Rolar para baixo

B 8-letras Palavras com a letra B (1846)

Klikając słowo, możesz zobaczyć jakie inne słowa można ułożyć z jego liter

babadura (13)babardes (13)babareis (12)babariam (12)babarias (12)babarmos (12)babassem (12)babasses (12)babastes (12)babosice (13)babujada (17)babujado (17)babujais (16)babujara (16)babujará (16)babujava (19)babujeis (16)babáreis (12)babáveis (15)babélico (14)bacalhau (15)bacanais (13)bacelada (13)bacelado (13)bacelais (12)bacelara (12)bacelará (12)bacelava (15)baceleis (12)bacharel (15)bachicai (15)bachicam (15)bachicar (15)bachicas (15)bachicou (15)bachique (19)baciliza (19)bacilize (19)bacilizo (19)bacilizá (19)bacilose (12)baciloso (12)bacinete (13)bacorada (12)bactéria (11)baculino (14)bacífero (14)badalada (13)badalado (13)badalais (12)badalara (12)badalará (12)badalava (15)badaleis (12)badaleja (16)badaleje (16)badalejo (16)badameco (12)badanada (14)badanado (14)badanais (13)badanara (13)badanará (13)badanava (16)badaneis (13)bafardes (14)bafareis (13)bafariam (13)bafarias (13)bafarmos (13)bafassem (13)bafasses (13)bafastes (13)bafejada (18)bafejado (18)bafejais (17)bafejara (17)bafejará (17)bafejava (20)bafejeis (17)bafiento (15)baforada (14)baforado (14)baforais (13)baforara (13)baforará (13)baforava (16)baforeis (13)bafáreis (13)bafáveis (16)bagagens (18)bagalhão (17)bagardes (14)bagareis (13)bagariam (13)bagarias (13)bagarmos (13)bagassem (13)bagasses (13)bagastes (13)bagatela (14)baguemos (13)bagáreis (13)bagáveis (16)bailadas (12)bailador (12)bailados (12)bailamos (11)bailando (14)bailante (13)bailaram (11)bailaras (11)bailarei (11)bailarem (11)bailares (11)bailaria (11)bailarás (11)bailarão (11)bailasse (11)bailaste (11)bailavam (14)bailavas (14)bailemos (11)bailámos (11)bainhada (16)bainhado (16)bainhais (15)bainhara (15)bainhará (15)bainhava (18)bainheis (15)baioneta (12)baixadas (18)baixados (18)baixamos (17)baixando (20)baixaram (17)baixaras (17)baixarei (17)baixarem (17)baixares (17)baixaria (17)baixarás (17)baixarão (17)baixasse (17)baixaste (17)baixavam (20)baixavas (20)baixemos (17)baixinho (22)baixista (17)baixámos (17)bajulada (16)bajulado (16)bajulais (15)bajulara (15)bajulará (15)bajulava (18)bajuleis (15)bajulice (16)balancei (14)balancem (14)balances (14)balanceá (14)balançai (15)balançam (15)balançar (15)balanças (15)balanços (15)balançou (15)balbucia (14)balbucie (14)balbucio (14)balbuciá (14)baldadas (13)baldados (13)baldamos (12)baldando (15)baldaram (12)baldaras (12)baldarei (12)baldarem (12)baldares (12)baldaria (12)baldarás (12)baldarão (12)baldasse (12)baldaste (12)baldavam (15)baldavas (15)baldeada (13)baldeado (13)baldeais (12)baldeara (12)baldeará (12)baldeava (15)baldeeis (12)baldeiam (12)baldeias (12)baldeiem (12)baldeies (12)baldemos (12)baldroca (13)baldroco (13)baldrocá (13)baldámos (12)baleadas (12)baleados (12)baleamos (11)baleando (14)balearam (11)balearas (11)balearei (11)balearem (11)baleares (11)balearia (11)balearás (11)balearão (11)baleasse (11)baleaste (11)baleavam (14)baleavas (14)baleação (13)baleeira (11)baleeiro (11)baleemos (11)baleámos (11)balistas (11)balizada (19)balizado (19)balizais (18)balizara (18)balizará (18)balizava (21)balizeis (18)balofice (15)baloicei (12)baloicem (12)baloices (12)baloiçai (13)baloiçam (13)baloiçar (13)baloiças (13)baloiçou (13)balouçar (13)balsamai (11)balsamam (11)balsamar (11)balsamas (11)balsamei (11)balsamem (11)balsames (11)balsamou (11)balsemão (11)baltasar (11)baltazar (18)baluarte (11)bambolim (13)bambuzal (20)banaliza (20)banalize (20)banalizo (20)banalizá (20)bananice (15)bancadas (14)bancaria (13)bancária (13)bancário (13)bandalha (17)bandalho (17)bandeada (14)bandeado (14)bandeais (13)bandeara (13)bandeará (13)bandeava (16)bandeeis (13)bandeiam (13)bandeias (13)bandeiem (13)bandeies (13)bandeira (13)bandeire (13)bandeiro (13)bandidos (14)bandolim (14)banhadas (16)banhados (16)banhamos (15)banhando (18)banharam (15)banharas (15)banharei (15)banharem (15)banhares (15)banharia (15)banharás (15)banharão (15)banhasse (15)banhaste (15)banhavam (18)banhavas (18)banheira (15)banheiro (15)banhemos (15)banhista (15)banhámos (15)banidora (13)banirdes (13)banireis (12)baniriam (12)banirias (12)banirmos (12)banissem (12)banisses (12)banistes (12)banquete (17)banzadas (20)banzados (20)banzamos (19)banzando (22)banzaram (19)banzaras (19)banzarei (19)banzarem (19)banzares (19)banzaria (19)banzarás (19)banzarão (19)banzasse (19)banzaste (19)banzavam (22)banzavas (22)banzeiro (19)banzemos (19)banzámos (19)baníamos (12)baníreis (12)baníveis (15)baptismo (11)baptista (11)baptiste (11)baptizai (18)baptizam (18)baptizar (18)baptizas (18)baptizei (18)baptizem (18)baptizes (18)baptizou (18)baqueada (16)baqueado (16)baqueais (15)baqueara (15)baqueará (15)baqueava (18)baqueeis (15)baqueiam (15)baqueias (15)baqueiem (15)baqueies (15)barahona (15)baralhai (14)baralham (14)baralhar (14)baralhas (14)baralhei (14)baralhem (14)baralhes (14)baralhos (14)baralhou (14)barateai (10)baratear (10)barateei (10)barateia (10)barateie (10)barateio (10)barateou (10)barateza (17)barbadas (13)barbados (13)barbamos (12)barbando (15)barbante (14)barbaram (12)barbaras (12)barbarei (12)barbarem (12)barbares (12)barbaria (12)barbarás (12)barbarão (12)barbasse (12)barbaste (12)barbavam (15)barbavas (15)barbeada (13)barbeado (13)barbeais (12)barbeara (12)barbeará (12)barbeava (15)barbeeis (12)barbeiam (12)barbeias (12)barbeiem (12)barbeies (12)barbeiro (12)barbemos (12)barbicha (16)barbudas (13)barbudos (13)barbámos (12)barbárie (12)barcagem (14)barceiro (11)barcelos (12)baronesa (12)baronete (12)baronial (13)baroniza (19)baronize (19)baronizo (19)baronizá (19)barqueta (15)barrabás (12)barracas (11)barracão (11)barradas (11)barrados (11)barragem (13)barramos (10)barranco (13)barrando (13)barraram (10)barraras (10)barrarei (10)barrarem (10)barrares (10)barraria (10)barrarás (10)barrarão (10)barrasse (10)barraste (10)barravam (13)barravas (13)barreira (10)barreire (10)barreiro (10)barreirá (10)barremos (10)barrento (12)barretes (10)barricai (11)barricam (11)barricar (11)barricas (11)barricou (11)barrigal (14)barrique (15)barrista (10)barrocas (11)barrosão (10)barrámos (10)barulhai (14)barulham (14)barulhar (14)barulhas (14)barulhei (14)barulhem (14)barulhes (14)barulhou (14)basaltos (11)basbaque (17)baseadas (11)baseados (11)baseamos (10)baseando (13)basearam (10)basearas (10)basearei (10)basearem (10)baseares (10)basearia (10)basearás (10)basearão (10)baseasse (10)baseaste (10)baseavam (13)baseavas (13)baseemos (10)baseámos (10)basifica (14)basifico (14)basificá (14)basileia (11)bastadas (11)bastados (11)bastamos (10)bastando (13)bastante (12)bastaram (10)bastaras (10)bastarda (11)bastardo (11)bastarei (10)bastarem (10)bastares (10)bastaria (10)bastarás (10)bastarão (10)bastasse (10)bastaste (10)bastavam (13)bastavas (13)bastemos (10)bastidão (11)bastilha (14)bastámos (10)basílica (12)batalhai (14)batalham (14)batalhar (14)batalhas (14)batalhei (14)batalhem (14)batalhes (14)batalhou (14)batalhão (14)batatada (11)batatudo (11)batedela (12)batedora (11)bategada (14)batentes (12)baterdes (11)batereis (10)bateriam (10)baterias (10)batermos (10)batessem (10)batesses (10)batestes (10)batotada (11)batotado (11)batotais (10)batotara (10)batotará (10)batotava (13)batoteai (10)batotear (10)batoteei (10)batoteia (10)batoteie (10)batoteio (10)batoteis (10)batoteou (10)batucada (12)batucado (12)batucais (11)batucara (11)batucará (11)batucava (14)batuquei (15)batuquem (15)batuques (15)batêreis (10)batíamos (10)baunilha (16)bazofiai (20)bazofiam (20)bazofiar (20)bazofias (20)bazofiei (20)bazofiem (20)bazofies (20)bazofiou (20)bazófias (20)beataria (10)beateiro (10)beatices (11)beatismo (10)beatorro (10)beatério (10)beaumont (12)bebedice (14)bebedora (13)bebedura (13)beberada (13)beberado (13)beberais (12)beberara (12)beberará (12)beberava (15)beberdes (13)bebereis (12)beberiam (12)beberias (12)beberica (13)beberico (13)bebericá (13)bebermos (12)beberrão (12)bebessem (12)bebesses (12)bebestes (12)bebêreis (12)bebíamos (12)bebíveis (15)bedelhai (15)bedelham (15)bedelhar (15)bedelhas (15)bedelhei (15)bedelhem (15)bedelhes (15)bedelhou (15)beicinha (16)beicinho (16)beijadas (15)beijador (15)beijados (15)beijamos (14)beijando (17)beijaram (14)beijaras (14)beijarei (14)beijarem (14)beijares (14)beijaria (14)beijarás (14)beijarão (14)beijasse (14)beijaste (14)beijavam (17)beijavas (17)beijemos (14)beijinho (19)beijocai (15)beijocam (15)beijocar (15)beijocas (15)beijocou (15)beijoque (19)beijámos (14)beiradas (11)beirados (11)beiramos (10)beirando (13)beiraram (10)beiraras (10)beirarei (10)beirarem (10)beirares (10)beiraria (10)beirarás (10)beirarão (10)beirasse (10)beiraste (10)beiravam (13)beiravas (13)beiremos (10)beirense (12)beirámos (10)belchior (15)belgrado (15)belicoso (12)beliscai (12)beliscam (12)beliscar (12)beliscas (12)beliscou (12)beliscão (12)belisque (16)belmonte (13)beltrano (13)bemolada (12)bemolado (12)bemolais (11)bemolara (11)bemolará (11)bemolava (14)bemoleis (11)bemoliza (18)bemolize (18)bemolizo (18)bemolizá (18)bendigam (16)bendigas (16)bendirei (13)bendiria (13)bendirás (13)bendirão (13)bendisse (13)benditas (13)benditos (13)bendizei (20)bendizem (20)bendizer (20)bendizes (20)bendizia (20)benedito (13)benesses (12)bengalão (16)bengalês (16)benguela (16)benignas (17)benignos (17)benjamim (16)benjamin (18)benzamos (19)benzedor (20)benzemos (19)benzendo (22)benzeram (19)benzeras (19)benzerei (19)benzerem (19)benzeres (19)benzeria (19)benzerás (19)benzerão (19)benzesse (19)benzeste (19)benzidas (20)benzidos (20)benzíeis (19)benzóico (20)benéfica (16)benéfico (16)benévola (16)benévolo (16)bequadro (16)berberes (12)berbigão (15)beribéri (12)berkeley (9)berlenga (16)berlinda (14)berlinde (14)berlinês (13)bernardo (13)bernense (14)berradas (11)berrador (11)berrados (11)berramos (10)berrando (13)berrante (12)berraram (10)berraras (10)berrarei (10)berrarem (10)berrares (10)berraria (10)berrarás (10)berrarão (10)berrasse (10)berraste (10)berravam (13)berravas (13)berração (12)berregai (13)berregam (13)berregar (13)berregas (13)berregou (13)berregue (13)berreiro (10)berremos (10)berrámos (10)bertrand (13)besantes (12)besoirai (10)besoiram (10)besoirar (10)besoiras (10)besoirei (10)besoirem (10)besoires (10)besoirou (10)besourai (10)besouram (10)besourar (10)besouras (10)besourei (10)besourem (10)besoures (10)besourou (10)bestaria (10)besteira (10)besteiro (10)bestiais (10)bestices (11)bestiola (11)besuntai (12)besuntam (12)besuntar (12)besuntas (12)besuntei (12)besuntem (12)besuntes (12)besuntou (12)besuntão (12)betonada (13)betonado (13)betonais (12)betonara (12)betonará (12)betonava (15)betoneis (12)betumada (11)betumado (11)betumais (10)betumara (10)betumará (10)betumava (13)betumeis (10)bexigada (21)bexigado (21)bexigais (20)bexigara (20)bexigará (20)bexigava (23)bexigoso (20)bexiguei (20)bexiguem (20)bexigues (20)bezerras (17)biberões (12)biblista (13)biblíaco (14)bicardes (12)bicareis (11)bicariam (11)bicarias (11)bicarmos (11)bicassem (11)bicasses (11)bicastes (11)bichadas (15)bichados (15)bichamos (14)bichanai (16)bichanam (16)bichanar (16)bichanas (16)bichando (17)bichanei (16)bichanem (16)bichanes (16)bichanos (16)bichanou (16)bicharam (14)bicharas (14)bicharei (14)bicharem (14)bichares (14)bicharia (14)bicharás (14)bicharão (14)bichasse (14)bichaste (14)bichavam (17)bichavas (17)bicheira (14)bicheiro (14)bichemos (14)bichento (16)bichices (15)bichinho (19)bichouro (14)bichámos (14)bicromia (11)bicáreis (11)bicáveis (14)bicéfalo (15)bicípite (12)bicórneo (13)bifacial (15)biformes (13)bifronte (15)bifurcai (14)bifurcam (14)bifurcar (14)bifurcas (14)bifurcou (14)bifurque (18)bigamiza (20)bigamize (20)bigamizo (20)bignónia (17)bigodado (15)bigodeai (14)bigodear (14)bigodeei (14)bigodeia (14)bigodeie (14)bigodeio (14)bigodeou (14)bilabial (14)bilharda (15)bilharde (15)bilhardo (15)bilhardá (15)bilhetes (14)biliares (11)bilingue (16)biliosas (11)biliário (11)bilíngue (16)bimembre (12)bimensal (13)bimestre (10)binomial (13)binárias (12)binários (12)binóculo (14)biogenia (15)biografa (16)biografe (16)biografo (16)biografá (16)biologia (14)bioquice (16)biosfera (13)bipartam (11)bipartas (11)bipartem (11)bipartes (11)bipartia (11)bipartir (11)bipartis (11)bipartiu (11)biprisma (11)biqueira (15)biquemos (15)birmanês (12)birmânia (12)birradas (11)birrados (11)birramos (10)birrando (13)birraram (10)birraras (10)birrarei (10)birrarem (10)birrares (10)birraria (10)birrarás (10)birrarão (10)birrasse (10)birraste (10)birravam (13)birravas (13)birremos (10)birrento (12)birrámos (10)bisardes (11)bisareis (10)bisariam (10)bisarias (10)bisarmos (10)bisassem (10)bisasses (10)bisastes (10)biscadas (12)biscados (12)biscamos (11)biscando (14)biscaram (11)biscaras (11)biscarei (11)biscarem (11)biscares (11)biscaria (11)biscarás (11)biscarão (11)biscasse (11)biscaste (11)biscavam (14)biscavas (14)biscoita (11)biscoite (11)biscoito (11)biscoitá (11)biscouta (11)biscoute (11)biscouto (11)biscoutá (11)biscámos (11)bismarck (10)bisnagai (15)bisnagam (15)bisnagar (15)bisnagas (15)bisnagou (15)bisnague (15)bisnetas (12)bisnetos (12)bisontes (12)bispados (12)bispável (15)bisqueis (15)bissecta (11)bissecte (11)bissecto (11)bissectá (11)bissexto (17)bisáreis (10)bisáveis (13)bitolada (12)bitolado (12)bitolais (11)bitolara (11)bitolará (11)bitolava (14)bitoleis (11)bivalves (17)bizarras (17)bizarria (17)bizarros (17)biógrafo (16)biólogos (14)blasfema (14)blasfeme (14)blasfemo (14)blindada (15)blindado (15)blindais (14)blindara (14)blindará (14)blindava (17)blindeis (14)bloqueai (16)bloquear (16)bloqueei (16)bloqueia (16)bloqueie (16)bloqueio (16)bloqueou (16)boamente (12)boatadas (11)boatados (11)boatamos (10)boatando (13)boataram (10)boataras (10)boatarei (10)boatarem (10)boatares (10)boataria (10)boatarás (10)boatarão (10)boatasse (10)boataste (10)boatavam (13)boatavas (13)boateiro (10)boatemos (10)boatámos (10)boavista (13)boazinha (22)bobalhão (16)bobeadas (13)bobeados (13)bobeamos (12)bobeando (15)bobearam (12)bobearas (12)bobearei (12)bobearem (12)bobeares (12)bobearia (12)bobearás (12)bobearão (12)bobeasse (12)bobeaste (12)bobeavam (15)bobeavas (15)bobeemos (12)bobeámos (12)bobinada (15)bobinado (15)bobinais (14)bobinara (14)bobinará (14)bobinava (17)bobineis (14)bocejada (16)bocejado (16)bocejais (15)bocejara (15)bocejará (15)bocejava (18)bocejeis (15)bochecha (18)bocheche (18)bochecho (18)bochechá (18)bodegada (15)bodegice (15)bofetada (14)bofeteai (13)bofetear (13)bofeteei (13)bofeteia (13)bofeteie (13)bofeteio (13)bofeteou (13)boiantes (12)boiardes (11)boiareis (10)boiariam (10)boiarias (10)boiarmos (10)boiassem (10)boiasses (10)boiastes (10)boicotai (11)boicotam (11)boicotar (11)boicotas (11)boicotei (11)boicotem (11)boicotes (11)boicoteá (11)boicotou (11)boieiras (10)boiáreis (10)boiáveis (13)bojadora (15)bojadura (15)bojantes (16)bojardes (15)bojareis (14)bojariam (14)bojarias (14)bojarmos (14)bojassem (14)bojasses (14)bojastes (14)bojáreis (14)bojáveis (17)bolachas (15)bolardes (12)bolareis (11)bolariam (11)bolarias (11)bolarmos (11)bolassem (11)bolasses (11)bolastes (11)bolbosas (13)bolbosos (13)boletins (13)bolhadas (15)bolhados (15)bolhamos (14)bolhando (17)bolhante (16)bolharam (14)bolharas (14)bolharei (14)bolharem (14)bolhares (14)bolharia (14)bolharás (14)bolharão (14)bolhasse (14)bolhaste (14)bolhavam (17)bolhavas (17)bolhemos (14)bolhento (16)bolhosas (14)bolhámos (14)bolinada (14)bolinado (14)bolinais (13)bolinara (13)bolinará (13)bolinava (16)bolineis (13)bolonhês (16)bolorece (12)boloreci (12)boloreça (13)boloreço (13)bolotada (12)bolsadas (12)bolsados (12)bolsamos (11)bolsando (14)bolsaram (11)bolsaras (11)bolsarei (11)bolsarem (11)bolsares (11)bolsaria (11)bolsarás (11)bolsarão (11)bolsasse (11)bolsaste (11)bolsavam (14)bolsavas (14)bolseira (11)bolseiro (11)bolsemos (11)bolsista (11)bolsámos (11)boláreis (11)boláveis (14)bombacho (16)bombarda (13)bombeada (13)bombeado (13)bombeais (12)bombeara (12)bombeará (12)bombeava (15)bombeeis (12)bombeiam (12)bombeias (12)bombeiem (12)bombeies (12)bombeiro (12)bombista (12)bombordo (13)bondosas (13)bondosos (13)bonecada (14)bonifica (16)bonifico (16)bonificá (16)boniteza (19)bonitote (12)booleana (13)booleano (13)boqueira (15)boquilha (19)boquinha (20)borbotai (12)borbotam (12)borbotar (12)borbotas (12)borbotei (12)borbotem (12)borbotes (12)borbotos (12)borbotou (12)borbulha (16)borbulhe (16)borbulho (16)bordadas (12)bordador (12)bordados (12)bordalês (12)bordamos (11)bordando (14)bordaram (11)bordaras (11)bordarei (11)bordarem (11)bordares (11)bordaria (11)bordarás (11)bordarão (11)bordasse (11)bordaste (11)bordavam (14)bordavas (14)bordemos (11)bordámos (11)borgonha (18)borlista (11)borracha (14)borracho (14)borradas (11)borrador (11)borrados (11)borramos (10)borrando (13)borraram (10)borraras (10)borrarei (10)borrarem (10)borrares (10)borraria (10)borrarás (10)borrarão (10)borrasca (11)borrasse (10)borraste (10)borratai (10)borratam (10)borratar (10)borratas (10)borratei (10)borratem (10)borrates (10)borratou (10)borratão (10)borravam (13)borravas (13)borregai (13)borregam (13)borregar (13)borregas (13)borregou (13)borregue (13)borremos (10)borrento (12)borrifai (13)borrifam (13)borrifar (13)borrifas (13)borrifei (13)borrifem (13)borrifes (13)borrifou (13)borrámos (10)bostadas (11)bostados (11)bostamos (10)bostando (13)bostaram (10)bostaras (10)bostarei (10)bostarem (10)bostares (10)bostaria (10)bostarás (10)bostarão (10)bostasse (10)bostaste (10)bostavam (13)bostavas (13)bosteira (10)bosteiro (10)bostemos (10)bostámos (10)botardes (11)botareis (10)botariam (10)botarias (10)botarmos (10)botassem (10)botasses (10)botastes (10)botequim (15)botoaria (10)botoeira (10)botoeiro (10)botswana (11)botáreis (10)botáveis (13)botânica (13)botânico (13)boucemos (11)bouçadas (13)bouçados (13)bouçamos (12)bouçando (15)bouçaram (12)bouçaras (12)bouçarei (12)bouçarem (12)bouçares (12)bouçaria (12)bouçarás (12)bouçarão (12)bouçasse (12)bouçaste (12)bouçavam (15)bouçavas (15)bouçámos (12)bovídeos (14)boxeador (18)boxistas (17)brabante (14)braceada (12)braceado (12)braceais (11)braceara (11)braceará (11)braceava (14)braceeis (11)braceiam (11)braceias (11)braceiem (11)braceies (11)braceiro (11)bracejai (15)bracejam (15)bracejar (15)bracejas (15)bracejei (15)bracejem (15)bracejes (15)bracejou (15)bradadas (12)bradados (12)bradamos (11)bradando (14)bradaram (11)bradaras (11)bradarei (11)bradarem (11)bradares (11)bradaria (11)bradarás (11)bradarão (11)bradasse (11)bradaste (11)bradavam (14)bradavas (14)bradejai (15)bradejam (15)bradejar (15)bradejas (15)bradejei (15)bradejem (15)bradejes (15)bradejou (15)brademos (11)bradámos (11)bragança (17)bramadas (11)bramador (11)bramados (11)bramamos (10)bramando (13)bramaram (10)bramaras (10)bramarei (10)bramarem (10)bramares (10)bramaria (10)bramarás (10)bramarão (10)bramasse (10)bramaste (10)bramavam (13)bramavas (13)bramemos (10)bramidas (11)bramidor (11)bramidos (11)bramimos (10)bramindo (13)bramiram (10)bramiras (10)bramirei (10)bramirem (10)bramires (10)bramiria (10)bramirás (10)bramirão (10)bramismo (10)bramisse (10)bramista (10)bramiste (10)bramámos (10)bramíeis (10)brancura (13)brandais (13)brandiam (13)brandias (13)brandida (14)brandido (14)brandira (13)brandirá (13)brandura (13)branqueá (17)braquial (16)braseira (10)braseiro (10)brasonai (12)brasonam (12)brasonar (12)brasonas (12)brasonei (12)brasonem (12)brasones (12)brasonou (12)brasília (11)braçadas (13)braçagem (15)breardes (11)breareis (10)breariam (10)brearias (10)brearmos (10)breassem (10)breasses (10)breastes (10)brecadas (12)brecados (12)brecamos (11)brecando (14)brecaram (11)brecaras (11)brecarei (11)brecarem (11)brecares (11)brecaria (11)brecarás (11)brecarão (11)brecasse (11)brecaste (11)brecavam (14)brecavas (14)brecámos (11)brejeira (14)brejeire (14)brejeiro (14)brequeis (15)bretanha (15)brevetai (13)brevetam (13)brevetar (13)brevetas (13)brevetei (13)brevetem (13)brevetes (13)brevetou (13)breáreis (10)breáveis (13)brigadas (14)brigador (14)brigados (14)brigamos (13)brigando (16)brigaram (13)brigaras (13)brigarei (13)brigarem (13)brigares (13)brigaria (13)brigarás (13)brigarão (13)brigasse (13)brigaste (13)brigavam (16)brigavas (16)brighton (18)brigueis (13)brigámos (13)brilhada (15)brilhado (15)brilhais (14)brilhara (14)brilhará (14)brilhava (17)brilheis (14)brincada (14)brincado (14)brincais (13)brincara (13)brincará (13)brincava (16)brindada (14)brindado (14)brindais (13)brindara (13)brindará (13)brindava (16)brindeis (13)brinquei (17)brinquem (17)brinques (17)britadas (11)britador (11)britados (11)britamos (10)britando (13)britaram (10)britaras (10)britarei (10)britarem (10)britares (10)britaria (10)britarás (10)britarão (10)britasse (10)britaste (10)britavam (13)britavas (13)britemos (10)britámos (10)britânia (12)broadway (9)brocadas (12)brocados (12)brocamos (11)brocando (14)brocante (13)brocaram (11)brocaras (11)brocarei (11)brocarem (11)brocares (11)brocaria (11)brocarás (11)brocarão (11)brocasse (11)brocaste (11)brocavam (14)brocavas (14)brochada (15)brochado (15)brochais (14)brochara (14)brochará (14)brochava (17)brocheis (14)brochura (14)brocámos (11)bromadas (11)bromados (11)bromamos (10)bromando (13)bromaram (10)bromaras (10)bromarei (10)bromarem (10)bromares (10)bromaria (10)bromarás (10)bromarão (10)bromasse (10)bromaste (10)bromavam (13)bromavas (13)bromação (12)bromemos (10)brometos (10)bromámos (10)bronzeai (19)bronzear (19)bronzeei (19)bronzeia (19)bronzeie (19)bronzeio (19)bronzeou (19)brooklyn (11)broqueis (15)brotadas (11)brotados (11)brotamos (10)brotando (13)brotaram (10)brotaras (10)brotarei (10)brotarem (10)brotares (10)brotaria (10)brotarás (10)brotarão (10)brotasse (10)brotaste (10)brotavam (13)brotavas (13)brotemos (10)brotámos (10)brumosos (10)brunamos (12)brunimos (12)brutidão (11)bruxadas (18)bruxados (18)bruxamos (17)bruxando (20)bruxaram (17)bruxaras (17)bruxarei (17)bruxarem (17)bruxares (17)bruxaria (17)bruxarás (17)bruxarão (17)bruxasse (17)bruxaste (17)bruxavam (20)bruxavas (20)bruxedos (18)bruxelas (18)bruxemos (17)bruxámos (17)brácteas (11)brâmanes (12)brânquia (17)brócolos (12)brônquio (17)bucólica (13)bucólico (13)budistas (11)bufardes (14)bufareis (13)bufariam (13)bufarias (13)bufarmos (13)bufassem (13)bufasses (13)bufastes (13)bufáreis (13)bufáveis (16)bugalhas (17)bugalhos (17)bugiadas (14)bugiados (14)bugiamos (13)bugiando (16)bugiaram (13)bugiaras (13)bugiarei (13)bugiarem (13)bugiares (13)bugiaria (13)bugiarás (13)bugiarão (13)bugiasse (13)bugiaste (13)bugiavam (16)bugiavas (16)bugiemos (13)bugiámos (13)bulardes (12)bulareis (11)bulariam (11)bularias (11)bularmos (11)bulassem (11)bulasses (11)bulastes (11)bulbilho (17)bulbosas (13)bulbosos (13)buldogue (15)bulgária (14)bulhadas (15)bulhados (15)bulhamos (14)bulhando (17)bulharam (14)bulharas (14)bulharei (14)bulharem (14)bulhares (14)bulharia (14)bulharás (14)bulharão (14)bulhasse (14)bulhaste (14)bulhavam (17)bulhavas (17)bulhemos (14)bulhento (16)bulhámos (14)bulidela (13)bulirdes (12)bulireis (11)buliriam (11)bulirias (11)bulirmos (11)bulissem (11)bulisses (11)bulistas (11)bulistes (11)buliçoso (13)buláreis (11)buláveis (14)bulíamos (11)bulíreis (11)buracada (12)buracado (12)buracais (11)buracara (11)buracará (11)buracava (14)buraquei (15)buraquem (15)buraques (15)burguesa (13)burladas (12)burlador (12)burlados (12)burlamos (11)burlando (14)burlaram (11)burlaras (11)burlarei (11)burlarem (11)burlares (11)burlaria (11)burlarás (11)burlarão (11)burlasse (11)burlaste (11)burlavam (14)burlavas (14)burlemos (11)burlesca (12)burlesco (12)burlista (11)burlámos (11)burragem (13)burrical (12)burrices (11)burrinho (15)buscadas (12)buscador (12)buscados (12)buscamos (11)buscando (14)buscante (13)buscaram (11)buscaras (11)buscarei (11)buscarem (11)buscares (11)buscaria (11)buscarás (11)buscarão (11)buscasse (11)buscaste (11)buscavam (14)buscavas (14)buscámos (11)busqueis (15)buzinada (20)buzinado (20)buzinais (19)buzinara (19)buzinará (19)buzinava (22)buzineis (19)bálticos (12)bárbaras (12)bárbaros (12)bíblicas (14)bíblicos (14)búlgaras (14)búlgaros (14)bússolas (11)