As seguintes palavras podem ser compostas pelas letras h, i, b, e, r, n, a, n, t, e, s:

11- Jogo de Palavras  (1)

hibernantes (20)

10- Jogo de Palavras  (3)

entranheis (17)hibernante (19)hibernaste (17)

9- Jogo de Palavras  (8)

bernstein (15)entranhei (16)entranhes (16)estranhei (14)rebanheis (16)rebentais (13)reinantes (13)retenhais (14)

8- Jogo de Palavras  (28)

absterei (10)batereis (10)beiraste (10)besteira (10)entranhe (15)estanhei (13)estranhe (13)eternais (10)hibernas (15)hibernes (15)internas (12)internes (12)ninhares (15)ninhaste (15)reabites (10)rebanhei (15)rebanhes (15)rebateis (10)rebentai (12)rebentas (12)reensina (12)reinante (12)reinaste (10)renhiste (13)retenhai (13)retenhas (13)retinhas (13)sentarei (10)

7- Jogo de Palavras  (74)

abeires (9)abriste (9)aninhes (14)atereis (7)bainhes (14)banheis (14)banires (11)baniste (11)baterei (9)bateres (9)besante (11)bisneta (11)breaste (9)ensebai (11)ensebar (11)ensinar (11)enteais (9)enteias (9)entrais (9)entreis (9)esbatei (9)esbater (9)estanhe (12)estarei (7)esteira (7)estreai (7)estreia (7)estriba (9)estribe (9)eternai (9)eternas (9)habites (12)hasteei (10)hasteie (10)heresia (10)hesitar (10)hiberna (14)hiberne (14)intensa (11)interna (11)interne (11)isentar (9)ninares (11)ninaste (11)rabeeis (9)rabeies (9)rasteei (7)rasteie (7)rateeis (7)rateies (7)reabite (9)reateis (7)rebanhe (14)rebatei (9)rebates (9)rebenta (11)rebitas (9)rebites (9)renhais (12)renhias (12)resenha (12)retenha (12)retesai (7)retinas (9)retines (9)retinha (12)saberei (9)sebenta (11)sentira (9)serenai (9)seteira (7)tenhais (12)treinas (9)treines (9)

6- Jogo de Palavras  (127)

abeire (8)abstei (8)abster (8)aninhe (13)anseie (8)asneei (8)asneie (8)ateeis (6)ateies (6)aterei (6)ateres (6)atines (8)atires (6)bainhe (13)banhei (13)banhes (13)baseei (8)baseie (8)bastei (8)bateis (8)beiras (8)beires (8)bentas (10)breais (8)breeis (8)breias (8)breies (8)britas (8)brites (8)eneias (8)ensaie (8)enseba (10)ensina (10)ensine (10)enteai (8)entear (8)enteia (8)entrai (8)entras (8)entrei (8)entres (8)esbate (8)esbati (8)estare (6)estiar (6)estria (6)eterna (8)etnias (8)habite (11)hesita (9)hesite (9)hienas (11)hirtas (9)hirtes (9)inerte (8)insere (8)instar (8)iraste (6)isenta (8)isente (8)iteras (6)iteres (6)naneis (10)nantes (10)nesita (8)ninhar (13)ninhas (13)ninhes (13)nitras (8)nitres (8)rabeei (8)rabeie (8)rateei (6)rateie (6)rateis (6)reatei (6)reates (6)rebate (8)rebati (8)rebita (8)rebite (8)reinas (8)reines (8)renais (8)renhas (11)renhes (11)renhia (11)renhis (11)renina (10)rentes (8)resina (8)resine (8)restai (6)restei (6)retens (8)retesa (6)retina (8)retine (8)sabere (8)saente (8)saneei (8)saneie (8)sentai (8)sentar (8)sentei (8)sentia (8)sentir (8)sereia (6)serena (8)seteai (6)setear (6)seteia (6)sineta (8)sinete (8)sintra (8)tanner (10)tareis (6)tenhai (11)tenhas (11)tenras (8)tereis (6)teresa (6)terias (6)tinhas (11)transe (8)treina (8)treine (8)

5- Jogo de Palavras  (121)

abres (7)abris (7)abste (7)absti (7)aires (5)anise (7)antes (7)areis (5)artes (5)ateei (5)ateie (5)ateis (5)atine (7)atire (5)banes (9)banhe (12)banir (9)banis (9)baste (7)batei (7)bater (7)bates (7)beira (7)beire (7)benta (9)berna (9)berta (7)besta (7)bisar (7)breai (7)breei (7)breia (7)breie (7)brisa (7)brita (7)brite (7)eanes (7)entes (7)entra (7)entre (7)ernst (7)estai (5)estar (5)etnia (7)haste (8)henri (10)heras (8)hiena (10)hirta (8)hirte (8)insta (7)inste (7)inter (7)intra (7)irene (7)itera (5)itere (5)nanei (9)nanes (9)nesta (7)neste (7)netas (7)ninar (9)ninas (9)nines (9)ninha (12)ninhe (12)nitra (7)nitre (7)raies (5)rasei (5)ratei (5)rates (5)reais (5)reate (5)reias (5)reina (7)reine (7)renas (7)renha (10)renhe (10)renhi (10)rente (7)resta (5)reste (5)reten (7)riste (5)sabei (7)saber (7)sabre (7)saint (7)sanei (7)sarei (5)sarne (7)sarni (7)seita (5)senha (10)senta (7)sente (7)senti (7)serei (5)seria (5)sinta (7)stern (7)tarei (5)tares (5)tebas (7)teias (5)tenha (10)tenra (7)tensa (7)terei (5)teres (5)teria (5)tinas (7)tines (7)tinha (10)tiras (5)tires (5)trais (5)trens (7)

4- Jogo de Palavras  (72)

abre (6)abri (6)anis (6)ante (6)anti (6)arei (4)ares (4)arte (4)asei (4)atei (4)ater (4)ates (4)bane (8)bani (8)base (6)bate (6)bati (6)bens (8)bera (6)beta (6)bisa (6)bise (6)bits (6)eira (4)ente (6)eras (4)esta (4)este (4)heis (7)hera (7)iate (4)iene (6)iras (4)ires (4)nane (8)neta (6)nina (8)nine (8)rabi (6)raie (4)rase (4)rate (4)reia (4)reis (4)rena (6)rias (4)rins (6)rita (4)sabe (6)sair (4)sane (6)sare (4)sebe (6)sena (6)sere (4)seta (4)sete (4)sina (6)sine (6)tais (4)tare (4)tear (4)teia (4)tens (6)tere (4)tese (4)tias (4)tina (6)tine (6)tira (4)tire (4)trai (4)

3- Jogo de Palavras  (28)

ais (3)are (3)ase (3)ate (3)ati (3)bar (5)bis (5)bit (5)eis (3)ena (5)era (3)hei (6)ias (3)ira (3)ire (3)nas (5)rei (3)ria (3)ris (3)sai (3)san (5)sei (3)ser (3)sir (3)tas (3)ten (5)ter (3)tia (3)

2- Jogo de Palavras  (16)

ai (2)ar (2)as (2)eh (5)ei (2)ia (2)ir (2)is (2)na (4)ri (2)se (2)si (2)sr (2)ta (2)te (2)ti (2)