As seguintes palavras podem ser compostas pelas letras h, i, s, t, o, r, i, a, r, e, s:

11- Jogo de Palavras  (1)

historiares (14)

10- Jogo de Palavras  (1)

roseirista (10)

9- Jogo de Palavras  (15)

estoirais (9)hirtareis (12)historiar (12)historias (12)histories (12)irritasse (9)ostreiras (9)reitorias (9)resistira (9)roseirais (9)sortireis (9)sortirias (9)soterrais (9)tesoirais (9)traseiros (9)

8- Jogo de Palavras  (52)

arroieis (8)arroteis (8)assertor (8)estoirai (8)estoirar (8)estoiras (8)hesitais (11)hirtarei (11)hirtares (11)hirtasse (11)histeria (11)historia (11)historie (11)irisares (8)irisaste (8)ostreira (8)rasteiro (8)rastreio (8)reitoria (8)resistia (8)resistir (8)retirais (8)retroais (8)roseiras (8)rotareis (8)sitiares (8)sorriais (8)sorriste (8)sorteais (8)sorteias (8)sortiras (8)sortirei (8)sortires (8)sortiria (8)soterrai (8)soterras (8)terrosas (8)tesoirai (8)tesoirar (8)tesoiras (8)tirareis (8)toireais (8)toireias (8)torareis (8)torrasse (8)torreais (8)torreias (8)tossirei (8)tossiria (8)traireis (8)traseiro (8)troareis (8)

7- Jogo de Palavras  (88)

arresto (7)arrieis (7)arroiei (7)arroies (7)arrotei (7)arrotes (7)artrose (7)asserir (7)asserto (7)assotei (7)aterros (7)atireis (7)atroeis (7)estoira (7)estrias (7)hasteio (10)hesitai (10)hesitar (10)hesitas (10)hirtais (10)hirteis (10)irareis (7)irastes (7)irreais (7)irritas (7)irrites (7)iterais (7)orareis (7)orastes (7)raseiro (7)rasteio (7)rateiro (7)resista (7)resisti (7)resisto (7)ressaio (7)ressair (7)ressoai (7)ressoar (7)restais (7)retirai (7)retiras (7)retiros (7)retraio (7)retrais (7)retroai (7)retroas (7)roerias (7)roseira (7)rosetas (7)rotarei (7)rotares (7)rotasse (7)saireis (7)serrais (7)sisarei (7)soareis (7)sorriai (7)sorrias (7)sorteai (7)sortear (7)sorteia (7)sortias (7)sortira (7)soterra (7)teorias (7)terrosa (7)tesoira (7)tirarei (7)tirares (7)tirasse (7)toareis (7)toireai (7)toirear (7)toireia (7)torarei (7)torares (7)torasse (7)torrais (7)torreai (7)torreia (7)torreis (7)tossira (7)trairei (7)trareis (7)troarei (7)troares (7)troasse (7)

6- Jogo de Palavras  (127)

aresto (6)arreio (6)arreto (6)arriei (6)arries (6)arroie (6)arrote (6)asseio (6)asseri (6)asseto (6)assiro (6)assoei (6)assote (6)astros (6)aterro (6)atirei (6)atires (6)atroei (6)atroes (6)errais (6)estais (6)estiar (6)estria (6)hastes (9)heitor (9)hesita (9)hesito (9)hirtai (9)hirtar (9)hirtas (9)hirtei (9)hirtes (9)hortas (9)hostes (9)irarei (6)irares (6)irasse (6)iraste (6)irisar (6)irisas (6)irises (6)irrita (6)irrite (6)irrito (6)iterai (6)iterar (6)iteras (6)oeiras (6)orarei (6)orares (6)orasse (6)oraste (6)ostras (6)raieis (6)rareio (6)raseis (6)rastos (6)rateio (6)rateis (6)reiais (6)reitor (6)ressai (6)ressoa (6)restai (6)restar (6)restas (6)restos (6)retira (6)retiro (6)retrai (6)retroa (6)rireis (6)ririas (6)risota (6)risote (6)ristes (6)roeras (6)roeria (6)rosais (6)roseta (6)rosita (6)rotais (6)roteia (6)roteis (6)saiote (6)sairei (6)sareis (6)sartre (6)seitas (6)serias (6)serosa (6)serrai (6)serras (6)sitiar (6)sitias (6)sities (6)soarei (6)soares (6)soaste (6)sorria (6)sorris (6)sortes (6)sortia (6)sortir (6)sortis (6)soteia (6)taishi (9)tareis (6)teoria (6)terias (6)terras (6)tirais (6)tireis (6)toarei (6)toares (6)toasse (6)torais (6)toreis (6)torrai (6)torras (6)torrei (6)torres (6)tossia (6)tossir (6)trarei (6)troais (6)troeis (6)

