As seguintes palavras podem ser compostas pelas letras j, a, p, o, n, i, z, e, s:

9- Jogo de Palavras  (1)

japonizes (23)

8- Jogo de Palavras  (3)

espinoza (18)esponjai (15)japonize (22)

7- Jogo de Palavras  (7)

anojeis (13)enjoais (13)enojais (13)ensopai (10)espiona (10)esponja (14)sazonei (16)

6- Jogo de Palavras  (24)

anojei (12)anojes (12)anseio (8)apoies (7)asneio (8)enjoai (12)enjoas (12)enojai (12)enojas (12)ensaio (8)ensopa (9)jazeis (17)opinas (9)opines (9)paneis (9)pejais (11)penais (9)penosa (9)pensai (9)poesia (7)pojais (11)pojeis (11)saneio (8)sazone (15)

5- Jogo de Palavras  (46)

anise (7)aniso (7)anjos (11)anoje (11)apeio (6)apejo (10)apoie (6)enjoa (11)enoja (11)espia (6)espio (6)jazei (16)jazes (16)jonas (11)naipe (8)nazis (14)nozes (14)opias (6)opies (6)opina (8)opine (8)panei (8)panes (8)panos (8)pazes (13)peano (8)pejai (10)pejas (10)penai (8)penas (8)pensa (8)penso (8)pesai (6)piano (8)pinos (8)poisa (6)poise (6)pojai (10)pojas (10)pojei (10)pojes (10)posai (6)posei (6)sanei (7)sejai (9)zonas (14)

4- Jogo de Palavras  (57)

anis (6)anjo (10)anos (6)asei (4)asno (6)jane (10)jaze (15)jazi (15)jazo (15)jean (10)joan (10)nazi (13)nipo (7)onze (13)opia (5)opie (5)paio (5)pais (5)pane (7)pano (7)peja (9)pejo (9)pena (7)peno (7)pesa (5)peso (5)pias (5)pies (5)pina (7)pino (7)pisa (5)pise (5)piso (5)piza (12)pois (5)poja (9)poje (9)posa (5)pose (5)saio (4)sane (6)sano (6)sape (5)sapo (5)seio (4)seja (8)sena (6)seno (6)sina (6)sine (6)sino (6)soai (4)soei (4)soja (8)sopa (5)spin (7)zona (13)

3- Jogo de Palavras  (31)

aio (3)ais (3)ajo (7)ano (5)aos (3)apo (4)ase (3)aso (3)azo (10)eis (3)ena (5)ias (3)iso (3)jaz (14)nas (5)neo (5)nos (5)noz (12)pai (4)pan (6)paz (11)pia (4)pie (4)pio (4)psi (4)sai (3)san (5)sei (3)soa (3)soe (3)soi (3)

2- Jogo de Palavras  (12)

ai (2)ao (2)as (2)ei (2)ia (2)is (2)na (4)no (4)os (2)pi (3)se (2)si (2)