As seguintes palavras podem ser compostas pelas letras h, e, t, e, r, o, d, o, x, i, a:

11- Jogo de Palavras  (1)

heterodoxia (22)

10- Jogo de Palavras  (1)

heterodoxa (21)

8- Jogo de Palavras  (5)

atordoei (9)doroteia (9)exortado (16)toireado (9)xeretado (16)

7- Jogo de Palavras  (16)

atordoe (8)deteria (8)dotarei (8)editora (8)exortai (14)exortei (14)extraio (14)hidrate (11)hidrato (11)hirtado (11)iterado (8)reedita (8)reedito (8)roxeado (15)teodora (8)xeretai (14)

6- Jogo de Palavras  (60)

adiete (7)adieto (7)adorei (7)atedie (7)atedio (7)aterei (6)atroei (6)deitar (7)deixar (14)dextra (14)dextro (14)doarei (7)doerei (7)doeria (7)editar (7)editor (7)eirado (7)exorta (13)exorte (13)exorto (13)extrai (13)heitor (9)herdai (10)herdei (10)hetero (9)iodato (7)iodeto (7)odorai (7)odorei (7)oxidar (14)rateei (6)rateie (6)rateio (6)reatei (6)retida (7)retido (7)rixado (14)rodeai (7)rodeei (7)rodeia (7)rodeie (7)rodeio (7)rodeta (7)rodete (7)rotado (7)roteia (6)roxeai (13)roxeei (13)roxeia (13)roxeie (13)roxeio (13)tardei (7)tardio (7)teoria (6)tirado (7)toarei (6)torado (7)troado (7)xereta (13)xereto (13)

5- Jogo de Palavras  (96)

adere (6)aderi (6)adiro (6)adite (6)adito (6)adore (6)adoro (6)ardei (6)ateei (5)ateie (5)ateio (5)atido (6)atire (5)atiro (5)atroe (5)atroo (5)darei (6)dario (6)datei (6)deita (6)deite (6)deito (6)deixa (13)deixe (13)deixo (13)deter (6)dieta (6)ditar (6)doera (6)doere (6)doira (6)doire (6)doiro (6)dotai (6)dotar (6)dotei (6)edita (6)edite (6)edito (6)extra (12)herda (9)herde (9)herdo (9)hiato (8)hidra (9)hirta (8)hirte (8)hirto (8)hoare (8)horda (9)horta (8)horto (8)iodar (6)irado (6)itera (5)itere (5)itero (5)odeia (6)odeie (6)odeio (6)odete (6)odiar (6)odora (6)odore (6)orado (6)oxida (13)oxide (13)oxido (13)radie (6)radio (6)ratei (5)reate (5)reato (5)redox (13)rodai (6)rodei (6)roida (6)roido (6)rotai (5)rotei (5)tarde (6)tardo (6)tarei (5)taxei (12)terde (6)terei (5)teria (5)toado (6)toiro (5)torai (5)torda (6)tordo (6)torei (5)traio (5)troai (5)troei (5)

4- Jogo de Palavras  (93)

adie (5)adio (5)adir (5)adro (5)arde (5)ardi (5)ardo (5)arei (4)arte (4)atei (4)ater (4)dare (5)date (5)dato (5)dera (5)dere (5)dita (5)dite (5)dito (5)doai (5)doar (5)doei (5)doer (5)dota (5)dote (5)doto (5)eira (4)eixo (11)hera (7)hora (7)iate (4)ioda (5)iode (5)iodo (5)irde (5)odor (5)ohio (7)oiro (4)oito (4)orai (4)orei (4)raie (4)raio (4)rate (4)rato (4)rede (5)reia (4)reio (4)rida (5)ride (5)rido (5)rita (4)rito (4)rixa (11)rixe (11)rixo (11)roai (4)roda (5)rode (5)rodo (5)roei (4)rota (4)rote (4)roto (4)roxo (11)tare (4)taro (4)taxe (11)taxi (11)taxo (11)tear (4)teia (4)teor (4)tere (4)thor (7)tida (5)tido (5)tira (4)tire (4)tiro (4)toai (4)toar (4)toda (5)todo (5)toei (4)tora (4)tore (4)toro (4)trai (4)trio (4)troa (4)troe (4)troo (4)

3- Jogo de Palavras  (42)

ade (4)adi (4)ado (4)aio (3)are (3)aro (3)ate (3)ati (3)ato (3)dai (4)dar (4)dei (4)der (4)dia (4)doa (4)doe (4)doo (4)dor (4)era (3)hei (6)ida (4)ide (4)ido (4)ira (3)ire (3)iro (3)ode (4)ora (3)ore (3)oro (3)rei (3)ria (3)rio (3)roa (3)roo (3)tao (3)ter (3)tia (3)tio (3)toa (3)toe (3)too (3)

2- Jogo de Palavras  (20)

ai (2)ao (2)ar (2)da (3)de (3)do (3)dr (3)eh (5)ei (2)ex (9)ia (2)ir (2)ix (9)oh (5)ri (2)ta (2)te (2)ti (2)to (2)xi (9)