5- Jogo de Palavras  (133)

aires (5)areis (5)arrie (5)arrio (5)artes (5)aseis (5)assei (5)assoe (5)astro (5)ateio (5)ateis (5)atire (5)atiro (5)atroe (5)errai (5)erras (5)erros (5)estai (5)estar (5)estas (5)estio (5)haiti (8)haste (8)heras (8)hiato (8)hirta (8)hirte (8)hirto (8)hoare (8)horas (8)horta (8)hoste (8)irais (5)ireis (5)irias (5)irisa (5)irise (5)iriso (5)itera (5)itero (5)oirar (5)orais (5)oreis (5)ostra (5)raiei (5)raies (5)raios (5)raros (5)rasei (5)rases (5)rasto (5)ratei (5)rates (5)ratos (5)reais (5)reato (5)reiai (5)reias (5)resta (5)resto (5)riais (5)riras (5)rirei (5)rires (5)riria (5)risos (5)risse (5)riste (5)ritos (5)roais (5)roeis (5)roera (5)rosas (5)rotai (5)rotar (5)rotas (5)rotei (5)rotes (5)sarei (5)sares (5)satis (5)seios (5)seita (5)seria (5)serra (5)serro (5)sesta (5)setas (5)sisai (5)sisar (5)sisei (5)sitia (5)sitie (5)sitio (5)soais (5)soeis (5)sorri (5)sorte (5)sorti (5)tarei (5)tares (5)tarso (5)teias (5)teria (5)terra (5)tesos (5)tirai (5)tirar (5)tiras (5)tirei (5)tires (5)tiros (5)tirso (5)toais (5)toeis (5)torai (5)torar (5)toras (5)torei (5)tores (5)torra (5)torre (5)tosse (5)tossi (5)traio (5)trair (5)trais (5)trios (5)troai (5)troar (5)troas (5)troei (5)troes (5)

4- Jogo de Palavras  (102)

arei (4)ares (4)arre (4)arte (4)asei (4)ases (4)asse (4)asso (4)atei (4)ater (4)ates (4)eira (4)eras (4)erra (4)erro (4)essa (4)esta (4)heis (7)hera (7)hess (7)hora (7)iate (4)irai (4)irar (4)iras (4)irei (4)ires (4)iria (4)irra (4)isso (4)isto (4)orai (4)orar (4)oras (4)orei (4)ores (4)raie (4)raio (4)raro (4)rase (4)raso (4)rate (4)rato (4)reia (4)reio (4)reis (4)riai (4)rias (4)rios (4)rira (4)riso (4)rita (4)rito (4)roai (4)roas (4)roei (4)roer (4)rosa (4)rose (4)rota (4)rote (4)saio (4)sair (4)sais (4)sare (4)saro (4)seio (4)seis (4)seta (4)sisa (4)sise (4)siso (4)soai (4)soar (4)soas (4)soei (4)soes (4)sois (4)tais (4)tare (4)taro (4)tear (4)teia (4)teor (4)teso (4)thor (7)tias (4)tios (4)tira (4)tire (4)tiro (4)toai (4)toar (4)toas (4)toei (4)toes (4)tora (4)tore (4)trai (4)trio (4)troa (4)troe (4)

3- Jogo de Palavras  (42)

aio (3)ais (3)aos (3)are (3)aro (3)ase (3)aso (3)ate (3)ati (3)ato (3)eis (3)era (3)hei (6)ias (3)ira (3)ire (3)iro (3)iso (3)ora (3)ore (3)rei (3)ria (3)rio (3)rir (3)ris (3)roa (3)sai (3)sei (3)ser (3)ses (3)sir (3)soa (3)soe (3)soi (3)tao (3)tas (3)ter (3)tia (3)tio (3)toa (3)toe (3)tos (3)

2- Jogo de Palavras  (20)

ai (2)ao (2)ar (2)as (2)eh (5)ei (2)ia (2)ii (2)ir (2)is (2)oh (5)os (2)ri (2)se (2)si (2)sr (2)ta (2)te (2)ti (2)to (2)