As seguintes palavras podem ser compostas pelas letras h, e, b, r, a, i, z, a, s, t, e:

11- Jogo de Palavras  (1)

hebraizaste (23)

9- Jogo de Palavras  (11)

abatereis (11)abeiraste (11)azebraste (18)azeitares (16)barateeis (11)barateies (11)bestearia (11)esbateria (11)habitares (14)hastearei (12)hebraista (14)

8- Jogo de Palavras  (28)

abaterei (10)abateres (10)absterei (10)absteria (10)arabizes (17)ateareis (8)azebrais (17)azebreis (17)barateei (10)barateie (10)basearei (10)bastarei (10)batereis (10)baterias (10)beiraste (10)bestaria (10)besteira (10)esbatera (10)hesitara (11)rabeaste (10)raziaste (15)reabitas (10)reabites (10)rebatais (10)rebateis (10)rebatias (10)setearia (8)zebraste (17)

7- Jogo de Palavras  (83)

abastei (9)abateis (9)abeiras (9)abeires (9)abertas (9)abrasei (9)abriste (9)abstera (9)abstrai (9)arabize (16)atareis (7)atearei (7)ateares (7)atereis (7)aterias (7)atrasei (7)azebrai (16)azebras (16)azebrei (16)azebres (16)azeitar (14)azeitas (14)azeites (14)bateras (9)baterei (9)bateres (9)bateria (9)beatriz (16)breaste (9)esbatei (9)esbater (9)esbatia (9)estarei (7)estaria (7)esteira (7)estreai (7)estreia (7)estriba (9)estribe (9)habitar (12)habitas (12)habites (12)hasteai (10)hastear (10)hasteei (10)hasteia (10)hasteie (10)heresia (10)hesitar (10)hirteza (17)rabeais (9)rabeeis (9)rabeias (9)rabeies (9)raiaste (7)rasteai (7)rasteei (7)rasteia (7)rasteie (7)rateais (7)rateeis (7)rateias (7)rateies (7)reabita (9)reabite (9)reatais (7)reateis (7)rebatas (9)rebatei (9)rebates (9)rebatia (9)rebitas (9)rebites (9)retesai (7)rezaste (14)saberei (9)saberia (9)seteara (7)seteira (7)trazeis (14)trazias (14)zebrais (16)zebreis (16)

6- Jogo de Palavras  (120)

abaste (8)abatei (8)abater (8)abates (8)abeira (8)abeire (8)aberta (8)abrais (8)abrase (8)abrias (8)abstei (8)abster (8)abstia (8)araste (6)areais (6)areias (6)aresta (6)asarei (6)atarei (6)atares (6)ateais (6)ateeis (6)ateias (6)ateies (6)ateras (6)aterei (6)ateres (6)ateria (6)atiras (6)atires (6)atrais (6)atrase (6)azares (13)azebra (15)azebre (15)azeita (13)azeite (13)baseai (8)basear (8)baseei (8)baseia (8)baseie (8)bastai (8)bastar (8)bastei (8)batais (8)bateis (8)batera (8)batias (8)beatas (8)beiras (8)beires (8)bisara (8)breais (8)breeis (8)breias (8)breies (8)britas (8)brites (8)esbata (8)esbate (8)esbati (8)estare (6)estiar (6)estria (6)habita (11)habite (11)hesita (9)hesite (9)hirtas (9)hirtes (9)iraste (6)iteras (6)iteres (6)rabeai (8)rabeei (8)rabeia (8)rabeie (8)ratais (6)rateai (6)rateei (6)rateia (6)rateie (6)rateis (6)razias (13)razies (13)reatai (6)reatas (6)reatei (6)reates (6)rebata (8)rebate (8)rebati (8)rebita (8)rebite (8)restai (6)restei (6)retesa (6)rezais (13)rezeis (13)sabere (8)seabra (8)sereia (6)seteai (6)setear (6)seteia (6)tarais (6)tareia (6)tareis (6)tereis (6)teresa (6)terias (6)traias (6)trazei (13)trazes (13)trazia (13)zebrai (15)zebras (15)zebrei (15)zebres (15)

5- Jogo de Palavras  (114)

abate (7)abati (7)abras (7)abres (7)abria (7)abris (7)absta (7)abste (7)absti (7)aires (5)arais (5)areia (5)areis (5)artes (5)atais (5)ateai (5)atear (5)ateei (5)ateia (5)ateie (5)ateis (5)atera (5)atias (5)atira (5)atire (5)atrai (5)basta (7)baste (7)batas (7)batei (7)bater (7)bates (7)batia (7)bazar (14)beata (7)beira (7)beire (7)berta (7)besta (7)bisar (7)bizet (14)brasa (7)breai (7)breei (7)breia (7)breie (7)brisa (7)brita (7)brite (7)estai (5)estar (5)hasta (8)haste (8)heras (8)hertz (15)hirta (8)hirte (8)itera (5)itere (5)raias (5)raies (5)rasai (5)rasei (5)ratai (5)ratas (5)ratei (5)rates (5)razia (12)razie (12)reais (5)reata (5)reate (5)reias (5)resta (5)reste (5)rezai (12)rezas (12)rezei (12)rezes (12)riste (5)sabei (7)saber (7)sabia (7)sabre (7)saiba (7)sarah (8)sarai (5)sarei (5)seara (5)seita (5)serei (5)seria (5)serze (12)serzi (12)sirza (12)taira (5)tarai (5)taras (5)tarei (5)tares (5)tebas (7)teias (5)terei (5)teres (5)teria (5)tiras (5)tires (5)traia (5)trais (5)traze (12)treze (12)zaire (12)zebra (14)zebre (14)

4- Jogo de Palavras  (77)

abas (6)abra (6)abre (6)abri (6)aias (4)arai (4)aras (4)arei (4)ares (4)arte (4)asai (4)asar (4)asei (4)atai (4)atar (4)atas (4)atei (4)ater (4)ates (4)atia (4)azar (11)azia (11)base (6)bata (6)bate (6)bati (6)bera (6)beta (6)bisa (6)bise (6)bits (6)eira (4)eras (4)esta (4)este (4)haia (7)heis (7)hera (7)iate (4)iras (4)ires (4)rabi (6)raia (4)raie (4)raiz (11)rasa (4)rase (4)rata (4)rate (4)reia (4)reis (4)reza (11)reze (11)rias (4)rita (4)sabe (6)saia (4)sair (4)sara (4)sare (4)sebe (6)sere (4)seta (4)sete (4)tais (4)tara (4)tare (4)tear (4)teia (4)tere (4)tese (4)tias (4)tira (4)tire (4)trai (4)traz (11)triz (11)

3- Jogo de Palavras  (30)

aba (5)aia (3)ais (3)ara (3)are (3)asa (3)ase (3)ata (3)ate (3)ati (3)bar (5)bis (5)bit (5)eis (3)era (3)hei (6)ias (3)ira (3)ire (3)rei (3)ria (3)ris (3)sai (3)sei (3)ser (3)sir (3)tas (3)ter (3)tez (10)tia (3)

2- Jogo de Palavras  (15)

ai (2)ar (2)as (2)eh (5)ei (2)ia (2)ir (2)is (2)ri (2)se (2)si (2)sr (2)ta (2)te (2)ti (2)