desnivelareis (20)desnivelariam (20)desnivelarias (20)desnivelarmos (20)desnivelassem (20)desnivelasses (20)desnivelastes (20)desnivelações (22)desniveláreis (20)desniveláveis (23)desnorteadora (17)desnorteantes (18)desnorteardes (17)desnorteareis (16)desnorteariam (16)desnortearias (16)desnortearmos (16)desnorteassem (16)desnorteasses (16)desnorteastes (16)desnorteáreis (16)desnorteáveis (19)desnudamentos (19)desnudaríamos (17)desnudássemos (17)desnutriremos (16)desnutriríeis (16)desnutríramos (16)desnutrísseis (16)desobedecemos (18)desobedecendo (21)desobedeceram (18)desobedeceras (18)desobedecerei (18)desobedecerem (18)desobedeceres (18)desobedeceria (18)desobedecerás (18)desobedecerão (18)desobedecesse (18)desobedeceste (18)desobedecidas (19)desobedecidos (19)desobedecíeis (18)desobedeçamos (19)desobediência (20)desobrigardes (20)desobrigareis (19)desobrigariam (19)desobrigarias (19)desobrigarmos (19)desobrigassem (19)desobrigasses (19)desobrigastes (19)desobrigações (21)desobriguemos (19)desobrigáreis (19)desobrigáveis (22)desobstruamos (16)desobstruindo (19)desobstruirei (16)desobstruiria (16)desobstruirás (16)desobstruirão (16)desobstrutiva (19)desobstrutivo (19)desobstruções (18)desobstruídas (17)desobstruídos (17)desobstruíeis (16)desobstruímos (16)desobstruíram (16)desobstruíras (16)desobstruírem (16)desobstruíres (16)desobstruísse (16)desobstruíste (16)desocupadoras (17)desocupadores (17)desocuparemos (16)desocuparíeis (16)desocupáramos (16)desocupásseis (16)desocupávamos (19)desodorizadas (23)desodorizados (23)desodorizamos (22)desodorizando (25)desodorizante (24)desodorizaram (22)desodorizaras (22)desodorizarei (22)desodorizarem (22)desodorizares (22)desodorizaria (22)desodorizarás (22)desodorizarão (22)desodorizasse (22)desodorizaste (22)desodorizavam (25)desodorizavas (25)desodorizemos (22)desodorizámos (22)desonestidade (18)desopilaremos (16)desopilaríeis (16)desopiláramos (16)desopilásseis (16)desopilávamos (19)desordenadora (18)desordenardes (18)desordenareis (17)desordenariam (17)desordenarias (17)desordenarmos (17)desordenassem (17)desordenasses (17)desordenastes (17)desordenações (19)desordenáreis (17)desordenáveis (20)desorganizada (27)desorganizado (27)desorganizais (26)desorganizara (26)desorganizará (26)desorganizava (29)desorganizeis (26)desorientadas (17)desorientador (17)desorientados (17)desorientamos (16)desorientando (19)desorientaram (16)desorientaras (16)desorientarei (16)desorientarem (16)desorientares (16)desorientaria (16)desorientarás (16)desorientarão (16)desorientasse (16)desorientaste (16)desorientavam (19)desorientavas (19)desorientação (18)desorientemos (16)desorientámos (16)desoxidaremos (22)desoxidaríeis (22)desoxidáramos (22)desoxidásseis (22)desoxidávamos (25)desoxigenadas (27)desoxigenados (27)desoxigenamos (26)desoxigenando (29)desoxigenaram (26)desoxigenaras (26)desoxigenarei (26)desoxigenarem (26)desoxigenares (26)desoxigenaria (26)desoxigenarás (26)desoxigenarão (26)desoxigenasse (26)desoxigenaste (26)desoxigenavam (29)desoxigenavas (29)desoxigenemos (26)desoxigenámos (26)despachadoras (20)despachadores (20)despacharemos (19)despacharíeis (19)despacháramos (19)despachásseis (19)despachávamos (22)desparafusada (19)desparafusado (19)desparafusais (18)desparafusara (18)desparafusará (18)desparafusava (21)desparafuseis (18)despedaçardes (19)despedaçareis (18)despedaçariam (18)despedaçarias (18)despedaçarmos (18)despedaçassem (18)despedaçasses (18)despedaçastes (18)despedaçáreis (18)despedaçáveis (21)despedimentos (18)despediríamos (16)despedíssemos (16)despegamentos (20)despegaríamos (18)despegássemos (18)despeitadoras (16)despeitadores (16)despeitaremos (15)despeitaríeis (15)despeitoradas (16)despeitorados (16)despeitoramos (15)despeitorando (18)despeitoraram (15)despeitoraras (15)despeitorarei (15)despeitorarem (15)despeitorares (15)despeitoraria (15)despeitorarás (15)despeitorarão (15)despeitorasse (15)despeitoraste (15)despeitoravam (18)despeitoravas (18)despeitoremos (15)despeitorámos (15)despeitáramos (15)despeitásseis (15)despeitávamos (18)despejamentos (21)despejaríamos (19)despejássemos (19)despendedoras (19)despendedores (19)despenderemos (18)despenderíeis (18)despendêramos (18)despendêsseis (18)despenhadeiro (21)despenhamento (22)despenharemos (20)despenharíeis (20)despenháramos (20)despenhásseis (20)despenhávamos (23)despenitencia (20)despenitencie (20)despenitencio (20)despenitenciá (20)despenteardes (18)despenteareis (17)despenteariam (17)despentearias (17)despentearmos (17)despenteassem (17)despenteasses (17)despenteastes (17)despenteáreis (17)despenteáveis (20)despercebamos (18)despercebemos (18)despercebendo (21)desperceberam (18)desperceberas (18)desperceberei (18)desperceberem (18)desperceberes (18)desperceberia (18)desperceberás (18)desperceberão (18)despercebesse (18)despercebeste (18)despercebidas (19)despercebidos (19)despercebíeis (18)desperdicemos (17)desperdiçadas (19)desperdiçador (19)desperdiçados (19)desperdiçamos (18)desperdiçando (21)desperdiçaram (18)desperdiçaras (18)desperdiçarei (18)desperdiçarem (18)desperdiçares (18)desperdiçaria (18)desperdiçarás (18)desperdiçarão (18)desperdiçasse (18)desperdiçaste (18)desperdiçavam (21)desperdiçavas (21)desperdiçámos (18)despertadoras (16)despertadores (16)despertaremos (15)despertaríeis (15)despertáramos (15)despertásseis (15)despertávamos (18)despetalardes (17)despetalareis (16)despetalariam (16)despetalarias (16)despetalarmos (16)despetalassem (16)despetalasses (16)despetalastes (16)despetaláreis (16)despetaláveis (19)despicaríamos (16)despicássemos (16)despiedaremos (16)despiedaríeis (16)despiedáramos (16)despiedásseis (16)despiedávamos (19)despigmentada (21)despigmentado (21)despigmentais (20)despigmentara (20)despigmentará (20)despigmentava (23)despigmenteis (20)despiolhardes (20)despiolhareis (19)despiolhariam (19)despiolharias (19)despiolharmos (19)despiolhassem (19)despiolhasses (19)despiolhastes (19)despiolhações (21)despiolháreis (19)despiolháveis (22)despistamento (17)despistaremos (15)despistaríeis (15)despistáramos (15)despistásseis (15)despistávamos (18)desplantardes (19)desplantareis (18)desplantariam (18)desplantarias (18)desplantarmos (18)desplantassem (18)desplantasses (18)desplantastes (18)desplantáreis (18)desplantáveis (21)despoetizadas (23)despoetizador (23)despoetizados (23)despoetizamos (22)despoetizando (25)despoetizaram (22)despoetizaras (22)despoetizarei (22)despoetizarem (22)despoetizares (22)despoetizaria (22)despoetizarás (22)despoetizarão (22)despoetizasse (22)despoetizaste (22)despoetizavam (25)despoetizavas (25)despoetização (24)despoetizemos (22)despoetizámos (22)despojamentos (21)despojaríamos (19)despojássemos (19)despolarizada (24)despolarizado (24)despolarizais (23)despolarizara (23)despolarizará (23)despolarizava (26)despolarizeis (23)despontadoras (18)despontadores (18)despontaremos (17)despontaríeis (17)despontuardes (18)despontuareis (17)despontuariam (17)despontuarias (17)despontuarmos (17)despontuassem (17)despontuasses (17)despontuastes (17)despontuáreis (17)despontuáveis (20)despontáramos (17)despontásseis (17)despontávamos (20)desportivismo (18)desposaríamos (15)desposássemos (15)despovoadoras (19)despovoadores (19)despovoamento (20)despovoaremos (18)despovoaríeis (18)despovoáramos (18)despovoásseis (18)despovoávamos (21)desprazeremos (22)desprazeríamo (22)desprazeríeis (22)desprazimento (24)despregaremos (18)despregaríeis (18)despregáramos (18)despregásseis (18)despregávamos (21)desprenderdes (19)desprendereis (18)desprenderiam (18)desprenderias (18)desprendermos (18)desprendessem (18)desprendesses (18)desprendestes (18)desprendêreis (18)desprendíamos (18)despreocupada (18)despreocupado (18)despreocupais (17)despreocupara (17)despreocupará (17)despreocupava (20)despreocupeis (17)desprestigiai (18)desprestigiam (18)desprestigiar (18)desprestigias (18)desprestigiei (18)desprestigiem (18)desprestigies (18)desprestigiou (18)desprevenidas (21)desprevenidos (21)desprevenimos (20)desprevenindo (23)despreveniram (20)despreveniras (20)desprevenirei (20)desprevenirem (20)desprevenires (20)despreveniria (20)desprevenirás (20)desprevenirão (20)desprevenisse (20)despreveniste (20)despreveníeis (20)desprevinamos (20)desprezadoras (23)desprezadores (23)desprezaremos (22)desprezaríeis (22)desprezáramos (22)desprezásseis (22)desprezávamos (25)desprimoradas (16)desprimorados (16)desprimoramos (15)desprimorando (18)desprimoraram (15)desprimoraras (15)desprimorarei (15)desprimorarem (15)desprimorares (15)desprimoraria (15)desprimorarás (15)desprimorarão (15)desprimorasse (15)desprimoraste (15)desprimoravam (18)desprimoravas (18)desprimoremos (15)desprimorámos (15)despronunciai (20)despronunciam (20)despronunciar (20)despronuncias (20)despronunciei (20)despronunciem (20)despronuncies (20)despronunciou (20)despropositai (16)despropositam (16)despropositar (16)despropositas (16)despropositei (16)despropositem (16)desproposites (16)despropositou (16)despropósitos (16)desprotegamos (18)desprotegedor (19)desprotegemos (18)desprotegendo (21)desprotegeram (18)desprotegeras (18)desprotegerei (18)desprotegerem (18)desprotegeres (18)desprotegeria (18)desprotegerás (18)desprotegerão (18)desprotegesse (18)desprotegeste (18)desprotegidas (19)desprotegidos (19)desprotegíeis (18)desprotejamos (19)desprouverdes (19)desprouvermos (18)desprouvesses (18)desprouvestes (18)desprouvéramo (18)desprouvéreis (18)desprouvéssei (18)desprouvéssem (18)desproveremos (18)desproveríeis (18)desprovimento (20)desprovêramos (18)desprovêsseis (18)desqualificai (24)desqualificam (24)desqualificar (24)desqualificas (24)desqualificou (24)desqualifique (28)desquitaremos (19)desquitaríeis (19)desquitáramos (19)desquitásseis (19)desquitávamos (22)desrataríamos (14)desratizardes (22)desratizareis (21)desratizariam (21)desratizarias (21)desratizarmos (21)desratizassem (21)desratizasses (21)desratizastes (21)desratizações (23)desratizáreis (21)desratizáveis (24)desratássemos (14)desrealização (24)desregramento (19)desregraremos (17)desregraríeis (17)desregráramos (17)desregrásseis (17)desregrávamos (20)desrelvaremos (18)desrelvaríeis (18)desrelváramos (18)desrelvásseis (18)desrelvávamos (21)desremediadas (16)desremediador (16)desremediados (16)desremediando (18)desremediaram (15)desremediaras (15)desremediarei (15)desremediarem (15)desremediares (15)desremediaria (15)desremediarás (15)desremediarão (15)desremediasse (15)desremediaste (15)desremediavam (18)desremediavas (18)desremediação (17)desremediámos (15)desremediável (19)desrespeitada (16)desrespeitado (16)desrespeitais (15)desrespeitara (15)desrespeitará (15)desrespeitava (18)desrespeiteis (15)desrespeitoso (15)desrolhamento (20)destacamentos (17)destacaríamos (15)destacássemos (15)destamparemos (15)destamparíeis (15)destampáramos (15)destampásseis (15)destampávamos (18)destapamentos (17)destaparíamos (15)destapássemos (15)destemperadas (16)destemperador (16)destemperados (16)destemperamos (15)destemperando (18)destemperante (17)destemperança (19)destemperaram (15)destemperaras (15)destemperarei (15)destemperarem (15)destemperares (15)destemperaria (15)destemperarás (15)destemperarão (15)destemperasse (15)destemperaste (15)destemperavam (18)destemperavas (18)destemperemos (15)destemperámos (15)destemperável (19)desterraremos (14)desterraríeis (14)desterroardes (15)desterroareis (14)desterroariam (14)desterroarias (14)desterroarmos (14)desterroassem (14)desterroasses (14)desterroastes (14)desterroáreis (14)desterroáveis (17)desterráramos (14)desterrásseis (14)desterrávamos (17)destilaríamos (15)destilássemos (15)destinaríamos (16)destinatários (16)destingiremos (19)destingiríeis (19)destingíramos (19)destingísseis (19)destinássemos (16)destituiremos (14)destituiríeis (14)destituíramos (14)destituísseis (14)destrambelhai (20)destrambelham (20)destrambelhar (20)destrambelhas (20)destrambelhei (20)destrambelhem (20)destrambelhes (20)destrambelhou (20)destrancardes (18)destrancareis (17)destrancariam (17)destrancarias (17)destrancarmos (17)destrancassem (17)destrancasses (17)destrancastes (17)destrancáreis (17)destrancáveis (20)destranquemos (21)destravaremos (17)destravaríeis (17)destraváramos (17)destravásseis (17)destravávamos (20)destreinardes (17)destreinareis (16)destreinariam (16)destreinarias (16)destreinarmos (16)destreinassem (16)destreinasses (16)destreinastes (16)destreináreis (16)destreináveis (19)destrinçadora (19)destrinçardes (19)destrinçareis (18)destrinçariam (18)destrinçarias (18)destrinçarmos (18)destrinçassem (18)destrinçasses (18)destrinçastes (18)destrinçáreis (18)destrinçáveis (21)destronamento (18)destronaremos (16)destronaríeis (16)destronáramos (16)destronásseis (16)destronávamos (19)destroçadoras (17)destroçadores (17)destroçaremos (16)destroçaríeis (16)destroçáramos (16)destroçásseis (16)destroçávamos (19)destruiríamos (14)destruíssemos (14)desumanizadas (24)desumanizados (24)desumanizamos (23)desumanizando (26)desumanizaram (23)desumanizaras (23)desumanizarei (23)desumanizarem (23)desumanizares (23)desumanizaria (23)desumanizarás (23)desumanizarão (23)desumanizasse (23)desumanizaste (23)desumanizavam (26)desumanizavas (26)desumanização (25)desumanizemos (23)desumanizámos (23)desumidificai (19)desumidificam (19)desumidificar (19)desumidificas (19)desumidificou (19)desumidifique (23)desunharíamos (19)desunhássemos (19)desunificadas (21)desunificados (21)desunificamos (20)desunificando (23)desunificaram (20)desunificaras (20)desunificarei (20)desunificarem (20)desunificares (20)desunificaria (20)desunificarás (20)desunificarão (20)desunificasse (20)desunificaste (20)desunificavam (23)desunificavas (23)desunificação (22)desunificámos (20)desunifiqueis (24)desvairamento (19)desvairaremos (17)desvairaríeis (17)desvairáramos (17)desvairásseis (17)desvairávamos (20)desvalorardes (19)desvalorareis (18)desvalorariam (18)desvalorarias (18)desvalorarmos (18)desvalorassem (18)desvalorasses (18)desvalorastes (18)desvalorizada (26)desvalorizado (26)desvalorizais (25)desvalorizara (25)desvalorizará (25)desvalorizava (28)desvalorizeis (25)desvaloráreis (18)desvaloráveis (21)desvanecedora (21)desvanecerdes (21)desvanecereis (20)desvaneceriam (20)desvanecerias (20)desvanecermos (20)desvanecessem (20)desvanecesses (20)desvanecestes (20)desvanecêreis (20)desvanecíamos (20)desvanecíveis (23)desvantajosas (23)desvariaremos (17)desvariaríeis (17)desvariáramos (17)desvariásseis (17)desvariávamos (20)desvelaríamos (18)desvelássemos (18)desvendaremos (20)desvendaríeis (20)desvendáramos (20)desvendásseis (20)desvendávamos (23)desvenerardes (20)desvenerareis (19)desvenerariam (19)desvenerarias (19)desvenerarmos (19)desvenerassem (19)desvenerasses (19)desvenerastes (19)desvenerações (21)desveneráreis (19)desveneráveis (22)desventrardes (20)desventrareis (19)desventrariam (19)desventrarias (19)desventrarmos (19)desventrassem (19)desventrasses (19)desventrastes (19)desventrações (21)desventráreis (19)desventráveis (22)desventuradas (20)desventurados (20)desventuramos (19)desventurando (22)desventuraram (19)desventuraras (19)desventurarei (19)desventurarem (19)desventurares (19)desventuraria (19)desventurarás (19)desventurarão (19)desventurasse (19)desventuraste (19)desventuravam (22)desventuravas (22)desventuremos (19)desventurámos (19)desvinculadas (22)desvinculados (22)desvinculamos (21)desvinculando (24)desvincularam (21)desvincularas (21)desvincularei (21)desvincularem (21)desvinculares (21)desvincularia (21)desvincularás (21)desvincularão (21)desvinculasse (21)desvinculaste (21)desvinculavam (24)desvinculavas (24)desvinculação (23)desvinculemos (21)desvinculámos (21)desvirginadas (23)desvirginados (23)desvirginamos (22)desvirginando (25)desvirginaram (22)desvirginaras (22)desvirginarei (22)desvirginarem (22)desvirginares (22)desvirginaria (22)desvirginarás (22)desvirginarão (22)desvirginasse (22)desvirginaste (22)desvirginavam (25)desvirginavas (25)desvirginemos (22)desvirginámos (22)desvirilizada (26)desvirilizado (26)desvirilizais (25)desvirilizara (25)desvirilizará (25)desvirilizava (28)desvirilizeis (25)desvirtuardes (18)desvirtuareis (17)desvirtuariam (17)desvirtuarias (17)desvirtuarmos (17)desvirtuassem (17)desvirtuasses (17)desvirtuastes (17)desvirtuações (19)desvirtuáreis (17)desvirtuáveis (20)detalharíamos (18)detalhássemos (18)detectaríamos (15)detectássemos (15)deteriorantes (16)deteriorardes (15)deteriorareis (14)deteriorariam (14)deteriorarias (14)deteriorarmos (14)deteriorassem (14)deteriorasses (14)deteriorastes (14)deteriorações (16)deterioráreis (14)deterioráveis (17)determinadora (17)determinantes (18)determinardes (17)determinareis (16)determinariam (16)determinarias (16)determinarmos (16)determinassem (16)determinasses (16)determinastes (16)determinativo (19)determinações (18)deterministas (16)determináreis (16)determináveis (19)detestaríamos (14)detestássemos (14)deturparíamos (15)deturpássemos (15)devagarzinhos (32)devanearíamos (19)devaneássemos (19)devassamentos (19)devassaríamos (17)devassássemos (17)devastaríamos (17)devastássemos (17)devolveríamos (21)devolvêssemos (21)diafragmático (21)diagnosticada (21)diagnosticado (21)diagnosticais (20)diagnosticara (20)diagnosticará (20)diagnosticava (23)diagnostiquei (24)diagnostiquem (24)diagnostiques (24)diagonalmente (22)dialogaríamos (18)dialogássemos (18)diastrofismos (17)dicionarizada (25)dicionarizado (25)dicionarizais (24)dicionarizara (24)dicionarizará (24)dicionarizava (27)dicionarizeis (24)dicotiledónea (19)dicotiledóneo (19)diferenciadas (21)diferenciados (21)diferenciamos (20)diferenciando (23)diferenciaram (20)diferenciaras (20)diferenciarei (20)diferenciarem (20)diferenciares (20)diferenciaria (20)diferenciarás (20)diferenciarão (20)diferenciasse (20)diferenciaste (20)diferenciavam (23)diferenciavas (23)diferenciação (22)diferenciemos (20)diferenciámos (20)diferençardes (22)diferençareis (21)diferençariam (21)diferençarias (21)diferençarmos (21)diferençassem (21)diferençasses (21)diferençastes (21)diferençáreis (21)diferençáveis (24)dificultardes (20)dificultareis (19)dificultariam (19)dificultarias (19)dificultarmos (19)dificultassem (19)dificultasses (19)dificultastes (19)dificultações (21)dificultáreis (19)dificultáveis (22)difractaremos (18)difractaríeis (18)difractáramos (18)difractásseis (18)difractávamos (21)difundiríamos (20)difundíssemos (20)dignificadora (24)dignificantes (25)dignificardes (24)dignificareis (23)dignificariam (23)dignificarias (23)dignificarmos (23)dignificassem (23)dignificasses (23)dignificastes (23)dignificações (25)dignificáreis (23)dignificáveis (26)dignifiquemos (27)digressionada (20)digressionado (20)digressionais (19)digressionara (19)digressionará (19)digressionava (22)digressioneis (19)dilaceradoras (17)dilaceradores (17)dilaceramento (18)dilaceraremos (16)dilaceraríeis (16)dilaceráramos (16)dilacerásseis (16)dilacerávamos (19)diligenciadas (22)diligenciador (22)diligenciados (22)diligenciamos (21)diligenciando (24)diligenciaram (21)diligenciaras (21)diligenciarei (21)diligenciarem (21)diligenciares (21)diligenciaria (21)diligenciarás (21)diligenciarão (21)diligenciasse (21)diligenciaste (21)diligenciavam (24)diligenciavas (24)diligenciemos (21)diligenciámos (21)diluviaríamos (18)diluviássemos (18)dimensionadas (19)dimensionados (19)dimensionamos (18)dimensionando (21)dimensionaram (18)dimensionaras (18)dimensionarei (18)dimensionarem (18)dimensionares (18)dimensionaria (18)dimensionarás (18)dimensionarão (18)dimensionasse (18)dimensionaste (18)dimensionavam (21)dimensionavas (21)dimensionemos (18)dimensionámos (18)diminuiríamos (16)diminuíssemos (16)dinamarquesas (21)dinamarqueses (21)dinamicamente (19)dinamitaremos (16)dinamitaríeis (16)dinamitáramos (16)dinamitásseis (16)dinamitávamos (19)dinamizaremos (23)dinamizaríeis (23)dinamizáramos (23)dinamizásseis (23)dinamizávamos (26)diplomaríamos (16)diplomássemos (16)direccionadas (19)direccionados (19)direccionamos (18)direccionando (21)direccionaram (18)direccionaras (18)direccionarei (18)direccionarem (18)direccionares (18)direccionaria (18)direccionarás (18)direccionarão (18)direccionasse (18)direccionaste (18)direccionavam (21)direccionavas (21)direccionemos (18)direccionámos (18)discernimento (19)discerniremos (17)discerniríeis (17)discerníramos (17)discernísseis (17)disciplinadas (20)disciplinador (20)disciplinados (20)disciplinamos (19)disciplinando (22)disciplinante (21)disciplinaram (19)disciplinaras (19)disciplinarei (19)disciplinarem (19)disciplinares (19)disciplinaria (19)disciplinarás (19)disciplinarão (19)disciplinasse (19)disciplinaste (19)disciplinavam (22)disciplinavas (22)disciplinação (21)disciplinemos (19)disciplinámos (19)disciplinável (23)discordaremos (16)discordaríeis (16)discordáramos (16)discordásseis (16)discordávamos (19)discordâncias (19)discorreremos (15)discorreríeis (15)discorrêramos (15)discorrêsseis (15)discreparemos (16)discreparíeis (16)discrepáramos (16)discrepásseis (16)discrepávamos (19)discrepâncias (19)discretamente (17)discretização (24)discriminadas (18)discriminador (18)discriminados (18)discriminamos (17)discriminando (20)discriminante (19)discriminaram (17)discriminaras (17)discriminarei (17)discriminarem (17)discriminares (17)discriminaria (17)discriminarás (17)discriminarão (17)discriminasse (17)discriminaste (17)discriminavam (20)discriminavas (20)discriminação (19)discriminemos (17)discriminámos (17)discriminável (21)discursadoras (16)discursadores (16)discursaremos (15)discursaríeis (15)discursáramos (15)discursásseis (15)discursávamos (18)discutiríamos (15)discutíssemos (15)disfarçaremos (19)disfarçaríeis (19)disfarçáramos (19)disfarçásseis (19)disfarçávamos (22)disferiríamos (17)disferíssemos (17)disformaremos (17)disformaríeis (17)disformáramos (17)disformásseis (17)disformávamos (20)disjuntaremos (20)disjuntaríeis (20)disjuntáramos (20)disjuntásseis (20)disjuntávamos (23)dispararíamos (15)disparatardes (16)disparatareis (15)disparatariam (15)disparatarias (15)disparatarmos (15)disparatassem (15)disparatasses (15)disparatastes (15)disparatáreis (15)disparatáveis (18)disparássemos (15)dispenderemos (18)dispenderíeis (18)dispendêramos (18)dispendêsseis (18)dispensadoras (18)dispensadores (18)dispensaremos (17)dispensaríeis (17)dispensatório (17)dispensáramos (17)dispensásseis (17)dispensávamos (20)dispersaremos (15)dispersaríeis (15)dispersáramos (15)dispersásseis (15)dispersávamos (18)disponibiliza (27)disponibilize (27)disponibilizo (27)dispuséssemos (15)disputaríamos (15)disputássemos (15)dissecaríamos (15)dissecássemos (15)dissemelhante (20)disseminadora (17)disseminardes (17)disseminareis (16)disseminariam (16)disseminarias (16)disseminarmos (16)disseminassem (16)disseminasses (16)disseminastes (16)disseminações (18)dissemináreis (16)dissemináveis (19)dissertadoras (15)dissertadores (15)dissertaremos (14)dissertaríeis (14)dissertáramos (14)dissertásseis (14)dissertávamos (17)dissimilantes (17)dissimilardes (16)dissimilareis (15)dissimilariam (15)dissimilarias (15)dissimilarmos (15)dissimilassem (15)dissimilasses (15)dissimilastes (15)dissimilações (17)dissimiláreis (15)dissimiláveis (18)dissimuladora (16)dissimulardes (16)dissimulareis (15)dissimulariam (15)dissimularias (15)dissimularmos (15)dissimulassem (15)dissimulasses (15)dissimulastes (15)dissimulações (17)dissimuláreis (15)dissimuláveis (18)dissiparíamos (15)dissipássemos (15)dissociaremos (15)dissociaríeis (15)dissociáramos (15)dissociásseis (15)dissociávamos (18)dissolveremos (18)dissolveríeis (18)dissolvêramos (18)dissolvêsseis (18)dissuadiremos (15)dissuadiríeis (15)dissuadíramos (15)dissuadísseis (15)distanciardes (18)distanciareis (17)distanciariam (17)distanciarias (17)distanciarmos (17)distanciassem (17)distanciasses (17)distanciastes (17)distanciáreis (17)distanciáveis (20)distenderemos (17)distenderíeis (17)distendêramos (17)distendêsseis (17)distinguirdes (20)distinguireis (19)distinguiriam (19)distinguirias (19)distinguirmos (19)distinguissem (19)distinguisses (19)distinguistes (19)distinguíamos (19)distinguíreis (19)distinguíveis (22)distintamente (18)distorceremos (15)distorceríeis (15)distorcêramos (15)distorcêsseis (15)distraimentos (16)distrairíamos (14)distrataremos (14)distrataríeis (14)distratáramos (14)distratásseis (14)distratávamos (17)distraíssemos (14)distribuiamos (16)distribuidora (17)distribuireis (16)distribuiriam (16)distribuirias (16)distribuirmos (16)distribuições (18)distributivas (19)distributivos (19)distribuíamos (16)distribuírdes (17)distribuíreis (16)distribuíssem (16)distribuísses (16)distribuístes (16)distribuíveis (19)disturbaremos (16)disturbaríeis (16)disturbáramos (16)disturbásseis (16)disturbávamos (19)ditongaríamos (19)ditongássemos (19)divergiríamos (20)divergíssemos (20)diversificada (22)diversificado (22)diversificais (21)diversificara (21)diversificará (21)diversificava (24)diversifiquei (25)diversifiquem (25)diversifiques (25)divertimentos (19)divertirmente (19)divertiríamos (17)divertíssemos (17)divinizadoras (27)divinizadores (27)divinizaremos (26)divinizaríeis (26)divinizáramos (26)divinizásseis (26)divinizávamos (29)divorciaremos (18)divorciaríeis (18)divorciáramos (18)divorciásseis (18)divorciávamos (21)divulgaríamos (21)divulgássemos (21)documentardes (18)documentareis (17)documentariam (17)documentarias (17)documentarmos (17)documentassem (17)documentasses (17)documentastes (17)documentativo (20)documentações (19)documentáreis (17)documentários (17)documentáveis (20)dogmatizadora (25)dogmatizantes (26)dogmatizardes (25)dogmatizareis (24)dogmatizariam (24)dogmatizarias (24)dogmatizarmos (24)dogmatizassem (24)dogmatizasses (24)dogmatizastes (24)dogmatizações (26)dogmatizáreis (24)dogmatizáveis (27)doidivanardes (21)doidivanareis (20)doidivanariam (20)doidivanarias (20)doidivanarmos (20)doidivanassem (20)doidivanasses (20)doidivanastes (20)doidivanáreis (20)doidivanáveis (23)dolicocéfalas (21)dolicocéfalos (21)dolorosamente (17)domesticadora (16)domesticardes (16)domesticareis (15)domesticariam (15)domesticarias (15)domesticarmos (15)domesticassem (15)domesticasses (15)domesticastes (15)domesticações (17)domesticidade (17)domesticáreis (15)domesticáveis (18)domestiquemos (19)domiciliardes (17)domiciliareis (16)domiciliariam (16)domiciliarias (16)domiciliarmos (16)domiciliassem (16)domiciliasses (16)domiciliastes (16)domiciliações (18)domiciliáreis (16)domiciliárias (16)domiciliáveis (19)dormitaríamos (14)dormitássemos (14)doutoralmente (17)doutoramentos (16)doutoraríamos (14)doutorássemos (14)doutrinadoras (17)doutrinadores (17)doutrinaremos (16)doutrinarista (16)doutrinaríeis (16)doutrináramos (16)doutrinásseis (16)doutrinávamos (19)dramatizardes (22)dramatizareis (21)dramatizariam (21)dramatizarias (21)dramatizarmos (21)dramatizassem (21)dramatizasses (21)dramatizastes (21)dramatizações (23)dramatizáreis (21)dramatizáveis (24)dramatológico (19)dualizaríamos (22)dualizássemos (22)dulcificardes (21)dulcificareis (20)dulcificariam (20)dulcificarias (20)dulcificarmos (20)dulcificassem (20)dulcificasses (20)dulcificastes (20)dulcificáreis (20)dulcificáveis (23)dulcifiquemos (24)duplicaríamos (17)duplicássemos (17)duvidosamente (20)